Meeleven Nieuwsbrief 6 januari 2023

Van de penningmeester

Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. Omdat de QR-code van onze ING rekening slechts een beperkte tijd geldig is, willen wij voortaan een code gebruiken die gekoppeld is aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.

Van onze predikant

De goede herinneringen aan Kerstmorgen zingen nog na in mijn hoofd. Iedereen droeg een eigen steentje bij en het resultaat was meer dan we hadden kunnen dromen. Fijn om zo samen te werken, alleen samen kunnen we dit soort activiteit mogelijk maken. Ik zag delen van de registratie terug op youtube om te kijken wat mensen thuis hadden gezien. Tot mijn verrassing zag ik dat door het goede camera-, schakel- en geluidswerk het toneelstuk zo goed was te volgen dat het was alsof je met de kinderen meeliep. Ik zat er weer middenin. 2f87a0d_w1272_gridart2022122508303.jpg 4ec66b1_w1272_gridart2022122518171.jpg Aanstaande zondag vieren we in Harmelen de Maaltijd van de Heer. Mooi om het nieuwe jaar te beginnen met deze verbondenheid. Voor mij is het belangrijk dat iedereen – jong en ouder, op afstand of vol van het geloof – kan meebeleven wat we in de Maaltijd delen. Als het goed
is hoor je dat in de teksten en kun je het ervaren in hoe we het vieren. Wil je er een keer over doorpraten, of heb je er vragen of opmerkingen bij, laat het me dan weten.

Uit de Bijbel lezen we teksten die bij deze eerste zondag na het feest van Driekoningen (6 januari) horen. We lezen van de doop van de Heer (Matteüs 3:13-17) en daarbij Jesaja
42:1-9, een kerntekst als het gaat over wie Jezus is. Omdat beide teksten erg bekend (kunnen) zijn, heb ik ervoor gekozen om er ook iets uit Handelingen bij te lezen. Handelingen is het boek waarin de leerlingen van Jezus zelf moeten gaan staan om vorm te geven aan wat Jezus hen voorleefde. Dat brengt hen bladzijde na bladzijde voor lastige vragen en in onvoorziene omstandigheden. Petrus merkt in het gedeelte dat we lezen (Handelingen 10:34-38) dat de verbindende kracht van Jezus nog veel groter is dan hij had kunnen bedenken. Die beperkt zich niet tot Israël, of mensen die al Joods zijn. Het raakt ook mensen die van buiten komen.

Bloemen van de kerk

56ea6f0_w1200_4457edf3fea143f490bf.jpg 23f4086_w1272_20230102103517.jpg Het witte bloemstuk van 1e Kerstdag is namens ons allen gebracht bij Aart en Corrie Kroes.
Het boeket van zondag 1 januari is met een hartelijke groet gebracht bij Jeanette Sneller.

Van de diaconie

Bij de PLUS kan nog worden gespaard voor de boodschappenpakketten.De actie loopt tot en met 25 februari. Er staat een spaardoos in de winkel!

Over de wereldmaaltijd die op 18 januari gaat plaatsvinden vindt u hieronder alle informatie. U kunt zich aanmelden tot en met 14 januari.

De extra collecte bij de Maaltijd van de Heer is dit jaar voor het Protestants koopvaardijwerk van dominee Leon Rasser. Zeevarenden zijn vaak maanden van huis, het werk is zwaar, het leven aan boord eentonig en men heeft vaak last van heimwee. Dominee Rasser wil deze mensen een hart onder de riem steken door ze met raad en daad bij te staan. Hij bezoekt hen hiervoor aan boord en neemt bv boodschappen of tweedehands kleding mee. Hierin komt pastoraat en diaconaat samen. Deze hulp wordt aan alle zeevarenden geboden maar veel van hen zijn christelijk en willen graag dat dominee Rasser met hen bid, hen zegent of een kerkdienst aan boord houdt. Het mooie is dat als de contacten eenmaal gelegd zijn, zij onderhouden worden via de social media. Preken en gebeden kunnen online verstuurd worden.
Met pasen en met kerst wil dominee Rasser graag extra aandacht aan de zeevarenden geven. Wij hopen dan ook na een jaar collecteren in december een mooi bedrag naar dominee Rasser te kunnen overmaken zodat er een USB-stick met een kerstviering, een kerstpakketje met bijvoorbeeld stroopwafels, een koelkastmagneet en een sim-kaart om familie te bellen naar de zeevarenden kan worden gebracht. Helpt u mee, zodat dominee Rasser zoveel mogelijk mensen kan bereiken, steunen en helpen?

Oproep Huiskring

Iedere eerste maandag van de maand komen we met een groepje bij elkaar om een thema/ bijbel gedeelte te bespreken. We starten om 20.15 uur, met inloop vanaf 20.00 uur. Tot nu toe iedere avond bij iemand anders thuis, en we bereiden de avond ook om de beurt voor. Voorbereiden is geen verplichting, momenteel gebruiken we een cursus met thema’s uit de bijbel waarvoor dit niet nodig is, ‘het omega project’: www.hetomegaproject.nl. Daarna zoeken we weer een andere invulling. Het einde van de avond sluiten we af door samen te bidden.

Tot nu toe hadden we een groep van mensen tussen 30-40 jaar, maar wat ons betreft schrappen we dit jaar de leeftijdscategorie. We zouden het leuk vinden als er meer mensen zijn die aan willen sluiten bij onze gesprekken. De ene avond is leerzaam, een andere keer inspirerend of kwetsbaar. Hoe dan ook zijn het avonden waarop we elkaar beter leren kennen en die we waardevol vinden.

We zoeken op dit moment naar mensen die ook aan willen sluiten! Als de groep te groot wordt zullen we hem opsplitsen.

Wil je meer weten of je aanmelden, dan kun je bellen of mailen met:

Martijn & Lisette de Bruin, Jesca Wijnsma, Annefieke Nagelhout

Wereldmaaltijd/ gebed voor eenheid

2c08ca2_w640_dankdienst.jpg Op woensdag 18 januari 2023 wordt in De Open Poort weer de Wereldmaaltijd gehouden. Medewerking wordt verleend door Henk Vink, leden van de diaconie en enkele leden van de werkgroep IKOH.
De opbrengst van de maaltijd is bestemd voor een project van Kerk in Actie: “Een menswaardig bestaan voor landloze arbeiders en kleine boeren” in Pakistan.
Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze boeren als dagloner. Elke dag moeten ze opnieuw werk zien te vinden. Ze verdienen te weinig om hun familie te onderhouden. Kerk in Actie helpt hen met een training en startkapitaal om een onderneming te starten met bijvoorbeeld de verkoop van groenten of melk, of in het repareren van fietsen of mobiele telefoons. Boeren die wel een stukje land hebben, krijgen begeleiding om hun opbrengst te verbeteren en hun inkomen te verhogen.
Tijdens de maaltijd is er – met gebed, lezing en liederen – ook aandacht voor de week van gebed voor de eenheid van de christenen.
Kosten: 15 euro voor volwassenen, 7,50 euro voor kinderen.
Opgeven kan via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of op de intekenlijst in de kerk. U kunt ook bellen met Jan Brundel: 06-82680882. Aanmelden graag tot en met 14 januari.
Van harte welkom op 18 januari 2023, om 18.30 uur in De Open Poort.

Allerlei

a075f12_w1272_voorkantflyer.png Samen omlopen
Houd je van wandelen en lijkt het je leuk en interessant om dat met (nog onbekende) dorpsgenoten te doen? Wandel dan mee op zondag 15 januari 2023!
We starten bij het Dorpshuis en maken een wandeling van ongeveer 5 km. Terwijl je wandelt, ga je aan de hand van vragen in gesprek met een dorpsgenoot. Zo kom je met
elkaar tot een zinvol en inspirerend gesprek. We sluiten de wandeling, na een tussenstop bij de Kievit, weer af bij het Dorpshuis met een kop soep. Met een warm gevoel en een
betekenisvolle ervaring, nemen we daarna weer afscheid van elkaar.
15 januari 2023 van 14.30 -17.30 met start bij het Dorpshuis.
Deelname is gratis, een eigen bijdrage wordt op prijs gesteld.
Het Samen omlopen is een initiatief van het Dorpshuis, De Kievit en De Open Poort.

Graag aanmelden via e mail: samenomlopenharmelen@gmail.com

8c5297b_w168_koor.png

Houdt u/ houd jij van zingen en lijkt het u/ je
leuk om projectmatig mee te zingen met
anderen in een koor?                         

Christelijk Gemengd Koor Harmelen zoekt zangers en zangeressen om mee te zingen tijdens ons Passie/Paasconcert “Totdat de nacht verdween”
op vrijdag 31 maart 2023 om 20.00 uur in de dorpskerk te Harmelen (Kerkweg 1).

Wie zoeken wij voor dit project: zangers en zangeressen bij voorkeur met enige zangervaring.

Programma: Christelijke liederen van klassiek tot gospel en hele eigentijdse liederen alles m.m.v. solisten, piano en viool.
Wanneer? We oefenen elke donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in Het Trefpunt te Harmelen (Iepenlaan 1).
Kosten: Deelname aan het projectkoor tot aan het concert kost € 25.- Wilt u/ wil jij bij ons blijven zingen en lid worden van het koor dan gaat de contributie pas per 1 mei 2023 in.

Meer informatie? Bel of mail gerust.
Gea van der Linden (secretaris) mail: secretariaatCGKH@hotmail.com
Dick Sloof (voorzitter) mail: dhsloof@live.nl

Wij zien u /je graag op onze eerste repetitieavond op donderdag 5 januari 2023 in Het Trefpunt!

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief