Kerkenraad

Kerkenraad

De huidige kerkenraad bestaat uit:

Predikant ds. Geurt Roffel
Voorzitter Anneke Boskma- de Zoete
Scriba Ruud Sneller
Pastoraal ouderling Chris van der Veer
Jeugdouderling vacant
Ouderling kerkrentmeesters Ton Eijkenaar & Anja van Kesteren
Voorzitter diaconie Jan Brundel, tevens 2e penningmeester
Secretaris diaconie Marja Vilijn
Eerste penningmeester diaconie Jesca Wijnsma
Diaken vacant
Afgevaardigde naar de classis vacant

Uit de kerkenraad is een smal moderamen samengesteld bestaande uit voorzitter, secretaris en predikant. Het smal moderamen bespreekt de lopende zaken en bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor.

Naast alle vergaderingen van het moderamen en de kerkenraad vindt er regelmatig commissieoverleg plaats tussen de kerkenraad en vertegenwoordigers van alle commissies/werkgroepen. Het smal moderamen (predikant, voorzitter en scriba) vertegenwoordigt “De Open Poort” bij het overleg met de 3 plaatselijke kerken.