Meeleven Nieuwsbrief 7 juni 2024

Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. De QR-code is gekoppeld  aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.
Ook de koffiepotjes hebben nu hun eigen QR-code.

Van onze predikant

Duidelijkheid?
In een uitzending van Buitenhof zag ik Tom-Jan Meeus, hij is politiek journalist voor het NRC.
Al eerder kwam ik hem tegen bij andere praatprogramma’s. In Buitenhof schoof hij aan om te praten over het essay dat hij dit jaar schreef voor de maand van de filosofie. ‘Duidelijkheid’ heet het. Het gaat in op de manier waarop politici als Geert Wilders politiek bedrijven, namelijk door heel duidelijk te zijn over wat ze veroordelen en voorstaan, ook als dit ten koste gaat van mensen en verbondenheid. Ik kocht het essay, omdat het thema me interesseert. Nu de formatiebesprekingen zover gevorderd zijn dat een nieuw kabinet aanstaande lijkt, las ik het.

Meeus ziet de duidelijkheid in de politiek doorbreken met de opkomst van Pim Fortuyn. In de jaren daarvoor was er in de politiek – en in de verslaggeving daarover – al wel een toenemende behoefte om klip en klaar te zeggen wat men vond, maar Pim Fortuyn maakte deze duidelijkheid tot zijn politieke stijl. In de jaren na Fortuyn zet deze ontwikkeling door, met mediatraining voor politici tot gevolg en een steeds scherper oog bij politici hoe ze hun standpunten het beste voor het voetlicht kunnen brengen. Meeus beschrijft hoe hij daarin als dagbladjournalist langzaam maar zeker aan de zijlijn komt te staan, omdat een interview in een dagblad veel minder aandacht trekt dan een televisieoptreden.

Wat door deze duidelijkheid aan het zicht wordt onttrokken, is dat de politiek niet zo helder is, zegt Meeus. Naar buiten toe presenteren politici zich weliswaar zo eenduidig mogelijk, maar insiders weten dat de besluiten die tot stand komen vaak het ondoorzichtige resultaat van geven en nemen zijn. Wie de kern van het politieke handwerk wil zien, moet kijken naar het wetgevingsoverleg. Daar worden vraagstukken in al hun gelaagdheid voor jaren afgewogen en zie je het scherpst welk effect politici hebben op de toekomst van het land.

Meeus’ essay is veel rijker dan ik het nu samenvat, het is beslist boeiend om te lezen. Wat mij erin aanspreekt, is dat Meeus ervoor pleit om je blik op de politiek te richten op de kerntaken, al zijn die onduidelijker dan je wilt en soms ook met onzekerheid omgeven. Schrijvend over de grote thema’s van deze tijd merkt hij op: ‘Voor of tegen iets zijn – het is zo plomp. (…) Mij interesseren mensen die in een open debat durven twijfelen over (…) dingen, zodat je meer te weten komt’. En hij pleit zowel bij politici als bij de media voor het zichtbaar houden van die twijfel.

Dat voel ik met hem mee. Twijfel maakt zichtbaar dat een ander ook gelijk kan hebben. Twijfel nodigt uit tot nadenken en verbindt. In de Bijbel en in de kerkgeschiedenis gaat mijn hart altijd uit naar mensen die strijdende partijen weten te verbinden als het erop aankomt. Van hen wil ik leren.
Een voorbeeld daarvan is voor mij paus Leo de eerste (400-461). Ik leerde hem kennen tijdens het werken aan mijn boek. Toen hij geconfronteerd werd met een kerkstrijd waarvan de tegenstanders zo onverzoenlijk waren dat er doden vielen, ging hij tot het uiterste om te verbinden. Zijn oplossing: na intensief overleg kregen beide partijen deels gelijk. Dat leverde weliswaar een midden op dat door niemand ooit onder woorden gebracht zou kunnen worden. Toch wist Leo dat dàt het hoogst haalbare was. Hier schoten bij nader inzien woorden tekort voor het samen gedeelde geloof.

Meeus sluit af met een pleidooi om politici te zien en te steunen in het wetgevende werk dat ze verrichten. Daarin schuilt de toekomst van onze democratie. Die les probeer ik in mijn oren te knopen.

Geurt Roffel

Terugblik op zondag 26 mei

8ab8fea_w1272_doop26mei.jpg 94e7e55_w1024_geurt26mei.jpg 26d6d55_w1272_202405261340351.jpg Wat een mooie ochtend hebben we met elkaar gehad op zondag 26 mei, waaraan de begeleiding van het combo nog een extra feestelijk tintje gaf!
Allereerst was er de doop van Colin. Na alle zorg was dit een mooi moment om als gemeente met het gezin van Martijn en Lisette te delen. Wij wensen Colin een leven vol zegeningen en liefde toe.

Na de dienst heeft onze predikant Geurt een inspirerende en bezielde voordracht gehouden over de vraag ‘En wie ben ik volgens jullie’, de titel van het boek dat hij schreef naar aanleiding van zijn promotieonderzoek. Hij gaat daarin op zoek naar het antwoord op de vraag of Jezus de Zoon van God is. Fijn dat je ons hebt willen inleiden in wat de hedendaagse theologen hierover zeggen, Geurt!
Meer informatie over deze ochtend vindt u hier op de website van Geurt.

Om hier nog over na te kunnen praten en de ochtend gezellig af te sluiten met elkaar had het Pastoraal Team een lunch georganiseerd. Daar hebben we genoten van heerlijke soep en lekkere broodjes.

Iedereen die meegewerkt heeft aan het organiseren van deze ochtend: hartelijk dank!

Vooruitblik naar 30 juni

f21f571_w1134_img20240604wa0008.jpg Zondag 30 juni: Een reis door de psalmen

Op zondag 30 juni a.s. ben ik voorganger in De Open Poort. Nu de vakantieperiode in zicht begint te komen en velen van ons wellicht op reis gaan, heb ik als thema voor deze dienst gekozen: een reis door de psalmen. In de psalmen vinden namelijk al onze menselijke gevoelens en ervaringen hun weerklank. Daarom zijn de psalmen ons zo dierbaar.

Welke psalm spreekt u het meeste aan? Bij mijn voorbereiding op deze dienst zou ik graag van u horen wat uw lievelingspsalm is, en waarom. Dan kan ik dat in mijn voorbereiding meenemen, zonder daarbij uw naam te noemen. Als u daartoe bereid bent, kunt u mij dat voor 20 juni laten weten via de mail (r.sneller@planet.nl), een briefje in de brievenbus op Jaagpad 12, een telefoontje of via direct persoonlijk contact.  Ruud Sneller

Vanuit het Pastorale team

d4aeee1_w570_koffie.png Inloopochtend

Vrijdagochtend 14 juni staat het pastorale team weer voor u klaar in de Open Poort met een kopje koffie of een kopje thee.Een gezellig praatje is altijd fijn maar we zijn er ook met een luisterend oor.
U bent van harte welkom om langs te komen tussen 10:00 en 12:00 uur.
Mocht u vervoer nodig hebben naar de kerk, dan kunt u contact opnemen met Marja.

Zomertijd

191789a_w191_zon.jpg
Je zou het niet altijd zeggen maar we gaan alweer richting de zomervakantie.
De kerkenraad heeft daarom de volgende mededeling.

De komende zomervakantieperiode loopt in onze regio van 13 juli tot en met 25 augustus.
Om in deze periode onze vrijwilligers zo min mogelijk te belasten, heeft de kerkenraad besloten om dan geen beamer te gebruiken (we zingen uit het liedboek), geen streaming te verzorgen, geen lectoren in te roosteren en geen kindernevendienst te houden.

Ook deze Nieuwsbrief zal dan eens in de drie weken uitkomen in plaats van iedere twee weken.

Meeleven

5fded02_w640_img0484.jpg 8fe9de3_w1272_20240601122146.jpg De bloemen van zondag 2 juni hebben een plekje bij Jan en Andrea van Osnabruggen gekregen. Het mooie bloemstuk van de feestelijke doopdienst is met de doopouders Martijn en Lisette de Bruin mee naar huis gegaan. De betekenis van het stuk is als volgt:
De witte roos symboliseert de dopeling, Colin, en is verbonden met de drie rode rozen die staan voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
De dopeling is ook verbonden met zijn vader en moeder en beide broertjes. Dat wordt weergegeven met de vier witte gerbera’s. Voor de andere mensen om hem heen en de gemeente van De Open Poort staan er de kleine bloemetjes van het gipskruid. De ‘handen’ van ijzerdraad verbeelden God’s dragende handen. Tenslotte staat de hedera (klimop) voor God’s trouw. 7565efb_w1272_90ef0bbddf404a4fb6be.jpg

Wij feliciteren:

09 juni: Mw. J. Jansen
11 juni: Mw Anneke Boskma- de Zoete
16 juni: Mw. P.F. de Jong
17 juni: Mw H.T Renden
20 juni: Mw M. Berghorst

Wij wensen allen een fijne verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe!

Diversen

38d86b6_w551_schermafbeelding2024.png Herinnering!
Rond 21 juni verschijnt Meeleven.
Graag uw kopij uiterlijk inleveren op 11 juni, 19.00 uur (eerder mag ook!)
De redactie.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief