Predikant

Predikant

Mevrouw ds. J.H. (Hetty) Brederoo-Reitsma
Telefoonnummer: 0348 74 34 84
E-mail: predikant@deopenpoortharmelen.nl

ds. Hetty Brederoo
ds. Hetty Brederoo