Meeleven Nieuwsbrief 27 oktober 2023

d758911_w200_qr25november.jpgVan de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. Omdat de QR-code van onze ING rekening slechts een beperkte tijd geldig is, willen wij voortaan een code gebruiken die gekoppeld is aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.

Van onze predikant

Het lezen van discriminerende en anti-Joodse Bijbelteksten
De lezingen voor een zondagse dienst neem ik meestal uit het oecumenisch leesrooster. Dit leesrooster wordt door vertegenwoordigers van allerlei verschillende kerken samen opgesteld, in de Raad van Kerken. Zij zorgen ervoor dat met het rooster allerlei verschillende lezingen aan bod komen, zodat wie vaak in de kerk komt, steeds iets beter thuis raakt in de Bijbel.
Op 15 oktober stond een lezing uit de brief aan Titus (Titus 1:1-16) op het programma. Voor de dienst sprak ik er al over met collega’s, die over dezelfde tekst zouden spreken. De één ontweek de tekst, een ander kortte de tekst wat in, weer een ander was geschrokken van de inhoud, maar besloot wel alle verzen te lezen. Dat deed ik ook. Het lastige is: de brief is bij vlagen discriminerend, grof en anti-Joods.
Ik las het briefgedeelte al eens in het kader van mijn eigen Bijbelstudie. Toch is dat anders dan wanneer je overweegt het gedeelte op te nemen in een dienst. Toen ik dat overwoog, vroeg ik me af: kun je zo’n brief wel aanbieden in een sfeer van geloofsopbouw en voeding?
Ook tijdens de dienst voelde ik daarover nog aarzeling. Ik kon me dus levendig voorstellen dat sommigen zeiden: ‘Dit wil ik in de kerk niet horen,’ en iemand me zei het liefst te hebben willen opstappen toen ze de brief hoorde. De reden dat ik de brief toch opnam, is dat ik het belangrijk vind om ook in kerkdiensten te laten horen dat de Bijbel teksten bevat die weersproken moeten worden, omdat ze schadelijk zijn. De Bijbel is niet alleen een boek vol geloofsvoeding. Wie de Bijbel serieus wil nemen, moet op een of andere manier de kracht vinden om tegen de ene Bijbeltekst verweer te ontwikkelen, en een andere Bijbeltekst juist ontvankelijk op te nemen.
Zo heb ik in de dienst van 15 oktober het gedeelte uit de brief aan Titus gelezen en het gedeelte uit Matteüs (Matteüs 22:1-14), dat ook lastig was. Met de vraag: ‘Hoe lees je dit als gelovig mens?’ Want bij het antwoord op die vraag hoort enerzijds dat je de geloofsvoeding die dergelijke teksten je bieden ten volle toelaat, maar aan de andere kant ook dat je kritisch bent en weerstand biedt aan verkeerde lezingen van die tekst en, zoals bij Titus, aan waar de tekst discriminerend wordt, grof, of anti Joods.
Fijn vond ik het om te merken dat bij het koffiedrinken nog flink werd nagepraat, zowel over de teksten als over het lezen ervan en de keuze om die in de kerkdienst op te nemen. Vaak hoorde ik de reactie: ‘Ik heb tijdens de interactie niets gezegd, maar ik vond het wel goed dat er een keer over gesproken wordt. Want dit is belangrijk om te weten.’ Iemand attendeerde me op de discussie over Schriftgezag zoals die in de jaren tachtig in de gereformeerde kerken heeft plaatsgevonden. In de Kerkenraad, daags na de dienst, besteedde de scriba zijn opening aan dit thema.
Al met al heb ik de indruk dat het goed was om deze teksten te behandelen in de diensten en dat de vraag ‘Hoe lees je dit als een gelovig mens?’ een belangrijke richtvraag daarbij is. Mocht je als lezer daarop nog een reactie hebben, dan hou ik me aanbevolen. Ook als je de overweging die ik uitsprak wil nalezen, kun je me mailen. Ik ben altijd terughoudend met het
toemailen van teksten van overwegingen, omdat elke overweging voor mij thuishoort in de dienst waarin die is uitgesproken. Terugzien vind ik daarom veel passender dan nalezen. In dit geval maak ik daarop een uitzondering, voor wie liever nog eens leest.

Geurt Roffel

PS In de dienst van 15 oktober was een clip met een lied te zien dat door Erwin van der Lee
was gekozen. Erwin nam in deze dienst afscheid als diaken. Omdat het oorspronkelijke lied
dat Erwin koos te lang was voor de dienst, zagen we een deel ervan. Hier vind je de link naar
het volledige lied. Erwin koos het,omdat het veelzeggend is voor hoe hij het geloof beleeft. De liederen helpen de heilige Geest te ervaren en de werkelijkheid waarvan ze zingen waar te worden. Het zijn in die zin bevrijdende liederen. Waar mensen soms machteloos staan tegen wat hen overkomt, geeft het geloof vrijheid het leven te leven in Gods naam.

Vertrouwenspersonen

Vanaf heden kan De Open Poort gebruik maken van de diensten van vier vertrouwenspersonen die de classis Utrecht heeft aangesteld.
Deze vertrouwenspersonen zijn Arnoud Looijen, Ploni Robbers, Elzeline Strijker en Kees Visser. Zij zijn te bereiken via de website van de classis: www.classis-utrecht.protestantsekerk.nl. Aangezien de kerkenraad zelf al een aantal pogingen had ondernomen om tot de aanstelling van twee onafhankelijke en gekwalificeerde vertrouwenspersonen te komen, maar daarin nog niet slaagde, zijn wij uitermate blij met dit aanbod van de classis.
Het aanstellen van vertrouwenspersonen is onderdeel van het beleid van de PKN om een veilige kerk te zijn, zonder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of dreiging.
Vertrouwenspersonen zijn een eerste aanspreekpunt en luisterende steun voor gemeenteleden die in vertrouwen iets kwijt willen over wat nu speelt of in het verleden heeft gespeeld aan
grensoverschrijdend gedrag.

Van de bloemencommissie

da69b5d_w1272_bloemen15oktober.jpg De bloemen van 15 oktober zijn bij mevrouw van Osnabrugge gebracht. Op 22 oktober kreeg mevrouw Renden een bloemengroet van onze gemeente. e39d66b_w1272_img20231022090345.jpg

Van de diaconie

d76dda7_w415_screenshot2023102711.jpg Woensdag 1 november is het dankdag voor gewas en arbeid.
De diaconie organiseert dan weer een maaltijd die dit jaar iets moeilijker te bereiden is, omdat we geen mogelijkheid meer hebben tot koken in Boogh. Er wordt nog gezocht naar gelegenheid om de bereide maaltijd op te warmen, maar dat gaat vast goed komen voor woensdag!
Ook het InterKerkelijk Overleg Harmelen (IKOH) levert een bijdrage aan deze bijeenkomst.

We gaan met deze maaltijd geld inzamelen voor Rwanda:
In het kleine dichtbevolkte Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. De grond is vruchtbaar, maar omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Al veertig jaar leren Rwandese diaconessen arme gezinnen hoe ze zo efficiënt mogelijk voedsel kunnen verbouwen en hoe ze samen kunnen sparen en investeren.

U kunt zich nog tot 29 oktober aanmelden om deel te nemen aan deze maaltijd bij één van de diakenen of via diaconie@deopenpoortharmelen.nl. Kosten zijn 16 euro.

342d4a5_w290_download1.jpg Ook dit jaar krijgen deelnemers aan de postcodeloterij tussen 27 oktober en 2 november hun cadeaukaart in de bus. Wij willen deze kaarten weer inzamelen zodat de voedselbank met deze producten gesteund kan worden.
Er zal in de kerk een doos staan waarin de kaarten ingeleverd kunnen worden. Let op: de kaarten moeten wel eerst geactiveerd worden. Anders kunnen wij er niets mee en dat zou jammer zijn. Graag inleveren voor 12 november.

Diversen

288b964_w1272_unnamed2.jpg Wist u dat…
-Van 29 september tot en met 2 oktober een groep van 10 mensen een bezoek hebben gebracht aan onze partnergemeente in Grimma.
-Er nieuwe foto’s te zien zijn op het bord in de “Grimmahoek” rechts achterin de hal van De Open Poort. abd1458_w1024_rks00231.jpg

Jubileumjaar!
Dit jaar zal maar liefst het 10e kerstconcert plaatsvinden van Gospelkoor Rejoice!
Op zaterdag 16 december 2023 nodigen wij je van harte uit om met ons RejoiSing Christmas te vieren. Het thema van dit jaar is “Celebrate X-mas!”.
Het wordt extra leuk, want Kindermusicalkoor KOEMI (voorheen Kisi) zingt dit jaar met ons mee. Uit ervaring weten wij dat het bijwonen van het concert je alvast in de kerstsfeer brengt, dus kom vooral en bestel je ticket online!
Ons concert bestaat uit nummers van ons eigen kerstrepertoire aangevuld met traditionele
kerstnummers. Gospelkoor en band staan onder van de enthousiaste dirigent Remco Hakkert.
De twee concerten vinden plaats in de Torenpleinkerk te Vleuten om 18.30 uur en 20.30 uur.
De toegangsprijs is € 15,-. Wil je dit concert niet missen, bestel dan vanaf 18 november
online kaarten via www.gospelkoorrejoice.nl .

Gospelkoor Rejoice bestaat uit een groep enthousiaste mensen met vooral één
gemeenschappelijke passie, namelijk muziek maken. Met deze muziek wil Rejoice de boodschap uitdragen in de wereld en getuigen van Gods grote liefde.
In de afgelopen 50 jaar is Rejoice gegroeid tot een koor met een eigen sound en goede
reputatie. Rejoice heeft een breed Engelstalig repertoire met een ruime mix van black
gospel, ballads, snelle rocknummers en traditionals. Rejoice heeft een vaste band met drum,
piano en basgitaar, welke doorgaans wordt uitgebreid met meer muzikanten waaronder
viool, saxofoon en toetsenist tijdens ons kerstconcert.
Meer informatie en beeldmateriaal over gospelkoor Rejoice kunt u vinden op onze website
www.gospelkoorrejoice.nl 168b10a_w225_download2.jpg

NCB: Nederlandse Christelijke blinden en slechtzienden belangenvereniging.

De meeste mensen zullen deze organisatie niet kennen, louter en alleen omdat zij niet tot de doelgroep ervan behoren, maar belangrijk is deze organisatie wel. Zij behartigen de belangen van mensen met een visuele en/of leesbeperking in het algemeen en van de leden van de NCB in het bijzonder. Hiervoor organiseren ze gezellige bijeenkomsten en uitstapjes, waar de leden onderling contact kunnen hebben. Daarnaast willen ze opkomen voor de belangen van onze doelgroep in de maatschappij maar vooral in de kerken.
Lid worden kost slechts € 25,00 per jaar en levert de leden vele voordelen op.

Er ontstaan fijne persoonlijke en sociale contacten, erg belangrijk, want blinden en slechtzienden hebben vaker dan anderen te maken met eenzaamheid. En hoe belangrijk is het dan niet dat je ondanks je handicap toch ergens bij hoort, je verhaal kwijt kunt, steun aan elkaar kunt hebben. Je kunt als lid deelnemen aan de diverse samenkomsten, zowel contactbijeenkomsten van de afdelingen van de NCB als ook de landelijke ontmoetings- en themadagen, of deelnemen aan een vakantieweek of vakantieweekend. Natuurlijk houdt de NCB je op de hoogte van oogheelkundige ontwikkelingen, over (nieuwe) hulpmiddelen en ervaringen binnen de doelgroep. Daarvoor is ook het eigen blad ‘Onze Gids’ die zowel in braille verschijnt als in druk, grootletter formaat, of in gesproken vorm en via email.

Vaak is de aanschaf van hulpmiddelen niet verzekerd en via de NCB kun je in verschillende gevallen als lid korting krijgen op de aanschaf daarvan, maar ook op uitjes en vakanties, of lectuur in aangepaste leesvormen. En natuurlijk vertegenwoordigt de NCB de belangen van blinden en slechtzienden bij de overheid en maatschappelijke organisaties om zo mee te werken aan verbeteringen op tal van terreinen die voor de doelgroep belangrijk zijn.

Omdat zoveel mensen deze organisatie niet kennen en u misschien wel mensen in uw omgeving kent die baat kunnen hebben bij deze organisatie op deze manier aandacht voor NCB-belangen (www.ncb-belangen.nl). De NCB is een ANBI-instelling en daardoor is uw gift aftrekbaar van de belasting.Dus heeft u een gul moment? Denk dan even aan de NCB:
NL14 INGB 0002 8589 40, NCB te Zwolle.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief