Alles is nu anders….

In onze kerk zijn op de zondagmorgen nu voorlopig geen kerkgangers aanwezig. Ook de diensten in GAZA en de Vijverhof kunnen voorlopig geen doorgang meer vinden. Onze verbondenheid in De Open Poort komt nu op zondagmorgen …

Zondag 29 maart zal het morgengebed om 10.00 uur te beluisteren zijn via de kerkomroep. www.kerkomroep.nl
Voorganger: ds. Rianne van der Nagel uit Linschoten.
Ouderling van dienst: Gerrit Elings.
Diaken: Erwin van der Lee.
Pianist/organist: Aartjan van Pelt.
Collecte: Kerk …

Beste gemeenteleden,

Juist in deze tijd van grote zorg is het van groot belang dat wij elkaar niet uit het oog verliezen en er alles aan doen om verbondenheid te kunnen blijven ervaren.

Om dit te kunnen realiseren vragen wij …