Geen zang in de vieringen tot ten minste 7 februari

Beste gemeenteleden, Op dinsdagavond 12 januari jl. kondigde onze minister-president een verlenging van de lockdown aan tot en met 9 februari a.s. Daarbovenop kwam het advies van het moderamen van …

In deze nieuwsbrief hebben we berichten vanuit de cantorij en het combo. Allereerst wil de cantorij graag uw aandacht vragen voor een lied van Dietrich Bonhoeffer dat afgelopen zondag 3 januari werd gezongen: “Door goede machten” met muziek van Siegfried …

Wachten, een overdenking door Gerrit Elings

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw was het boek ‘Terwijl de boer slaapt’ van Jan Nieuwenhuis verplichte kost op Christelijke Pedagogische Academies waar jonge mensen werden opgeleid voor het vak …