Grimmacontactgroep

 

GRIMMACONTACTGROEP

In 1978 werd vanuit een diaconaal project de wens geuit een partnerschap aan te gaan met een kerkelijke gemeente achter het ijzeren gordijn. Er werd contact gelegd met de Evangelisch Lutherische Gemeinde in Grimma in het oostelijk deel van Duitsland (voormalige DDR). De officiële start van het partnerschap was in september 1979, toen zes gemeenteleden van de Open Poort op bezoek gingen in Grimma.

Voor de ’Wende’ in 1989 waren de contacten een stukje vredeswerk. Achter het ijzeren gordijn leefden Christenen, mensen zoals wij.

In de jaren tot 1989 konden we alleen vanuit Harmelen in Grimma op bezoek gaan. Elk jaar ging in het voor- en najaar een groep gemeenteleden naar Grimma. In het voorjaar werd er altijd een thema behandeld, dat in Grimma en Harmelen werd voorbereid. Door de gesprekken en de privé-contacten konden we van elkaar leren en elkaar bemoedigen.

Na de val van de muur in november 1989 (de Wende) brak een nieuw tijdperk aan. Het werd mogelijk, dat gemeenteleden uit Grimma bij ons op bezoek kwamen. De eerste groep kwam in september 1990. De contacten werden anders. Het contact met een gemeente achter het IJzeren Gordijn had iets ’spannends’.  Nu is het een contact met een Duitse gemeente, waar je net zo gemakkelijk naar toe gaat als naar iedere andere plaats in Europa. Toch is het belangrijk, om de vriendschappen, die in de loop van de jaren zijn ontstaan, te onderhouden. Ook in deze tijd kunnen wij als gemeenten, die een verschillende achtergrond hebben, van elkaar leren en elkaar bemoedigen. Het is ook goed, dat binnen het nieuwe Europa niet alleen de leiding van de kerken contact met elkaar heeft, maar dat ook gewone gemeenteleden contacten onderhouden om zo een bijdrage te leveren aan de oecumene en om zo een ziel te geven aan Europa.

De gemeenschappelijke basis in al die jaren is ons geloof in God en hoe wij volgelingen van Jezus Christus kunnen zijn.

Gemeentebezoek

De contacten krijgen gestalte door het jaarlijkse gemeentebezoek. Het ene jaar komen mensen uit Grimma naar Harmelen en het andere jaar gaan Harmelense gemeenteleden naar Grimma. Zo’n reis duurt meestal vier dagen. Er valt altijd een zondag in, zodat de kerkdienst samen gevierd kan worden. De eerste en vierde dag zijn reisdagen en de dag, die overblijft is een uitgaansdag. Tijdens de reis staat vaak een thema centraal, bijv. in 2014  het 35 jarig bestaan van de contacten, in 2015 de presentatie van ons nieuwe Liedboek in Grimma, in 2016 500 jaar Reformatie.

Verder worden er rond het Kerstfeest  en de jaarwisseling groeten uitgewisseld, informeren we elkaar over belangrijke gebeurtenissen in onze gemeenten en zijn er ook privé contacten.

De leden van de Grimmacontactgroep zijn:

Miep van Bemmel,
Ria Griffioen,
Ellen Verkleij,
Bep Nagelhout,
John Welling, contactpersoon.