Meeleven Nieuwsbrief 24 mei 2024

374df78_w223_apenpoort.png Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. De QR-code is gekoppeld  aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.
Ook de koffiepotjes hebben nu hun eigen QR-code.

Van onze voorzitter

Pinksteren, feest van de Geest en de verjaardag van de Kerk!
Op die mooie pinksterdag, ruim 2000 jaar geleden, is onze christelijke kerk ontstaan, eerst in kleine kring, maar later breidde de kring van gelovigen zich steeds verder uit om uiteindelijk de hele aarde te vullen. Tijd voor een verjaardagsfeest dus? Met taart en slingers?
In de afgelopen eeuwen heeft de kerk zich niet altijd van haar beste kant laten zien: machtsmisbruik, kruistochten, vervolgingen, oorlogen,  slavernij, uitbuiting enz.
Dat heeft velen van de kerk vervreemd en we weten allemaal dat het ledenaantal gestaag afneemt. Toch telt onze protestantse kerk nog altijd 1,5 miljoen leden en gebeurt er veel goeds. Waar komen nog iedere week zoveel verschillende mensen samen om te zoeken naar verbinding? Waar horen we nog de boodschap van Gods liefde voor iedereen? Waar vind je nog zoveel vrijwilligers die zich inzetten voor die kerk? Denk aan de bloemendienst, de liturgiecommissie, de diaconie met hulp aan armen, de kerkrentmeesters, de pastorale medewerkers die mensen bezoeken, enz. enz.
Ik weet zeker dat de kerk ook in onze tijd een Woord voor de wereld heeft. Een plek is om je te bezinnen. Om samen met anderen je geloof te leven. Waar je terechtkunt met twijfels, verdriet en blijdschap. Waar we met elkaar elke zondag vieren dat we kinderen van God zijn. Waar we ons geborgen mogen weten in Zijn liefde. Waar ook iedereen welkom is.
Op eerste pinksterdag lazen we in de kerkdienst twee verhalen uit de bijbel: over de torenbouw van Babel met zijn Babylonische spraakverwarring en uit Handelingen het wonderbaarlijke verhaal van de Geest die uitgestort werd waardoor men elkaar juist weer verstond!
Nog nadenkend hierover dacht ik: wat zouden we die Geest goed kunnen gebruiken om elkaar beter te leren verstaan. Niet alleen in de politiek maar ook in onze eigen gemeenschap. Laten we met elkaar bidden dat die Geest ook ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde.

Anneke Boskma- de Zoete

 

2ee64db_w550_geurt.jpg Doopdienst en Open Poort Ochtend zondag 26 mei

Graag nodigen wij u uit om op zondag 26 mei, na de dienst waarin Colin gedoopt gaat worden, te blijven om te luisteren naar een voordracht van onze predikant Geurt Roffel. Het thema is ‘En wie ben ik volgens jullie’?
Geurt heeft in zijn dissertatie systematisch uiteen gezet hoe zes toonaangevende christologen Jezus Christus zien. Voor het vormen van zijn gedachten heeft hij zich laten inspireren door twee filosofen, Derrida en Gadamer. Hun zienswijze en benadering lopen als een rode draad door zijn onderzoek.

Na de voordracht kunnen we nog met elkaar napraten bij de lunch die door het pastorale team georganiseerd wordt.
U kunt zich voor de lunch aanmelden op de lijst in de hal van de kerk.

Hopelijk tot de 26e!

Meeleven

91ba976_w1272_20240518112011.jpg De bloemen van zondag 12 mei zijn met een hartelijke groet namens ons allen gebracht naar de heer Versteegt.

Het prachtige rode Pinksterboeket op de foto van 19 mei was voor de heer Jan Hogendoorn.

Wij feliciteren:

3 juni   mw. Afke Boes
4 juni   mw. M.M. de Bloeme

Een fijne verjaardag en een goed nieuw levensjaar erbij gewenst!

Diversen

Herinnering!
Rond 21 juni verschijnt Meeleven.
Graag uw kopij uiterlijk inleveren op 11 juni, 19.00 uur (eerder mag ook!)
De redactie.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief