Redactie Meeleven

Redactie Meeleven

Wat houdt dat in?

Het team van Meeleven bestaat uit zes personen voor respectievelijk de kopij, de lay-out en  de verzending, vouwen en nieten.

Meeleven verschijnt vanaf 2022 zo’n vier keer per jaar. Er wordt gewerkt vanuit een bepaald thema waarmee we proberen verdieping en achtergrond informatie te geven. Natuurlijk kunt u er bv ook een overzicht van de diensten en de kerkauto in vinden. Als de kopij binnen is wordt deze door de redacteuren gelezen en bekeken wat er geplaatst kan worden. Zij voeren ook eventuele correcties uit. De redacteuren zorgen ervoor dat zij stukken in het archief hebben om het aantal bladzijden te kunnen aanvullen.

Direct wanneer de redactie klaar is, wordt de kopij doorgestuurd naar de mensen van de layout en gaan zij aan de slag om er een mooi boekje van te maken. Als laatste controle wordt het boekje door een van de redacteuren nog doorgekeken.

Wanneer de boekjes gekopieerd zijn, worden zij gebundeld, geniet en gevouwen. Ze worden per wijk gebonden en zondags liggen de stapeltjes in de kerk  van waaruit de bezorgers ze mee kunnen nemen en rond kunnen brengen. Zijn er stapeltjes niet meegenomen dan wordt ervoor gezorgd dat die alsnog bij de desbetreffende persoon worden gebracht.

Redactie Meeleven: Gerrit Elings , Ton Eijkenaar, Tanja Adelerhof en Mia van der Sluijs
Layout:     Kees van Kesteren
Afwerking en distributie: Atteke Scheper