Nieuwsbrief 10 oktober 2020

Nieuw mailadres

Misschien heeft u gemerkt dat deze nieuwsbrief niet meer verstuurd wordt vanaf het mailadres nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com. Dit email adres was in maart in allerijl aangemaakt toen de kerken gesloten werden tgv het corona virus en de gemeenteleden snel bereikt moesten kunnen worden. Het is echter gekoppeld aan het account van Ton Eijkenaar hetgeen voor de langere termijn niet wenselijk is. Er is nu door onze webmaster een nieuw email account aangemaakt voor de nieuwsbrief. U zult vanaf nu de nieuwsbrief ontvangen vanaf het adres: nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl.
Hiermee verandert ook het adres waar u uw eventuele voorbede heen kunt sturen. Dat is nu hetzelfde adres als waar u zich bij aan kunt melden voor de dienst: diaconie@deopenpoortharmelen.nl.

Gemeentebijeenkomst 11 oktober

Zoals u weet is de gemeenteavond van 13 oktober verzet naar zondag 11 oktober, na de dienst. Geeft u zich aub op als u wilt komen. Door de strengere maatregels zijn we namelijk weer gebonden aan een maximum van 30 personen die we toe mogen laten. Natuurlijk kunt u de dienst ook volgen via de kerkomroep en het youtube kanaal.

Actie dankdag voor gewas en arbeid

Zondag 11 oktober gaat Ds Sillevis voor en zij is erg betrokken bij Villa vrede in Utrecht. Zij heeft een voorstel voor een inzamelingsactie voor Villa vrede gedaan en zal dit ook toelichten tijdens de dienst: Zondag 8 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Dan willen we een inzameling gaan houden van winterjassen (vooral voor mannen, maar enkele damesjassen is ook goed). Verder is er behoefte aan nieuw ondergoed, sokken, handschoenen, mutsen en regenpakken.
Villa vrede is een dagopvang voor ongedocumenteerden in Hoograven, Utrecht. Het is een plek waar mensen simpelweg mogen zijn. Een plek waar mensen je naam kennen en je vragen hoe je dag was. Villa vrede is een plek waar je niet “onzichtbaar“ blijft maar als uniek mens gezien wordt.
Meldt u zich aan voor de diensten via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of via 06-82680882, liefst voor vrijdagavond 21:00 uur, maar mocht u te laat zijn, dan is dat meestal geen probleem. Wel graag nog even mailen of bellen zodat we de registratielijst compleet hebben en we niet boven de 30 kerkgangers uitkomen. De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven. Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar diaconie@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken onder 06-44453250 en dscburger@gmail.com. Zolang de coronamaatregelen nog van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Kerkomoep en Youtube

U kunt de diensten volgen via de kerkomroep en YouTube. De kerkomroep en de uitzending via het YouTube kanaal zijn eenvoudig te vinden door naar de website van de Open Poort te gaan: www.deopenpoortharmelen.nl . Bovenaan de pagina vindt u de symbolen voor de kerkomroep en het YouTube kanaal.

Bloemen van de kerk

De bloemen van zondag 27 september zijn naar Anneke Boskma
gebracht. Zondag 4 oktober is Henk Immel verblijd met een boeket vanuit de Open Poort.
Wij hopen dat beiden goed herstellen en het medeleven van onze
gemeente ook via deze bloemengroet hebben ervaren.

Liturgie 11 oktober

Voorganger Ds Marieke Sillevis, Ouderling van dienst: Gerrit Elings; Diaken van dienst: Marja Vilijn; organist/ pianist: Aartjan van Pelt.
Thema: Vreugde in coronatijd….?!
• Intochtslied 275 Heer, onze Heer hoe zijt Gij aanwezig
• Moment van stilte en inkeer
• Bemoediging
• Gebed om ontferming
• Loflied 146a 1,2 en 5
• Gebed om de Geest bij de opening van de bijbel
• Schriftlezing Jesaja 25: 1 – 9
• Lied: GOZ 112 Geroepen om te zingen muziek Joods/Poolse melodie, tekst M. van der Velden
Zeg nooit: onze wereld is gebroken
En de mens tot weinig goeds in staat
Zeg nooit: “niemand kan op vrede hopen
Alles gaat nu eenmaal als het gaat.”
Refrein:
Want een land om van te dromen,
Stuwt de mensen uit hun slavernij
Tot ze juichen met tranen in de ogen:
“Lieve God, we zijn er eind’lijk vrij!
Zeg nooit: “God is Zijn verbond vergeten,
Er is niemand hier die ons bevrijdt”
Zeg nooit: “Van een droom kan ik niet eten”
Zeg nooit: “Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd.”
Refrein
Zeg nooit dat het godvergeten lijden
Toch het noodlot is van ons bestaan.
Zeg nooit: “Stil maar, wacht op beet’re tijden”.
Zeg nooit: “Niemand kan de dood weerstaan.”
Refrein

• Lezing Filippenzen 4: 4 – 7
• Gezang 647
• Mattheus 22: 1 – 14
• Lied 339f
• Verkondiging
• Lied 657
• Mededelingen
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Slotlied 418
• Zegen

Liturgie zondag 18 oktober

Voorganger: Dhr. Jaap Doolaard, Ouderling van dienst: Marcel den Hartog; Diaken van dienst: Jan Brundel, organist/ pianist: Wim Kuijt
• Intochtslied: 975, 1,2 en 3 Jezus roept hier mensen samen
• Stilte
• Bemoediging
• Lied 513
• Smeekgebed afgesloten met lied 299d
• Glorialied: 96a
• Gebed bij de opening van de Schriften
• Lezing: Jesaja 45: 1 -7
• Lied 117a
• Lezing: Mattheüs 22: 15-22
• Lied 994: 1 en 4
• Verkondiging
• Lied 755
• Gebeden afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
• Slotlied: 823: 1, 2 en 5
• Zending en zegen