Meeleven nieuwsbrief 28 oktober 2022

b082c5f_w178_schermafbeelding2022.jpg VAN DE PENNINGMEESTER
Binnen onze kerk is er mogelijkheid via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. De QR-code is steeds beperkt geldig, bijgaande code is te gebruiken t/m 20 november 2022.
Graag bij de omschrijving het doel van de collecte invullen!

Van onze predikant

Catechesegroep brengt bezoek
In oktober gingen we met de catechesegroep (13-16 jaar) op bezoek bij Kees en Marrie
Burger. Beiden werkten hun hele leven met geloof en kerk, Kees Burger als
gemeentepredikant (ook als bijstand in Harmelen), zijn vrouw Marrie als geestelijk verzorger.
Een klein uur lang spraken we met hen. Kees en Marrie vertelden waarom ze theologie gingen
studeren, wat ze tijdens de studie ontdekten en waarom ze het werk kozen dat zij deden. Voor
Kees is een belangrijke reden dat de uitleg hem interesseert over wie Jezus is, en hoe we
bijvoorbeeld over de hemel kunnen denken. Marrie inspireert het contact met mensen rond
levensvragen en vragen over zingeving. Daarin speelt ook de vraag naar God een rol.
Gevraagd naar een voorwerp dat voor hen laat zien wat het geloof betekent, las Marrie het
gedicht ‘Daglicht’ van Judith Herzberg, een gedicht over hoop. Kees liet ons een buste zien
van de componist Schubert, wiens muziek talloze mensen raakt, hoewel hij bij leven
nauwelijks bekend was. De bijeenkomst sloten we af zoals we dat ook doen als we op de
zolder blijven, ieder van ons stak een kaarsje aan.

Zinzoekers gestart
De nieuwe kring ‘Zinzoekers’, voor mensen van 17-30 jaar, kwam in oktober voor het eerst
bijeen. Net als bij de catechesegroep komen de deelnemers zowel uit Kamerik als Harmelen.
Iedereen in deze leeftijdsgroep heeft een persoonlijke uitnodiging gehad. Het gesprek komt
zoals het komt, we sturen het zelf de kant op die we interessant vinden. Na kennis gemaakt te
hebben, spraken we over de actualiteit en kwam het gesprek over de geraaktheid door het
geloof. Soms zijn er ervaringen die je overkomen en waarvoor je geen woorden hebt. Door
vanuit het geloof naar die ervaringen te kijken, probeerden we er woorden bij te zoeken. Ook
spraken we over mensen die op een waardevolle manier over hun geloof vertellen, zodat je er
meer van wilt weten. Van daaruit spraken we ook over onze eigen kijk op het geloof. Half
november spreken we verder. Voor nieuwe deelnemers is het nog mogelijk aan te sluiten.

Geurt Roffel

Corona

Handreiking voor kerken mbt corona
Het CIO heeft een ‘handreiking voor kerken over maatregelen ter bestrijding van het coronavirus’ gepubliceerd. Deze handreiking is verdeeld in vier fases die zijn gebaseerd op de vier dreigingsniveaus die de overheid m.b.t. corona hanteert. Wij bevinden ons nu in fase 2 waarin er gesproken wordt over preventiemaatregelen. Binnen De Open Poort hebben wij altijd de adviezen van de overheid gevolgd en daarom willen wij ook nu weer even uw aandacht voor dit onderwerp vragen. Mocht u klachten van verkoudheid, keelpijn en/ of hoofdpijn hebben dan vragen wij u om thuis te blijven tot u weer beter bent. Ook kunt u eventueel een zelftest doen. Gezien de kwetsbare mensen die onze diensten bijwonen is het van belang dat wij op deze manier zorg dragen voor elkaar. Mocht u er behoefte aan hebben om afstand te houden tijdens de dienst dan nodigen wij u uit dat vooral te doen, die ruimte is er. Bij de ingang is er ook weer desinfecterende handgel te vinden voor wie daar gebruik van wil maken. Op deze manier hopen wij de komende herfst / winter door te komen zonder weer tot ingrijpender maatregelen over te moeten gaan.

Afscheids- en bevestigingsdienst 16 oktober

e91076e_w1272_gridart2022102622394.jpg Afscheid van de oude en bevestiging van de nieuwe ambtsdragers.
Zondag 16 oktober was een feestelijke dienst. Niet alleen mochten we Oda van Groen, Afke Boes,Connie van Leeuwen en Gerrit Elings bedanken voor hun jarenlange tomeloze inzet voor onze kerk maar we mochten ook drie gemeenteleden feliciteren met hun nieuwe taak. Anja van Kesteren werd bevestigd als ouderling -kerkrentmeester, Ruud Sneller werd bevestigd als ouderling -scriba en Jesca Wijnsma mocht de zegen ontvangen over haar werk als diaken. Wij wensen hen allen God’s zegen toe bij hun werk voor onze gemeente.

Grimma bezoek 14-17 oktober

629af4f_w1272_gridart2022102622313.jpg Vrijdagmiddag worden de twaalf gasten ontvangen in De Open Poort. Zaterdag rijden we naar Den Bosch waar we eerst een rondleiding door de stad krijgen en daarna lunchen bij restaurant Picasso. Vervolgens hebben we een rondvaart over de Binnendieze gemaakt. De dag sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd in De Open Poort. 831cb71_w1272_gridart2022102622344.jpg Bij de kerkdienst op zondagmorgen is de cantorij uitgebreid met een aantal van onze gasten. Eén van de schriftlezingen is in het Duits. Ook is er een groet van de Frauenkirche uitgesproken. Zij hebben voor alle gemeenteleden ansichtkaarten en een boek met foto’s uit Grimma meegenomen. De voorbeden zijn in het Duits en in het Nederlands.Na afloop van deze bijzondere dienst hebben we met elkaar in de kerk geluncht. Maandagmorgen vertrekken onze gasten weer. We maken de traditionele groepsfoto.

In september 2023 willen we met een groep gemeenteleden naar Grimma gaan. U bent van harte uitgenodigd om mee te gaan.

Grimma contactgroep:
Bep Nagelhout, Ellen Verkleij, John Welling, Miep van Bemmel en Ria Griffioen.

Bloemen van de kerk

5f857f9_w1272_bloemen16oktober.jpg De bloemen links stonden 16 oktober in de kerk en zijn daarna naar Jos Terpstra gebracht.
De bloemen rechts hebben na de dienst van 23 oktober een plekje bij Marja Vilijn gekregen.

fe26134_w640_wereldmaaltijd.jpg Wereldmaaltijd
Komende woensdag 2 november is het dankdag. Normaal gesproken zouden we dan onze wereldmaaltijd gehouden hebben. Vanwege gezondheidsredenen van onze chef-kok heeft de diaconie besloten deze activiteit naar januari 2023 te verplaatsen. We houden u op de hoogte! 08cfb69_w300_sela.jpg

 

Bij de dienst op 30 oktober is er muzikale begeleiding door het combo V!ER. Veel bekendere liederen, maar 1 prachtig nieuw lied van Sela. Voor wie wil oefenen:
‘Alles wordt nieuw’ a9619bb_w1272_20221023094017edit15.jpg

HEEFT U AL IETS GEMIST????
De spullen op de foto zijn vermoedelijk van iemand die iets lekkers gemaakt heeft, voor de lunch op 4 september (openluchtdienst) of tijdens het Grimma weekend……
Wie o wie haalt het op?????

Collectanten gezocht

In de week van 21 tot en met 26 november.worden er nog collectanten  gezocht voor de collecte Kerk in actie van de PKN. Er wordt gecollecteerd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Graag melden bij Henk van Eijk

Kerstconcerten ReJoiSing
Zaterdag 17 december 2022 is het weer zover! De kerstconcerten RejoiSing Christmas in de Torenpleinkerk te Vleuten komen eraan. Het thema van dit jaar is “Inspirerend anders”. Uit ervaring weten wij dat het bijwonen van het concert je in de kerstsfeer brengt, dus kom vooral en bestel je ticket online via www.gospelkoorrejoice.nl

Cadeaukaart
Denkt u nog aan de cadeaukaart van de Postcodeloterij? U kunt hem geactiveerd in de doos in de kerk doen. Ook kunt hem door de bus doen bij de diaconie: Bisschopshof 5. Inleveren kan tot 12 november. Alvast bedankt voor uw hulp!

Lichtjesavond 12 november bij begraafplaats ’t Spijck
De lichtjesavond wordt georganiseerd om iedereen de gelegenheid te bieden stil te staan bij dierbare overledenen.
Zatermiddag 12 november om 17:00 uur is er een gezamenlijk moment waarbij een gedicht wordt voorgelezen en wat liederen gezongen worden door een koor. Daarna is er gelegenheid om op een met kaarsen verlicht kerkhof naar de herinneringsplek van uw geliefden te gaan.
Meer informatie vindt u in de Dorpskrant.

House of Hope

42629b5_w341_houseofhope.png House of Hope geeft u graag weer een update over onze contacten met mensen die hun thuisland zijn ontvlucht. U denkt misschien direct aan Oekraïners, maar de laatste weken mogen we vooral ook veel statushouders uit Syrië in House of Hope verwelkomen.
Oekrainers
Vorige maand zijn veel vluchtelingen uit Oekraïne (die eerst bij particulieren woonden) verhuisd naar de nieuw ingerichte locatie aan de Bleek in Woerden. Huisvesting bij particulieren was in veel situaties niet geschikt voor langere termijn, toch was verhuizen soms een emotionele beslissing voor alle betrokkenen. Ook in de nieuwe situatie blijven we graag ‘ontmoeting en ontspanning’ bieden, op dinsdagochtend en op donderdag-middag in de Opstandingskerk.
Syriërs
De laatste weken hebben we regelmatig meerdere Syrische vrouwen op bezoek. Ze stimuleren elkaar om naar House of Hope te komen, onze flyer in het Arabisch helpt hen. Voor Eritreërs hebben we een flyer in het Tigrinya (foto) beschikbaar. Kent u Arabisch of Tigrinya sprekende statushouders, vraag ons gerust om een flyer om hen uit te nodigen. Wij zijn dankbaar dat we voor nieuwe of tijdelijke Woerdenaren een House of Hope kunnen zijn.

Namens kernteam van House of Hope, Klaas de Wit
houseofhopewoerden@gmail.com

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief