Geloofsontmoeting

Geloofsontmoeting

Met elkaar in gesprek gaan over geloof is een waardevolle manier om je geloof te delen en te voeden. Op dit moment zijn er in De Open Poort twee gespreksgroepen actief. Daarnaast worden er Open Poortmiddagen georganiseerd en is er gelegenheid om in groepsverband activiteiten van andere geloofsgemeenschappen in de regio te bezoeken.

–    Gespreksgroep Jong Belegen
Deze gespreksgroep is bedoeld voor jongvolwassenen en hen die zich nog jongvolwassen voelen. De deelnemers zijn ongeveer 25 tot 50 jaar. Aan de hand van een boek of tekst gaan we een keer per maand bij een van de deelnemers thuis in gesprek over de rol van geloof in ons eigen leven. Lijkt het je leuk om mee te doen? Stuur dan een mail naar ds. Geurt Roffel: predikant@deopenpoortharmelen.nl

–    Huiskamergespreksgroep
Een paar keer per jaar komt de huiskamergespreksgroep bijeen. We spreken over een actueel thema dat raakt aan geloof. Dat kan bijvoorbeeld een ethisch thema zijn, als orgaandonatie, maar ook andere onderwerpen zijn denkbaar. Het onderwerp wordt steeds in overleg met de groep gekozen. Data en contactgegevens voor aanmelding worden vermeld in Meeleven en op de website.

–    Open Poortmiddagen
Drie keer per jaar is er op zondagmiddag Open Poortmiddag. Tijdens een Open Poortmiddag staat ontmoeting centraal. Koffie drinken en iets lekkers eten en met elkaar in gesprek zijn belangrijke elementen. Verder is er altijd een thema of activiteit.

–    Activiteiten in de regio
In onze gemeente worden verschillende activiteiten georganiseerd, maar andere kerken doen dat ook. De werkgroep Geloofsontmoeting kiest een aantal activiteiten in de regio uit, waar vanuit De Open Poort in groepsverband naar toe gegaan kan worden. Voor vervoer wordt gezorgd. Het aanbod van activiteiten zal worden gepubliceerd in Meeleven en op de website.