Meeleven Nieuwsbrief 13 oktober 2023

d758911_w200_qr25november.jpg Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. Omdat de QR-code van onze ING rekening slechts een beperkte tijd geldig is, willen wij voortaan een code gebruiken die gekoppeld is aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.

Van de Kerkenraad

Vanaf heden zullen dominee Geurt Roffel en de voorzitter elkaar afwisselen met een stukje voor de Nieuwsbrief. Deze keer een bijdrage van de voorzitter.

Vele jaren geleden, onze kinderen waren nog klein, strandden we op de terugreis van wintersport in Oostenrijk in een klein dorp in Zuid-Duitsland. Hoe we aan ons logeeradres gekomen zijn kan ik me niet meer herinneren. Maar wel dat we belandden aan de keukentafel van een Duits echtpaar met opgroeiende kinderen. We hebben die avond urenlang zitten praten over alles waar we ons als ouders zorgen over maakten, over de politiek, over de problemen in de wereld en het werd later en later. Hoewel vaker in het buitenland geweest heb ik toen pas echt beseft hoe wij als mensen, in welk land we ook wonen, onze dromen en onze angsten delen. Het was voor mij een eyeopener. 92e3f71_w1272_frauenkirchegrimma.jpg Ik moest er weer aan denken toen we twee weken geleden Grimma bezochten, voor ons voor het eerst. Urenlang hebben we aan de tafel met onze gastvrouw gesproken over onze kinderen en kleinkinderen, over de voormalige DDR, over de Tweede Wereldoorlog, over de kerk aldaar. En weer ervoer ik die verbondenheid: wij mensen zijn in ons diepste wezen allemaal gelijk.
Die verbondenheid zag ik ook in de contacten die al meer dan veertig jaar bestaan tussen leden van De Open Poort en de kerk in Grimma. Wat bijzonder dat er zelfs over en weer bezoeken zijn bij elkaars bruiloften, dat er nu gelogeerd wordt bij de kinderen van voormalige gastgezinnen. En bijzonder dat er inmiddels ook jongere leden van de kerk in Grimma de contacten voort willen zetten.
Verbonden waren we ook op zondag in de kerkdienst waar we een bijdrage leverden aan het Ernte Dankfest, oftewel Dankdag, in de vorm van een kist met appels en peren en een mand met echt Hollandse producten. Ook werd een groet voorgelezen namens Geurt en leverden we een bijdrage aan de dienst met de schriftlezing. Hopelijk blijven deze waardevolle bezoeken bestaan en zetten ook jongeren in onze kerk deze traditie voort. Want ik denk, dat als mensen elkaar echt leren kennen en zich in elkaar verdiepen, en beseffen dat we allen in wezen gelijk zijn, er geen haat meer is tussen volken en men niet meer de wapens op elkaar richt. e75d8f6_w1272_20231001095334.jpg 0057f87_w1024_img20231002wa0001.jpg Ik werd daarin nog gesterkt door twee mensen, een Jood en een Palestijn, die samen in de Amsterdamse Gemeenteraad zitten. Zij vertelden dinsdagavond jl. in Op1 hoe ze zich aanvankelijk ver van elkaar verwijderd voelden, maar toch samen het gesprek aangegaan zijn en nu een initiatief ontwikkelen om het gesprek tussen de beide bevolkingsgroepen op gang te brengen.

Ontmoeting tussen zes gemeenten
Afgelopen maandagavond kwamen in De Open Poort zes gemeenten samen om te praten hoe nu verder met een eventuele samenwerking op bestuurlijk niveau. Dit als vervolg op onze zaterdagmorgen-ontbijten die, op onze uitnodiging, in de eerste zes maanden van dit jaar plaatsvonden. Bijeen kwamen een aantal kerkenraadsleden uit Kamerik, Oudewater, Montfoort, Linschoten, Benschop en onze kerk. Onze classis predikant Trinette Verhoeven en beleidsadviseur van de PKN Janet Bac waren aanwezig om te vertellen wat de mogelijkheden zijn van samenwerking. Overal in het land vinden deze initiatieven plaats omdat we allen geconfronteerd worden met teruglopende ledenaantallen en gemis aan bestuurlijk kader.
Via een speeddate met vragen als: waar ligt bij jou thuis de bijbel en met welke bijbelse figuur identificeer je je, was het ijs snel gebroken tussen de kerkenraadsleden. Na de presentatie van verschillende samenwerkingsvormen gingen we in groepen uiteen om te praten en gedachten uit te wisselen over wat er mogelijk zou kunnen zijn. Je kon kiezen uit diaconaat, pastoraat, vorming en toerusting, jeugd, eredienst en financiën en beheer. In een enkele zin moesten we bij terugkomst in de kerkzaal onze gedachten daarover weergeven. Het bleek dat er veel enthousiasme is om ons verder te verdiepen in welke vorm van samenwerken mogelijk is.
Daartoe roepen we de kerkenraden van de zes gemeenten op om voor eind november aan te geven of men bereid is een werkgroep te vormen met een afgevaardigde van elke kerk. Er werd in ieder geval al gevraagd om in januari weer een keer bij elkaar te komen. Waar dit verder zal eindigen en hoe, dat zal de tijd leren. In ieder geval was het fijn om hier ook weer die verbondenheid te voelen met de kerken om ons heen.

Afscheid
Zondag a.s. nemen we afscheid van twee kerkenraadsleden: Ellen Verkleij en Erwin van der Lee. Ellen was maar liefst acht jaar jeugdouderling en Erwin vervulde vier jaar het ambt van diaken. De kerkenraad is dankbaar voor hun inzet en tijdens de dienst zal ik hen beiden dan ook bedanken. Na afloop kunt u hen nog voorin de kerk de hand schudden.

Anneke Boskma- de Zoete

Van de bloemencommissie

549f3c9_w1272_20230930104749.jpg 83c2789_w640_img9908.jpg Het roze boeket van zondag 1 oktober was voor familie de Bruin.

De bloemen van zondag 8 oktober zijn met een hartelijke groet gebracht naar Wim Kuijt (organist)

Van de diaconie

293f7d4_w826_fotocompilatie7ok.png Terugblik spelletjesmiddag 7 oktober
We kijken weer terug op een hele gezellige spelletjesmiddag. We hebben geknikkerd, gepuzzeld, gesjoeld, gekegeld, muziek gemaakt, gelachen en gesnoept, een herfst-zoektocht gedaan, en nog veel meer!

Wereldmaaltijd

Op woensdag 1 november 2023, aanvang 18.30 uur, houden we de wereldmaaltijd als onderdeel van Dankdag voor gewas en arbeid.

De opbrengst van de maaltijd is bestemd voor hulp aan Rwanda, in het speciaal voor het trainen van boeren en boerinnen voor het gebruik van betere landbouwtechnieken. In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70% van de inwoners van de landbouw. Maar door gebrek aan genoeg grond kunnen veel gezinnen lastig rondkomen. Het verbouwen van één soort gewas is niet genoeg om een gezin te voeden, door training kan dit verbeteren.

De maaltijd is geinspireerd op een Afrikaanse maaltijd; het definitieve menu maken we binnenkort bekend. Ook over de kosten van deelname volgt nog informatie.

De leden van het InterKerkelijk Overleg Harmelen hebben een mooi programma gemaakt als aanvulling op de wereldmaaltijd, bestaande uit zang, een korte bijbellezing en gebeden.

U kunt u aanmelden tot 28 oktober, de aanmeldingslijst is aanwezig in de kerk en anders via diaconie@deopenpoortharmelen.nl
Van harte welkom!

Diversen

7ef36b7_w499_2000.jpg

Beste Kerkgangers uit de gemeente Woerden,

In de Kruiskerk wordt al 6 jaar de Top2000 kerkdienst georganiseerd. Dit jaar willen wij dat weer gaan doen en is er een datum geprikt: vrijdagavond 29 december. Lijkt het jou leuk om mee te werken aan dit project meld je dan aan.

Wij zoeken met name mensen die nu al mee kunnen denken met de PR en de sponsoring. En wil je je nu alvast opgeven om te assisteren bij bijvoorbeeld de catering, het begeleiden van bezoekers, het inrichten/verbouwen/aankleden van de kerk, of bij andere hand- en spandiensten dan kan dat natuurlijk ook.
Aanmelden kan op het volgende emailadres: top2000kerkdienst@pknwoerden.nl

De Top2000 commissie: Anko Senneker, Bram Knegt, Egbert van Drie, Ellen van Herwijnen, Gertjan Robbemond

7d01030_w1272_img20231001wa0003.jpg Martin Luther King viering naar Woerden

De Martin Luther King viering komt naar Woerden! Deze speciale viering rondom het leven en de boodschap van de beroemdste Amerikaanse baptistendominee toert door Nederland en doet op zaterdag 25 november Woerden aan.
“We zijn blij dat ‘The March of Martin’ naar de Kruiskerk in Woerden komt” vertellen Hans Slooijer en Jan Uittenbroek namens de Raad van Kerken. “Het thema van racisme en rassenscheiding is nog steeds actueel, we hopen met deze viering veel mensen te bereiken om de boodschap van Martin Luther King te laten horen”. Een vijfkoppige band en een gospelkoor van 8 heren en 9 dames zorgen voor de muzikale omlijsting van eigen liederen maar ook de samenzang.
“Ds. Arjen van der Spek vertelt episodes uit het leven van Martin en we bekijken samen delen van enkele speeches van Martin op de beamer en we staan stil bij hoogtepunten en  dieptepunten uit zijn leven”. Arjen van den Berg is zanger in het koor en staat versteld van de impact van deze speciale diensten. “We hebben deze dienst nu negentien keer mogen uitvoeren in verschillende kerken door Nederland en overal zit het vol. Heel bijzonder. Zelfs dagblad Trouw wijdde er een paginabreed artikel aan op Martin Luther King day. Ook diverse nationale radiozenders hebben ons geïnterviewd.”

Ook al is het dit jaar 55 geleden dat Martin Luther King is vermoord, nog steeds is er geen gelijkheid voor iedereen. De boodschap blijft helaas actueel en is daarom de moeite waard om te blijven herhalen. Een eigen lichtinstallatie zorgt voor extra dimensie bij deze memorial aan Martin Luther King. Deze bijzondere viering vindt plaats op zaterdag 25 november om 20:00 uur in de Kruiskerk aan het Mesdagplein te Woerden. De kerk is om 19.30 uur open.

We organiseren deze avond ook vanwege het 50 jarig bestaan van de Raad van Kerken in Woerden. De toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang. Iedereen is welkom, net als in de geest van Martin Luther King. Zie ook: www.themarchofmartin.nl

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief