Aanmelden dienst

Als u een kerkdienst wilt bijwonen, meldt u zich dan eerst even aan. Dit kunt u doen door te mailen naar diaconie@deopenpoortharmelen.nl of te bellen tussen 19:00-21:00 uur naar Jan Brundel (06-82680882), beiden voor vrijdagavond 21:00 uur. Wij zullen u dan laten weten òf en op welke tijd u het beste kunt komen. Wij hopen u snel weer te mogen begroeten!