Meeleven nieuwsbrief 11 november 2022

b082c5f_w178_schermafbeelding2022.jpg VAN DE PENNINGMEESTER
Binnen onze kerk is er mogelijkheid via collectebonnen en QR-code bedragen te geven.
De QR-code is steeds beperkt geldig, bijgaande code is te gebruiken t/m 20 november 2022.
Graag bij de omschrijving het doel van de collecte invullen!

VERANDERING NAAM REKENING DIACONIE
Tot nog toe kon u geld voor diaconale doelen overmaken naar de rekening NL16 INGB 0000 6960 95 met de naam ‘Zendingscommissie Geref Kerk’.
Het nummer blijft hetzelfde maar de naam is veranderd. Die is vanaf nu: Diaconie Protestantse gem ’De Open Poort’ te Harmelen. Als u geld overmaakt kunt u dus een melding krijgen dat u de naam aan moet passen. Let ook vooral op als u automatische overschrijvingen ingepland heeft staan.

Van onze predikant

Als ik voorga in De Open Poort, vind ik het fijn om na de dienst zoveel mogelijk mensen even te spreken om te horen hoe het gaat. Ik doe mijn best om voor iedereen die me wil spreken ruimte te maken en merk tegelijkertijd dat dat niet altijd lukt. Soms sta ik even alleen, vaak
nadat ik de mensen die snel naar huis gaan kort heb gesproken. Op andere momenten vormt zich een rijtje, waardoor sommige mensen gebaren: ‘Ach, het komt later wel’ en langs het rijtje op gaan. Die mensen loop ik dan mis, terwijl ik wel graag had gehoord wat ze wilden
vertellen. Ik heb er niet echt een oplossing voor en misschien is dat ook niet nodig. Wel twee tips: als je me graag iets wilt zeggen, houd dan in de gaten wanneer ik alleen sta. En ben ik aan de praat met iemand en zeg je me ook nog graag iets, zeg dan kort tegen me: ‘Ik spreek je zo graag ook nog even.’ Dan maak ik tijd en weet ik op de fiets naar huis dat ik iedereen gesproken heb die me graag wilde spreken.

Geurt Roffel

Zinzoekers, 13 november

Zinzoekers komt weer bij elkaar, de activiteit voor jongeren van 17-30 jaar. Rixt Vos (19) en ds. Geurt Roffel organiseren de bijeenkomsten. Ze vinden plaats in Kamerik, in de ontvangstruimte in De Ontmoetingskerk (Hallehuis 4). De bijeenkomsten beginnen om half
drie ’s middags en duren ruim een uur. We beginnen bij het leven van alledag en wat ons daarin bezighoudt, daarna spreken we over het geloof. De kern van ons gesprek bestaat uit drie vragen: Hoe sta jij hierin? Wat doe je? Speelt het geloof een rol voor je, zo ja welke?
Deelnemers ontvangen het thema een halve week van te voren via de app. Ook meedoen?
Stuur een appje aan Geurt via 06 52 35 37 26.
De eerstvolgende bijeenkomst is op zondag13 november. De keer daarna is op 18 december.

Rixt en Geurt

Adventsproject 2022

afdd7bd_w768_advent.jpg Adventsproject 2022 “Ik kan niet wachten!”

“Kom tot ons, de wereld wacht” – met die gedachte leven we deze advent toe naar Kerst. De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst.
Tijdens het Adventsproject project lezen we met de kinderen op 27 november over het wachten op de dag dat Jezus terugkomt. Op 4 december wacht Maria op de komst van Jezus. Op 11 december wacht Jozef op de komst van Jezus. Op 18 december wachten Simeon en Hanna op de komst van Jezus. En op 25 december verwachten wijze mannen de nieuwe koning.
Bij het kindermoment in de kerk wordt elke week een sticker op de projectposter geplakt. Voor de gezinnen is er een bijpassend boekje met een kleine poster, waarmee ze thuis elke dag aan de slag kunnen gaan. Voordat de kinderen naar de KND gaan, zingen we samen het projectlied. Om in de stemming te komen, kan het lied thuis geoefend worden via deze link.

De leiding van de KND heeft er veel zin in om er een mooi Adventsproject van te maken. De dominees, die deze zondagen voorgaan, hebben er ook zin in. Het zou leuk zijn als er veel kinderen komen om samen met de leiding en de dominees een feest van verwachten te maken.

In Memoriam

9b1d712_w1272_gridart2022111021213.jpg

Van de diaconie

f7898fa_w1272_img20221109111121.jpg Voedselbank

Afgelopen zondag 6 november is er ter gelegenheid van Dankdag ingezameld voor de voedselbank. We mochten weer veel volle manden naar de voedselbank brengen. Daar hoorden we dat sinds de zomer, mede door de energieprijzen en de enorme inflatie, het aantal huishoudens dat afhankelijk is van de hulp van de voedselbank is gestegen van 100 naar 166 huishoudens. Dit zijn zo’n kleine 600 personen waaronder 270 kinderen. Mede hierdoor is het mooi om te kunnen vertellen dat wij met De Open Poort alleen al 26 postcodeloterij cadeaukaarten hebben opgehaald. Dit vertegenwoordigt een bedrag van 325,00 euro. Hier kunnen weer een hoop producten mee gekocht worden. Als we kijken naar de drie kerken van Harmelen dan wordt het bedrag natuurlijk alleen maar groter: In totaal zijn dat nu 135 kaarten ter waarde van 1687,50 euro. Dan doen we toch niet slecht met zijn allen! Dat maakt echt een verschil voor de Voedselbank.

Mocht u nog meer voor de Voedselbank willen doen dan kunt u ook straatcoördinator worden. De Lionsclub is een stratenactie gestart waarbij de coördinator een bak in de voortuin krijgt. Maandelijks krijgt hij/ zij te horen aan welke producten het meest behoefte is. Dat kan dan aan de buren doorgegeven worden. Eens in de maand worden de ingezamelde producten opgehaald door vrijwilligers van de Voedselbank Woerden. Misschien ook een uitvoerbaar idee in uw straat. Mocht u meer willen weten, neem dan contact op met diaconie@deopenpoortharmelen.nl.

0c19f84_w1272_gridart2022110922212.jpg Feestelijk Jubileumdiner

Op zaterdag 5 november jl. is voor de tiende keer het diner gehouden met de cliënten van de Burgemeester Burgerhof. Vrijwilligers uit de Hervormde Gemeente en De Open Poort hebben dit diner ook nu weer georganiseerd.

Onze twee koks Stien Rademaker en Gijs van Rooijen zijn 10 jaar geleden de uitdaging aangegaan om voor ons te koken. Zij zijn als vanouds op zaterdagmiddag al vroeg bezig om dit diner voor 42 personen voor te bereiden.

Als je de koks vraagt wat er op het menu staat, dan wordt dat nog even niet verteld, maar de geuren zorgen ervoor dat het water je in de mond loopt. Slager Jaap van Rhenen komt het vlees brengen, en wij gaan de slingers aan de zijkant van de woonkamer ophangen, de tafels klaarzetten en dekken. Wanneer we klaar zijn ziet het er allemaal heel feestelijk uit. De cliënten hebben er ook veel zin in. Ze kunnen haast niet wachten tot om 17.15 uur de aperitieven worden geserveerd. Na vijven arriveert ook de band, die bestaat uit Theo van den Heuvel – de oorspronkelijke bedenker van dit samenzijn – Sien de Vos en Nicol Sanders. Zij zingen Nederlands- en Engelstalige liedjes.

Na het heerlijke diner bedankt Lauri Timp de koks met een bloemetje, een fles wijn en bonbons. Aangevuld met een fotoboekje met foto’s van door de jaren heen. Stien en Gijs laten weten dat dit hun laatste diner is geweest. Tien keer is ook heel mooi! Van de Burgemeester Burgerhof ontvangen de vrijwilligers een fraai kookboek van Reinaerde. We mogen terugzien op een hele geslaagde avond met een voortreffelijk diner en veel gezelligheid!

Jeannette Sneller

Bloemen van de kerk

d1c2701_w640_img7192.jpg
Het boeket van zondag 30 oktober is gebracht bij mevr. G. van Leeuwen.

De bloemen op de foto zijn van zondag 6 november / dankdag zijn met een hartelijke groet gebracht naar de familie De Bloeme.

Allerlei

Lichtjesavond 12 november bij begraafplaats ’t Spijck
De lichtjesavond wordt georganiseerd om iedereen de gelegenheid te bieden stil te staan bij dierbare overledenen.
Zatermiddag 12 november om 17:00 uur is er een gezamenlijk moment waarbij een gedicht wordt voorgelezen en wat liederen gezongen worden door een koor. Daarna is er gelegenheid om op een met kaarsen verlicht kerkhof naar de herinneringsplek van uw geliefden te gaan.
Meer informatie vindt u in de Dorpskrant.

Kerstconcerten ReJoiSing
Zaterdag 17 december 2022 is het weer zover! De kerstconcerten RejoiSing Christmas in de Torenpleinkerk te Vleuten komen eraan. Het thema van dit jaar is “Inspirerend anders”. Uit ervaring weten wij dat het bijwonen van het concert je in de kerstsfeer brengt, dus kom vooral en bestel je ticket online via www.gospelkoorrejoice.nl

Kerstviering senioren PG De Open Poort en de Hervormde Gemeente Harmelen
Woensdag 14 december is er weer een kerstviering in het Trefpunt, aanvang 14.30 uur.
We gaan veel zingen; luisteren naar een stemmenspel, een vrij verhaal en pianospel. Medewerking aan deze middag verlenen Ina van der Beek, Nelleke van Eijk, Adrie de Groot, Wil Hesse, Dick Sloof. Mees de Visser en Alie van Wensen.
De middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd.
Aan het eind wordt er een collecte voor de onkosten van de middag gehouden.
Graag opgeven bij Nelleke van Eijk, tel. 443882 of Adrie de Groot, tel. 441297. Hier kunt u ook doorgeven als u opgehaald wilt worden.

Bijeenkomst Rouw en Verlies in de gemeente

“Het gaat bij rouw niet om je dierbare te leren loslaten, maar om elkaar anders te leren vasthouden!”                            Manu Keirse

Op zaterdag 5 november organiseerde de Ring Woerden (onderdeel van de classis Utrecht) een geslaagde themadag rond rouw en verlies in de gemeente. In de Grote Kerk van Oudewater luisterden zo’n 120 bezoekers (ambtsdragers, bezoekers, medewerkers van hospices en uitvaartleiders) naar de Vlaamse klinisch psycholoog en rouwtherapeut Manu Keirse. Deze autoriteit op het gebied van rouw- en verliesbegeleiding gaf de aanwezigen praktische handreikingen in een lezing, die doorspekt was van toepasselijke voorbeelden. Na de pauze ging hij uitgebreid in op de vragen uit de zaal. Dat zijn lezing goed aansloeg, was ook te merken bij de boekentafel, waar zijn boeken en anderen op dit thema grif werden mee-genomen.
Na de lunch werd het programma voortgezet met een vijftal workshops van meer praktische aard. In gesprek en met handvatten voor gebruik in de gemeente werd er stil gestaan bij contact voor een overlijden, een levenstestament, rouw en verlies rond echtscheiding, rouwbegeleiding in de gemeente en hoe rouw en verdriet speelde in de Coronaperiode. De workshops werden door 60 deelnemers bezocht. Naast de goede inhoud was het vooral een goed voorbeeld van bovenplaatselijk kerk-zijn. Er was veel onderlinge ontmoeting en uitwisseling. Een dag die ook smaakt naar meer. Wilt u zich ook inzetten voor de RING Woerden, neem dan contact op met Wilma van Butselaar via  wilma@vanbutselaar.nl . Zij kan meer informatie over de Ring Woerden geven.

Ds. Bert van den Bosch, Wilma van Butselaar en ds. Joost Schelling

CHRISTELIJK GEMENGD KOOR HARMELENg4QWtswhDLblRY9vBp48tqs0hKcddJD4QsF5jiK4wf2YNv_LQsAsZFRqPpoOQC7OZJPeVJiesGffZHxK5QkctJTHX0Kw2l6Fj6N43e6xfJdG2i2xrKgLov6aUOiopc4OYb9XnxiJEinrQk2-Rd8vUdV4rhanVUEeU9IryFHRnwW2xIRWLq8_8NWb2SnLgpO5kfEqvXcCXg

 

Meezingen met een Projectkoor?

Houdt u/houd jij van zingen en lijkt het u/je leuk om projectmatig mee te zingen met anderen in een koor?

Christelijk Gemengd Koor Harmelen zoekt zangers en zangeressen om mee te zingen tijdens ons Passie/Paasconcert “Totdat de nacht verdween” op vrijdag 31 maart 2023 om 20.00 uur in de dorpskerk te Harmelen

Wie zoeken wij voor dit project: zangers en zangeressen bij voorkeur met enige zangervaring.
Programma: Christelijke liederen van klassiek tot gospel en hele eigentijdse liederen alles m.m.v. solisten, piano en viool.
Wanneer? We oefenen elke donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in Het Trefpunt te Harmelen (Iepenlaan 1).
Kosten: Deelname aan het projectkoor tot aan het concert kost € 25.- Wilt u/ wil jij bij ons blijven zingen en lid worden van het koor dan gaat de contributie pas per 1 mei 2023 in.

Meer informatie? Bel of mail gerust.

Gea van der Linden (secretaris) mail: secretariaatCGKH@hotmail.com

Dick Sloof (voorzitter) mail: dhsloof@live.nl

Wij zien u /je graag op onze eerste repetitieavond op donderdag 5 januari 2023 in Het Trefpunt!

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief