53a2ee7_w200_qrcode13mei.png VAN DE PENNINGMEESTER Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen bedragen te geven voor collectes. Wij bieden nu als proef de mogelijkheid om ook via een QR-code geld te geven. Afhankelijk van het gebruik wordt beslist over …

Muziek en verhalen van 650 jaar geleden herleven in de Petruskerk

Woerden viert 650 jaar stadsrechten onder het motto ‘Woerden wijs’. Dat roept de vraag op welke ‘wijs’ (melodie, muziek) er klonk rond 1372. Dat zal te horen zijn op …

Bloemengroet

92562ea_w1200_1bc846d655d5412087fd.jpg De bloemen van 17 april zijn namens ons allen gebracht naar Monique Bowman.

5a4ca1f_w1272_20220423105524.jpg De bloemen van 24 april zijn met een hartelijke groet gebracht naar mevr. de Jong aan de Statenhof.

8856a76_w200_qr15april.png

VAN DE PENNINGMEESTER

Binnen onze kerk is er …