Redactie Meeleven

Redactie Meeleven

Wat houdt dat in?

Het team bestaat uit vijf personen, twee voor respectievelijk de kopij en lay-out en één verzorgd de verzending, vouwen en nieten.

Zo ongeveer iedere maand (vroeger iedere twee weken)  verschijnt Meeleven en wordt er kopij aangeleverd. Vanuit de aangeleverde lijsten worden de diensten gemaakt. Als alle kopij de desbetreffende avond om 19.00u binnen is, wordt deze door de redacteuren gelezen en bekeken wat er geplaatst kan worden en zij voeren eventuele correcties uit. De redacteuren zorgen ervoor dat zij stukken in het archief hebben om het aantal bladzijden te kunnen aanvullen.

Direct wanneer de redactie klaar is, wordt de kopij doorgestuurd naar de mensen van de layout en gaan zij aan de slag om er een mooi boekje van te maken. Als laatste controle wordt het boekje door een van de redacteuren nog doorgekeken.

Wanneer de boekjes gekopieerd zijn, worden zij gebundeld, geniet en gevouwen. Er worden stapeltjes van gemaakt en zondags liggen er stapeltjes in kerk waar vanuit de koeriers ze mee kunnen nemen en rond kunnen brengen. Zijn er stapeltjes niet meegenomen dan wordt ervoor gezorgd dat die alsnog bij de desbetreffende persoon worden gebracht.

Redactie: Wil Schouten en Harm van Groen
Layout:     Kees van Kesteren en Barbara Mandok
Afwerking en distributie: Atteke Scheper