ANBI

ANBI

Voor de kerken is landelijk een ANBI bepaling van het Ministerie van financiën van kracht.  Kerken krijgen een ANBI-status waardoor giften en schenkingen etc.
fiscaal aftrekbaar zijn.  Dit geldt uiteraard ook voor Protestantse Gemeente De Open Poort.

Om aan de verplichtingen voor de ANBI-status te voldoen moet de Kerk en de Diaconie verplicht gegevens publiceren over bestuur, beleid en financiën.

De ANBI gegevens van de kerkelijke gemeente treft u hier aan, ANBI gegevens van de diaconie zijn hier beschikbaar.