Bij de diensten

Alles is nu anders….

In onze kerk zijn op de zondagmorgen nu voorlopig geen kerkgangers aanwezig. Ook de diensten in GAZA en de Vijverhof kunnen voorlopig geen doorgang meer vinden. Onze verbondenheid in De Open Poort komt nu op zondagmorgen tot uiting via www.kerkomroep.nl

De predikant die op het preekrooster staat verzorgt sinds 15 maart om 10.00 uur een morgengebed, in aanwezigheid van de ouderling van dienst, de diaken en pianist/organist Aartjan van Pelt.

15 maart verzorgde Hetty het morgengebed met ook de muzikale ondersteuning met dwarsfluit. Heel mooi dat zij het aanbod deed om deze keer de dienst te willen verzorgen en hierbij de verbindende schakel was tussen haar vorige en nieuwe gemeente, die ook verbonden was met De Open Poort. Heel mooi om zo samen met de Evangelisch Lutherse gemeentes Utrecht-Zeist kerk te kunnen zijn.

We zijn heel blij dat Aartjan nu vooralsnog bereid is om wekelijks tot eind mei het orgel en de vleugel te bespelen voor begeleiding van de liederen en hierbij ook de muzikale intermezzo’s verzorgt. Aartjan zal elke week vanaf ruim half 10 al pianomuziek ten gehore brengen. Vanaf dat moment zal de kerktelefoon in De Open Poort zijn ingeschakeld. Er zijn nu heel veel kerken actief op deze manier en dit heeft tot gevolg dat er vaak geen directe verbinding direct voorafgaand aan 10.00 uur tot stand kan komen. In dat geval adviseren wij u de dienst later op de dag te beluisteren.

U leest nu ook op deze site de bekende rubriek (uit ons kerkblad Meeleven) BIJ DE DIENSTEN

Wat hierbij dit jaar gemist wordt zijn de diensten op Witte Donderdag en Stille Zaterdag. Deze dagen is er geen viering in onze kerk. WEL is er dienst op Goede Vrijdag en Paasmorgen. Het was de laatste jaren gebruikelijk om voor alle diensten in de Stille Week een boekje te maken met daarin de uitwerking van alle diensten. Dit boekje treft u in Meeleven – in verkorte vorm – aan. Ook ziet u bij voorgangers een nieuwe naam aan: ds. Kees Burger. We zijn heel blij te kunnen melden dat deze (emeritus) predikant, woonachtig in Kamerik bereid is gevonden om pastorale ondersteuning te willen verlenen.

BIJ DE DIENSTEN

5 april, de zesde zondag in de Veertigdagentijd, Palmpasen.

Voorganger ds. Kees Burger uit Kamerik.

Ouderling van dienst: Marcel den Hartog; diaken: Marja Vilijn

Organist/pianist: Aartjan van Pelt.

10 april is het Goede Vrijdag. De dienst begint om 19.30 uur.

We doven de Paaskaars

Voorganger: Martin Brederoo.

Ouderling van dienst: Oda van Groen; diaken:

Organist/pianist: Aartjan van Pelt.

12 april, Paasmorgen, vieren we het feest van de opgestane Heer!

De nieuwe Paaskaars mag branden.

Voorganger: Martin Brederoo.

Ouderling van dienst: Ton Eijkenaar; diaken: Erwin van der Lee

Organist/pianist: Aartjan van Pelt.

19 april.

Voorganger: ds.Piet Jan Rebel uit Utrecht.

Ouderling van dienst: Gerrit Elings; diaken: Marja Vilijn

Organist/pianist: Aartjan van Pelt.

26 april.

Voorganger: ds. Evert Jan van Katwijk uit Nederhorst den Berg

Ouderling van dienst: Marcel den Hartog; diaken: Jan Brundel

Organist/pianist: Aartjan van Pelt

3 mei

Voorganger: ds. Kees Burger uit Kamerik

Ouderling van dienst: Afke Boes; diaken: Connie van Leeuwen

Organist/pianist: Aartjan van Pelt

10 mei

Voorganger: ds. Joost Schelling uit Woerden

Ouderling van dienst: Ellen Verkleij; diaken: Erwin van der Lee of Marja Vilijn.