Meeleven Nieuwsbrief 12 april 2024

374df78_w223_apenpoort.png Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. De QR-code is gekoppeld  aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.
Ook de koffiepotjes hebben nu hun eigen QR-code.

Van onze predikant

Tussen waken, tussen dromen – een paaslied

De Paasnachtdienst is voor mij een van de mooiste diensten van het jaar. De kerk is donker en stil als we samenkomen. Er klinkt nog de stilte van de Goede Vrijdag. Dan komt de nieuwe Paaskaars de ruimte binnen en ontsteekt iedereen een eigen kaarsje aan het licht. Vervolgens licht in liederen, verhalen en mensen, het licht op van de opstanding. Nog voor op Paasmorgen alles in het teken van dat licht staat, vieren we het klein. Alsof we deel zijn van wat de vrouwen bij het graf overkwam, op de vroege eerste Paasmorgen. Op verschillende manieren klinkt de hele dienst door hoe geloven het verschil kan maken tussen verdriet en hoop, tussen angst en vrij zijn, tussen onmacht en uitzicht.
Toen we met een groepje de Paasnachtdienst voorbereidden, ontdekte ik een lied dat me tot dan toe onbekend was en dat precies deze sfeer raakt. Je vindt het in het Liedboek 2013, nummer 631.

Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van ’t graf genomen,
horen vrouwen het bericht
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

Mooi vind ik hoe de schrijfster, Hanna Lam – zij is bekend geworden van de kinderliedbundels Alles Wordt Nieuw – zowel gevoelig is voor de sfeer van het moment, als voor de vrouwelijkheid van de vrouwen. In het tweede couplet is het of ze de opwekking van Jezus uit de dood met zwangerschap en geboorte vergelijkt. Ze schrijft:

Zij die zich als eersten buigen
over leven in haar schoot
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.

In het derde couplet wordt het telkens een beetje lichter, tot in het vierde couplet het licht van de opstanding met het licht van de lente vergeleken wordt. De hele wereld bloeit op.
We zongen het lied in de Paasnachtdienst. Kars zong het eerste couplet, de volgende verzen zongen we samen. Hier kun je het terugkijken: Sinds de Paasnacht gaat het deze weken met me mee.

Geurt Roffel

Vanuit de Kerkenraad

Opstelling stoelen

Als kerkenraad zijn wij op zoek naar een opstelling die zowel voor een voorganger prettig is,
het is immers niet fijn om kleine groepjes mensen verspreid door een hele kerk aan te moeten spreken, als voor de gemeente.
In de stille week staan de stoelen vanwege het geringere aantal mensen dat komt in een kring in het midden van de kerk. De kerkgangers gaven toen terug hoe fijn het zingt als je zo bij elkaar zit, hoeveel meer je het samenzijn ervaart als je elkaar aan kunt kijken en dichter bij elkaar bent..
Er kwamen zoveel positieve reacties dat we besloten hebben om de stoelen voorlopig zo te laten staan.
We willen vooral de mensen uit de zijvakken vragen om in het midden plaats te nemen. Misschien voelt het eerst wat onwennig om op een andere plek te zitten dan u gewend bent, maar wie weet ziet u de beamer wel veel beter vanaf die plek of ervaart u andere voordelen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Namens de Kerkenraad, Anneke Boskma en Marja Vilijn

Terugblik Pasen

03abb23_w1200_img20240331wa0007.jpg bdeacaa_w1200_img20240331wa0005.jpg a498663_w1272_img20240407091256.jpg Diensten rond Pasen

We kunnen terugkijken op ontroerend mooie diensten in de Stille Week. Op Witte Donderdag hebben we de Maaltijd van de Heer gevierd. Op Goede Vrijdag hebben we het Passieverhaal verder gevolgd en klonk het sterven van Jezus aan het kruis door in de prachtige pianomuziek van Roel Bontan. Gelukkig hoorden we in het laatste lied alweer het naderende licht doorklinken. Op Stille zaterdag werd de stilte doorbroken door het Licht van Christus: De nieuwe Paaskaars werd binnengedragen en wij mochten in de kring het licht doorgeven. Eerste Paasdag mochten we met elkaar gedenken dat de Heer waarlijk is opgestaan!

Teruglik Gezinsdienst ‘Ongelovige Thomas’

Wat hebben we weer een mooie gezinsdienst gehad afgelopen zondag 7 april, waarin we met de kinderen het Passieverhaal mochten volgen. De leerlingen van Jezus met natuurlijk Petrus, Judas, Maria Magdalena en de soldaten waren aanwezig om te vertellen wat zij meegemaakt hadden. Ook kwam Thomas vertellen over zijn ervaringen en waarom hij uiteindelijk toch geloofde wat er gebeurd was. Het geheel werd muzikaal begeleid door Ariël, Wim Kuijt en een aantal leden van de Cantorij. Fijn om te zien dat er ook veel ‘iets minder jonge’ aanwezigen genoten hebben van deze dienst! Er gaat veel werk in de voorbereidingen van zo’n dienst zitten, dus iedereen die eraan meegwerkt heeft: Hartelijk bedankt! 2208175_w1272_gridart2024040913555.jpg

In memoriam

ab65d8d_w638_schermafbeelding2024.png Op 4 april jl. is ons gemeentelid Coby Gerritsen overleden in de leeftijd van 84 jaar. Coby heeft gewoond aan de Mauritshof waar in 2018 haar man overleed. In 2021 verhuisde zij naar een aanleunwoning in Huize Gaza. De laatste maanden van haar leven had zij meer zorg nodig en woonde zij in het huis zelf. Haar gezondheid nam af, haar geheugen liet haar in de steek.
Wij herinneren Coby als onze hulpkoster, zij heeft dat vele jaren trouw gedaan. Ook heeft zij zich ingezet voor de kringloopcommissie.
Wij zullen zondag ter nagedachtenis aan Coby ‘Wat de toekomst brengen moge’ zingen.

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

fd3b0f8_w1272_90ef0bbddf404a4fb6be.jpg Wij feliciteren:

13 april- Mw. A.van ‘t Wout- Verweij
21 april- Mw. Elly van Dam
22 april- Mw Geiske van Leeuwen

Allen een fijne verjaardag en een goed nieuw levensjaar gewenst vanuit “De Open Poort”.

Vanuit het Pastorale Team

c4b3c36_w570_koffie.png Inloopochtend

Nu het weer wat warmer wordt en het voorjaarszonnetje ons naar buiten lokt starten wij ook weer met onze gezellige inloopochtenden.
Vrijdagochtend, 19 april, bent u van harte welkom tussen 10:00-12:00 uur voor een kop koffie, kop thee  en een gezellig praatje of een goed gesprek. Zien wij u ook?

Namens het PT, Marja Vilijn

Van de diaconie

Alle levensmiddelen voor de voedselbank zijn weer in dozen klaargezet om naar de voedselbank gebracht te worden. Iedereen weer erg bedankt voor uw hulp!
Bij de Voedselbank zijn het aantal afhankelijke huishoudens gedaald van 184 naar 136 huishoudens. Dat komt omdat het kindgebondenbudget structureel flink gestegen is dit jaar. Helaas betekent dit niet dat er minder hulp nodig is, want de instroom is ook hoger dan vorig jaar. Uw hulp is nog steeds hard nodig en wordt erg gewaardeerd!

dadc5e9_w1272_whatsappimage2024030.jpg Een tipje van de sluier.

Ik heb 4 weken in Israël mogen doorbrengen. Ik ben bij boeren aan het werk gegaan, maar behalve dat heb ik heel veel mensen ontmoet, verhalen gehoord en mooie plekken bezocht. Ik deed dit als vrijwilliger bij Lema’ancha. Zij werken onder het motto ‘zegen van de Vader, door jullie, voor hen’. Echter, de betekenis Lema’ancha is ‘voor jou’. Waar ik voor kwam om te doen, staat dan ook nauwelijks in verhouding met wat deze reis voor mijzelf heeft gedaan. Het zal onmogelijk zijn alles met de mensen om mij heen te delen, maar ik wil graag wat laten zien van mijn belevenissen. Na de dienst van zondag 21 april wil ik een korte presentatie/powerpoint met jullie delen. Iedereen is welkom om te komen kijken en luisteren!

Jesca Wijnsma

Diversen

ab65cea_w612_istockphoto135930042.jpg Beste mensen,

Onze dochter Andrea, schoonzoon Matti, kleindochter Elayna en haar toekomstige zusje/broertje zijn op zoek naar een gemeubileerde woonruimte in de omgeving van Utrecht voor de periode van tweede helft augustus tot eind maart 2025.
Matti volgt dan een semester van zijn master theologie aan de Universiteit van Utrecht.
Bij voorkeur een woning met 2 slaapkamers, woonkamer, huurprijs tot circa € 1000. Wilt u met hen meedenken ?

Greet en Hans den Braber

7acd021_w640_4mei.png

Dodenherdenking 4 mei

De Oranjevereniging en het Interkerkelijk Overleg Harmelen organiseren ook dit jaar de 4 mei herdenking. Om 19.00 uur is er een dienst in de Bavo kerk met als thema “Grenzenloos gedenken”. Medewerking wordt verleend door het Bravissimokoor, de scouting, Kees van den Berg en leden van het Interkerkelijk Overleg. Deze dienst kan ook gestreamd worden via Kerkdienstgemist.nl.
Na afloop volgt de stille tocht naar het Monument op het Kerkplein. Hier wordt gesproken door een vertegenwoordiger van de Oranjevereniging, van de gemeente Woerden en er worden gedichten voorgedragen. Na de twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus is iedereen in de gelegenheid bloemen te leggen bij het monument. Wij hopen op uw/jouw aanwezigheid.

Oranjevereniging & IKOH

Voorjaarswandeling

Op zondagmiddag 21 april 2024 is er de derde omloop wandeling in Harmelen georganiseerd door De Open Poort en het Dorpshuis. Het concept is: een mooie wandeling om en door ons dorp en in gesprek komen met een (on)bekende dorpsgenoot. Dit keer is er een tussenstop bij de Kievit en een voorjaarssoepje bij terugkomst in het Dorpshuis rond 16.30 uur. Meld je aan via omlopenharmelen@gmail.com. Deelname is gratis met vrije gift.

Hartelijke groeten en we zien uit naar je deelname.

Corinna, Iris, Hilde en Kees dbb934b_w530_schermafbeelding2024.png

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief