Nieuwsbrief 27 maart 2020

Zondag 29 maart zal het morgengebed om 10.00 uur te beluisteren zijn via de kerkomroep. www.kerkomroep.nl
Voorganger: ds. Rianne van der Nagel uit Linschoten.
Ouderling van dienst: Gerrit Elings.
Diaken: Erwin van der Lee.
Pianist/organist: Aartjan van Pelt.
Collecte: Kerk in actie en Kerk. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van Kerk in Actie
Vanaf 9.30 uur klinkt er pianomuziek.

Door de overbelasting van de servers bij kerkomroep lukt het vaak pas om op een later tijdstip de viering te beluisteren.

Zondag 5 april is de voorganger bij het morgengebed ds. Kees Burger, emeritus predikant, woonachtig in Kamerik.
Ouderling van dienst: Marcel den Hartog.
Diaken: Marja Vilijn.
Pianist/organist: Aartjan van Pelt

Wij zijn blij dat ds. Kees Burger bereid is om pastorale ondersteuning te gaan verlenen nu wij sinds kort een vacante gemeente zijn. Helaas is het in deze zorgelijke tijd nu niet mogelijk om bezoeken af te leggen. Meer hierover in komend Meeleven, waarin ds. Burger zichzelf aan u/jullie voorstelt.

In de naderende Stille Week zullen er diensten plaatsvinden op Goede Vrijdag en Paasmorgen. Meer hierover in Meeleven.

Voorbeden in de vieringen
Een van de mooie initiatieven in onze gemeente, waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt, is het verzoek voor voorbeden voor een of meerdere personen of een bijzondere gebeurtenis. In de Open Poort ligt het boek waarin het verzoek geschreven wordt er momenteel ongebruikt bij. De kerkenraad vind het jammer dat deze vorm van betrokkenheid nu, vanwege het Coronavirus, is weggevallen. Daarom hebben we besloten
om u toch in de gelegenheid te stellen voorbeden te vragen middels het volgende emailadres: nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com
Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar dit e-mailadres. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Vergadering Kerkenraad
Er staat een vergadering van de kerkenraad gepland voor 31 maart a.s. Gezien het feit dat we nu vacant zijn zullen we als kerkenraad gaan vergaderen via een zogenaamde videoconferentie zodat we de nodige besluiten kunnen nemen. In Meeleven die volgende week verschijnt meer hierover.