Nieuwsbrief 1 mei 2020

Vanuit de diaconie

De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.
Wij roepen u op uw gift nu rechtstreeks over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Kerkomroep en livestream via YouTube

Velen van u volgen de diensten in De Open Poort via de kerkomroep. Wacht niet tot 10.00 uur maar zoek gerust al eerder verbinding. Vanaf 9.30 uur klinkt er pianomuziek.
Nieuw is dat wij sinds vorige week ook een livestream hebben -met dank aan onze techneuten! Dit betekent dat de kerkdienst met beeld gevolgd kan worden.

Bloemen

De bloemen zijn naar de volgende gemeenteleden gebracht:
Elly en Gerrit van Dam; Wim van de Weg en Anton en Adrie de Groot.
Anton en Adrie waren 22 april 50 jaar getrouwd, van harte gefeliciteerd!

Liturgie Zondag 3 mei 2020

Voorganger: Ds. J.C. (Kees) Burger, Ouderling: Afke Boes, Diaken: Connie van Leeuwen, Organist/Pianist: Aartjan van Pelt.

 • Groet en mededeling door de ouderling van dienst
 • De Paaskaars wordt aangestoken
 • Wij zingen: lied 1005 vers 1
 • Moment van inkeer
 • Bemoediging en groet
 • Wij zingen lied 601 vers 1 en 2
 • Gebed om ontferming
 • Wij zingen: lied 1003 vers 1
 • Opmaat naar Gloria
 • Glorialied: lied 713 vers 1, 3 en 5
 • Lezing 1: Psalm 23 (NBV)
 • Wij zingen Psalm 23 vers 1 en 2
 • Orgelspel
 • Lezing 2: Psalm 23 (versie Huub Osterhuis)

Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken.
Breng mij naar bloeiende weiden
doe mij liggen aan vlietend water
dat mijn ziel op adem komt

dat ik de rechte sporen weer kan gaan
achter jou aan.
Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken.
Moet ik de afgrond in, de doodsvallei,
ik zal bang zijn — ben jij naast mij
ik zal niet doodgaan van angst.
Jij hebt de tafel gedekt — mijn spotters
weten niet wat ze zien:
dat jij mijn voeten wast,
ze zalft met balsem
mij inschenkt, drink maar, zeg je
niets zal mij ontbreken
Laat het zo blijven dit geluk
deze genade, al mijn levensdagen.
Dat tot in lengte van jaren
ik wonen zal bij jou in huis.
Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken.

 • Wij zingen lied 23c vers 1, 3 en 5
 • Overweging
 • YouTube: ‘De Here is mijn herder’ opwekking 121 (blauwe versie, zonder tekst –Daniel v,d. Kooi)
 • Dankgebed en voorbede
 • Slotlied: lied 978 vers 1, 2 en 3
 • Zegen
 • Wij zingen 416 vers 4

Liturgie zondag 10 mei 2020

Voorganger: Ds. Joost Schelling, Woerden, Ouderling: Ellen Verkleij, Diaken: Erwin van der Lee, Pianist/organist: Aartjan Van Pelt.

 • Groet en mededeling door de ouderling van dienst
 • Intochtslied: Lied (psalm) 66:1 en 3
 • Bemoediging en groet
 • Lezen gedicht: Tafelgenoten- Ramsey Nasr
 • Gebed om Gods ontferming
 • Gloria
 • Het woord horen
 • Schriftlezing: Exodus 17:8-16
 • Muziek: Oscar Peterson- “Hymn to Freedom”
 • Overdenking
 • Muziek: Dvorak’s symphonie- Uit de nieuwe wereld (deel 2 Largo)
 • Gedicht: De Demon- Gerrit Komrij
 • Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader
 • Collecte
 • Slotlied: Lied 1014: 1,2,3 en 5 Geef Vrede door.
 • Zegen, beantwoord met
 • Lied 416: 2 en 4 Ga met God