Even voorstellen

Op maandag 9 maart jl. had ik een prettig gesprek met Afke Boes en Ton Eijkenaar.

Zij kwamen met de vraag of ik voor zo’n 8 uur pastorale werkzaamheden kon gaan verrichten, dit i.v.m. de vacature die ontstaan is door het vertrek van ds.Hetty Brederoo.

Maar hoezeer is ons aller leven sindsdien veranderd!

Pastorale bezoeken zijn bijkans onmogelijk geworden. Telefonisch contact kan natuurlijk nog wel, maar we kennen elkaar (nog) niet, u en ik. We vroegen ons dus in gemoede af wat ik daadwerkelijk zou kunnen betekenen.

Toch zoeken we daarin een weggetje. Vooralsnog is besloten dat ik voor 4 uur per week meedenk hoe wij als kerk in deze zware tijden echt een gemeente kunnen zijn die naar elkaar omziet en elkaar vasthoudt.

Daarom heeft u er recht op iets meer van mij te weten te komen.

Ik zal mij derhalve even voorstellen.

Mijn naam is Kees Burger, 70 jaar, geboren in Indonesië, maar opgegroeid in Rotterdam, een stad waar ik nog steeds van houd. Ik ben getrouwd met Marrie. Samen hebben we drie volwassen kinderen, en zijn in vier jaar tijd verblijd met vijf kleinkinderen.

Na de studie theologie aan de V.U te Amsterdam, werd ik in 1983 predikant in Zevenbergen (West-Brabant), vervolgens in Oud-Beijerland en daarna in Mijdrecht. In 2015 ging ik met emeritaat, zoals dat heet. Mijn vrouw en ik wonen nu in Kamerik. We genieten van deze levensfase en pasten tot voor kort met veel plezier één dag per week op de kleinkinderen. Helaas is dat nu even niet mogelijk.

Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Ik was als ‘interimmer’ al werkzaam in Nieuwerbrug en twee keer in Woerden. Ik ga ook nog zeer geregeld voor in kerkdiensten. Het ambt van predikant is mij altijd lief geweest, en dan vooral de drie kerntaken: prediking, pastoraat en catechese. Ik kijk er met veel voldoening op terug en prijs me gelukkig om er zo her en der nog wat mee bezig te zijn, zónder de druk van een volledige dagtaak.

Vier uur per week is natuurlijk beperkt. Ik ben er dan ook voor het crisis-pastoraat. Nu klinkt dat wat paniekerig. Er is mee bedoeld dat u op mij een beroep kunt doen als u op de een of andere manier een predikant wilt spreken. Dat kan telefonisch en wellicht ook via het beeldscherm. Ook kunt u het contact laten lopen via Jeannette Sneller, de pastorale ouderling.

Om al een beetje met elkaar vertrouwd te raken, is besloten dat ik in de komende periode een paar keer zal voorgaan op de zondagochtend.

Laten we elkaar in deze moeilijke tijd toch ook een goede tijd toewensen, in geloof, hoop en liefde.