Nog een paar weken en dan is het weer zo ver. De Top2000 kerkdienst! Op vrijdag 29 december om 20.00 uur zal de Kruiskerk in Woerden omgetoverd zijn tot een prachtige plek waar geloof en popmuziek samen komen. Dominee Gertjan …

Anneke Boskma (voorzitter van de kerkenraad) opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Zij geeft aan dat eerst de financiële jaarstukken 2022 van de kerk en de diaconie aan de orde komen, daarna de gesprekken met omringende gemeenten over mogelijke