Diaconie

Diaconie

De diakenen zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van de gaven en het besteden van de gaven voor diaconie en ZWO. Zij ondersteunen hiermee plaatselijke, landelijke en werelddiaconale projecten. Ook de zorgen en financiële problemen van de individuele mens vallen onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. Het is de opdracht van de diakenen om de gemeente toe te rusten tot het vervullen van haar diaconale roeping.

De diaconie organiseert een Wereldmaaltijd rond de Dankstond voor Gewas en Arbeid. Elk jaar wordt een diaconaal doel gekozen voor de collecten bij de Maaltijd van de Heer (Avondmaalscollecten). Ook wordt bij de viering van de Maaltijd van de Heer een inzameling gehouden van producten voor de Voedselbank in Woerden.

De diaconie is ook verantwoordelijk voor het bezorgen van verjaardagskaarten bij oudere gemeenteleden en de felicitatiekaarten bij gemeenteleden, die een huwelijksjubileum vieren.

In samenwerking met de Caritas werkgroep van de R. K. Geloofsgemeenschap H. Bavo en de diaconie van de Hervormde Gemeente worden de actie op de septembermarkt en de Kerstpakketten- en boodschappenpakkettenactie georganiseerd en ook het doel voor de Kerstcollecte wordt gezamenlijk bepaald.

Voor gemeenteleden, die hulp nodig hebben bij praktische zaken zoals kleine reparaties, het invullen van formulieren e.d. is het mogelijk om een beroep te doen op de diakenen. Ook bij vragen op financieel en/of sociaal gebied kunnen de diakenen u mogelijk van dienst zijn. Op de achterzijde van ‘Meeleven’ staat vermeld wie de contactpersoon is voor de klussenhulp.

De kerktelefoon valt ook onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. Onze diaconie is vertegenwoordigd in de Commissie Diaconie van de Raad van Kerken in Woerden en participeert in de Stichting JOAC [Inloophuis ’t Centrum Woerden].

ZWO
ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. ZWO is een onderdeel van de Diaconie. De penningmeester van de diaconie is ook verantwoordelijk
voor de financiën van de ZWO. Twee gemeenteleden ondersteunen de diaconie bij het organiseren van de Wereldmaaltijd.

Momenteel zijn er vier enthousiaste diakenen

  • Jan Brundel (voorzitter)
  • Marja Vilijn (secretaris)
  • Connie van Leeuwen (eerste penningmeester)
  • Erwin van der Lee (tweede penningmeester)

Jaarplan 2022