Gemeenteavond 13 oktober gaat niet door

Beste gemeenteleden van De Open Poort,
In de laatste Meeleven die u, of via de brievenbus of digitaal ontvangen hebt of binnenkort krijgt, wordt u op de eerste pagina uitgenodigd voor een gemeenteavond op 13 oktober over de voortgang van het beroepingswerk.

Deze gemeenteavond kan, vanwege de aangescherpte coronamaatregelen NIET doorgaan.

Deze week zijn de nieuwe richtlijnen over corona door de PKN gepubliceerd die van toepassing zijn op alle kerkelijke gemeenten. Op de site valt onder meer het volgende te lezen:

“De landelijke overheid heeft ook aan kerkelijke bijeenkomsten anders dan kerkdiensten vooralsnog geen nadere beperkingen gesteld. Wel doen we een dringende oproep aan alle gemeenten om terughoudend te zijn met andere bijeenkomsten dan kerkdiensten door deze uit te stellen of indien mogelijk digitaal te verzorgen.
Wanneer een bijeenkomst anders dan een kerkdienst alleen in fysieke vorm gehouden kan worden, roepen we gemeenten dringend op zich te conformeren aan de maatregelen van de landelijke overheid; maximaal 30 personen binnen, maximaal 40 personen buiten en maximaal 3 gasten ontvangen in de thuissituatie. Ook voor deze bijeenkomsten gelden de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de Protestantse Kerk.
Voor gemeentebijeenkomsten die nodig zijn om een predikant of andere ambtsdragers te verkiezen, adviseren wij om deze te organiseren in aansluiting op de kerkdienst.
Kerkelijke huwelijksinzegeningen, begrafenisplechtigheden/herdenkingsdiensten blijven uitgezonderd van de (aangescherpte) landelijke maatregelen van de overheid, net zoals bijeenkomsten voor jongeren tot 18 jaar van bijvoorbeeld jeugdverenigingen en catechisaties. Aansluitende recepties en/of partijen kunnen niet in het kerkgebouw plaatsvinden. Verhuur van het kerkgebouw valt niet onder de uitzonderingen die de kerken genieten.”

Kortom:
1. Bijeenkomsten buiten de vieringen mogen met niet meer dan dertig mensen worden bezocht. Een gemeenteavond valt hieronder.
2. Het wordt sterk aangeraden om gemeentebijeenkomsten over het
beroepingswerk na de viering en niet op een aparte avond te organiseren.
We willen de gemeenteavond over het beroepingswerk nu na de viering van 11 oktober laten plaatsvinden
. Ook via de kerktelefoon zal de gemeentebijeenkomst te volgen zijn. Gemeenteleden krijgen op 11 oktober tijdens de bijeenkomst gelegenheid om te reageren. Daarnaast kan er via de mail gereageerd worden zodat we een beeld hebben van wat u als gemeente vindt van het beroepingsproces tot nu toe en van de plannen die
er zijn voor het vervolg. Als u via de mail reageert kunt u dit doen naar:
ghelings@hetnet.nl

Na de bijeenkomst van 11 oktober wordt een en ander op papier gezet en krijgt u dit via een volgende Nieuwsbrief toegestuurd. Ook in de volgende Meeleven zal u over het beroepingsproces informatie ontvangen en het staat u vrij daarop te reageren.
Voor de duidelijkheid: het beroepingsproces is nog niet gestart. We willen op 11 oktober onze plannen aan u voorleggen en u informeren over het proces. Mochten er geen noemenswaardige bezwaren zijn dan kan vanaf midden oktober het beroepingsproces beginnen.

Tenslotte:
De kerkenraad vindt het jammer dat de gemeenteavond op 13 oktober geen doorgang kan vinden maar de recente toename van uitbraken van corona laat ons geen andere keuze.
Wij rekenen op uw begrip en hopen met het geboden alternatief u toch goed te kunnen informeren en met u daarover te kunnen communiceren.
Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Gerrit Elings