Kerkenraad

Kerkenraad

De huidige kerkenraad bestaat uit:

Predikant ds. Geurt Roffel
Voorzitter Anneke Boskma- de Zoete
Scriba Ruud Sneller
Pastoraal ouderling Chris van der Veer
Jeugdouderling Ellen Verkleij
Ouderling kerkrentmeesters Ton Eijkenaar & Anja van Kesteren
Voorzitter diaconie Jan Brundel
Secretaris diaconie Marja Vilijn
Eerste penningmeester diaconie Jesca Wijnsma
Tweede penningmeester diaconie Erwin van der Lee
Afgevaardigde naar de classis vacant

Uit de kerkenraad is een breed moderamen samengesteld bestaande uit voorzitter, secretaris, predikant, 2 diakenen en een lid van het CVK. Het breed moderamen bespreekt de lopende zaken en bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor.

Naast alle vergaderingen van het breed moderamen en de kerkenraad vindt er regelmatig commissieoverleg plaats tussen het breed moderamen en vertegenwoordigers van alle commissies/werkgroepen. Het smal moderamen (predikant, voorzitter en scriba) vertegenwoordigt “De Open Poort” bij het overleg met de 3 plaatselijke kerken.