Nieuwsbrief 6 februari 2021

Dit is óók

Ik ben geen hypochonder, nou ja een beetje, maar ik vrees dat ons nog twee zware maanden te wachten staan. O, wat verlangen we naar de bevrijding van de beperkingen. We líjden eraan, aan het afstand houden. Ik ben van mijzelf niet zo aanrakerig, maar ik had nooit gedacht dat ik de arm om een schouder, een knuffel, de spontaniteit zó zou missen. Een collega schreef: “We kijken -gedwongen door de omstandigheden- met een medische blik naar elkaar.” Zo is het, en dat is vreselijk. Dat gaat rechtstreeks tegen ons
mens-zijn in. Maar als een soort wake-up call uit mijn somberheid werd ik geraakt door een verhaal. Het is van Francis Spufford, een begenadigd denker. Hij beschrijft een hevige echtelijke ruzie die hem ooit overkwam. Eenvel-over-de-oren-ruzie. Een nacht lang. ’s Ochtends ging hij uit arren moede naar een koffiehuis en verpleegde zijn ellende met een dubbele espresso. “Toen”, zo schrijft Spufford “klonk ineens muziek: het adagio van Mozarts Klarinetconcert. Dat is lijdzame, troostende muziek, maar het verdriet wordt niet ontkend. Ik kende het stuk heel goed, maar deze keer vertélde het mij wat. Het zei: alles waar je bang voor bent is waar, en alles wat je fout hebt gedaan, is fout. En tegelijk: luister. Het leven is groter dan de zorgen in je hoofd. Dit is óók. Je misleidt jezelf als je dit vergeet. Geef je zelf -al is het maar even- over aan een schoonheid die je niet uit jezelf hoeft te halen.” Spufford voegt eraan toe: “Nee, het was God niet die op dit moment die muziek voor mij opzette. Ik ben een gelovig mens, maar zó denk ik niet. Als ik al iets kreeg was het een teken van Mozart, de beroemde Oostenrijker met de pruik. Maar Mozart was op dat moment wél een genade die mij overkwam.” Ik troost mij met zo’n verhaal. Er is verdriet, er is onmacht, er is angst en eenzaamheid. Maar dit is óók. Ik begrijp nu wat in de psalmen staat: “Geef mij niet prijs aan mijn tegenstanders.” Het is de kunst om bedacht te blijven op wat ‘óók’ is. Dat ‘óók’ is voor ieder anders. Maar ik ga Mozart opzetten.
ds. Kees Burger

Vanuit de diaconie

Bij contact met de voedselbank in Woerden is aangegeven dat onze bijdrage gemist wordt nu de inzameling bij de Maaltijd van de Heer stilligt, zeker nu er zoveel gebruik gemaakt wordt van de hulp van de voedselbank. Om dit te ondervangen willen we u uitnodigen om voorlopig iedere 2e zaterdag van de maand tussen 10 en 11 uur een bijdrage bij de Open Poort te brengen. Iemand van de diaconie zal aanwezig zijn en de manden staan
bij de ingang, zodat u de kerk niet in hoeft te lopen. De eerste keer zal zijn op zaterdag 13 februari. De voedselbank heeft vooral behoefte aan houdbare basisproducten. Hiernaast ziet u een boodschappenlijstje met wat mogelijkheden maar u kunt er natuurlijk ook uw eigen draai aan geven. Wij hopen u volgende week zaterdag te zien! Alvast bedankt voor uw hulp!
De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven. Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO:
NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken via tel nr. 06-44453250 en dscburger@gmail.com. Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Bloemen van de kerk

Zondag 24 januari zijn de bloemen naar Dik en Erna de Groot gebracht. Zondag 31 januari heeft Nita Immel een bloemengroet namens de gemeente van De Open Poort ontvangen. Wat is het fijn dat we ook in deze tijd onze verbintenis met elkaar op deze manier mogen laten zien!

Liturgie zondag 7 februari

Voorganger: ds. Kees Burger; Diaken van dienst: Marja Vilijn; Ouderling van dienst: Marcel den Hartog; Pianist: Joost de Visser

• Pianospel
• Woord van welkom
• Enkele woorden
• Lied 936 (https://www.youtube.com/watch?v=vqkgNvrL6uA)
• Bemoediging en groet
• Gebed om ontferming
• Lied 598 :‘Als alles duister is’: https://www.youtube.com/watch?v=mglJR8Q3tzI
• Lezing: gedeelten uit 1 Koningen 19
• Pianospel
• Thema: De geloofsweg van Elia
– 1. vallen en opstaan
– 2. de lange weg (pianospel)
– 3.God ervaren
– 4.antwoord geven
• Lied:Wil je opstaan en mij volgen https://www.youtube.com/watch?v=JXR9RgFp7LI
• Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader
• Lied: ‘Op mijn levenslange reizen’
https://www.youtube.com/watch?v=6Dma8AxVGBc
• Zegen
• Pianomuziek

Liturgie zondag 14 februari

Voorganger: ds. Leon Rasser; Diaken van dienst: Jan Brundel; Ouderling van dienst: Gerrit Elings; Pianist: Warno Rutting

• Votum en groet
• Nederland zingt: Psalm 92
• Psalm 92:1 t/m 12
• Gebed, op de achtergrond speelt de pianist lied 912
• Nederland zingt: Glorie aan God
• Lezing: Marcus 1: 40 – 45
• Pianist/organist speelt lied 339
• Preek
• Instrumentaal
• Gebeden, bij het Onze Vader wordt lied 369 op de achtergrond gespeeld
• Mededelingen
• Slotlied: 467 liedboek der kerken 1973
• Wegzending en zegen