Kerkenraad

Kerkenraad

De huidige kerkenraad bestaat uit:

Predikant ds. Geurt Roffel
Voorzitter Gerrit Elings
Scriba Anneke Boskma
Pastoraal ouderlingen Chris van der Veer en Afke Boes
Jeugdouderling Ellen Verkleij
Ouderling kerkrentmeester Oda van Groen & Ton Eijkenaar
Voorzitter diaconie Jan Brundel
Secretaris diaconie Marja Vilijn
Eerste penningmeester diaconie Connie van Leeuwen
Tweede penningmeester diaconie Erwin van der Lee
Afgevaardigde naar de classis vacant

Uit de kerkenraad is een breed moderamen samengesteld bestaande uit voorzitter, secretaris, predikant, 1 pastoraal ouderling, 1 jeugdouderling, 1 diaken en een lid van het CVK. Het breed moderamen bespreekt de lopende zaken en bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor.

Naast alle vergaderingen van het breed moderamen en de kerkenraad vindt er regelmatig commissieoverleg plaats tussen het breed moderamen en vertegenwoordigers van alle commissies/werkgroepen. Het smal moderamen (predikant, voorzitter en scriba) vertegenwoordigt “De Open Poort” bij het overleg met de 3 plaatselijke kerken.