Nieuwsbrief 6 november 2020

Wereldmaaltijd 4 november

Wat een prachtige avond hebben we woensdagavond beleefd. 72 Griekse maaltijden zijn bereid door Henk Vink, Corinna Mitrovitch en de diaconie. Alles is coronaproof opgehaald en we mochten veel kleding voor Villa Vrede in ontvangst nemen. Ook is er door diverse mensen aan gedacht de cadeaukaart van de postcodeloterij mee te nemen of levensmiddelen voor de voedselbank. Op deze dankdag mochten we ervaren dat we ondanks alle
corona ellende en andere zorgen die wij hebben er nog steeds genoeg redenen zijn om onze dankbaarheid voor uit te spreken. De avond werd voortgezet met een YouTube uitzending verzorgd door het combo V!ER en Ds. Kees Burger, die twee mooie overdenkingen uitsprak rond de thema’s maaltijd en eenzaamheid.
Het is hartverwarmend dat deze uitzending zoveel bekeken is. Ook alle reacties die wij mochten ontvangen laten zien dat dit een warme en verbindende avond was. Tot slot nog de netto-opbrengst voor de vluchtelingen op Lesbos: 675 euro!!!

Boodschappenpakket-actie Plus

Afgelopen week is de boodschappenpakket actie bij supermarkt Plus weer

begonnen. Bij voorgaande edities van deze actie toonden de inwoners van Harmelen zich buitengewoon bereid iets aardigs te doen voor dorpsgenoten die het niet makkelijk hebben.
Die traditie willen zowel de Plus als de drie kerken graag voortzetten, daarom heeft de pakketzegeldoos weer een prominente plaats gekregen in de supermarkt. Inwoners van Harmelen kunnen daarin boodschappenpakket zegels doen die zij zelf niet gaan gebruiken. De drie kerken van Harmelen bevelen de actie van harte bij u aan. Er werden in de aflopen jaren vele pakketten bij elkaar gespaard, die met enthousiasme werden ontvangen door inwoners van Harmelen die het niet makkelijk hebben. Meldt u zich aan voor de diensten via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of via 06-82680882, liefst voor vrijdagavond 21:00 uur, maar mocht u te laat zijn, dan is dat meestal geen probleem. Wel fijn als u alsnog even mailt of belt zodat we de registratielijst compleet hebben.
De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.
Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken onder 06-44453250 en dscburger@gmail.com Zolang de coronamaatregelen nog van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Kerkomroep en Youtube

U kunt de diensten volgen via de kerkomroep en YouTube. De kerkomroep en de uitzending via het YouTube kanaal zijn eenvoudig vinden door naar de website van de Open Poort te gaan: www.deopenpoortharmelen.nl. Bovenaan vindt u de symbolen voor de kerkomroep en het YouTube kanaal.

Bloemen van de Kerk

Dit mooie “fruitstuk” is al voor de dankdienst van woensdagavond gemaakt

door de bloemencommissie waarvoor dank!
De bloemen van zondag 25 oktober zijn naar dhr. J. Hoogendoorn gegaan.
We hopen dat dominee Webbink zich een beetje beter voelde toen hij de bloemen van 1 november kreeg!

Liturgie Zondag 8 november 2020

Voorganger Dhr.ds.P.Rebel; Ouderling van dienst: Ton Eijkenaar; Diaken van dienst: Connie van Leeuwen; Organist: Warno Ruting
• Aanvangslied 647: 1, 3, 4
• Stilte
• Bemoediging en groet
• Gebed om ontferming
• Zingen lied 800: 1, 3
• Gebed om de Geest
• Schriftlezing Hosea 14: 2-9, Psalm 116: 1, 2, 3 en Johannes 14: 15-21
• Zingen lied 663
• Preek
• Zingen lied 379: 1, 4, 5, 6
• Mededelingen
• Gebeden
• Zingen lied 903: 1, 2
• Zegen

Liturgie Zondag 15 november 2020

Voorganger: Dhr. S. van der Woude; Ouderling van dienst: Gerrit Elings; Diaken van dienst: Erwin van der Lee. M.m.v. het combo V!ER
• Aanvangslied: Hemelhoog 391: ‘Breng ons samen
• Bemoediging en groet
• Kyriëgebed
• Glorialied Hemelhoog 399: ‘Samen in de naam van Jezus’
• Gebed om de Geest
• Schriftlezing Ezechiël 34: 11-17
• Lied NLB 98B: ‘Alles op aarde zing Gods eer’
• Schriftlezing Mattheüs 25: 31-47
• Lied Hemelhoog 669 ‘Bouw uw koninkrijk’
(https://www.youtube.com/watch?v=k9OrZfUW9pI&ab_channel=Opwekking)
• Woorden om te horen, te overdenken, te leven
• Lied Hemelhoog 648a: ‘Levende offers’
• Mededelingen
• Gebeden, door combo beantwoordt met: NLB 568B: ‘Ubi caritas’
• Slotlied: Hemelhoog 472: ‘Ga nu heen in vrede’
• Wegzending en zegen