Meeleven-Nieuwsbrief

MeelevenNieuwsbrief

De Nieuwsbrief is ontstaan in Maart 2020. Doordat de erediensten tgv de corona pandemie geen doorgang meer konden vinden was er behoefte aan een medium waarmee we snel zoveel mogelijk gemeenteleden en geïnteresseerden konden bereiken. De digitale nieuwsbrief bleek daar een goed middel voor. Alhoewel wij elkaar nu ook weer tijdens de erediensten kunnen ontmoeten is gebleken dat de tweewekelijkse Nieuwsbrief prettig is om mededelingen te kunnen doen waar de Meeleven niet vaak genoeg voor verschijnt.

Marja en Mia verzorgen beurtelings de Nieuwsbrief en krijgen hun informatie binnen vanuit bijvoorbeeld de kerkenraad, de predikant en/of gemeenteleden. Kopij die geplaatst moet worden kan gestuurd worden naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl.
Vaste items zijn bijvoorbeeld de kerkdiensten, de bloemengroet en “vanuit de diaconie”.

Mocht u geen digitale mail kunnen ontvangen dan kan de nieuwsbrief geprint bij u bezorgd worden.


Redactie: Marja Vilijn en Mia van der Sluijs