Meeleven Nieuwsbrief 10 november 2023

d758911_w200_qr25november.jpg Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. Omdat de QR-code van onze ING rekening slechts een beperkte tijd geldig is, willen wij voortaan een code gebruiken die gekoppeld is aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.

Van de voorzitter (Kerkenraad)

Evaluatie van de nieuwe liturgie

In februari dit jaar zijn we gestart met een vernieuwde liturgie, die meer ‘eigentijdser’ heet te zijn en bedacht en aan de kerkenraad gepresenteerd  is door een speciale werkgroep. De aanleiding voor deze vernieuwing is door de werkgroep omschreven als ‘de huidige diensten spreken minder aan, de dienst is versnipperd, inspiratie, nieuwe muziek en binding worden gemist en er is nauwelijks interactie’. De vernieuwingen waarvoor de kerkenraad uiteindelijk gekozen heeft zijn het zingen van twee liederen voor de dienst begint, de toelichting op het thema door de voorganger, de schriftlezing in een blok zonder tussenzang en na een meditatief muzikaal intermezzo de mogelijkheid om te reageren door de gemeente op de ‘preek’.

De kerkenraad was benieuwd hoe u deze nieuwe liturgie waardeert. Onze scriba had in het juni nummer van Meeleven om reacties uit de gemeente gevraagd. Hierop zijn een aantal mondelinge en schriftelijke reacties binnengekomen. Hieruit blijkt dat het vooraf zingen van twee bekende liederen gewaardeerd wordt, al hoeft dat niet vijf minuten voor aanvang van de dienst. De toelichting op het thema door de voorganger vindt iedereen een meerwaarde hebben, maar niet, zoals aanvankelijk bedacht was, door een vraag van de ouderling van dienst. De gebundelde lezingen roepen verschillende reacties op, de een vindt dat prettig, de ander niet. Gastpredikanten geven aan dat zij bewust kiezen voor een passend lied tussen de twee lezingen. Het muzikale intermezzo, dat al redelijk gebruikelijk was, wordt erg gewaardeerd. Het interactieve moment blijft wel een moeizame constructie. Er zijn gastpredikanten die hier heel veel moeite mee hebben, anderen kunnen er wel mee uit de voeten. Het zijn vaak dezelfde gemeenteleden die reageren. Soms leiden de reacties tot een heel mooi moment in de dienst.

In de kerkenraadsvergadering van 16 oktober hebben we naar aanleiding van deze reacties de vernieuwing geëvalueerd. Hiervoor hadden we ook de leden van de voormalige werkgroep uitgenodigd. Uit de reactie van de werkgroep blijkt dat er op een aantal punten de nodige teleurstelling en onduidelijkheid leeft. Zij vinden dat hun vernieuwingsvoorstellen te weinig aan bod komen in de door de kerkenraad vastgestelde nieuwe orde van dienst. Ook vinden zij het jammer dat zij geen ruimte kregen om de ideeën die binnen de werkgroep leven, en breder zijn dan de liturgie, naar voren te brengen.
De kerkenraad is van mening dat de vernieuwde liturgie tegemoetkomt aan de veelkleurigheid van onze gemeente. Zij wil dan ook ruimte bieden aan onze voorgangers om wel of niet deze liturgie te gebruiken. Overigens is de kerkenraad beslist niet tegen vernieuwing, hij beseft terdege dat wij als kerk ook met de tijd mee moeten gaan. We zijn dan ook druk bezig om ons gebouw te vernieuwen, al vraagt dat wel wat geduld. Ook op regionaal vlak zijn wij bezig om nieuwe wegen te zoeken in de vorm van meer samenwerking. Binnenkort zal er nog een informeel samenzijn volgen van enkele kerkenraadsleden met de leden van de werkgroep liturgievernieuwing omdat wij graag horen welke ideeën er nog meer leven binnen de werkgroep.

Anneke Boskma- de Zoete

Van de bloemencommissie

b327ebf_w1200_c8f459c06460416d8b8b.jpg Het boeket van zondag 29 oktober is bij mevrouw Elly van Dam gebracht.
Hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen die ik kreeg na de dienst op 29 oktober j.l. Het was een complete verrassing. Ze staan nog fier overeind en ik geniet er iedere dag van. Warme groetjes, Elly van Dam db77396_w1272_20231104090306.jpg De bloemen van zondag 5 november zijn bij de heer en mevrouw Boes aan de Dorpsstraat gebracht.

Van de diaconie

e8a2f72_w1272_img20231110105929.jpg Terugblik Wereldmaaltijd
Woensdagavond 1 november, dankdag voor gewas en arbeid, waren er zo’n 30 personen in “De Open Poort” om samen te eten. Aan een sfeervol gedekte tafel genoten wij van de speciaal voor ons gekookte Afrikaanse Wereldmaaltijd.
Leden van het IKOH zorgden voor gebed, een lezing en liederen, muzikaal ondersteund door pianospel.
De opbrengst van deze avond bedraagt na aftrek van de kosten 416 euro. De diaconie vult dit bedrag aan tot 500 euro. Het geld is bestemd voor het kerk in actie project boeren in Rwanda.
Wij kunnen terugzien op een geslaagde avond.

54acae3_w290_download1.jpg De vega kaarten actie voor de Voedselbank loopt goed. We hebben nu al kaarten ter waarde van 162,50 euro opgehaald. Wij kunnende kaarten nog tot 19 november inleveren, dus het is fijn als u ze ruim voor die datum in de doos in de kerk doet.

43c415e_w500_jjdonutssinterklaasd.png Op facebook zagen wij een oproep van dorpsgenoot Sandra Terpstra. Zij wil met haar kinderen graag speelgoed inzamelen voor kinderen van gezinnen waar geen geld is voor sinterklaascadeautjes. Wij vonden dit een mooi initiatief en hebben contact met haar opgenomen. Wij weten nu dat zij contact heeft met de speelgoedbank in Woerden die op hun beurt gezinnen doorkrijgen via de Voedselbank en Stichting Leergeld. Ook kinderen uit Harmelen zijn op deze manier aangemeld. Wij willen kijken of wij als Open Poort deze actie kunnen steunen. Er is vooral behoefte aan knutselspulletjes zoals stiften, kleurpotloden, gekleurd papier en kleurboeken. Ook klein maar goed uitziend speelgoed of spellen/ puzzels zijn welkom. We zullen een mand in de hal neerzetten. Mocht u nog iets hebben liggen dat nog prima een ronde mee kan dan kunt u het daarin kwijt. Ook donaties zijn welkom!
Wij zullen de mand 30 november bij Sandra brengen. Helpt u mee?

39c2942_w1272_img20231110113347.jpgDank u wel!

Afgelopen zondag 5 november hebben we weer ingezameld voor de Voedselbank. Het is toch altijd weer hartverwarmend om te zien hoeveel mensen oog hebben voor de nood in de wereld om hen heen. De manden waren weer tot de rand gevuld. Deze keer vonden wij er zelfs een donatie van 50 euro bij! We zorgen dat alles op de goede plek terecht komt.

Hartelijk dank!

Diversen

d246be3_w452_flyerjubileumconcert.png d51dacf_w557_present.jpg

Stichting Present helpt mensen waar het even iets minder goed mee gaat. Deze mensen hebben geen eigen netwerk
of financiën. Groepen vrijwilligers helpen (eenmalig) deze mensen zodat ze net de hulp ontvangen om weer verder
te kunnen. In een dag verlichten wat al maanden donker is. Een lichtpuntje zijn. Present slaat een brug tussen de
mensen die iets te bieden hebben naar de mensen die daarmee geholpen worden.

Meer info kunt u vinden op www.presentwoerden.nl of stuur een mail naar info@presentwoerden.nl.
Ellen Vossen is de coördinator van stichting Present Woerden.

6b8bfa2_w230_kerstengel.png Kerstengelactie vanuit stichting Present Woerden

Stichting Present roept ook dit jaar mensen op die als Kerstengel een groet willen brengen aan iemand in hun buurt; iemand voor wie december een donkere maand is.
December is vaak een tijd van warmte, aandacht en liefde. Maar helaas is dat niet voor iedereen zo. Voor sommige mensen zijn de dagen in deze feestmaand nog donkerder dan anders.
Stichting Present organiseert het hele jaar door diverse activiteiten voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Vaak zijn dat activiteiten zoals hulp bij het opknappen van een huis bijvoorbeeld. Het project Kerstengel werkt net iets anders. “We doen dit al vier jaar en het is steeds een succes. Omdat niet iedereen de tijd heeft om als vrijwilliger langdurig en/of praktische hulp te kunnen bieden, maar er genoeg mensen zijn die wel wat willen betekenen voor een ander. Vorig jaar hebben we zo’n 130 matches kunnen maken van mensen die als kerstengel willen uitdelen en mensen die behoefte hebben aan wat bemoediging en licht”, meldt coördinator Ellen Vossen van Present Woerden. Een kerstengel gaat 4x op pad voor dezelfde persoon. Dat mag anoniem maar een ontmoeting wordt zeker vaak gewaardeerd.
De bedoeling van de kerstengel is om iemand te bemoedigen met een persoonlijk geschreven ansichtkaart, tekening of brief, een zelf samengesteld kerstpakket, iets lekkers of een bloemetje. Wat je maar bedenkt voor degene van wie je de naam hebt doorgekregen. Het project gaat om het gebaar, niet om de hoeveelheid en zeker niet om geld. Ook kun je als kerstengel iets ondernemen zoals een wandeling of een kopje koffie drinken in de stad. Iedereen jong en oud, groot of klein, kan zich aanmelden als kerstengel. Ook schoolklassen of groepen kunnen meedoen.
“We krijgen ieder jaar namen van mensen door via hulpverleners, begeleiders,  vrijwilligersorganisaties, kerken en inwoners. “Er zijn zoveel mensen eenzaam. Denk aan ouderen, alleenstaanden en jongeren. We krijgen ook namen door van kinderen, zowel ziek als gezond; van een buurman of buurvrouw waar nooit bezoek komt; van jonge moeders die alleen voor het runnen van hun gezin staan; van weduwnaars; van jonge mensen die herstellen van een burn-out; van vluchtelingen en statushouders die hier net wonen en ga zo maar door. We hopen daarom dat zich veel mensen zullen aanmelden voor zo’n klein gebaar met veel betekenis. We proberen de kerstengelen zoveel mogelijk te koppelen aan de wijk of woonplaats.”
Ken je zelf iemand uit je omgeving die wel wat extra aandacht verdient? Geef hem of haar dan op als ontvanger van kerstengel-presentjes.
Wil je zelf een Kerstengel zijn? Alleen of met je gezin? We zijn blij met je.
Kijk op de website van Stichting Present Woerden: www.presentwoerden.nl. Daar vind je voor beiden een aanmeldformulier. Aanmelden kan tot 15 november.
Er is ook een filmpje te vinden over het project:  uitleg kerstengel woerden
4134317_w250_present.jpg

Stichting Present Woerden zet een FIXbrigade op

Energiearmoede is een sterk groeiend maatschappelijk probleem; Steeds meer inwoners kunnen hun energierekening niet meer betalen of durven hun verwarming niet meer aan te zetten. Veel inwoners zijn zelf niet in staat energiebesparende maatregelen toe te passen, daarom zijn wij in samenwerking met de Gemeente Woerden, Duurzaam Woerden en FIXbrigade Nederland een project gestart om deze mensen te helpen.
Denk aan radiatorfolie, tochtstrippen of een waterbesparende douchekop. Of aan het vervangen van gloei- en halogeenlampen door ledlampen, het dichten van kieren, opsporen van oorzaken van vocht en het afstellen, ontluchten en bijvullen van de verwarming.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die iets willen betekenen voor anderen. Ben jij een beetje handig? Dan kan je als leermeester aan de slag. Ben je minder handig? Dan kan jij nog altijd aan de slag als vrijwilliger en word je begeleid door een leermeester. Iedereen kan meedoen!
Dit is een heel leuk project om in groepen aan te pakken.
Bijvoorbeeld met jouw Bijbelstudiekring, met de jeugdvereniging of met een groep vrienden. Wij zorgen voor alle materialen, een goede sfeer en voldoende drink- en snoepgoed op de klusdag.
Geef je snel op, mail naar ursula.du.toit@presentwoerden.nl.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief