Meeleven Nieuwsbrief 10 mei 2024

374df78_w223_apenpoort.png Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. De QR-code is gekoppeld  aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.
Ook de koffiepotjes hebben nu hun eigen QR-code.

Van onze predikant

Wezenzondag

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, aanstaande zondag, wordt in de kerk ‘wezenzondag’ genoemd. Van het bijzondere karakter van deze zondag was ik me vroeger niet zo bewust, omdat de aandacht deze periode sterk uitgaat naar Hemelvaart en Pinksteren. Pas toen ik een collega erover hoorde preken, veranderde dat.
Wezenzondag ligt tussen Hemelvaart en Pinksteren. Met Hemelvaart viert de kerk de opname van Jezus in de hemel. God, de Eeuwige, ontvangt Jezus bij zich en laat Jezus ten volle toe in diens wijsheid. Verenigd geven zij, ondenkbaar hecht verbonden, gestalte aan het werk en de verbondenheid van de Eeuwige met mensen.
De leerlingen ondertussen hebben hierbij op Hemelvaart het nakijken. Zij blijven verweesd achter. Het enige dat ze hebben is de belofte van Jezus dat hij hen een metgezel zal sturen, een bondgenoot. Iemand die hen zal helpen bij het vinden van de juiste woorden om het geloof in Jezus te vertolken, zoals een advocaat dat doet als je bij de rechter moet verschijnen. Jezus noemt die helper de ‘Geest van de waarheid’. Hoe ze zich die hulp moeten voorstellen, weten de leerlingen niet. Dat wordt pas met Pinksteren duidelijk, wanneer deze Geestkracht van de Eeuwige alle afstand tussen mensen teniet doet en iedereen de leerlingen van hart tot hart kan verstaan. Maar Pinksteren is nog onbereikbaar ver weg op het moment dat Hemelvaart net achter de rug is.
Verloren voelen de leerlingen zich daarom, al die dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Verweesd. Jarenlang zijn ze getuige geweest van iemand die hun hele leven heeft veranderd. Pasen heeft zich in hun hart gegrift. Ze weten dat ze in hun leven alle kaarten voortaan zullen zetten op wat ze van Jezus hebben geleerd. Maar hoe? Dat is de vraag waar ze niet uitkomen.
Mijn collega legde uit op welke momenten zij dat verweesde gevoel van de leerlingen bij zichzelf herkent. Dat is wanneer zij met anderen spreekt over haar geloof, en die haar glazig aankijken, alsof ze de woorden die zij gebruikt niet verstaan. Zij probeert haar geraaktheid onder woorden te brengen, de steun die ze van haar geloof ervaart, de verbondenheid die ze voelt met God, maar het is alsof het niet landt, niet verbindt. Alsof ze geheimtaal spreekt.
Mijn collega trok ook een vergelijking naar kerkdiensten. ‘Wat hier gebeurt, kan – hoe bemoedigend en verbindend het ook is voor hen die hier op adem komen – voor mensen die van buiten komen als geheimtaal overkomen.’ Op de momenten dat je je dat bewust wordt, kun je je alleen voelen met je geloof, zei ze. Het is niet dat het geloof dan weg is, juist niet. Je denkt alleen: hoe kàn ik toch wat in mij leeft, zó handen en voeten geven dat mijn geraaktheid óverkomt? Dat anderen kunnen invoelen wat ik ervaar?
Wezenzondag is de zondag waarop die kant van het geloof aandacht kan krijgen. Dat het zo lastig is dat je dat, wat jouzelf ten diepste drijft, soms zo moeilijk kunt verbinden met hen om wie je geeft.

Geurt Roffel

Terugblik

c228228_w1272_7634c15029c7436d8ff2.jpg Hemelvaartsdag 

Gistermorgen hebben Connie en Carel van Leeuwen traditiegetrouw weer een hemelvaartsontbijt verzorgd in De Open Poort.
Ruud Sneller had een boeiend meditatief moment voorbereid.
Het was waardevol om zo op deze dag, op dit wat vroege tijdstip, bij elkaar te komen.
Hartelijk dank aan allen die het mogelijk gemaakt hebben!

Van het pastorale team

82d5a4e_w570_koffie.png Inloopochtend

Vrijdagochtend 17 mei staat het pastorale team weer voor u klaar in De Open Poort met een kopje koffie of een kopje thee. Een gezellig praatje is altijd fijn maar we zijn er ook met een luisterend oor.
U bent van harte welkom om langs te komen vanaf 10:00  tot 12:00 uur.
Mocht u vervoer nodig hebben naar de kerk, dan kunt u contact opnemen met Marja

2ee64db_w550_geurt.jpg Open Poort Ochtend zondag 26 mei

Graag nodigen wij u uit om op zondag 26 mei, na de dienst waarin Colin gedoopt gaat worden, te blijven om te luisteren naar een voordracht van onze predikant Geurt Roffel. Het thema is ‘En wie ben ik volgens jullie’?
Geurt heeft in zijn dissertatie systematisch uiteen gezet hoe zes toonaangevende christologen Jezus Christus zien. Voor het vormen van zijn gedachten heeft hij zich laten inspireren door twee filosofen, Derrida en Gadamer. Hun zienswijze en benadering lopen als een rode draad door zijn onderzoek.
Na de voordracht kunnen we nog met elkaar napraten bij de lunch die door het pastorale team georganiseerd wordt.
U kunt zich voor de lunch aanmelden op de lijst in de hal van de kerk.

Hopelijk tot de 26e!

Van de diaconie

75328ad_w1272_img20240505110638.jpg Er was afgelopen zondag weer een hele mooie opbrengst voor de Voedselbank.
Iedereen heel erg bedankt voor uw hulp hierbij.

De volgende inzameling zal zondag 2 juni zijn.

3a33b34_w300_download7.jpg Maaltijd van de Heer collecte

Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië.
Van harte aanbevolen!

Van de bloemencommissie

ac34a8a_w1272_img202404281209471.jpg 03d7cc1_w1272_5mei.jpg De bloemen van zondag 28 april zijn bij familie Koning gebracht. Het boeket van zondag 5 mei heeft een plekje bij dhr. Teun van der Kooij gekregen.

fd3b0f8_w1272_90ef0bbddf404a4fb6be.jpg Wij feliciteren:

Deze editie geen 75-plussers jarig.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief