Al een jaar de nieuwsbrief

Als u mij een jaar geleden had verteld dat we nu nog steeds met de gevolgen van corona te maken zouden hebben had ik u waarschijnlijk niet geloofd. De kerk werd gesloten en we moesten …

De deur op een kier!

Beste gemeenteleden,
Het moderamen van de generale synode schreef onlangs op de site van de PKN dat men er veel belang aan hecht gemeenten perspectief te bieden en daarom is het moderamen van de generale …

De deur op een kier?

Gerrit Elings

Sinds eind februari staat op de site van de PKN te lezen dat de deur naar versoepeling weer langzaam mag worden opengezet. Er staat onder meer: “Met elkaar moeten we verantwoorde risico´s overwegen …