Meeleven nieuwsbrief 10 juni 2022

b60b033_w200_qr23juni.jpg VAN DE PENNINGMEESTER Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen bedragen te geven voor collectes. Wij bieden nu als proef de mogelijkheid om ook via een QR-code geld te geven. Afhankelijk van het gebruik wordt beslist over continuatie. De QR-code is steeds maar 30 dagen geldig; bijgaande code is te gebruiken t/m 23 juni 2022.
Graag bij de omschrijving het doel van de collecte invullen!

Bij de dienst van zondag 12 juni

Het landelijke rooster dat Bijbellezingen aangeeft om in de zondagse dienst te lezen, komt deze weken met de verrassende suggestie om uit het Bijbelboek Ruth te lezen.
Op vier achtereenvolgende zondagen staat telkens één van de vier hoofdstukken van Ruth op het program. Komende zondag volg ik die suggestie, omdat ik het een mooie kans vind om kennis te maken met Ruth. We lezen Ruth 3:1-11 en combineren dat met het verhaal van Nicodemus dat traditioneel op de zondag na Pinksteren wordt gelezen (Johannes 3:1-16).
Beide verhalen beginnen in het donker en gaan over mensen die verbinding zoeken. Nicodemus is een farizeeër en zoekt verbinding met Jezus. Enerzijds is hij ervan overtuigd dat alles wat hij rond Jezus ziet gebeuren erop wijst dat Jezus een leraar is die van God is gekomen. En tegelijkertijd lukt het hem niet om dat in te passen in de manier waarop hijzelf gelooft. In het donker gaat hij naar Jezus toe, als om, buiten het volle licht, te kijken of het mogelijk is om tot verbinding te komen.
Ook Ruth vinden we als zij in het donker naar iemand toegaat. Zij gaat naar Boaz, een man op wie ze gesteld is en van wie haar schoonmoeder weet dat hij haar mogelijk een nieuw bestaan kan geven. Voor Ruth zou dat geweldig zijn, want zij heeft behalve haar schoonmoeder niemand in Israël. Zij is er een buitenstaander.
In de kerk is het aanstaande zondag ‘zondag Trinitatis’. Het is de zondag waarin wordt gevierd dat God zich op drie manieren van hart tot hart laat kennen: in wie Jezus is, in de verbindende bezieling van de heilige Geest en in Gods dragende nabijheid in alle tijden.
We zingen onder meer lied 304, 672 en 601 uit het liedboek.
Graag tot zondag,

Geurt Roffel

46b792c_w1272_doopdienst.jpg Terugblik op de doopdienst van 15 mei
Op 15 mei is in een bijzonder feestelijke setting door onze eigen predikant, Geurt Roffel, de doop bediend aan Jelle en Lars, de zoons van Lisette en Martijn de Bruin-van Zuijlen en aan Jayden, Mason en Rowan, de zoons van Emily en Ruud de Langen-Ndubi. Wat was het fijn om hier in een goedgevulde kerk getuige van te mogen zijn

Geen streaming en beamer gedurende vakantieperiode in de kerkdiensten
De vakantieperiode in onze kerk begint op zondag 10 juli en eindigt op zondag 21 augustus. Omdat veel vrijwilligers die voor de techniek zorgen dan met vakantie zijn kan er geen gebruik gemaakt worden van de streaming via ons YouTube kanaal en wordt de beamer niet ingezet tijdens de viering. Er wordt in deze periode uitsluitend gezongen uit het liedboek. Als u thuis een liedboek heeft neem het dan mee naar de kerk. Voor degenen die niet over een liedboek beschikken zijn er in de kerk een aantal exemplaren aanwezig. De kerktelefoon blijft in de gehele periode wél beschikbaar. Dus als u niet in staat bent om naar de kerk te komen kunt u toch naar de kerkdienst te luisteren.

Gemeenteavond 7 juni
Afgelopen dinsdagavond heeft de 2e gemeenteavond over de toekomst van De Open Poort plaatsgevonden. Ook deze keer is er weer intensief gesproken over wat er vooral behouden moet blijven en wat er moet veranderen om als gemeente een toekomst te hebben. Dinsdagavond 14 juni gaat dit tijdens de kerkenraadsvergadering besproken worden en in de komende Meeleven zal het teruggekoppeld worden naar u.

Open Poort ochtend 19 juni gaat NIET door.
Het pastorale team had op 19 juni aansluitend aan de dienst een Open Poort ochtend met  lunch willen organiseren. Er zijn echter nog weinig aanmeldingen en er is over het hoofd gezien dat het dan ook vaderdag is. Vandaar dat die activiteit naar een andere dag wordt verschoven. U wordt hier nog over geïnformeerd. 

Bloemengroet

6fdd9c5_w1272_bloemen5juni.jpg 6bf2a11_w1200_dfbc1e809efd425885eb.jpg Het witte bloemstuk van zondag 29 mei heeft een plekje gekregen bij mevrouw Wil Hesse.

De bloemen van de Pinksterdienst (links) zijn gebracht bij mevrouw Joke Croiset.

Nacht van de vluchteling

d405cca_w750_afstandmetennl.jpg Bijna is het zover dat Jesca, Anja en ik de wandeling van 20 kilometer gaan maken.
Op 18 juni 2022 starten we om 19.00 uur bij het spoorwegmuseum in Utrecht. We hebben er ontzettend veel zin in en hopen op mooi droog weer. Rond 24.00 uur zijn we terug en hopen dan de start te zien van de 40 km.
Als ik het zo lees op internet gaat het een hele happening worden. De wandelingen vinden in meer steden van Nederland plaats en zo wordt het een landelijke actie.
Wij willen jullie ook bedanken voor alle gaven.
Hier kunt u nog steeds doneren. Zondag 12 juni ga ik tellen en op zondag 19 juni vertellen wij hoeveel er is opgehaald door ons en wat er landelijk is opgehaald.
Het bijzondere aan deze wandeling is dat het in de avond en nacht is. Vluchtelingen zullen dit ook vaak doen en zo is de beleving voor ons heel mooi denk ik.
Onderweg worden wij wel voorzien van drinken en versnaperingen en muziek. Zondag 19 juni is er ook een kerkdienst die in het teken staat van de vluchteling. Na de koffie wordt nog een filmpje vertoond van de nacht van de vluchteling. 
Een mooi weekend dus!

STICHTING VLUCHTELING:
Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld en onderdrukking is het hoogste aantal ooit; 82,4 miljoen mannen, vrouwen en kinderen. 1 op de 100 mensen wereldwijd is op de vlucht. Stichting Vluchteling biedt als noodhulporganisatie sinds 1976 wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood bieden we levensreddende noodhulp als medische zorg, voedsel en schoon water. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op ons rekenen, bijvoorbeeld met onderwijs.

Vriendelijke groeten ,
Connie, Jesca en Anja

House of Hope

9326aa9_w185_houseofhope.png Begin april heeft House of Hope haar deuren geopend.
Elke dinsdag van 09.30 -12.00 uur en elke donderdagmiddag van 14.00 – 15.30 uur.
In dit bericht iets meer over House of Hope. House of Hope
is een initiatief van de Woerdense Kerken voor iedereen die zijn thuisland is ontvlucht. Even een gesprekje, even een kopje thee of koffie of een glaasje water. Even bijpraten met anderen uit je eigen land of uit welk land dan ook. Vrijwilligers, aangemeld via de kerken in Woerden, Harmelen, Kamerik of Zegveld staan iedere week klaar om gasten te ontvangen in de Opstandingskerk (bij de molen) in Woerden.

Het begon heel rustig: één of twee bezoekers per keer.
Later kwamen er al meer. House of Hope is gestart nadat de oorlog in Oekraïne is begonnen, dus vooral zeker eerst gericht op mensen uit Oekraïne. Toch blijken ook anderen die hun thuisland zijn ontvlucht de weg naar de Opstandingskerk te vinden. Wij zijn blij dit te kunnen organiseren. Met veel vrijwilligers en met steun van de kerken uit gemeente Woerden kunnen we dit doen. De steun van de commissie diaconie van de Raad van Kerken in Woerden en de steun van Hart voor Woerden doen ons goed.

Kent u Oekraïners, of heeft u zelf Oekraïners in huis? Wijs hen of andere vluchtelingen op House of Hope of kom samen met hen naar House of Hope. House of Hope is te bereiken via emailadres houseofhopewoerden@gmail.com of via 06 8266 3134. De “dagelijkse” leiding ligt bij het kernteam Karin Bol, Dianne van Duuren, Sjoerd Plantenga en Klaas de Wit.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief