Als u een kerkdienst wilt bijwonen, meldt u zich dan eerst even aan. Dit kunt u doen door te mailen naar diaconie@deopenpoortharmelen.nl of te bellen tussen 19:00-21:00 uur naar Jan Brundel (06-82680882), beiden voor vrijdagavond 21:00 uur. Wij zullen u dan laten weten òf en op welke tijd u het beste kunt komen. Wij hopen u snel weer te mogen begroeten!Lees verder

Vanuit de diaconie De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming. Voorbeden in de vieringen Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed. Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij isLees verder

Vanuit de diaconie De diaconie is op pad gegaan met de Pinkstergroet voor onze 75-plussers. Niet alleen om fijne Pinksterdagen toe te wensen, maar ook om gelijk te informeren of alles goed gaat en of we nog wat kunnen betekenen. Collectes De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.Wij roepen u op uw gift nu rechtstreeks over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming. Voorbeden in de vieringen Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com.Lees verder