Meeleven Nieuwsbrief 20 januari 2023

Van de penningmeester

Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. Omdat de QR-code van onze ING rekening slechts een beperkte tijd geldig is, willen wij voortaan een code gebruiken die gekoppeld is aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.

Van onze predikant

Met de catechesegroep bezochten we in december de moskee in Woerden. Dat was een erg leuk bezoek. We werden allerhartelijkst ontvangen door drie twintigers, die ons aan de hand van een powerpoint-presentatie een spoedcursus Islam gaven. Als motto van de avond hadden ze een tekst gekozen uit de Koran waarin de verbondenheid tussen christenen en moslims centraal staat. Onze rondleiding startte in de gebedsruimte. Toevallig was de man aanwezig die altijd zingend de oproep voor het gebed verzorgt. Hij was bereid om dat ook voor ons te doen. Daarna zagen we de wasruimte, de studiezalen, de ontmoetingsruimte en de ruimte waar overledenen ritueel worden gewassen. Indrukwekkend: enerzijds zie ik verwantschap tussen een kerk als De Open Poort en de moskee, anderzijds zijn er ook verschillen, die te maken hebben met hoe je het geloof beleeft.
Na afloop spraken we na met thee en cake, want zoals onze inleiders zeiden: ‘We zijn een Marokkaanse moskee, en Marokko staat bekend om zijn thee.’ Een van de catechisanten verwoordde de waardering van allemaal: ‘Op school leer je de theorie, maar hier ervaar je hoe het echt is.’
Er is veel meer te zeggen over dit bezoek, en misschien doe ik dat elders nog wel eens. Mocht je er meer van willen weten, spreek me vooral aan, want ik zit er nog vol van. Wat ik met name waardevol vind, is dat ik ervoer dat de deuren van de moskee wijd open staan en we over en weer bereid zijn van hart tot hart met elkaar te praten. Dat voegt veel toe in onze wereld. Daarnaast raakte het me dat ik in de moskee met oprechte gelovigen sprak, die oprecht geïnteresseerd en ontvankelijk waren voor ons geloof. Dat gaf verdieping aan alles wat we bespraken en opende weer nieuwe blikken op hoe ik zelf geloof.

Geurt Roffel

Vanuit de kerkenraad

Zondag 5 februari: starten met de vernieuwde liturgie
Een speciale werkgroep heeft zich vorig jaar beziggehouden met een nieuwe opzet van de liturgie. De bedoeling hiervan is dat wij, als gemeenteleden, ons meer betrokken voelen bij de diensten. Vorig jaar hebben we al enkele malen geëxperimenteerd met de vernieuwde liturgie. Omdat de kerkenraad geen overwegende bezwaren vernomen heeft, wordt deze nieuwe opzet van de kerkdiensten met ingang van zondag 5 februari ingevoerd. Een belangrijke wijziging is dat we, ter voorbereiding op de dienst, starten met het zingen van enkele liederen. Het zou fijn zijn als u daar rekening mee houdt en voortaan vijf minuten voor tien aanwezig bent in de kerk. Ook een belangrijke verandering is dat we, na de bijbeluitleg, gemeenteleden de gelegenheid geven hierop te reageren. Uiteraard zijn we hierbij afhankelijk van de voorganger. We hopen dat de meesten van hen hieraan mee willen werken. De kerkenraad zal voor de zomer deze vernieuwde liturgie evalueren. Als u hierover uw mening wilt geven, graag, stuur dan een mail naar scriba@deopenpoortharmelen.nl of via een brief in de bus van de kerk, Hendriklaan 1 of op Jaagpad 12. Wij danken de Werkgroep vernieuwing Eredienst voor hun bijdrage hieraan.

Anneke Boskma- de Zoete,
Voorzitter Kerkenraad.

29 januari kind-en-schooldienst

2c17969_w1272_kerkenschool.jpg Zondag 29 januari is de Kind-en-Schooldienst in samenwerking met bassischool De Fontein. We gaan luisteren naar Daniël. Zijn vertrouwen in God was zo sterk dat het hem redde van gevaarlijke leeuwen. Hiervoor zijn we nog op zoek naar (getemde) pluchen leeuwen. Heb je toevallig een knuffelleeuw thuis? Neem ‘m dan 29 januari mee naar de kerk. Het wordt een dienst voor jong en oud met vrolijke liedjes, fijne meezingers en een mooie boodschap van vertrouwen. Tot dan!

Geurt, Ellen en Carina

Ps. Alvast zin om de liedjes te oefenen? Dat kan met deze YouTube link

 

Bloemen van de kerk/ bedankje

76de9af_w1272_img20230115110136.jpg De bloemen van zondag 8 januari zijn naar Hein en Nelleke Geurtsen gebracht.

De bloemen van zondag 15 januari hebben een mooi plekje bij mw Langeveld gekregen.

Als gemeente willen we op deze manier onze gemeenteleden laten weten dat er aan hen gedacht wordt en dat wij met hen meeleven. Uit onderstaand binnengekomen bericht blijkt maar weer hoe belangrijk dat is.

Beste Allemaal,

Wat een mooie bemoedigingen kreeg ik in de vorm van kaarten met mooie teksten, lieve apps, mooie bloemstukjes, mooie planten, een kussen, druiven en beschermengeltjes. Hartverwarmend!
Ton die me even vervangt bij het schoonmaken van de kerk, Anja die me even vervangt bij de boodschappen doen voor Elly! Geweldig; dat is De Open Poort.
Na het verwijderen van de helft van mijn linker long gaat het herstel heel voorspoedig. Vorige week kregen we de uitslag van de kweek en er zijn gelukkig geen uitzaaiingen. Heel dankbaar en blij zijn we daarover. Hartelijk dank lieve mensen, jullie hebben omzien naar de ander waar gemaakt!

Hartelijke groeten – ook namens Ruud – van een ontroerde en blije Jeannette Sneller.

Vanuit de diaconie

3830f47_w1272_gridart2023012010362.jpg Afgelopen woensdag 18 januari hebben we de wereldmaaltijd in combinatie met de bijeenkomst voor de ‘week van het gebed voor eenheid van christenen’ gehad. Het was een mooie en bijzondere avond waarbij we zo’n 45 mensen mochten ontvangen. Henk Vink had weer zijn best gedaan door een heerlijke Pakistaanse maaltijd te koken met vooraf een dahlsoep, drie curry’s als hoofdgerecht en bananenbrood als dessert. De leden van het IKOH hadden zang en gebed voorbereid. Karin begeleidde de zang op het orgel en Geurt eindigde met gebed en zegen.
We zijn dankbaar dat we  460 euro mogen overmaken voor het PKN-project in Pakistan.

 

Voedselbank
Omdat het aantal mensen dat van de Voedselbank gebruik maakt bijna is verdubbeld willen wij graag doorgaan met het inzamelen van producten op iedere eerste zondag van de maand. Voor corona zamelden wij zes keer per jaar in, gekoppeld aan de Maaltijd van de Heer. Omdat er een hoge urgentie is, met veel mensen die in financiële nood verkeren, willen wij doorgaan met maandelijks inzamelen.
Deze maand is er vooral behoefte aan:

  • Aardappelpuree
  • Houdbare melk
  • Koffiepads
  • Kruidenmix voor pasta
  • Limonadesiroop
  • Zwarte Thee
  • Vis in blik
  • Ontbijtcrackers
  • Luiers nr 5 en billendoekjes

Hartelijk dank voor uw hulp!

Vanuit het college van kerkrentmeesters

Energiekosten
De voorschotbedragen die wij voor energie in 2023 moeten gaan betalen zijn definitief vastgesteld op € 1353 per maand.
Zoals verwacht zijn de bedragen 4 keer zo hoog als in 2022.
Wij willen dan ook vragen of iedereen die weleens in de kerk vergadert om indien mogelijk thuis bij elkaar te komen.
Deze kosten dwingen ons ook de temperatuur in de kerkzaal te  verlagen.

Eindejaarsactie
Voor de eindejaarsactie hebben wij 2.765 euro ontvangen. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar de Voedselbank in Woerden. Dankzij uw giften kunnen zij hun werk goed uitvoeren.

Inmiddels is ook de Actie Kerkbalans 2023 gestart. Hierbij wordt gevraagd om met uw bijdrage onze eigen kerk ‘De Open Poort’ in stand te houden. Als gevolg van de hoge energiekosten is de verwachting dat 2023 een financieel zwaar jaar wordt met een fors tekort!. Daarom graag uw steun.

Diversen

ab4c175_w211_davidportret211x300.jpg Nieuw gezicht bij Den Braber Uitvaartzorg
Hans den Braber heeft u in het laatste kerkblad laten weten te stoppen met het verzorgen van uitvaarten. Eind december heeft Hans in mij, David van de Waal, alsnog een opvolger gevonden die zijn onderneming voort zal zetten. Daarom wil ik mij graag aan u voorstellen.
Van nabestaanden hoor ik vaak “Je bent er als het nodig is en verder ben je op de achtergrond aanwezig” en “Toen jij binnen kwam ontstond er rust en kreeg ik weer wat grip op alles wat mij overkwam”. Zo ben ik en zo wil ik er zijn als uitvaartverzorger.
Na jaren de leiding gehad te hebben bij een middelgrote Protestantse Christelijke uitvaartverzorger heb ik bewust de keus gemaakt een kleinschalige uitvaartonderneming te starten, eveneens met aandacht voor uitvaarten binnen de kerken. Terug naar het contact van mens tot mens en direct persoonlijk benaderbaar.
Een uitvaart moet uiteraard tot in de puntjes worden verzorgd. Ieder detail telt, kwaliteit is belangrijk. Daarom ben ik register uitvaartverzorger en bezit ik het keurmerk Uitvaartzorg. Goede herinneringen aan de uitvaart helpen bij het verwerken van het verlies.
Woorden zijn maar woorden en zeggen lang niet alles. Daarom de uitnodiging om elkaar te ontmoeten. Bel gerust voor een vrijblijvende ontmoeting, het bespreken van uw uitvaartwensen of eventuele andere vragen.

Met een vriendelijke groet,
David van de Waal
Den Braber Uitvaartzorg
Dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend 0348 – 44 12 99

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief