Meeleven Nieuwsbrief 26 april 2024

374df78_w223_apenpoort.png Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. De QR-code is gekoppeld  aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.
Ook de koffiepotjes hebben nu hun eigen QR-code.

Van onze voorzitter

De kerkenraad

Net zoals elke gemeente, vereniging of organisatie heeft ook een kerkelijke gemeente een bestuur nodig. Zij zetten het beleid uit en zorgen ervoor dat daar dan ook geld voor beschikbaar is. Dat is dus ook de taak van onze kerkenraad. Het is verheugend dat Gerard
Croiset zondag bevestigd wordt als diaken en dat Connie van Leeuwen te kennen heeft gegeven in oktober, voorlopig voor een jaar, de andere helft van die taak weer op zich wil nemen.
Zie het bericht van de Diaconie.
Heel veel dank zijn wij Marja Vilijn verschuldigd. Na ruim vier jaar neemt zij afscheid als diaken. We zullen nooit vergeten hoe zij, naast al haar andere diakonale taken, ons als gemeente door de corona crisis heeft geleid. Gelukkig blijft zij lid van het pastorale team, daarvoor wordt zij zondag bevestigd.
Blijft niettemin dat we om onze taak goed uit te voeren nog een aantal kerkenraadsleden kunnen gebruiken: een ouderling- kerkrentmeester, volgens de kerkorde moeten dat er twee zijn, nu nog Anja van Kesteren en Ton Eijkenaar. Ton treedt in oktober af, na meer dan vier jaar deze taak op zich genomen te hebben. Dus zijn we op zoek naar de tweede
kerkrentmeester.
Ook bij de Diaconie, die in onze gemeente belangrijk werk doet, kunnen ze nog een nieuwe diaken gebruiken. Dan zijn we nog op zoek naar een jeugdouderling, de schakel tussen onze jonge gemeenteleden en de kerkenraad. Drie belangrijke bestuurders die maken dat onze kerkenraad de komende tijd haar taken goed uit kan voeren. Weet u iemand die u geschikt acht voor een van deze ambten, geeft u dan de namen door aan onze scriba: scriba@deopenpoortharmelen.nl of doe een briefje in de bus op Jaagpad 12.
Natuurlijk mag u ook zichzelf aanmelden!

Ik denk weleens terug aan de tijd dat ik jong was. Toen hadden we nog ambtsdragers verkiezingen! We kunnen ons dat nu bijna niet meer voorstellen, maar er was dan een hele lijst van namen waar we uit konden kiezen. En het werd als best eervol ervaren als je voor een ambt gekozen werd. Wat is er wat dat betreft een hoop veranderd in de afgelopen jaren. En waardoor komt het dat het zo moeilijk geworden is om voldoende mensen te vinden die deze belangrijke taak op zich willen nemen?

Iets heel anders. Op de laatste kerkenraadsvergadering kwam ter sprake dat er soms een gemeentelid overlijdt en de nabestaanden dan niet weten dat de overledene lid was van De Open Poort. Zeker ook als de kinderen al lang buiten Harmelen wonen en niet weten hoe ons te bereiken. Daarom willen we u er op wijzen om bij een gesprek met uw kinderen of andere familie hun te vertellen dat u lid bent van onze kerkelijke gemeente en bijvoorbeeld het telefoonnummer van onze predikant of het mailadres van onze scriba te geven. U kunt natuurlijk ook zelf een en ander op schrift vastleggen, voor het geval dat. Zo voorkomen we
dat een gemeentelid overlijdt en we zelf op zoek moeten naar familie.

Anneke Boskma- de Zoete

Hemelvaartsdag

16bb085_w318_images.jpg Ontbijt op Hemelvaartsdag

Donderdag 9 mei a.s. is het Hemelvaartsdag.
Er is die dag geen kerkdienst, maar u en jullie worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het inmiddels traditionele ontbijt op deze morgen, dat om 8.30 uur begint. Eveneens traditiegetrouw zijn ook dit jaar Connie en Carel van Leeuwen bereid gevonden om de voorbereidingen voor dit samenzijn te treffen. Dank daarvoor! Op de dag zelf zullen er helpende handen nodig zijn om het geheel in goede banen te leiden, maar dat zal ongetwijfeld wel lukken. Ondergetekende zal zorg dragen voor een kort meditatief moment. Op het prikbord in de hal van de kerk hangt een intekenlijst, waarop ieder van ons haar of zijn deelname kenbaar kan maken.
Geef Hemelvaartsdag 2024 een mooie start, om 8.30 uur samen in De Open Poort.

Ruud Sneller

Van College van Kerkrentmeesters

Dank aan de Kringloopcommissie.

Bij de kringloopcommissie denken wij direct aan Johan Griffioen en Jan Hoogendoorn maar er zijn meer helpers. Wij willen hen allemaal bedanken. Via de verkoop van ingeleverde spullen hebben zij twee doelen bereikt. Er is minder weggegooid en de opbrengst geeft mogelijkheden om de kerk financieel te steunen. Eerder dit jaar betaalden zij de nieuwe cv ketel en nu hebben zij de helft van het dubbele glas betaald. 10.000 euro!
Goed idee dus om gebruikte spullen bij hen te brengen en ook om ze daar te kopen!.

e9a4a98_w1272_20240424175540.jpg Wat is het hier kaal!

Afgelopen week is er door een aantal gemeenteleden hard gewerkt om de struiken te snoeien en/of weg te halen. Dit is gedaan om ruimte te creëren. Dit is nodig voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie; de werkzaamheden hiertoe starten op 6 mei.
Meer ruimte is ook handig bij de werkzaamheden aan het kerkdak die waarschijnlijk begin zomervakantie plaats zullen vinden.

En heeft u al een kijkje genomen in de Jeugdruimte? Ook hier is hard gewerkt en alles ziet er weer fris en opgeruimd uit.

Van de diaconie

Vanuit de diaconie kunnen we goed nieuws melden.
We wisten al dat Gerard Croiset bereid was om de ene helft van een diaconale duobaan op zich te nemen, namelijk de financiën.
Connie van Leeuwen wil de andere helft van deze taak op zich nemen, namelijk het als diaken meedraaien bij de diensten en het helpen bij activiteiten. Omdat zij pas recent te kennen heeft gegeven dit te willen doen, zal zij pas in oktober bevestigd worden. Zij zal wel al mee gaan helpen met de activiteiten bij de diaconie, maar nog geen diensten draaien.
Wij hopen dat Gerard en Connie hun ambt binnen onze gemeente met liefde en toewijding mogen vervullen en dat zij zich gesteund mogen weten door Gods zegen.

Gerard zal in de dienst van 28 april bevestigd worden als diaken.
Marja zal in diezelfde dienst afscheid nemen als diaken en bevestigd worden als pastoraal bezoeker.

a4a77bf_w347_voedselbank.jpg

Boodschappenlijst voor Voedselbank Woerden
Mei 2024

  • Houdbare melk
  • Aardappelpuree
  • Mayonaise
  • Potten oploskoffie (klein en groot)
  • Jam (niet zelf gemaakt)
  • Pasta
  • Witte rijst
  • Limonadesiroop
  • Deodorant
  • Douche gel

Nog een paar tips:
Geen alcohol houdende producten (dranken, bonbons, e.d.).
Geen producten die (bijna) over datum zijn.
Geen aangebroken verpakkingen.

Diversen

50bafa6_w457_examen.jpg Eindexamen leerlingen gezocht

De eindexamens komen er weer aan.
Ik wens alle eindexamen leerlingen veel succes hiermee.
In juni komt de uitslag en weten de leerlingen of ze zijn geslaagd.
Namens De Open Poort wil ik de geslaagden gaan feliciteren. Kent u jongeren, die dit jaar eindexamen doen, wilt u die dan doorgeven aan mij via ellen.verkleij@gmail.com?

Ellen Verkleij

7acd021_w640_4mei.png Dodenherdenking 4 mei

De Oranjevereniging en het Interkerkelijk Overleg Harmelen organiseren ook dit jaar de 4 mei herdenking. Om 19.00 uur is er een dienst in de Bavo kerk met als thema “Grenzenloos gedenken”. Medewerking wordt verleend door het Bravissimokoor, de scouting, Kees van den Berg en leden van het Interkerkelijk Overleg. Deze dienst kan ook gestreamd worden via Kerkdienstgemist.nl.
Na afloop volgt de stille tocht naar het Monument op het Kerkplein. Hier wordt gesproken door een vertegenwoordiger van de Oranjevereniging, van de gemeente Woerden en er worden gedichten voorgedragen. Na de twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus is iedereen in de gelegenheid bloemen te leggen bij het monument. Wij hopen op uw/jouw aanwezigheid.

bdcb2dc_w354_raadvankerken.jpgOranjevereniging & IKOH Stadswandeling Ongelooflijk Woerden

Wegens succes verlengd en uitgebreid met 2 nieuwe wandelingen!

Ga mee op de ontdekkingstocht langs plekken van macht en onmacht, ketters en kardinalen, respect en uitsluiting, geloof en ongeloof en beleef samen de historie van Woerden!

Waren de inwoners van Woerden altijd vrij om te geloven wat zij wilden? Inspiratie of verbanning, brandstapel of Bätz-orgel. Laat je verrassen door oude verhalen in een nieuw perspectief. Na de wandeling heb je Woerden, gelovigen en ongelovigen, en jezelf beter leren kennen. Tijdens een 1,5 uur durende stadswandeling bezoeken we historische plekken en monumenten die het verhaal vertellen van Woerden. Na afloop drinken we samen iets in koffiebranderij OVErHOOP.

De wandelingen worden gehouden in mei, juni en juli op woensdag en zaterdag om 10 uur, vertrek vanaf de Petruskerk (Kerkplein, 3441 BG, Woerden). Er zijn vier wandelingen om uit te kiezen, elk met een ander thema.

Voorafgaand aan de wandeling kun je nog de Petruskerk bezoeken waar bijvoorbeeld de tentoonstelling over Bonifatius te zien is.

In: mei, juni en juli op woensdag en zaterdag

Tijd: start 10.00 uur voor de Petruskerk (Kerkplein, 3441 BG Woerden), duur 2 uur

Prijs: € 7,50 inclusief koffie/thee en toegang stadsmuseum

Aanmelden: via de website: kerkeninwoerden.nl

Wandeling 1: Waar vind jij God?

Waarom zijn kerken zo verschillend? Waardoor word jij aangesproken? Waar ontmoet je mogelijk een glimp van God of word je in je binnenste geraakt? Komt dat door een gebouw of door iets anders? We bezoeken de 4 kerken in de binnenstad, horen iets over hun binnen en buitenkant en delen met elkaar wat ons raakt.

zaterdag 4 mei woensdag 5 juni woensdag 3 juli

Wandeling 2: Godsdienst (on) vrijheid, verhalen

Loop mee en luister naar verhalen in de Petruskerk, Lutherse kerk, Anna kapel, Bonifatius, het zwaard van Woerden. Over een dappere katholieke priester, paarden en soldaten in de Lutherse kerk, de eerste kerk van Woerden, het geloof van de Romeinen en waar kwamen die protestanten nu vandaan?

zaterdag 18 mei woensdag 15 juni zaterdag 13 juli

Wandeling 3: Het joodse leven in Woerden

De eerste joodse inwoners, het kasteel, de joodse begraaf plaats, onderduikverhalen, stolpersteinen, het Joods monument, de boekrollen, en waar was de synagoge?

woensdag 22 mei woensdag 19 juni woensdag 10 juli

Wandeling 4: Godsdienst (on) vrijheid, verhalen

Loop mee en luister naar de verhalen op de hoge wal, de begraafplaatsen, het kasteel, de Bonaventurakerk, het klooster, het gereformeerd weeshuis. Verhalen van Jan de Bakker, Willem van Oranje, de martelaren van Gorkum, de Franciscaner monniken, Everardus Bogardus. En waarom is de Bonaventurakerk zo groot en rijk versierd?

zaterdag 1 juni zaterdag 29 juni zaterdag 27 jul

Deze wandelingen worden ondersteund door de Raad van Kerken Woerden en zijn gesubsidieerd door de PKN en plaatselijke kerken.

Voor meer informatie en online aanmelden: kerkeninwoerden.nl

Voor meer informatie over de rondleiding: bel met gids Marja Hanko (06-41603641)

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief