Meeleven Nieuwsbrief 15 maart 2024

374df78_w223_apenpoort.png Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. De QR-code is gekoppeld  aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.
Ook de koffiepotjes hebben nu hun eigen QR-code.

‘Wie kent de eenvoud van het breken’

In de dienst van zondag 10 maart is bovenstaand lied gezongen. Ds Geurt Roffel gaf al aan dat het lied ook ‘Bij Petrus’ te horen is. Hier kunt u het lied beluisteren

Van onze predikant

Petrus

Dankzij het veertigdagentijdproject van het Nederlands Bijbelgenootschap trekken de kinderen deze zondagen hecht op met Petrus. Onder leiding van de kinderdienstleiding vallen elke zondag meer puzzelstukjes op hun plek. Petrus is een inspirerende figuur. In de evangeliën kun je volgen hoe hij, als haantje de voorste, zo dicht mogelijk op alle gebeurtenissen rond Jezus zit. Alles ziet hij, hij wil dat niets hem ontgaat. En soms, zoals in Lucas 5:1-11, zie je dat hij buiten zichzelf van verbazing is door wat er gebeurt. Ik voel dat verbluft zijn dan met hem mee, door de tekst heen, en weet me niet goed raad met wat ik lees. Dat zijn altijd mooie creatieve momenten.

Petrus is ook voor kinderen heel begrijpelijk. Volgens mij begrijpt ieder kind waarom hem de grond onder de voeten te heet wordt als Jezus gevangen zit in het paleis van de hogepriester en Petrus liegt dat hij Jezus niet kent. En volgens mij voelt ieder kind met Jezus mee dat die leugen van Petrus niet het laatste woord moet zijn tussen Jezus en Petrus. Het laatste woord moet iets van verbondenheid zijn door alles heen, iets waarmee de sterke band tussen beiden recht wordt gedaan. Het is dat woord dat Jezus spreekt in Johannes 21:15-19.
Het inspirerende van Petrus houdt daarmee zeker niet op. Door het nieuwe testament heen is vrij goed te volgen hoe zijn weg verder verloopt. We komen Petrus tegen in Handelingen en hij doemt op als schrijver van brieven (die hij naar alle waarschijnlijkheid niet zelf geschreven heeft, maar die door volgelingen van hem geschreven zijn). Er wordt gezegd dat Petrus een belangrijke bron is geweest van de evangelist Marcus en dat in dat evangelie het best te zien is op welke wijze Petrus in Jezus geloofde.

Een van de mooiere citaten uit een brief van Petrus is het opschrift geworden van de Nederlandse geloofsbelijdenis: ‘wees altijd bereid tot verantwoording aan iedereen die je rekenschap vraagt van de hoop die in je is’ (1 Petrus 3:15). Dat is een zin om even op je in te laten werken. ‘Zeg nooit nee als iemand je vraagt waarom je hoop hebt dat het goede overwint’-  zo lees ik die zin.
De opstellers van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die in het nauw zaten en er rekening mee moesten houden dat ze vanwege hun geloof zouden omkomen, lieten daarmee zien hoe ze hun belijdenis bedoelden. Ze zeiden als het ware: ‘Met dit document willen we uitleggen hoe wij geloven. Dat geloof is belangrijker voor ons dan ons leven. Want het is onze hoop. Het is de hoop die ons drijft, en die sterker is dan de dood. Daarvoor staan we en blijven we staan.’
Daarmee hebben de opstellers goed begrepen wat ook voor Petrus het allerbelangrijkst was in het geloof. Want hoewel Petrus Jezus weliswaar verloochende en na de opstanding wat zocht hoe hij zijn leven verder zou gaan leven, heeft hij vervolgens zo krachtig mogelijk geleefd vanuit Jezus’ opstanding en getuigenis. Ook Petrus schrok niet terug voor dood of geweld. Overal probeerde hij zich zo oprecht mogelijk met mensen te verbinden rond de hoop van waaruit hij leefde.

Het Nederlands Bijbelgenootschap maakte een mooie site waarop het project dat de kinderen volgen goed te zien is, www.bijbelbasics.nl. De leiding van de kinderdienst brengt die verhalen elke week tot leven met de kinderen, in woord en beeld en door te knutselen. Het is beslist leuk om over de schouders van de kinderen een blik te werpen op wat ze aan te doen zijn. Wie al lid is van het Bijbelgenootschap, kan een account aanmaken en inloggen. Maar ook als je geen lid bent, is er het nodige te zien.

Geurt Roffel

Vanuit de Jeugdraad

0791187_w732_paasstok07jpg.jpg Palmpasen, herinnering
Zondag 24 maart is het Palmzondag. Dit jaar gaan we weer tijdens de KND Palmpasenstokken maken.De kinderen worden om 10 uur in de KND ruimte verwacht en we gaan direct aan de slag. Aan het einde van de kerkdienst gaan we de kerkzaal in, waar de kinderen met hun Palmpasenstokken een rondje door de kerkzaal lopen. Ondertussen zingen we een toepasselijk lied. Het is leuk als er zoveel mogelijk kinderen aanwezig zijn. Dan wordt het gezellig in de KND ruimte én daarna in de kerk.
Willen jullie je bij mij aanmelden via ellen.verkleij@gmail.com?

Meeleven

a0ec327_w640_img0252.jpg Het paarse boeket van zondag 3 maart is bij mevrouw Alie van Wensen gebracht. Zij herstelt goed na haar heupoperatie.
De bloemen van zondag 10 maart  hebben een plekje gekregen bij Luuc van Dijk. 49b4e79_w1272_img20240310111825.jpg eae18bf_w448_schermafbeelding2024.png
Thea Visser is intussen aan het revalideren in Woerden. Zij ligt op de eerste verdieping, kamer 15 van het zorghotel Careyn in Woerden. Ook mw Kamphuis heeft het ziekenhuis verlaten en revalideert op dezelfde plek als Thea,  Polanerbaan 2, 3447 GN  Woerden. Zij ligt op kamer 12. Wij wensen beide dames geduld en veel sterkte toe!

Bezoek bij voorkeur ‘s middags na 13.30 uur of ‘s avonds na 18.30 uur. d248e2d_w1272_vlagwelkom.jpg Een hartelijk welkom voor mw Jannette de Kwaasteniet

Wij hopen u snel te kunnen ontmoeten in De Open Poort en  vertrouwen erop dat u zich snel zult thuis voelen in onze gemeente!
Onze predikant moet in ieder geval al wel bekend voorkomen! 18c495a_w392_schermafbeelding2024.png Verhuisbericht van John Welling, Martijn van Beuzekom en Mike.

John heeft aangegeven betrokken te blijven bij de Grimma werkgroep, dus we zullen hem vast nog wel eens zien.
Heel veel woonplezier toegewenst in Opheusden!
971dec5_w545_verhuizing2.png fd3b0f8_w1272_90ef0bbddf404a4fb6be.jpg Wij feliciteren:

Mw liefhebber- Geurtsen,16 maart
Mw van Osnabrugge- Vedder, 22 maart en
Mw de Bruin-Stoof die op 26 maart jarig is.

Allen een fijne dag en een goed nieuw levensjaar toegewenst!

Van de diaconie

d9f396c_w294_download5.jpg Zondag 3 maart had ik dienst als diaken. Ik zat zo de kerk eens rond te kijken. De kerk zat niet vol, misschien zo’n veertig mensen, vijfenveertig maximaal. Ik dacht nog wat kan je nou helemaal voor elkaar krijgen met zo’n groepje mensen. Tot ik de opbrengst voor de Voedselbank zag. Wat een enorme hoeveelheid levensmiddelen werd er bij elkaar gebracht, waarvoor heel veel dank!  Dan ben ik toch weer onder de indruk van wat wij als ‘kleine’ ‘Open Poort’ voor elkaar kunnen krijgen. Ook hebben we in Harmelen 132 boodschappenpakketten van de Plus bij elkaar gespaard voor de mensen met een minimuminkomen en zijn er samen met Woerden 1187 pakken koffie gespaard die aan de Voedselbank gedoneerd zijn. Prachtige resultaten die een verschil kunnen maken in het leven van een ander.
En daar hopen we ook op voor Moldavië. Met elkaar hebben we bij het begin van het seizoen gekozen om de komende drie jaar Moldavië als keuzeland te gaan steunen. Bij de Maaltijd van de Heer is er een extra collecte waarmee we als diaconie geld in zamelen voor dit arme land. Ik hoop dat wij straks ook weer zo’n mooie opbrengst voor Moldavië hebben zodat wij ook echt iets kunnen betekenen voor de mensen daar. In dit filmpje vindt u meer informatie over dit doel.
Alvast bedankt voor uw hulp! Lema’ancha, voor jou

Lang, lang, lang – nog langer geleden – spraken alle mensen dezelfde taal. Het was na de zondvloed, en iedereen sprak waarschijnlijk de taal die ze van Noach hadden geleerd. Noach had van God een opdracht gekregen; ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde.’ Maar de mensen besloten samen een toren te bouwen, zodat ze niet van elkaar verwijderd zouden raken. Echter, God zorgde ervoor dat er spraakverwarring ontstond, de mensen elkaar niet meer konden begrijpen en het werk neer moesten leggen. De mensen die ooit dezelfde taal spraken, verspreidden zich zodoende alsnog over de aarde.
Nu zijn er natuurlijk nog andere manieren van communiceren zonder taal. Denk aan signalen van rook (zoals bijvoorbeeld de indianen), kleuren (stoplichten), of geluiden (denk aan de conducteurs fluit). Zo hebben in Israël veel mensen de vlag nu uithangen. Bij de poorten, uit het raam, aan lantaarnpalen, overal in de straten komt die iconische blauwe davidster voorbij. Het is een teken van solidariteit, verbondenheid en geborgenheid. Een uitdrukking van ‘Eén voor allen, allen voor één’. Het doet mij erg denken aan toen in Nederland een tijdje terug de Nederlandse vlaggen ondersteboven werden gehesen. Een land in crisis, een schip in nood, een bemanning die een noodsignaal naar de wereld stuurt.
Het zet mij aan het denken, hoe lang al heeft Israël de vlag ondersteboven hangen? Wie zou dat doorhebben…

“Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal.” 1 Korintiërs 13:1

Onder de vrijwilligers hier in Nitzana zijn veel verschillende nationaliteiten, en dus veel verschillende talen. Hierdoor heeft het gezegde ‘daad bij woord voegen’ voor mij een andere betekenis gekregen. Want ondanks dat we vaak een andere taal spreken, verstaan we elkaar wel. Dus wat is dan de meerwaarde van het woord wat vóór de daad komt? We werken samen, zingen samen, bidden samen, dansen samen, eten samen en hebben lol samen. Wij leggen ons werk niet neer. Integendeel; we bouwen samen aan iets moois, maar dit keer niet zodat we enkel bij elkaar blijven, maar zodat we kunnen groeien, en iedereen zich bij ons kan voegen, ongeacht taal of nationaliteit.  We bouwen samen aan God’s koninkrijk, en te midden van dit alles is Jezus de hoeksteen. Hij maakt ons één, Hij brengt ons tezamen. Wij eren en aanbidden Hem.

Jesca Wijnsma 843034e_w1272_img202403111527211.jpg 8ee7b2b_w1272_img20240312084701.jpg

Diversen

d6d964a_w292_pasen.png Passie/Pasen bijeenkomst 55+  De Open Poort en de Hervormde Gemeente Harmelen

Op woensdag 20 maart hopen we weer een bijeenkomst te houden, aanvang 14.30 uur in het Trefpunt, Iepenlaan 2.
Het programma van de middag bestaat uit het zingen van liederen over Passie en Pasen, de zang wordt begeleid door organist Nico van der Kooij.
Dominee Geurt Roffel verzorgt de meditatie, er worden ook gedichten gelezen. Na de pauze is er een quiz betreffende foto’s uit Harmelen, natuur en vogels.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een broodmaaltijd.
Wij nodigen u hartelijk uit om deze middag bij te wonen.
Wilt u gereden worden, laat het ons dan weten, ook als u gebruik wilt maken van de broodmaaltijd.
U kunt zich opgeven bij Nelleke van Eijk tel. 443882 of Adrie de Groot tel. 441297

Hartelijke groet, Nelleke van Eijk dbb934b_w530_schermafbeelding2024.png

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief