Werkgroep Eredienst

Werkgroep Eredienst

De Open Poort biedt ruimte aan vele ideeën en opvattingen. In de eredienst streven we naar verbindingen tussen schijnbaar tegengestelde ideeën of benaderingen. Schijnbaar omdat we allemaal met een en hetzelfde doel naar de vieringen komen: Het beleven van het geloof in God. Ieder op onze eigen wijze, ieder met zijn of haar eigen opvoeding en achtergrond, jong en oud. We noemen dit verbindend vieren.

We proberen in onze erediensten de tradities te behouden en tevens nieuwe moderne vormen te introduceren. Op deze manier willen we de erediensten voor de hele gemeente toegankelijk houden.

De werkgroep eredienst houdt zich bezig met de vormgeving van de erediensten, met name de bijzondere diensten rond Kerst (de Kerstnachtdienst) en Pasen (de diensten in de Stille Week). Voor de Adventsperiode en de Veertigdagentijd wordt er overlegd met de bloemencommissie over het liturgische bloemwerk en met de leiding van de Kindernevendienst over de inhoud van het project dat gebruikt wordt.
De commissie zoekt voor de bijzondere diensten, maar ook door het jaar heen, naar muzikale aanvulling van de diensten: koren, muzikanten en solisten worden uitgenodigd om onze vieringen te omlijsten.
In de Stille Week zijn er diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en op de Paasmorgen. Afhankelijk van de dag is deze viering sober, stil of juist uitbundig.
Ook aan de kerstnachtdienst en de kerstmorgendienst geven wij extra aandacht: wordt er enerzijds zorg gedragen voor het versieren van de kerk, anderzijds proberen wij de liturgie ook feestelijk en sfeervol te laten zijn. Bij dit alles is het uitgangspunt gemeenteleden zoveel mogelijk te betrekken in het creatieve proces van vorm en inhoud geven aan de vieringen.

Er is een gedenkhoek ingericht in onze kerk. Daar brandt altijd een kaars bij het gedachtenis boek; het boek waarin overleden gemeenteleden worden herdacht. Bij zorgen en verdriet biedt de gedenkhoek de ruimte om een kaarsje aan te steken en stil te zijn; stil te staan bij waar het hart vol van is.
In deze gedenkhoek ligt ook het doopboek. In dit boek worden de namen van onze dopelingen en de datum van doop opgeschreven.

VoorzitterAfke Boes
LedenAnja van Kesteren, Bep Nagelhout, Els Terpstra, Carina de Boer, Jeroen Verkleij en ambtshalve ds Geurt Roffel