AFGELASTEN KERKDIENSTEN TOT EN MET – VOORALSNOG – 29 MAART 2020

Beste gemeenteleden,

Gisteren bereikte ons het advies van de PKN om ons te willen conformeren aan het voorstel om de komende tijd geen kerkdiensten te houden, afgezien van het aantal kerkgangers dat doorgaans de diensten bijwoont.

De kerkenraad heeft besloten dit advies op te volgen en de komende weken zal De Open Poort haar naam geen eer kunnen aandoen en zal onze kerk vanaf aanstaande zondag 15 maart tot en met 29 maart gesloten zijn voor Erediensten.

Het corona virus komt steeds dichterbij en tenminste 1 persoon uit onze gemeente heeft al contact gehad met een besmet persoon en vanzelfsprekend willen wij rekening houden met onze kwetsbare ouderen.

Er kwam inmiddels contact tot stand met Hetty en m.i.v. aanstaande zondag is zij bereid om vanuit onze kerk m.m.v. ambtsdragers een meditatieve invulling te willen verzorgen, die ook in een link met haar nieuwe gemeente te volgen zal zijn via www.Kerkomroep.nl

Heel mooi dat we ons zo toch op de komende zondagen met elkaar verbonden kunnen voelen en heel fijn dat Hetty hieraan haar bijdrage wil leveren!

Ook wijzen wij u op de tv uitzending van a.s. zondag om 9.30 uur op NPO 2 waarin de scriba van de PKN, ds. De Reuver zal spreken.

Mochten er redenen zijn deze periode te verkorten of te verlengen dan zullen we dit uiteraard laten weten en ook vertrouwen wij erop dat deze en nadere berichtgeving zoveel mogelijk wordt gedeeld.

Tenslotte maken wij u in dit schrijven attent op het gegeven dat ds. C. Verburg, emerituspredikant die woonachtig is in Kamerik, bereid is gevonden pastorale werkzaamheden in onze gemeente te willen gaan verrichten.

Om feeling te krijgen met onze gemeente zal hij – om te beginnen – 5 april onze voorganger zijn.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad

13 maart 2020