Meeleven Nieuwsbrief 23 december 2022

aa9a94f_w476_aaaa.jpg d758911_w200_qr25november.jpg Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. Omdat de QR-code van onze ING rekening slechts een beperkte tijd geldig is, willen wij voortaan een code gebruiken die gekoppeld is aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.

Van onze predikant

e3ad00f_w1272_img20221209104324.jpg Kerst
Aanstekelijk en feestelijk was de voorbereiding voor de Kerstmorgenviering, die al begon toen Nederland nog volop in Sinterklaasstemming was. Ellen en ik reden naar de Standerdmolen, waar Carina van die lekkere oudhollandse pepernoten had neergezet, waarvan je er dan toch net iets teveel eet tijdens de brainstorm. We begonnen bij de poster van het kinderproject ‘Ik kan niet wachten’. Telkens verschijnen daarop nieuwe mensen die uitzien naar Jezus en wat hij teweegbrengt in de wereld. Op Kerstmorgen zijn dat de wijzen, die een ster volgen. We bedachten al snel dat het leuk zou zijn om die wijzen ook in het echt tegen te komen tijdens de dienst – en misschien iets van hun route mee te maken.
Wie dus op Kerstmorgen ‘De Open Poort’ binnenkomt, moet niet vreemd opkijken als hij/ zij de bank in schuift bij drie wijzen – of bij bijvoorbeeld een ontzagwekkende koning. Maak gerust een praatje met ze en vraag ze bijvoorbeeld waar ze zijn en wat ze hebben meegemaakt. Het was leuk om te merken dat, toen Carina en Ellen mensen benaderden om mee te doen, vrijwilligers heel snel gevonden werden – waarvan een enkeling zelf piepjong. Ook daarin blijkt De Open Poort een hechte en hulpvaardige gemeenschap.
Met de kinderen volg ik tijdens de dienst het licht van de ster, dat overal in de kerk opduikt. We ontmoeten mensen die dat licht ook gezien hebben en er meer van weten. Alle mensen die we spreken, houden er rekening mee dat sommige van de speurende kinderen nog heel jong zijn.
Onderwijl zingt V!ER bekende kerstliederen als ‘Mary’s boy child’, ‘Stille nacht’ en ‘Middenin de Winternacht’ (de laatste door de kinderen ondersteund met instrumentjes) en ook enkele nieuwe liederen. Eén daarvan is een persoonlijke favoriet van mij. Dat is het lied van de wijzen (LB 520) op een alternatieve melodie. Die melodie maakte ik als twintiger, toen ik lesgaf op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. V!ER is de eerste die het aandurft deze melodie ook in een dienst te laten klinken, en daar verheug ik me op.

Een gezegende kersttijd gewenst en graag tot ziens op eerste kerstdag,

Geurt Roffel

Afbeelding getekend door Oege Boskma

Dienst Nieuwjaarsdag

We staan stil bij het verhaal van Abraham die geroepen wordt om uit zijn geboorteland te
vertrekken naar het beloofde land. We ontdekken dat er een verrassende wending zit in dat
verhaal. Abraham blijkt een tussenstop te maken. Hoe herkenbaar is het dat goede
voornemens lang niet altijd worden gerealiseerd.
Het is een dienst zonder beamer en instrumentale begeleiding. Fijn dat Jeroen Verkleij als
voorzanger optreedt en de gemeentezang ondersteunt. Graag een liedboek meenemen.

Kees van den Berg

Van de diaconie

6c84ac8_w1272_gridart2022122312153.jpg Voor de diaconie is kerst één van de drukste tijden van het jaar waarbij wij graag extra aandacht willen geven aan bijvoorbeeld de mensen met een minimum inkomen en de ouderen. Volgens goed gebruik hebben we daarom met uw hulp en samen met de andere twee kerken zeventig goedgevulde big-shoppers met cadeaubonnen bij mensen met een minimum inkomen mogen brengen. Hierbij moet ook vermeld worden dat de PLUS dit jaar extra bijgedragen heeft zodat we echt uit konden pakken! Tevens hebben we een aantal donaties van de energie-toeslag gebruikt om cadeaubonnen te kopen samen met de BAVO kerk.

Voor de ouderen hebben we 50 pakketjes met servetten, chocolade en een kerstmannetje gemaakt. Leuk om daar dan ook nog bedankjes voor te krijgen: dan weet je dat het gewaardeerd wordt!

Verder sparen we tot het eind van de maand nog de Douwe Egberts zegels. We hebben al het één en ander mogen ontvangen, waarvoor hartelijk dank!

Ook wordt er weer gespaard voor de boodschappenpakketten van de PLUS. Er staat een doos in de winkel!

Tot slot zijn we bezig met de voorbereidingen voor de uitgestelde wereldmaaltijd die op 18 januari gaat plaatsvinden. Een mooi moment om toch een beetje licht in die donkere januari maand te brengen. Hieronder vindt u meer informatie over de wereldmaaltijd.

Natuurlijk gaan alle voorbereidingen voor de plannen voor volgend jaar ook door. We willen in maart weer een schapenspel organiseren en we gaan kijken of het bijvoorbeeld mogelijk is om rond pasen cupcakes te gaan verkopen voor het goede doel. We houden u op de hoogte!

Wereldmaaltijd/ gebed voor eenheid

2c08ca2_w640_dankdienst.jpg Op woensdag 18 januari 2023 wordt in De Open Poort weer de Wereldmaaltijd gehouden. Medewerking wordt verleend door Henk Vink, leden van de diaconie en enkele leden van de werkgroep IKOH.
De opbrengst van de maaltijd is bestemd voor een project van Kerk in Actie: “Een menswaardig bestaan voor landloze arbeiders en kleine boeren” in Pakistan.
Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze boeren als dagloner. Elke dag moeten ze opnieuw werk zien te vinden. Ze verdienen te weinig om hun familie te onderhouden. Kerk in Actie helpt hen met een training en startkapitaal om een onderneming te starten met bijvoorbeeld de verkoop van groenten of melk, of in het repareren van fietsen of mobiele telefoons. Boeren die wel een stukje land hebben, krijgen begeleiding om hun opbrengst te verbeteren en hun inkomen te verhogen.
Tijdens de maaltijd is er – met gebed, lezing en liederen – ook aandacht voor de week van gebed voor de eenheid van de christenen.
Kosten: 15 euro voor volwassenen, 7,50 euro voor kinderen.
Opgeven kan via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of op de intekenlijst in de kerk.
Van harte welkom op 18 januari 2023, om 18.30 uur in De Open Poort. dfd3a3c_w225_amnesty.png

Groeten aan gewetensgevangenen.

Filep Karma zat elf jaar vast vanwege zijn strijd voor een onafhankelijk Papoea, hij zegt:

“Ik kreeg kaarten van over de hele wereld. Van kinderen tot aan academici. De vele kaarten gaven me moed en zorgden ervoor dat ik me sterk voelde. Ik hoop dat mensen kaarten en brieven blijven sturen naar andere mensen in de wereld die nu nog gevangenzitten.”

Ook dit jaar kunnen we weer aansluiten bij de actie van Amnesty International. We kregen van hen acht namen van gewetensgevangenen:

Maryia Kalesnikava in Belarus
Yiliyasijiang Reheman in China
Leila de Lima in de Filipijnen
Omar Radi in Marokko
Mubarak Bala in Nigeria
Chiou Ho-Shun in Taiwan
Leonard Peltier in de Verenigde Staten
Eren Keskin in Turkije

In de kerstnacht en op kerstmorgen wordt in de kerkdienst licht voor hen ontstoken aan de paaskaars, worden hun namen genoemd in de voorbeden.

En er zijn kaarten om aan hen te sturen, die zijn verzendklaar, voor de portokosten à 1,55 euro, (zonder postzegel gratis). Verkrijgbaar na de kerstdiensten in de hal van de kerk en ook weer bij mij te “bestellen”, dan worden ze bezorgd.

Een kaartje als hart onder de riem en soms leidt het ook tot betere bescherming of behandeling als mensen in de gevangenis zitten. Vorig jaar vonden zo’n 150 kaarten vanuit De Open Poort hun weg. Daar gaan we maar weer voor met elkaar!

Ria Griffioen

Bloemen van de kerk

c686bb7_w1272_gridart2022122310435.jpg Ook de afgelopen weken hebben we weer een aantal gemeenteleden een boeket mogen brengen namens de gemeente. 11 december zijn de bloemen naar mw Coby Vork gebracht. De bloemen van de doopdienst van afgelopen zondag hebben een plekje bij Greet den Braber gekregen.

 

Allerlei

a075f12_w1272_voorkantflyer.png Samen omlopen
Houd je van wandelen en lijkt het je leuk en interessant om dat met (nog onbekende) dorpsgenoten te doen? Wandel dan mee op zondag 15 januari 2023!
We starten bij het Dorpshuis en maken een wandeling van ongeveer 5 km. Terwijl je wandelt, ga je aan de hand van vragen in gesprek met een dorpsgenoot. Zo kom je met
elkaar tot een zinvol en inspirerend gesprek. We sluiten de wandeling, na een tussenstop bij de Kievit, weer af bij het Dorpshuis met een kop soep. Met een warm gevoel en een
betekenisvolle ervaring, nemen we daarna weer afscheid van elkaar.
15 januari 2023 van 14.30 -17.30 met start bij het Dorpshuis.
Deelname is gratis, een eigen bijdrage wordt op prijs gesteld.
Het Samen omlopen is een initiatief van het Dorpshuis, De Kievit en de Open Poort.

Graag aanmelden via e mail: samenomlopenharmelen@gmail.com 4417e3e_w1024_schiermonnikoog.jpg

Ruimte, stilte, licht. Een verslag van een retraite op Schiermonnikoog                           –Jan Hoogendoorn

We waren met een mooi groepje van negen, inclusief de enthousiaste organisator, Ine Pont, en een pastoraal begeleider. Negen totaal verschillende mensen, qua karakter, achtergronden en redenen om mee te gaan: van het loskomen van een drukke baan, (mantel)zorgtaken of juist vanwege eenzaamheid, bijvoorbeeld na het verlies van een partner. Mensen in een geloofscrisis of juist vol geloof en vertrouwen. Zelfs niet allemaal uit Utrecht
Het thema van de retraite was ‘Getijden’. Iets waar je op zo’n waddeneiland niet omheen kunt. Maar ook aanhakend bij de getijdengebeden in kloosters en kerken. Een ritme waar we een beetje van konden proeven door de ochtend- en avondgebeden die onze dagen omlijstten en waar al snel zelfs wat andere bezoekers bij aanschoven. De gebeden werden gehouden in de naastgelegen Sint Egbertkapel, die deze dagen volledig tot onze beschikking stond. Het meest noordelijke kerkje van Nederland.
Het programma stimuleerde ons onszelf en de wereld om ons heen op een andere manier te ervaren. Stilte is daarvoor een eenvoudig, maar krachtig middel. Omdat iedereen stilte op een andere manier beleeft, werden er aan het begin gezamenlijk afspraken gemaakt, hoe die stilte samen vorm te geven. Verder was die stilte makkelijk te vinden in de ruige natuur van Schiermonnikoog.
Er was groot vertrouwen binnen de groep. We deelden persoonlijke en soms zelf emotionele ervaringen met elkaar. Maar ook wie dingen liever voor zichzelf wilde houden, was geen spelbreker en hoefde zich niet ongemakkelijk te voelen. Wie behoefte had aan een meer vertrouwelijk gesprek kon vrijelijk terecht bij de pastoraal begeleider.
Zo vaak als kon hebben we het natuurschoon en zijn verschijnselen bewonderd. De onbewolkte hemel zorgde ’s avonds voor een prachtig zicht op de Melkweg. En in de regenboog ervoeren we de goddelijke boodschap: belofte voor hoop en toekomst.
Ook proberen?
Voor volgend jaar staan al twee nieuwe retraites gepland. In het voorjaar (27 t/m 31 maart) en in het najaar (25 t/m 29 september). De natuur is beide keren heel verschillend, maar ongetwijfeld steeds prachtig en eb en vloed blijven sowieso even mooi. De kosten zijn € 350 per persoon; een all-in-prijs, op de reis/boottocht en evt. fietshuur na.
Voor iedereen die even op een prettige en zinvolle manier tot zichzelf wil komen, los van je dagelijkse beslommeringen, een aanrader! 0131a98_w1272_postertop20001.png

Top 2000 kerkdienst
Het einde van het jaar staat bij de NPO Radio 2 in het teken van de Top2000. In de Top2000 staan veel nummers met inhoud: nummers die emotie oproepen, kippenvel en herinneringen.

Sommige nummers gaan expliciet over geloof of God, zoals ‘What if God was one of us’, van Joan Osborne. Andere blijken bij nadere beschouwing te gaan over belangrijke levenservaringen als liefde, dood en troost. Wat is er nou mooier dan in een kerkdienst samen te luisteren naar de mooiste nummers uit de popgeschiedenis?
Daarom wordt er nu ook in Harmelen een Top2000-kerkdienst georganiseerd!
Tijdens deze dienst worden nummers uit de TOP2000 gezongen en beluisterd. Je kunt zelf ook stemmen op jouw favoriete nummer! Of bekijk de TOP10 van reeds gekozen nummers. Er is een band die de top 10 nummers ten gehore zal brengen. Natuurlijk mag je meezingen, kun je een kaarsje aansteken en hebben we nog meer leuke ideeën. Hier vindt u meer informatie

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief