Nieuwsbrief 15 mei

Vanuit de diaconie

De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.
Wij roepen u op uw gift nu rechtstreeks over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek naar nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Kerkomroep en Youtube

Velen van u volgen de diensten in De Open Poort via de kerkomroep. Een hele snelle manier om de verbinding te leggen is via de website van De Open Poort – www.deopenpoortharmelen.nl. Boven aan de pagina is een knop “luister mee” waardoor u direct verbonden wordt met de uitzending. Wacht niet tot 10.00 uur maar zoek gerust al eerder verbinding. Vanaf 9.30 uur klinkt er pianomuziek.
Via de livestream kunt u de dienst ook met beeld volgen. Wederom bovenaan de website vindt u rechts een klein knopje met een YouTube icoontje. Als u hierop klikt kunt u de dienst met beeld volgen op ons eigen YouTube kanaal.

Bloemen

De bloemen zijn vorige week naar Dennis en Bianca Boele gebracht en deze week naar Geiske van Leeuwen.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Cees) Burger

Hij is te bereiken onder 06-44453250 en dscburger@gmail.com
Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Blog

Ds Burger heeft weer een mooie overdenking geschreven met de titel “Balen”. U kunt het vanaf vanavond lezen op de website: www.deopenpoortharmelen.nl en op de facebook pagina van onze kerk.

Kerkgebouw

Ondanks diverse mededelingen in Meeleven vanuit het CvK is ons gebleken dat er nog veel onduidelijkheid bestaat rondom een eventuele verkoop van ons kerkgebouw. Graag brengen we het volgende onder uw aandacht:
Door het gegeven dat de pastorie verkocht gaat worden vervalt de noodzaak om de kerk te verkopen. De actie voor vervangende kerkruimte is stopgezet en kunnen we nu voor onbepaalde tijd staken.

Hemelvaartsdag

De kerkenraad heeft besloten dat er dit jaar op Hemelvaartsdag GEEN kerkdienst in en vanuit onze kerk zal plaatsvinden. Wel willen we graag
verwijzen naar de volgende uitzending: NPO 2 9.05 uur: Met hart en ziel
Hemelvaartsviering (KRO-NCRV)
In de toelichting is o.a. het volgende te lezen:
Wandelen met Hemelvaart
Met Hart en ziel viert Hemelvaartsdag met een wandeling in de vroegte om de dag te begroeten: dauwtrappen een traditie met Hemelvaart. Wat betekent het feest, dat Jezus wordt opgenomen in de Hemel vandaag de dag nog voor ons? Presentatoren Jos van Oord en Joanne Bijleveld vragen dat aan hun medewandelaars. In de ‘Met hart en ziel Hemelvaartsviering’ zijn er gesprekken Over verlatenheid, hoop en de handen uit de mouwen steken. We luisteren naar liederen uit het nieuwe Liedboek (2013) Jos van Oord: ‘De hemel is daar waar de mens God ontmoet. Voor mij zegt het feest
Hemelvaart ons: blijf niet naar de hemel staren maar leef aards en doe wat je hand vindt om te doen. Jezus maakt plaats voor ons en vraagt in Zijn Geest door te gaan het goede te doen.’

Liturgie voor zondag 17 mei

Voorganger: Mw. Ds. Anja Gierkink; Ouderling: Oda van Groen; Diaken: Jan Brundel; Muzikale begeleiding: Combo V!ER
• Zingen lied 216: 1, 2 en 3: Dit is een morgen
• Bemoediging en groet
• Gebed bij de Schriften
• Lezing Jesaja 43:1-12
• Zingen Lied 130c: 1, 2, 3 en 4: Uit de diepte roep ik U
• Overdenking
• Zingen Lied 885: 1 en 2: Groot is Uw trouw o Heer
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Mededelingen/collecte
• Zingen Lied 428 Life so full
• Zegen

Liturgie voor zondag 24 mei: de zevende zondag van Pasen

Voorganger: Dhr. Stijn v.d. Woude; Ouderling: Gerrit Elings; Diaken: Connie van Leeuwen; Muzikale begeleiding: Aartjan van Pelt
• Welkom door de ouderling van dienst
• Korte stilte
• Openingsvers en Lofprijzing 190A
• Gezongen psalmgebed: 27B
• Voorganger (1ste keer wordt refrein voorgezongen, daarna: allen)
• Gebed
• Evangelielezing: Johannes 17: 1-13
• Lied: Lied 653 1,4 en 7
• Korte overdenking
• Muziek door Aartjan
• Gebeden
• Mededelingen
• Slotlied: lied 416 1,2 en 4
• Zegenbede (I=voorganger, II=allen)