Kerkenraad

Kerkenraad

De huidige kerkenraad bestaat uit:

Predikant mevrouw ds. J.H. (Hetty) Brederoo-Reitsma
Voorzitter Afke Boes
Scriba Marcel den Hartog
Ouderling Vacant
Pastoraal ouderling Jeannette Sneller
Jeugdouderling Ellen Verkleij
Ouderling met bijzonder opdracht Gerrit Elings
Voorzitter diaconie Martin Brederoo
Secretaris diaconie Jan Brundel
Penningmeester diaconie Connie van Leeuwen
Leden diaconie Dorothea Bierling
Ouderling-kerkrentmeester Oda van Groen

Uit de kerkenraad is een breed moderamen samengesteld bestaande uit voorzitter, secretaris, predikant, 1 pastoraal ouderling, 1 jeugdouderling, 1 diaken en een lid van het CVK. Het breed moderamen bespreekt de lopende zaken en bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor.

Naast alle vergaderingen van het breed moderamen en de kerkenraad vindt er regelmatig commissieoverleg plaats tussen het breed moderamen en vertegenwoordigers van alle commissies/werkgroepen. Het smal moderamen (predikant, voorzitter en scriba) vertegenwoordigt “De Open Poort” bij het overleg met de 3 plaatselijke kerken.