Meeleven nieuwsbrief 13 mei 2022

53a2ee7_w200_qrcode13mei.png VAN DE PENNINGMEESTER Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen bedragen te geven voor collectes. Wij bieden nu als proef de mogelijkheid om ook via een QR-code geld te geven. Afhankelijk van het gebruik wordt beslist over continuatie. De QR-code is steeds maar 30 dagen geldig; bijgaande code is te gebruiken t/m 4 juni 2022.
Graag bij de omschrijving het doel van de collecte invullen!

Gemeenteavond over de toekomst van onze kerkgemeenschap.

344fed6_w292_10mei.jpg Dinsdagavond 10 mei jl. was er na ruim tweeëneenhalf jaar weer een gemeenteavond waarin we met elkaar gesproken hebben over de toekomst van onze gemeente. De voorgaande gemeenteavond stond in het teken van de financiële situatie waarin we ons toen bevonden.
Hoe anders het thema van afgelopen dinsdagavond. Na het welkom door de voorzitter van de kerkenraad en de opening door onze eigen voorganger ds Geurt Roffel werd het doel van de avond verteld en gingen de aanwezigen uiteen om in zeven groepjes over drie mogelijke scenario’s te praten. Kortweg komen deze er op neer dat het gaat om alles bij het oude te houden, de weg naar vernieuwing te bewandelen of de samenwerking met andere gemeenten te zoeken. De uitkomst was niet zo eenduidig en wellicht heeft dat te maken met het woord ‘vernieuwing’ wat allerlei beelden op kan roepen over radicale verandering. Duidelijk werd gesteld dat we het goede van onze gemeente dienen te behouden maar dat we wel naar vernieuwing, modernisering op zoek moeten gaan. Dat zou ook kunnen door middel van samenwerking met een of meerdere andere kerkelijke gemeenten. Die ruimte werd in ieder geval gegeven. Er is op hoofdlijnen een richting duidelijk geworden maar deze moet zeker nog nader worden uitgewerkt. Daarvoor is ten minste nog een nieuwe gemeenteavond nodig.

Van de gemeenteavond zal een verslag worden gemaakt dat via één van onze communicatiekanalen zijn weg zal vinden naar de gemeenteleden. U kunt dan op de inhoud reageren waarna een definitieve tekst zal worden opgesteld die als uitgangspunt zal dienen voor de volgende gemeentevergadering. Deze zal op 7 juni plaatsvinden. Over deze avond zullen wij u nog nader informeren.

Gerrit Elings

Bij de doopdienst van zondag 15 mei

Het is een feest om zondag naar De Open Poort te komen en te weten dat er een doopdienst is. V!ER verzorgt de muzikale begeleiding. Voor het eerst is het mogelijk om de liederen uit de dienst al vooraf via Youtube te beluisteren en te oefenen. Je vindt ze door hier te klikken.
In de dienst volgen we de nieuwe liturgie-opzet. Die heeft onder meer tot doel om de betrokkenheid van bezoekers bij de dienst te vergroten en de interactie met elkaar te versterken. Als onderdeel daarvan is er na de overweging een moment opgenomen waarin ik de aanwezigen zal vragen om een eigen reactie op de thema’s die aan de orde komen.
De lezingen die we lezen, zijn Deuteronomium 6:1-9 en Johannes 13:31-35. In de dienst licht ik de teksten toe. Als thema dat zowel de teksten als de doop verbindt, zie ik: ‘liefde als levensweg’.
In de dienst zal ik de doop bedienen aan Jelle en Lars, de zoons van Lisette en Martijn de Bruin-van Zuijlen en Jayden, Mason en Rowan, de zoons van Emily en Ruud de Langen-Ndubi. Ik zal ook enkele woorden in het Swalihi (proberen te) zeggen. Dat is vanwege de verbondenheid via het scherm met een groot deel van de familie van Rowan, Mason en Jayden, die in Kenia hun doop meevieren.

Geurt Roffel

Lief en Leed/ Bloemen

4586198_w640_bloemen1mei.jpg 533c00a_w1272_bloemen8mei.jpg De bloemen van 1 mei zijn naar Henk en Nita Immel gebracht.
De kleuren rood, wit, blauw en oranje zijn er in verwerkt ter gelegenheid van koningsdag en 5 mei.

De bloemen van 8 mei zijn naar
dhr. Versteegt in de Vijverhof gebracht. 33cdca0_w1272_paaskaars2.jpg

Paaskaars 2021

Eerste Paasdag is de nieuwe paaskaars aangestoken. Voor de oude paaskaars wordt altijd een goede bestemming gezocht, iemand die wat extra steun kan gebruiken. Deze keer is de kaars bij Piet en Alie van Bemmel gebracht.
Zij waren hier erg door ontroerd en willen graag hun dank uitspreken:

Wij willen u bedanken voor de mooie paaskaars. Wij waren totaal verrast en emotioneel stil. De kaars heeft een mooi plekje gekregen en zijn licht bij ons laten schijnen.
Het heeft ons goed gedaan.

Piet en Alie van Bemmel
9ebcf0c_w345_afbeeldingellen.pngBericht van de KND leiding
Op zondag 29 mei, de zondag na Hemelvaart, is er géén kindernevendienst. Alle kinderen kunnen voor de dienst naar de crècheruimte gebracht worden. Er is namelijk voor die zondag geen KND leiding beschikbaar.

8e152f5_w243_afbeeldingellen.jpg

Eindexamens
De eindexamens zijn weer begonnen. Alle leerlingen die dit jaar eindexamen doen, veel succes gewenst. Namens De Open Poort wil ik, Ellen Verkleij, als jeugdouderling straks de geslaagden gaan feliciteren. Weet u leerlingen die eindexamen doen, wilt u dat dan doorgeven via ellen.verkleij@gmail.com? 4ece846_w1272_houseofhope.jpg

House of hope

In de Opstandingskerk in Woerden wordt op dinsdagochtend en donderdagmiddag een inloop voor vluchtelingen georganiseerd. Daar zijn niet alleen Oekraiense gasten welkom maar ook vluchtelingen uit andere landen. In de meivakantie waren er extra activiteiten. Ruim 20 Oekraïners wisten de weg naar de house of hope te vinden! Ze genoten van het zien en spreken van landgenoten, de spelletjes, de lunch, het kunnen stellen van vragen en de kinderen vermaakten zich bij het tekenen en de spelletjes buiten. Dit werd erg gewaardeerd. Kent u mensen die hiervoor in aanmerking komen dan kunt u hen verwijzen naar de Opstandingskerk of contact opnemen via diaconie@deopenpoortharmelen.nl. Ook vervoer kan geregeld worden.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief