Digitale nieuwsbrief

Beste gemeenteleden,

Juist in deze tijd van grote zorg is het van groot belang dat wij elkaar niet uit het oog verliezen en er alles aan doen om verbondenheid te kunnen blijven ervaren.

Om dit te kunnen realiseren vragen wij u allereerst uw mailadres te willen doorgeven aan nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com

Via een digitale nieuwsbrief kunnen we u in deze tijd dan snel op de hoogte houden van ontwikkelingen en consequenties voor onze kerk. Ook lief en leed binnen onze gemeente kunnen we dan communiceren. Vanzelfsprekend zullen we zeer zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Deze nieuwsbrief is uitdrukkelijk bedoeld als aanvulling op Meeleven.

Heeft u geen mailadres en wilt u wel van actuele informatie worden voorzien dan kunt u het mailadres van een mantelzorger opgeven. Geeft u geen mailadres op dan blijft u geïnformeerd via Meeleven die normaal in gedrukte vorm blijft verschijnen.

De komende twee zondagen zal er om 10.00 uur vanuit onze Open Poort een korte dienst worden uitgezonden.
Zondag 22 maart is de voorganger Martin Brederoo.
Zondag 29 maart is de voorganger ds. Rianne van der Nagel uit Linschoten.

Wij adviseren u tijdig de kerkomroep aan te zetten; dit kan al om 9.30 uur. Voor de weken daarna is het nog uiterst onzeker of we elkaar op zondag in de kerk kunnen ontmoeten. We denken al na over invulling van de Stille Week en de dienst op Paasmorgen. Toch is alles afhankelijk van adviezen en regels van de Overheid omtrent het coronavirus.

Als geloofsgemeenschap willen we blijven zoeken naar mogelijkheden om naar elkaar om te zien. “Om oog en oor te zijn voor elkaar, zo roept Christus ons” (lied 973).

Het wordt ontraden om zomaar even bij elkaar langs te gaan. De onderlinge pastorale contacten zullen in eerste instantie per telefoon gaan. In crisissituaties ligt het anders.

Ook vertrouwen wij erop dat we allemaal onze verantwoordelijkheid voor elkaar nemen en pastoraal en praktisch onze verbondenheid tot uitdrukking brengen. Zo zijn we samen kerk.

Wij wensen u en jullie allen Gods onmisbare zegen in deze moeilijke tijden.

De kerkenraad
20 maart 2020