Meeleven nieuwsbrief 15 juli 2022

00ecb84_w159_qrcodetot14augustus.png VAN DE PENNINGMEESTER

Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen bedragen te geven voor collectes. Wij bieden nu als proef de mogelijkheid om ook via een QR-code geld te geven. Afhankelijk van het gebruik wordt beslist over continuatie. De QR-code is steeds maar 30 dagen geldig; bijgaande code is te gebruiken t/m 14 augustus 2022.
Graag bij de omschrijving het doel van de collecte invullen!

Van onze predikant

Cursusdagen

Eind juni ontmoet ik in Doorn een kleine vijftien collega’s voor een cursus die ik beroepshalve volg. Het is de cursus Ambt in verandering en centraal staat het predikantsambt in veranderende tijden. De cursus duurt twee dagen, iedereen heeft zijn agenda vrijgemaakt.
We ontdekken dat we uit nagenoeg alle provincies afkomstig zijn en werken in verschillende contexten. De meesten van ons zijn onbekenden voor elkaar, slechts een enkeling ken ik uit de verte. ’s Avonds slapen we op locatie, zodat we de tijd hebben om ook na afloop van het programma (dat die avond tot 21.30 u. duurt) met elkaar bij te praten. Vooraf hebben we vakliteratuur gelezen over hoe de ambten van ouderling, diaken en predikant wereldwijd en door de tijden heen in kerken gestalte krijgen.
Het collegiaal gesprek doet me goed, in twee dagen merk ik dat onbekenden bekenden worden. Met de verhalen die we elkaar vertellen, leren we elkaars gemeenten kennen en de streek waarin we werkzaam zijn. We zien hoe we er predikant zijn en samenwerken, ook met de andere ambtsdragers. Zo spreken we over het verschil tussen het ‘beroep’ van predikant en het ‘ambt’ van predikant. Het beroep heeft ook iets zakelijks, iets technisch. Het bestaat uit taken die je doet en verantwoordt en waarvoor je over bepaalde vaardigheden moet beschikken.
Het ambt is echter veel meer dan dat. Het ambt word je toevertrouwd. Je wordt ervoor geroepen, gevraagd. Je krijgt de ruimte om het zo goed mogelijk te vervullen, ter ere van God. Zodat er iets in kan doorklinken, iets in kan worden aangeraakt, vanuit Gods werkelijkheid.
Een collega trekt hier een vergelijking die voor mij onverwacht is en die me raakt.
Hij zegt: ‘Ook bij bijvoorbeeld ouders die de zorg toevertrouwd krijgen voor een gehandicapt kind zie ik dit terug. Ook zij zijn geroepen om zorg te geven, en geven daaraan gestalte zo goed als dat gaat. Ook in hun zorg zie ik Gods werkelijkheid oplichten.’ Hij noemt meer voorbeelden en maakt duidelijk dat wie het kerkelijke begrip ambtsdrager alleen gebruikt voor ouderlingen, diakenen en predikanten, de verkeerde kant op kijkt. Die mist dat ieder van ons op momenten in het leven geroepen wordt om dienstbaar te zijn. En niet zozeer omdat je degene bent die dat het beste zou kunnen, maar omdat het je wordt toevertrouwd, omdat je wordt aangesproken en ‘ja’ zegt. Vervolgens doe je dan zo goed mogelijk je best, en maakt daarbij vanzelfsprekend ook fouten. In die dienstbaarheid wortelen het ambt van predikant, diaken en ouderling. Het zijn mensen die ‘ja’ zeggen om met mensenwerk zo goed mogelijk te proberen het ambt wat aan hen is toevertrouwd hoog te houden. Zodat er iets van Gods werkelijkheid in kan doorklinken.
Deze gesprekken maken dit soort cursussen voor mij inspirerend. Ze ontstaan tijdens een wandelingetje naar de koffie, het gezamenlijk eten in de eetzaal en het borrelen na de avonddienst. Ze ontstaan omdat je er de ruimte voor neemt. Met een hoofd vol gedachten kom ik thuis.
En vanzelfsprekend geldt: mocht je hier eens met me over door willen praten, app of mail me dan – of trek me aan mijn mouw. Bij voldoende interesse vormen we een groepje en spreken er samen over door.

Bij de dienst van 17 juli

Een belangrijk thema in de verhalen die we de zeventiende lezen, is jaloezie. Dat is een emotie waarmee het lastig omgang vinden is. In het eerste verhaal (1 Samuel 1:1-20) gaat het gepaard met treiteren en kleineren, in het tweede (Lucas 10:38-42) met neerbuigend spreken. Het is lastig om jezelf te blijven als jaloezie je overkomt, zowel als iemand jaloers op je is, als wanneer je jezelf jaloers voelt worden. Het is net of je blik versmalt en de rust verdwijnt om tot een goed overzicht te komen.
In de dienst vieren we de Maaltijd van de Heer. Ik heb geprobeerd de gebeden tijdens de Maaltijd zo te formuleren dat de geraaktheid door God en het geloof erin voelbaar wordt. Omdat de beamer niet gebruikt kan worden, zingen we alleen liederen uit het liedboek. Bij de Maaltijd zingen we onder meer lied 377 en lied 221. Verder zingen we onder andere lied 287, 886 en 317. De liturgie bereidde ik voor met een voorbereidingsgroep.

Geurt Roffel

Actie “vakantie-envelop”

cb64e73_w1272_img20220704204533.jpg Ook deze zomer hebben we weer met de gezamenlijke diaconieën van de Bavokerk, de Nederlands Hervormde kerk en De Open Poort de actie “vakantie-envelop” kunnen organiseren. Dit jaar hebben we 16 gezinnen (23 volwassenen en 28 kinderen) blij kunnen maken met een goed gevulde envelop. Het gaat hierbij om gezinnen die van een minimum rond moeten komen en kinderen in de basisschoolleeftijd hebben. Zij kregen cadeaubonnen van bakker Griffioen, de Primera, de Plus, Jola en Vikas.
Wij zijn blij zo deze gezinnen en de plaatselijke middenstand te kunnen helpen.

In de begeleidende brief staat:
                       
Beste dorpsgenoot, 
Na twee jaar waarin corona de zomervakantie domineerde gaan we nu weer een wat “normalere” zomer tegemoet. Sommige mensen kiezen ervoor om op vakantie te gaan, andere gezinnen blijven thuis en er zijn gezinnen die niet de keuze hebben om op vakantie te gaan. Wat jij gaat doen weten wij natuurlijk niet, maar de drie kerken van Harmelen willen jou in ieder geval een zonnestraaltje bezorgen met deze vakantie envelop.

Geloven in God betekent niet alleen dat je samenkomt in een kerk, maar ook dat je oog hebt voor de mensen om je heen. Vandaar dat de kerken er proberen te zijn voor dorpsgenoten die wat steun kunnen gebruiken. Wij kunnen niet je (financiële) zorgen wegnemen, we kunnen wel laten merken dat we aan je denken en dat je er niet alleen voor staat in Harmelen. Dat is wat we met deze brief willen laten zien en zoals er in de kerk vaak wordt verteld:
“God is nabij in de lieve mensen om je heen”

Geniet van de zomer en de extraatjes die je je gezin nu kunt geven. Je hebt ze verdiend en een heleboel mensen in Harmelen gunnen ze je van harte. Er is een hoop ellende in de wereld maar dat de mensen in Harmelen elkaar aardige dingen gunnen is gelukkig hetzelfde gebleven.

Hartelijke groet namens de mensen van De St Bavokerk, De NH kerk en De Open Poort kerk.
a13431f_w700_zomervakantie.jpg Vakantie kindernevendienst

Tijdens de zomervakantie is er géén kindernevendienst. Alle kinderen kunnen aan het begin van de dienst naar de crèche ruimte worden gebracht. Er is extra leiding aanwezig en er zijn spelletjes voor alle leeftijden beschikbaar. Op zondag 21 augustus zijn de kinderen weer welkom in de kindernevendienst.

Bloemengroet

993cd89_w320_pietvanbemmel.jpg c370257_w1200_430fe0324d8441958d7e.jpg De bloemen van 26 juni hebben een mooi plekje bij dhr Piet van Bemmel gekregen. Karin Willems hebben we kunnen verrassen met de bloemen van zondag 3 juli. e6b1184_w1272_houseofhope.jpg

House of Hope

Ook in de zomervakantie gaan de ochtenden in de Opstandingskerk gewoon door met als doel: ontmoeting en ontspanning voor mensen die hun thuisland ontvlucht zijn.
U leest hier al: alhoewel deze ochtenden gestart zijn naar aanleiding van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn ook mensen van andere nationaliteiten van harte welkom. Het doel is om mensen wat ontspanning te bieden, elkaar te leren kennen en wegwijs te maken in Woerden, samen wat te drinken en soms zelfs ook wat te eten. Dat laatste hebben twee Syrische dames goed opgepakt. Zij hebben ons verwend met heerlijk gevulde druivenbladeren en kibbeh ( een soort van de Syrische variant op de bitterbal….)

Verhuur jeugdruimte

Met ingang van september is de jeugdruimte voortaan elke dinsdag verhuurd aan Numodozorg. Deze zorggroep is gevestigd in het oude Doktershuis aan de Dorpsstraat en biedt vooral dagbesteding en leerwerkbegeleiding aan. Vooral voor de leergroep is behoefte aan een rustige extra ruimte welke wij als kerk kunnen bieden. Wij zien dit als een bevestiging van onze maatschappelijke betrokkenheid en het geeft inkomsten.

het College van Kerkrentmeesters

Themadag “Omgaan met Verlies”

Namens de ring Woerden binnen de classis Utrecht van de Protestantse Kerk in Nederland attenderen we u op een dag over ‘Omgaan met verlies’.
Deze dag wordt op D.V. zaterdag 5 november 2022 in Oudewater gehouden van 09.30-14.30 uur. Spreker op deze dag zal zijn: Manu Keirse, een autoriteit op dit onderwerp.
Overigens komt er nog nadere informatie over de invulling van deze dag. Na de zomervakantie hopen we daarover meer te kunnen berichten.
Maar houd alvast deze datum vrij in uw agenda.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief