Meeleven nieuwsbrief 24 juni 2022

53e87a7_w200_qr.png Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen bedragen te geven voor collectes. Wij bieden nu als proef de mogelijkheid om ook via een QR-code geld te geven. Afhankelijk van het gebruik wordt beslist over continuatie. De QR-code is steeds 30 dagen geldig; bijgaande code is te gebruiken tot en met 14 juli 2022.
Graag bij de omschrijving het doel vavn de collecte invullen!

Vakantie weetjes De Open Poort

cb57d80_w700_knd.jpg In verband met de zomervakantie verschijnt deze Nieuwsbrief in de zomerperiode op 15 juli en 5 augustus.
Vanaf 19 augustus ontvangt u de Nieuwsbrief weer in de gebruikelijke 14-dagen cyclus.

Vergeet niet vanaf 10 juli tot en met 14 augustus uw liedboek mee te nemen; tijdens de vakantie wordt de beamer niet ingezet tijdens de vieringen.

Geen KND, wel crèche
In de zomervakantie van zondag 17 juli tot en met zondag 14 augustus is er geen KND.
Alle kinderen zijn welkom in de crèche ruimte. Op 21 augustus begint de KND weer.
Zoals jullie wellicht gemerkt hebben, is er afgelopen tijd twee keer geen KND geweest.
Dit kwam door gebrek aan leiding. Het is leuk voor de kinderen als er elke week KND is. Daarvoor is meer leiding nodig. Als jullie interesse hebben, of een keer mee willen lopen met de KND, spreek dan de leiding er op aan. Jullie kunnen ook contact opnemen via ellen.verkleij@gmail.com. f1dfde2_w867_aantafel.png

Bloemengroet

fd48fe2_w640_img6078.jpg 048ad84_w819_img20220619wa0008.jpg

De bloemen van 12 juni zijn namens ons allen gebracht naar mevrouw Coby Liefhebber.

De heer Wim van de Weg kreeg de zonnebloemen die op 19 juni in de kerk stonden.

Van de penningmeester

Financiële Jaarafsluiting 2021

Inmiddels is het financiële jaar 2021 afgesloten. Per saldo was er vorig jaar een overschot van  € 5.700,-. Dit overschot werd met name veroorzaakt doordat er tot juli 2021 geen ”eigen” predikant was.
De jaarcijfers zijn conform de voorschriften van de PKN te vinden op onze website.
De jaarcijfers zijn vastgesteld door de kerkenraad in haar vergadering van 5 april 2022.

Heeft u behoefte aan meer gedetailleerde cijfers dan kunt u deze opvragen bij onze penningmeester Evert Stoffelsen.

Vanuit de catechese

Focolare – een christelijke leefgemeenschap in Vleuten
Ik vertelde er al iets over in de dienst van 12 juni.
Op vrijdagavond 11 juni vertrok een groep van zes catechisanten per fiets naar Vleuten voor de afsluiting van het seizoen. In Vleuten werden we ontvangen door een leefgemeenschap van Focolare. Focolare is een wereldwijde oecumenische gemeenschap, die in de Tweede Wereldoorlog is ontstaan in Italië en is verbonden met de rooms-katholieke kerk. De leden streven ernaar om het evangelie in praktijk te brengen. Dat doen ze onder meer door naar de plek te gaan waar ze nodig zijn en daar te wonen, bezit gemeenschappelijk te hebben en heel concreet, elke dag te proberen de naaste lief te hebben. Hun motto is ‘Mogen allen één zijn’ (Johannes 17:21). Heel welkom werden we ontvangen.
In de leefgemeenschap in Vleuten wonen vijf vrouwen. Eén van hen is Braziliaanse. Zij woont nu vier jaar in Nederland en vertelde ons in perfect Nederlands hoe zij hier was gekomen. Zij had gevoeld dat God haar riep om haar leven aan hem te wijden in de Focolare-beweging. Ze lachte: ‘Je kunt geroepen worden tot allerlei vormen om God te dienen, en dit is de mijne.’ Vervolgens was ze gevraagd of ze in Nederland deel van een leefgemeenschap wilde worden. Dat vormde een goede match met haar studie.
Focolare streeft ernaar dat de leden van haar leefgemeenschappen uit verschillende culturen komen. Zo gebruiken ze die verschillen om wereldwijd één te worden. Dat is zowel moeilijk als mooi, legden de leden uit. Moeilijk, omdat het heel erg kan botsen als iemand qua karakter of qua culturele achtergrond zo enorm van je verschilt dat je telkens elkaar niet begrijpt en niet kunt vinden. Mooi, als je daar doorheen ontdekt dat je, ondanks die botsingen en onmacht, tòch van elkaar houdt en elkaar beter leert kennen en waarderen. Doordat leden op allerlei verschillende plekken wonen, verandert de leefgemeenschap in Vleuten steeds van samenstelling. Leden die er nu wonen, woonden eerder onder meer in Spanje, Italië, Zweden en Zuid-Afrika.
Ondertussen waren we aan tafel gegaan. De tafelschikking ontstond door samen een puzzel te maken. De leden van Focolare moeten de hele middag pannenkoeken gebakken hebben, want overal werden stapels neergezet. Er waren ook drie jongeren uit Vleuten aangeschoven, die via hun ouders bij Focolare betrokken zijn geraakt. Zij vertelden deze zomer naar Loppiano in Italië op vakantie te gaan (bij Florence). Dat is een stadje, zo legden ze uit, waarvan iedere bewoner lid is van Focolare, mensen uit talloze verschillende landen wonen en waar jaarlijks duizenden bezoekers komen om zich te oefenen in wereldwijde verbondenheid.
We kregen ijs toe en werden uitgezwaaid toen we op de fiets terug stapten. Voor een aantal van ons was dit de eerste kennismaking met een christelijke leefgemeenschap en het was waardevol om van binnenuit te horen wat daarin het geloof met je doet.

Geurt Roffel

Diaconaal nieuws

7d9d14f_w1272_gridart2022062410490.jpg TERUGBLIK NACHT VAN DE VLUCHTELING

Jesca, Connie en Anja hebben op18 juni 20 kilometer gelopen en 549 euro opgehaald voor dit goede doel.
Onze complimenten! 312514e_w1272_diac.jpg Op 11 juni is er door Carel, Jan en Wim – in het kader van klaarstaan voor de medemens – hard gewerkt!
Ze maakten een prachtige stoep waar de gebruikers hopenlijk heel lang plezier zullen hebben..

Maar de tuin kan nog wel wat vaste (bloeiende) planten gebruiken. Heeft u stekjes?
Graag een berichtje aan de diaconie!

Kinderfeest Harmelen 2022 – Alles andersom

De Hervormde Kerk Harmelen had vorig jaar de primeur en dit jaar mogen we het weer organiseren: het Kinderfeest Harmelen (voorheen VakantieBijbelWeek)!Van vrijdag 16 september tot en met zondag 18 september kleden we het terrein naast de Hervormde Kerk weer aan voor alle kinderen van Harmelen en kunnen ze meedoen aan allerlei activiteiten. Dit weekend gaan we samen luisteren en zingen, knutselen, voetballen in de pannakooi, een springkussen en nog veel meer. Het thema is “Alles andersom”.
Gedurende het weekend zullen we hier aandacht aan besteden door verhalen te vertellen, er samen over te praten en te zingen. Lees meer over het thema op de website www.hervormd-harmelen.nl/kinderfeest-2022

Het voorlopige programma van Alles andersom😉
(we gaan vast even oefenen:)
Op zondag:
Van 13:00 tot 14:30 uur is er een optreden voor alle kinderen/jongeren.
Vanaf 10:00 uur kerkdienst
Op zaterdag:
Van 20:00 tot 23:00 uur voor de tieners
Van 15:30 tot 18:30 uur voor groep 5 t/m 8
Van 13:00 tot 15:00 uur voor groep 1 t/m 4
Van 10:00 tot 12:00 uur vrij spelen op het feestterrein
Op vrijdag:
Van 20:00 tot 23:00 uur voor de tieners
Van 18:00 tot 20:00 uur voor groep 5 t/m 8
Van 16:00 tot 18:00 uur voor groep 1 t/m 4

Mocht u meer willen weten of  willen helpen, stuur dan even een berichtje naar kinderfeest.harmelen@gmail.com.
Hartelijke groet,
Kernteam Kinderfeest Harmelen SLOOP OUDE GEBOUW HORIZON SCHOOL
Vanuit de gemeente Woerden hebben wij bericht ontvangen dat vanaf 11 juli 2022 de sloop van het oude gebouw van de Horizon gaat plaatsvinden. De toegang zal plaatsvinden via de Wilhelminalaan, over het terrein worden rijplaten gelegd ter bescherming van de klinkers. De activiteiten vinden op werkdagen plaats zodat wij er tijdens onze diensten geen hinder van zullen ondervinden. Mochten er op werkdagen activiteiten bij De Open Poort zijn , dan kunnen wij de projectleider hiervan in kennis stellen zodat daar rekening mee gehouden kan worden.  8b2ba9e_w155_fc2e72c4169440309663.png Logés een fijn verblijf geven?
Word vrijwilliger bij het Logeerhuis

Logeerhuis Bredius is 365 dagen per jaar geopend om een korte of langere periode te logeren.
Onze logés zijn mensen die zorg ontvangen van hun mantelzorgers. De mantelzorger heeft even ‘vrij’ en kan nieuwe energie opdoen.
Zorgen voor je naaste is voor de meeste mantelzorgers vanzelfsprekend en zij doen dit met liefde.

Er kan behoefte zijn om deze zorg tijdelijk te delen, dat kan bij ons logeerhuis.

“Mensen die het fijn vinden om het anderen naar de zin te maken. Die ervan houden om activiteiten te ondernemen, een huiselijke sfeer te creëren en bij te dragen aan een gezellige logeerperiode. Mensen die graag van betekenis willen zijn voor een ander!”

– Samen werken met een groep positieve mede-vrijwilligers;
– Ervoor zorgen dat de logé en de mantelzorger een fijne tijd hebben;
– Naast de lichte zorgtaken, voer je ook huishoudelijke taken uit;
– Ervaring in de zorg is niet nodig;
– Wij zorgen voor een training voorafgaand aan de werkzaamheden;
– Er is goede begeleiding door de coördinatoren;

Nieuwsgierig geworden, laat het ons weten!
Wil je eerst een informatiegesprek, dan kan dat natuurlijk ook!
Voor aanmeldingen, vragen en/of de uitgebreidere taakomschrijving:
info@logeerhuisbredius.nl of telefonisch via 0348-591010.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief