Vertrouwenspersonen

Vanaf heden kan De Open Poort gebruik maken van de diensten van vier vertrouwenspersonen die de classis Utrecht heeft aangesteld.
Deze vertrouwenspersonen zijn Arnoud Looijen, Ploni Robbers, Elzeline Strijker en Kees Visser. Zij zijn te bereiken via de website van de classis: www.classis-utrecht.protestantsekerk.nl. Aangezien de kerkenraad zelf al een aantal pogingen had ondernomen om tot de aanstelling van twee onafhankelijke en gekwalificeerde vertrouwenspersonen te komen, maar daarin nog niet slaagde, zijn wij uitermate blij met dit aanbod van de classis.
Het aanstellen van vertrouwenspersonen is onderdeel van het beleid van de PKN om een veilige kerk te zijn, zonder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of dreiging. Vertrouwenspersonen zijn een eerste aanspreekpunt en luisterende steun voor gemeenteleden die in vertrouwen iets kwijt willen over wat nu speelt of in het verleden heeft gespeeld aan grensoverschrijdend gedrag.