Vanuit de diaconie De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.Wij roepen u op uw gift nu rechtstreeks over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming. Voorbeden in de vieringen Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed. Kerkomroep en livestream via YouTube Velen van u volgen de diensten in De OpenLees verder

Troost: een meditatie door ds Kees Burger Vaak had ik een wat ongemakkelijk gevoel bij het woord troost. Zeker, de Heidelberger Catechismus begint ermee: ‘Wat is uw enige troost in leven en in sterven?’. Dus zo veel is zeker: de 16e eeuwer was op zoek naar troost. Maar de 21ste eeuwer is mondig en heeft zijn leven zelf in de hand. Hij houdt niet van die afhankelijkheid. ‘Wil mij als een kind behand’len dat alleen de weg niet vindt’ (Lied 913, woorden van Jacqueline van der Waals) werkt niet als troost voor mondige mensen. Ook ik heb een hekel aan goedkope troost en begrijp HeinrichLees verder

Vanuit de diaconie Ten gevolge van de Corona crisis hebben we met Palmpasen de paasgroet voor de gedetineerden niet kunnen inzamelen. Mocht u thuis nog een kaart hebben liggen, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om deze bij Connie van Leeuwen, Walmolen 37 door de bus te doen?Wij zullen dan de kaarten gezamenlijk doorsturen. Bij voorbaat vriendelijk dank! Collectes De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.Wij roepen u op uw gift nu rechtstreeks over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming. Voorbeden in de vieringenLees verder