Bij de dienst van zondag 16 augustus, Ds Kees Burger

Op deze zondag vieren wij de Maaltijd van de Heer. Het is dus een dienst van Schrift en Tafel. Ja, en dat vieren wij na vele, vele maanden. Het corona-virus …

Pastorie

Afgelopen week is het contract getekend voor de verkoop van onze pastorie aan de Uitweg onder het gebruikelijke voorbehoud van bouwkundige gebreken en financiering. Het is de bedoeling dat er 14 september wordt geleverd. Hiermee is een belangrijk obstakel …

Vanuit de diaconie

U bent van harte welkom om weer bij de diensten in de kerk aanwezig te zijn. Meldt u zich even aan via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of via 06-82680882 voor vrijdagavond 21:00 uur. We krijgen nog wel eens vragen waarom …