Als u een kerkdienst wilt bijwonen, meldt u zich dan eerst even aan. Dit kunt u doen door te mailen naar diaconie@deopenpoortharmelen.nl of te bellen tussen 19:00-21:00 uur naar Jan Brundel (06-82680882), beiden voor vrijdagavond 21:00 uur. Wij zullen u …

Vanuit de diaconie

De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.
Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding …

Vanuit de diaconie

De diaconie is op pad gegaan met de Pinkstergroet voor onze 75-plussers. Niet alleen om fijne Pinksterdagen toe te wensen, maar ook om gelijk te informeren of alles goed gaat en of we nog wat kunnen betekenen.…