Meeleven Nieuwsbrief 1 maart 2024

374df78_w223_apenpoort.png Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. De QR-code is gekoppeld  aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.
Ook de koffiepotjes hebben nu hun eigen QR-code.

Van de voorzitter

In onze kerkgemeenschap zijn vele vrijwilligers actief. Ze maken deel uit van een aantal werkgroepen en commissies. Omdat de kerkenraad graag wil weten of alles naar tevredenheid gaat en of er misschien problemen zijn binnen die commissies, hebben individuele kerkenraadsleden de afgelopen twee maanden een bezoek gebracht aan de werkgroepen. Op de laatste kerkenraadsvergadering van februari hebben we de uitkomsten besproken. Enkele commissies moeten nog bezocht worden, maar de algemene conclusie mag zijn dat er weinig problemen zijn. Wat zijn we als kerk gezegend met zoveel inzet, zodat onze gemeenschap, ondanks gebrek aan ambtsdragers, toch een levende gemeenschap blijft.

De werkgroepen kindernevendienst en crèche hebben de kerkenraad gevraagd om een besluit, aangezien er vrijwel geen kinderen meer zijn die van de crèche gebruikmaken. Op hun advies heeft de kerkenraad besloten dat er geen wekelijkse oppas meer is, behoudens bij bijzondere diensten. Mochten er onverwachts toch oppaskinderen zijn, dan komt er een lijstje in de consistorie van (groot)ouders die eventueel wel op willen passen. De crèche en de kindernevendienst worden samengevoegd en komen voortaan bijeen in de jeugdruimte. De leidsters komen met een voorstel om deze ruimte een opfrisbeurt te geven. Ook willen zij graag een muziekinstallatie plaatsen. Twee oppasouders hebben aangegeven voortaan mee te willen draaien in de kindernevendienst.

Na de kerkdienst van 11 februari hebben Martijn de Bruijn en Carina van Westenbrugge een presentatie gegeven over de stand van zaken wat betreft de vernieuwing van ons gebouw. Martijn deed het technische gedeelte en kondigde aan dat de dubbele ramen binnenkort geplaatst zullen worden (inmiddels afgerond!), over het isoleren van het dak wordt nog steeds gewacht op deskundig advies. Dat blijkt minder simpel dan gedacht. Carina liet ons de nieuwe kleur voor ons interieur zien: blauw. En vertelde hoe de keus tot stand gekomen is. Er wordt begonnen met het verven van de muren van de consistorie, zodat we binnenkort daar kunnen zien hoe het gaat worden!
De kerkenraad is onder de indruk van de hoeveelheid werk die hiervoor verzet is en wil het CVK en de werkgroep heel hartelijk danken voor hun inzet! Er waren veel obstakels op de weg, die steeds weer leidden tot nieuwe inzichten. Wat fijn dat we nu eindelijk resultaat gaan zien.

Anneke Boskma- de Zoete

Vanuit de Jeugdraad

1732160_w859_palmpasen.jpg

PALMPASEN

Zondag 24 maart is het Palmzondag. Dit jaar gaan we tijdens de Kinderneven- dienst weer Palmpasenstokken maken. De kinderen worden om 10 uur in de KND ruimte verwacht en we gaan direct aan de slag. Aan het einde van de kerkdienst gaan we de kerkzaal in, waar de kinderen met hun Palmpasenstokken een rondje door de kerkzaal lopen. Ondertussen zingen we een toepasselijk lied. Het is leuk als er zoveel mogelijk kinderen aanwezig zijn. Dan wordt het gezellig in de KND ruimte én daarna in de kerk.

Willen jullie je bij mij aanmelden via ellen.verkleij@gmail.com?

Meeleven

ac3dd71_w1272_20240217111030.jpg 261e8d6_w1272_20240224110048.jpg De paarse bloemen van zondag 18 februari zijn met een hartelijke groet vanuit De Open Poort bij familie van den Berg gebracht. Het boeket van zondag 25 februari is naar Marylinn de Boer gegaan.

cd80c86_w1272_img20240225123622.jpg

Het kan helaas ook in de kerk wel eens mis gaan. Dat heeft Thea Visser afgelopen zondag aan den lijve ondervonden. Bij het verlaten van de kerk is zij gevallen en heeft zij haar heup gebroken. Maandag is zij geopereerd en Thea is alweer hard aan het oefenen. Dat gaat zij vanaf komende maandag, 4 maart, doen in zorghotel Careyn Woerden (locatie Antonius), Polanerbaan 2, 3447 GN  Woerden. Bezoek bij voorkeur
‘s middags na 13.30 uur of ‘s avonds na 18.30 uur.
En toch…. Thea is achteraf blij dat het in de kerk gebeurde. Thuis had zij geen mensen om zich heen gehad.

Riet Kamphuis ligt nog in het Antonius Ziekenhuis (afd. A-3, kamer 17), Koekoekslaan 1, 3435 CM  Nieuwegein. Het is nog niet duidelijk hoe lang zij daar nog verblijft, er wordt  gezocht naar een goede plek voor haar om te herstellen.
Vanuit haar ziekenhuisbed doet mevr. Kamphuis ons allen veel hartelijke groeten.

Wij wensen beide dames veel sterkte toe!

GEVONDEN VOORWERP

35555dd_w309_image04.jpg Afgelopen zondag is er een zegelring gevonden in de kerk
(bij de piano).

Kees van Kesteren heeft de ring mee naar huis genomen.

Van de diaconie

43305ed_w347_voedselbank.jpg

Boodschappenlijst Maart 2024

– Houdbare melk           – Beschuit
– Blikjes Mais                – Ontbijtgranen
– Limonadesiroop          – Schenkstroop
– Potten oploskoffie       – Zonnebloemolie
– Allesreiniger               – Tandpasta (geen 0-6 jaar)

Nog een paar tips:

  • Geen alcoholhoudende producten (drank, bonbons)
  • Geen producten die (bijna) over de datum zijn
  • Geen aangebroken verpakkingen

5b6774b_w1173_petrusveertigdagenti.png Veertigdagentijdkalender

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad maar de veertigdagentijdkalender is er weer. Nadat er aanvankelijk niets binnenkwam, hebben we na een aantal telefoontjes de dubbele hoeveelheid kalenders ontvangen. U kunt zich dus nog meer dan anders vrij voelen om een aantal exemplaren mee te nemen en uit te delen!  Zondag 3 maart is de zendingscollecte voor het opleiden van theologiestudenten in het Midden-Oosten. Kerk in actie vertelt er onder andere het volgende over:

Theologiestudenten in Beiroet – uit alle windstreken van het Midden-Oosten – zijn erg bezorgd over de situatie in Gaza. Samen met hun docent Wilbert van Saane schreven ze een gebed voor de mensen daar. Daarin leggen ze hun zorgen bij God neer.

Trouwe en barmhartige God,

U hebt ons naar uw beeld geschapen,
om in vrede en zorg samen te leven.
Maar wij vallen telkens weer in haat
en staan elkaar naar het leven.

We bidden voor allen die getroffen zijn
door oorlog en de gevolgen ervan.
We bidden voor de situatie in het Midden-Oosten,
in het bijzonder voor de mensen in Gaza.

Om troost voor allen die geliefden verloren hebben,
kinderen zonder ouders, ouders zonder kinderen,
broers en zussen, vrienden en vriendinnen,
door een wrede dood van elkaar gescheiden.
Heer, ontferm U.

Om recht voor wie verstoken zijn van levensbehoeften,
voedsel, drinkwater, en gezondheidszorg,
om zorg voor wie voor het leven zijn verminkt
en geen huis meer hebben om naar terug te keren.
Christus, ontferm U. a797634_w364_image2.png Om veilige plaatsen voor hen die leven in angst,
een plek niet bedreigd door bommen en kogels,
heling van lichamelijke en geestelijke wonden,
een kans op een nieuw, menswaardig bestaan.
Heer, ontferm U.

Om kracht en liefde voor allen die hulp verlenen,
artsen, verpleegkundigen, reddingswerkers,
en allen die zorgen voor voedsel en hygiëne:
dat hun werk een nieuw licht mag ontsteken.
Geef vrede, Heer, geef vrede.

Om vergeving en verzoening tussen vijanden,
zodat het land met al haar rijkdom en schoonheid
eerlijk gedeeld en beschermd zal worden
en allen samenleven als burgers van Uw Rijk.
Geef vrede, Heer, geef vrede.

Uw Zoon Jezus gaf uit liefde zijn leven;
zijn kruisdood doorbrak de geweldscyclus.
Hij overwon zonde en dood en is onze vrede.
In zijn naam, onze enige hoop, bidden wij.
Geef vrede, Heer, geef vrede. Amen.

 

4f8f5e8_w1272_gridart2024022922193.jpg In een niet al te warme kerk hebben we zaterdag 24 maart weer een gezellige spelletjesmiddag gehad. Jesca had allerlei leuke spelletjes bedacht zoals ‘jeu de ei’, sjoelen, puzzelen, legobouwen en nog veel meer. Ook waren er lekkere en gezonde hapjes.
Er waren genoeg vrijwiliggers om te helpen, waarvoor dank!

De volgende middag zal weer in juni georganiseerd worden. Dan hopen we lekker naar buiten te kunnen gaan!

 

DE STEPPE ZAL BLOEIEN

Vanuit de Kibboets Nitzana wil ik jullie bedanken voor alle steun en gebed. De naam Nitzana komt van het Hebreeuwse woord Nitzan, wat kan worden vertaald als ‘ontkiemen’. Het is bijzonder om hier te zijn, juist nu. Ik kijk uit op de Egyptische grens waar vrachtwagens met hulpgoederen zich opstellen en wachten tot ze de grens over mogen. Gaza ligt hier 25 minuten vandaan, en dat is te merken aan de hoeveelheid gewapende mannen die ook in deze kibboets te vinden zijn.

Ik ben aan het werk geweest bij boeren in de omgeving, boontjes plukken, uitjes pellen, ananassen plukken en verwerken, maar ook snoei- en pootwerk. Graag deel ik met jullie een ervaring.

18 Adar 5784} ‘Nou, hier staat niets hoor. Ik zie alleen onkruid!’ riep de gefrustreerde vrijwilliger naast mij. Ik zuchtte en keek om me heen. Dit was zwaarder voor de mensen die thuis waren in de agrarische sector, had ik al snel door gehad. Tussen de rijen bonenplanten woekerde het onkruid tot okselhoogte.Toch, ik zag geen mislukt management of ongewenst gewas, ik zag fleurige bloemen en planten voor de insecten. Ik zag leven midden in de woestijn! Ik zag een boer die de hoop al op had gegeven en nu weer durfde te denken aan de toekomst. Een wonder van God.

Gure wind maakte dat het woestijnzand sneed in onze huid. Maar er was nog iets anders. Regendruppels. Hulp is onderweg.

10 maart 2024} Het lijkt nog ver weg, maar hier in Israel is het goed te voelen dat die dag er bijna aan komt. Zondag 10 maart start de ramadan. Er wordt gevreesd voor een vergelding voor Simcha’t Thora (7 oktober). Ik vraag jullie gebed.

Jesca Wijnsma

b350119_w1272_img20240228181517.jpg bd99ce8_w1272_img20240227083059.jpg

Diversen

e7ef819_w478_wandelennaarpasen.png

WANDELT U MEE?

Wandelen en pelgrimeren is een eeuwenoud
gebruik. Bekende pelgrimsplaatsen zijn Santiago
de Compostella,  of Lourdes, maar wie zegt dat pelgrimeren niet dichter bij huis zou kunnen?

Voorafgaand aan de Stille of Goede Week wordt er zaterdag 23 maart een wandeltocht georganiseerd van Woerden via Kockengen naar Breukelen. Er is ook de mogelijkheid om in Kockengen te stoppen na 12 km.
De volledige tocht is een kleine 20 km lang!

De pelgrim gaat op weg naar een duidelijk doel, een bestemming in de wereld, en misschien ook wel in zichzelf of bij God. Onze gedachten worden gekleurd door de Stille Week voor Pasen die na deze zaterdag begint. Naast gezelligheid is er ruimte voor het overdenken van de vragen die je meeneemt op je weg.

Om 9:15 is de dagopening in de Petruskerk in Woerden. Rond 13:00 komen we aan in Kockengen, waar we in de Gereformeerde Kerk onze lunch kunnen nuttigen (Let op: Deze brengt u zelf mee!). Rond 13:45 begint de tweede etappe naar Breukelen waar we rond 15:30 de dag met elkaar afsluiten in de Pieterskerk.

Iedereen is van harte welkom! Meldt u zich wel even aan?
Via onderstaande contactgegevens kunt u nadere informatie opvragen.

Aanmelden vóór 15 maart: 12wandeltumee@gmail.com of via 0346-241144

69a33ef_w1272_houseofhope1.jpg

Ontmoeting en ontspanning

Twee woorden die wij makkelijk uitspreken. Twee woorden die centraal staan bij House of Hope. En tegelijk twee woorden die soms moeilijker kunnen zijn dan wij ons voor kunnen stellen.

Daarom zijn we zo blij met onze trouwe bezoekers, de goede contacten met Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart, gemeente Woerden en de vrijwilligers van Stichting Ontmoeting die op maandag taalles verzorgen in de Kruiskerk. Zij helpen regelmatig nieuwe statushouders de eerste stap over de drempel van House of Hope te zetten.
Want ja… met een bekende is dat toch veel makkelijker dan alleen, zeker als je denkt niemand te kennen. Steeds vaker zien wij dat dat laatste idee lang niet altijd klopt. Pas nog ontdekte een statushouder uit Jemen, die nog in het hotel wacht tot zijn huis klaar is, dat er iemand was die hij kende uit een AZC in Den Haag. En een jonge vrouw uit Armenië zag een klasgenoot van de taalles. De stralende ogen op zulke momenten leren ons elke keer weer hoe belangrijk ontmoetingen zijn. Met Nederlanders, maar ook met mensen die in (ongeveer) dezelfde situatie zitten.

Als de eerste stap is gezet proberen vrijwilligers en vaste gasten te zorgen voor ontspaning. Het enthousiasme om voor elkaar te vertalen is groot. Net als het enthousiasme om nieuwe bezoekers zich welkom te laten voelen in de groep. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat de nieuwe bezoeker al vraagt of hij in de groepsapp mag, voor we daar zelf om kunnen vragen. En ook horen we steeds vaker dat er buiten House of Hope om ook met elkaar wordt afgesproken. Om te wandelen, te voetballen, bij elkaar te eten of bijvoorbeeld om mee te gaan naar de tandarts.

We zijn enorm dankbaar voor deze ontwikkelingen! We voelen ons gezegend dat we als kerken zo mogen laten voelen dat als je hier een nieuw leven moet opbouwen je welkom bent! Dat je gezien en geliefd bent! We hopen en bidden dat we dat nog heel lang kunnen doen. Bidt u, bid jij met ons mee? En natuurlijk ben je welkom om een keer binnen te lopen en te ervaren of House of Hope een plek is waar jij je ook voor in wilt zetten.

Kijk ook eens op onze website

Het HoH-kernteam
(Karin Bol, Dianne van Duuren, Sjoerd Plantenga en Klaas de Wit)

houseofhopewoerden@gmail.com, 06 8266 3134

2eadaf0_w531_bredius.png

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief