De deur op een kier!

Beste gemeenteleden,
Het moderamen van de generale synode schreef onlangs op de site van de PKN dat men er veel belang aan hecht gemeenten perspectief te bieden en daarom is het moderamen van de generale …

De deur op een kier?

Gerrit Elings

Sinds eind februari staat op de site van de PKN te lezen dat de deur naar versoepeling weer langzaam mag worden opengezet. Er staat onder meer: “Met elkaar moeten we verantwoorde risico´s overwegen …

Vanuit de kerkenraad
Beste gemeenteleden,
Dit bericht had eigenlijk in de laatste Meeleven moeten worden opgenomen. Door een misverstand is dat niet gebeurd. Hieronder het, inmiddels vanwege de ontwikkelingen aangepaste, bericht.

Beroepingswerk

Op 12 januari is er een bijzondere kerkenraadsvergadering …