Nieuwsbrief 15 oktober 2021

De komende week is onze ‘dozen-pak-week’. In Amersfoort vullen we de dozen, net voor het weekend van 23 oktober komen de verhuiswagens voorrijden en in het weekend van de 23ste hopen we de dozen in onze nieuwe woning uit te pakken. Daarmee komt er, hopelijk, een einde aan wat soms best een lastige tijd voor me was. Dan weer stonden boeken die ik toch echt in Amersfoort nodig had in Woerden en omgekeerd, en het plannen van de reistijd bleek soms best een breinbreker. Ik verwacht dat het rust en ruimte geeft als we straks weer helemaal in één huis op
orde zijn, al ligt er dan ook een tijd achter ons die spannend was en vol uitdagingen.

Zondag zien we elkaar weer in Harmelen. Het leesrooster legt Jesaja 29:18-24 en Marcus 10:32-45 in het midden. De Jesaja-tekst is een visioen. De woorden maken voelbaar hoe God een angstige, machteloze werkelijkheid kan herscheppen tot een bloeiende omgeving vol levendigheid en recht. In de Marcuslezing leven Jezus en de leerlingen toe naar dat visioen. De leerlingen zien daarbij iets glorieus voor zich, waarin Jezus de leiding heeft en zij hem assisteren. Jezus doorkruist dat beeld en zegt dat het visioen begint én eindigt met dienen. Zo kwam ik tot het thema van de dienst: ‘De weg van het dienen als bevrijdende weg’. We zingen onder meer lied 1000 en 827 uit het liedboek en lied 683 uit Hemelhoog.

Het werken in twee gemeenten is ondertussen afwisselend en uitdagend. Het vraagt een goede planning om de werkverdeling tussen Harmelen en Kamerik in het evenwicht te houden dat daarvoor is bepaald, maar met behulp van beide kerkenraden gaat dat op dit moment goed. Mijn voornemen was om niet op vaste dagen in Harmelen en Kamerik te werken, maar het werk te nemen zoals het komt en op basis van urenregistratie het goede evenwicht te bewaren. Het enige nadeel dat ik daarbij merk, is dat ik soms niet zo snel kan reageren op een verzoek als ik zou willen.

Geurt Roffel

Bevestiging tot ouderling van Afke Boes

Drie oktober zijn tijdens een feestelijke dienst Chris van der Veer en Anneke Boskma bevestigd als respectievelijk pastoraal ouderling en scriba. Afke Boes kon hierbij niet aanwezig zijn. Haar bevestiging als pastoraal ouderling zal tijdens de dienst op 24 oktober plaatsvinden door ds. Kees Burger. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Aanmelding: Afhaal Wereldmaaltijd 3 november

Vanwege de nog steeds heersende pandemie hebben we besloten de wereldmaaltijd nogmaals als afhaalmaaltijd te organiseren. Martin Brederoo zal in het avondgebed voorgaan, de cantorij verleent haar medewerking en deze dienst zal uitgezonden worden via het YouTube kanaal en te beluisteren zijn via de kerkomroep.
Er zijn 2 opties:

  • De bestelde maaltijd kan worden afgehaald bij De Open Poort tussen 17.30 – 19.00 uur (de indeling wordt door de diaconie gemaakt om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk komen) Let op: de maaltijden worden koud aangeleverd in bakjes en men moet ze zelf opwarmen
  • De bestelde maaltijd wordt bezorgd tussen 18:00-19:00 uur. Zorgt u dat u
    thuis bent?

Doel: Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land
verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren – in groepen – .met duurzame landbouw die meer oplevert, met spaar- en kredietgroepen en met trainingen die leren hoe ze voor hun rechten moeten opkomen. Voor hen organiseren wij deze maaltijd.
Menu: Indonesische rijsttafel met vier verschillende gerechten.
De deelname is voor volwassenen € 14,00 en voor kinderen € 7,00 pp.
Alleen bij voldoende aanmeldingen wordt de wereldmaaltijd gehouden. Daarom verzoeken wij u zo snel mogelijk aan te melden maar uiterlijk 27 oktober via email diaconie@deopenpoortharmelen.nl of telefonisch bij Jan Brundel.
Geeft u ook uw dieetwensen door?
De betaling voor de wereldmaaltijd graag overschrijven naar bankrekening NL16 INGB 0000696095 van de diaconie onder vermelding van wereldmaaltijd.

Collectanten gezocht: een dankbare taak
In de week van 22-27 november 2021 is er een landelijke huis-aan-huis collecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Het wordt georganiseerd door Kerk in Actie. Greet den Braber en ik hebben vorig jaar met de collectebus gelopen voor het zelfde doel en het is een collecte waaraan vrijwel iedereen graag geeft. Heel dankbaar werk
en geen lastige vragen. Ook bereid om een paar uur met de collecte bus voor dit goede doel langs te gaan?
Meld je dan aan bij mij.
Kees van den Berg

Kerken van Harmelen openen ‘voorraadkast’ in Dorpshuis

Vorige week is de voorraadkast die we als drie kerken in Harmelen aangelegd hebben in het Dorpshuis geopend. Hieraan is in het Algemeen Dagblad, bij RTV Utrecht en in de Woerdense courant aandacht besteed. Bijgaand vindt u het persbericht:

Vanaf vandaag kunnen mensen in Harmelen die geen geld hebben voor eten in het Dorpshuis van Harmelen terecht. Daar is een ‘voorraadkast’ ingericht met etenswaren voor een eenvoudige maaltijd. Deze kunnen zonder te
vragen meegenomen worden door mensen die het nodig hebben.

In Harmelen wonen ontzettend veel mensen die iets aardigs willen doen voor hun dorpsgenoten. De diaconieën van de Hervormde Kerk, De Open Poort en de Bavokerk waren al een tijdje op zoek naar een manier om blijvend te laten zien dat mensen in Harmelen naar elkaar omzien.
Geïnspireerd door initiatieven elders in Nederland en in samenwerking met het Dorpshuis is nu een voorraadkast ingericht. Harmelenaren die om wat voor reden dan ook geen geld hebben voor eten kunnen uit de voorraad iets kiezen zodat zij alsnog een maaltijd op tafel kunnen zetten. Toos van Soest van de Bavokerk: “We houden in Harmelen regelmatig acties voor dorpsgenoten die het niet makkelijk hebben, die zijn zonder uitzondering een groot succes als het gaat om het inzamelen van wat dan ook. Mensen in Harmelen zijn gewoon hartstikke aardig voor elkaar. Klein nadeel van al deze acties is wel dat we ze alleen doen als ze ons goed uitkomen en we niet echt rekening houden met de momenten waarop sommige mensen hulp nodig hebben”. Met de voorraadkast willen de kerken laten zien dat er hulp is zonder erom te hoeven vragen en zonder er dank je wel voor te hoeven zeggen, want Harmelenaren kunnen
helemaal anoniem etenswaren meenemen.
Tot groot genoegen van de diaconale werkgroepen hebben de eerste mensen zich al gemeld die ook aan de actie willen bijdragen en zelf etenswaren in de voorraadkast willen zetten. “Dit is vooralsnog niet bedoeling, want we zijn bang dat het Dorpshuis anders binnen de kortste keren overspoeld wordt met etenswaren” aldus een lachende Toos, die aangeeft dat deze ‘stap 2’ van de actie zeker in beeld komt als er zeer regelmatig eten wordt meegenomen uit de voorraadkast. “Die ‘loop’ moet er eerst even in gaan zitten en de kerken van Harmelen hopen van harte dat dat gaat gebeuren. Zo laten we in Harmelen zien dat we er voor elkaar zijn, ook als je het moeilijk vind om hulp te vragen” De voorraadkast is te bezoeken tijdens openingstijden van het Dorpshuis/Bibliotheek in Harmelen, maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Bloemen van de kerk

De bloemen van de dienst van 3 oktober zijn bij dhr Jan Veenkamp gebracht. Dit mooie stuk was opgemaakt in de kleur rood van de bevestigingsdienst van de nieuwe ambtsdragers.


Het herfstboeket van 10 oktober is bij mw. Pé de With gebracht.

Lief en leed

Elly van Dam heeft al lange tijd te kampen met rugklachten.
Donderdag 21 oktober zal zij in het Antonius Leidsche Rijn een operatie ondergaan aan de ruggenwervels. Een spannende operatie die hopelijk de pijnklachten zal gaan verlichten. Wij wensen Elly veel sterkte en doorzettingsvermogen en hopen op een voorspoedig herstel. Een kaartje kan daar altijd bij helpen!

Nieuw redactielid Nieuwsbrief

De redactie kan met veel plezier melden dat er versterking is gekomen voor het maken van deze Nieuwsbrief. Ik ben niet langer “eenzaam en alleen” maar Mia van der Sluijs komt de gelederen versterken. Mia, fijn dat je je wilt inzetten voor de Nieuwsbrief. Ik ben overtuigd van een goede samenwerking en hoop dat we u nog lang op de hoogte mogen houden van het wel en wee van De Open Poort!