d758911_w200_qr25november.jpg Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. Omdat de QR-code van onze ING rekening slechts een beperkte tijd geldig is, willen wij voortaan een code gebruiken die gekoppeld is aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.

Van onze predikant

In de herfstvakantie waren we een weekend in de omgeving van Münster, Duitsland. Één van de redenen waarom Duitsland bij mij goed bekend staat, zijn de grote boekhandels. Ook in Münster stelden ze niet teleur. We hadden ze voor het uitkiezen, boekwinkels bestaande uit
meerdere verdiepingen, die uitlokken tot uren rondkijken, boeken openen, creatieve ideeën opdoen. Zoveel tijd had ik niet, maar op de begane grond van een van hen trof me de overweldigende hoeveelheid adventskalenders. Tafels vol, met allerlei verschillende modellen. Denk aan: kalenders met raadsels, cadeautjes, bonbons (naar keuze met en zonder alcohol), inspiratie en christelijke thematiek. Bij de tafel met crimi-adventskalenders bleef ik nieuwsgierig staan. Nog nooit eerder gezien. Ik zag er boekjes met voor elke adventsdag een hoofdstukje van een detective-geschiedenis. Zoveel soorten adventskalenders, ik kreeg er zin van om zelf eens iets soortgelijks te maken. Het is een mooie manier van (ver)wachten. Leuk om in deze adventstijd te ontdekken dat de kinderen dit jaar een eigen adventskalender krijgen, eentje met stickers.

Geurt Roffel

Adventsproject 2022

3a015f3_w259_advent25.jpg Adventsproject ‘Ik kan niet wachten’

Komende zondag 27 november begint het adventsproject voor de kinderen. Ds. Marti Tuski heeft het verhaal van deze zondag meegenomen in haar voorbereiding, zodat zowel jong als oud met het adventsproject starten. De kinderen mogen muziekinstrumentjes meenemen om twee liedjes te
begeleiden. In de kerk zijn ook instrumentjes aanwezig voor als iemand ze vergeten is. Het zou leuk zijn om een groot orkest bij elkaar te hebben. Komen jullie allemaal??

 

Van de diaconie

daf07b2_w1200_adventskalender.jpg Er lopen weer verschillende activiteiten bij de diaconie:

Komende zondag, 27 november liggen er adventskalenders in de kerk. Het jaarthema ‘Aan tafel’ komt er in terug en u vindt er dagelijks een bijbeltekst, wat gedichtjes en stof tot nadenken. Neemt  gerust een exemplaar mee!

Zondag 4 en 11 december zamelen we in voor de kerstpakketten voor dorpsgenoten die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. We willen hen een fijne kerst bezorgen en laten weten dat ze niet alleen zijn. Met de drie kerken hopen we weer op een goed resultaat.Helpt u mee?

Van een gemeentelid kregen we een schenking. Zij hadden de energietoeslag niet nodig en wilden die graag geven aan mensen die hem wel goed kunnen gebruiken. We willen deze bijdrage dan ook gebruiken voor een extra attentie bij de kerstpakketten. Heel veel dank voor deze gulle gift!

In December kunnen er weer Douwe Egberts punten ingeleverd worden. Hiermee kunnen we voor pakken koffie sparen voor de Voedselbank.

De uitgestelde wereldmaaltijd wordt op 18 januari 2023 georganiseerd. Zet u de datum vast in uw agenda?

Met de actie Schoendoen en Jasdoen hebben we met de 3 kerken 17 gezinnen in Harmelen kunnen steunen. Er zijn 27 paar schoenen en 20 jassen gekocht. Een mooi resultaat!

Tijdens de Raad van Kerken vergadering op 23 november jl. vertelde Eric Schneider, beleidsadviseur armoede, schulden en participatie over de mogelijkheden die de gemeente Woerden heeft om te helpen bij financiële problemen ten gevolge van bijvoorbeeld de hoge energieprijzen. Daar zijn behoorlijke uitgebreide regelingen voor opgesteld. Mocht u hiervan gebruik willen maken en er zelf niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de diaconie@deopenpoortharmelen.nl.
Eric wees ons ook nog op een interessante voorstelling op 6 december: ‘Zie de mens’. De uitnodiging vindt u onder aan de nieuwsbrief. Kaarten zijn gratis maar van te voren reserveren is gewenst.

Bloemen van de kerk

29b6688_w1272_bloemen13nov.jpg De Bloemen van zondag 13 november zijn bij Bert en Wietske Vos gebracht 3434405_w1272_bloemen20nov22.jpg De bloemen van 20 november, eeuwigheidszondag, hebben een plekje bij Atteke Scheper gekregen.
De volgende tekst hoort erbij:

  • De 4 witte rozen symboliseren de 4 gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden.
  • De 5e witte roos staat voor alle overledenen die in onze gedachten zijn.
  • De rode bessen staan voor ons als gemeente om hen heen, uit ons midden maar wel verbonden.
  • Het gipskruid staat symbool voor standvastigheid, vriendschap en eeuwigdurende liefde.
  • De bladeren van de vingerplant staan voor God’s ondersteunende Handen. Een beeld dat verwijst naar de belofte en het vertrouwen dat ons leven in zijn handen ligt. Handen die het leven waarborgen en beschermen.

Gedenk de mens, die sterft in het licht van de levende.
Hij is in liefde geborgen, Bij de Eeuwige. 403dc91_w640_bloeme.jpg Lieve leden van De Open Poort,

Ik wil U namens Anne Maria en mij zelf bedanken voor de bloemen die wij hebben gekregen.
Het meeleven met onze zoon doet ons goed. Hij is gelukkig nog onder ons. Hoe de kanker zich ontwikkelt weten wij nog niet.
Wij hebben ook veel steun aan onze Dominee Geurt .

Groetjes van ons beide.
Anne Maria en Ferdinand de Bloeme

Allerlei

Kerstconcert 16 december 2022 Harmelen

Het Christelijk Gemengd Koor Harmelen geeft op vrijdagavond 16 december 2022 het kerstconcert “Licht in de duisternis“ in de Hervormde Kerk, Kerkplein 1 te Harmelen. De avond begint om 20.00 uur. Er worden mooie bekende en eigentijdse kerstliederen gezongen.
Sopraan Anke Smits verleent haar medewerking door solo te zingen en door verschillende liederen samen met het koor  (en solist uit het koor) ten gehore te brengen.
De muzikale leiding is in handen van de dirigent Roel Bontan. Hij bespeelt ook de piano. Tenny van Cuijck speelt verschillende liederen mee op de viool.
De kerk is open vanaf  19.30 uur. De toegang bedraagt €  10.00. U bent van harte welkom. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang van de kerk. Voorverkoop via de koorleden of via secretariaatcgkh@hotmail.com. bd5a9c0_w1272_posterklein3.jpg Datum: Dinsdag 6 december
Locatie: TechnoHub
Industrieweg 2b, Woerden
Aanvang: 20:00u (Ontvangst vanaf 19:15u)
Toegang: Gratis. Vrije gift na afloop
Aanmelden: Reserveer hier uw ticket:

Joseph Wresinski
Cultuur Stichting

Beste mensen,
Graag nodigen wij u van harte uit voor onze nieuwste theaterproductie Zie de mens. De voorstelling wordt gebracht i.s.m. de Gemeente Woerden.

‘Zie de mens’

De Joseph Wresinski Cultuur Stichting is een multicultureel theatercollectief uit Zwolle. Het bestaat uit mensen die leven in kansarme en kwetsbare situaties, en theatermakers. Samen maken wij theater dat de werkelijkheid van armoede over het voetlicht brengt.

Zie de mens is een theatrale collage. De makers van de voorstelling hebben hun eigen ervaring met armoede ingezet om u mee te nemen naar het leven aan de voet van de maatschappelijke ladder. Het is een leven waar veel over gezegd, gedacht en geschreven wordt door mensen die niet in armoede leven. De vraag is of dat een juist beeld geeft van wat mensen in armoede zelf denken en ervaren.

Zie de mens is een persoonlijk document waarmee wij onze kennis van armoede over het voetlicht brengen en oproepen tot solidariteit met allen die kansarm en kwetsbaar zijn. Op die manier hopen wij mensen te inspireren om samen te bouwen aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen zich thuis en veilig voelt.

Een heel sterke voorstelling. Bijzonder hoe de spelers een levensecht verhaal vertolken. Soms confronterend, dan weer kunstzinnig. Wat werd gezegd over de werkelijkheid van samenredzaamheid in plaats van (de illusie van) zelfredzaamheid is me bijgebleven. Evenals het belang van een thuis!

“ZEER DE MOEITE WAARD, om verschillende redenen: de authenticiteit van de verhalen die door de “ervaringsdeskundigen” worden verteld; de fantastische tekstregie; het gedreven spel; de prachtige vormgeving”.

Met vriendelijke groet, namens alle betrokkenen,

Laurens Umans

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief

b082c5f_w178_schermafbeelding2022.jpg VAN DE PENNINGMEESTER
Binnen onze kerk is er mogelijkheid via collectebonnen en QR-code bedragen te geven.
De QR-code is steeds beperkt geldig, bijgaande code is te gebruiken t/m 20 november 2022.
Graag bij de omschrijving het doel van de collecte invullen!

VERANDERING NAAM REKENING DIACONIE
Tot nog toe kon u geld voor diaconale doelen overmaken naar de rekening NL16 INGB 0000 6960 95 met de naam ‘Zendingscommissie Geref Kerk’.
Het nummer blijft hetzelfde maar de naam is veranderd. Die is vanaf nu: Diaconie Protestantse gem ’De Open Poort’ te Harmelen. Als u geld overmaakt kunt u dus een melding krijgen dat u de naam aan moet passen. Let ook vooral op als u automatische overschrijvingen ingepland heeft staan.

Van onze predikant

Als ik voorga in De Open Poort, vind ik het fijn om na de dienst zoveel mogelijk mensen even te spreken om te horen hoe het gaat. Ik doe mijn best om voor iedereen die me wil spreken ruimte te maken en merk tegelijkertijd dat dat niet altijd lukt. Soms sta ik even alleen, vaak
nadat ik de mensen die snel naar huis gaan kort heb gesproken. Op andere momenten vormt zich een rijtje, waardoor sommige mensen gebaren: ‘Ach, het komt later wel’ en langs het rijtje op gaan. Die mensen loop ik dan mis, terwijl ik wel graag had gehoord wat ze wilden
vertellen. Ik heb er niet echt een oplossing voor en misschien is dat ook niet nodig. Wel twee tips: als je me graag iets wilt zeggen, houd dan in de gaten wanneer ik alleen sta. En ben ik aan de praat met iemand en zeg je me ook nog graag iets, zeg dan kort tegen me: ‘Ik spreek je zo graag ook nog even.’ Dan maak ik tijd en weet ik op de fiets naar huis dat ik iedereen gesproken heb die me graag wilde spreken.

Geurt Roffel

Zinzoekers, 13 november

Zinzoekers komt weer bij elkaar, de activiteit voor jongeren van 17-30 jaar. Rixt Vos (19) en ds. Geurt Roffel organiseren de bijeenkomsten. Ze vinden plaats in Kamerik, in de ontvangstruimte in De Ontmoetingskerk (Hallehuis 4). De bijeenkomsten beginnen om half
drie ’s middags en duren ruim een uur. We beginnen bij het leven van alledag en wat ons daarin bezighoudt, daarna spreken we over het geloof. De kern van ons gesprek bestaat uit drie vragen: Hoe sta jij hierin? Wat doe je? Speelt het geloof een rol voor je, zo ja welke?
Deelnemers ontvangen het thema een halve week van te voren via de app. Ook meedoen?
Stuur een appje aan Geurt via 06 52 35 37 26.
De eerstvolgende bijeenkomst is op zondag13 november. De keer daarna is op 18 december.

Rixt en Geurt

Adventsproject 2022

afdd7bd_w768_advent.jpg Adventsproject 2022 “Ik kan niet wachten!”

“Kom tot ons, de wereld wacht” – met die gedachte leven we deze advent toe naar Kerst. De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst.
Tijdens het Adventsproject project lezen we met de kinderen op 27 november over het wachten op de dag dat Jezus terugkomt. Op 4 december wacht Maria op de komst van Jezus. Op 11 december wacht Jozef op de komst van Jezus. Op 18 december wachten Simeon en Hanna op de komst van Jezus. En op 25 december verwachten wijze mannen de nieuwe koning.
Bij het kindermoment in de kerk wordt elke week een sticker op de projectposter geplakt. Voor de gezinnen is er een bijpassend boekje met een kleine poster, waarmee ze thuis elke dag aan de slag kunnen gaan. Voordat de kinderen naar de KND gaan, zingen we samen het projectlied. Om in de stemming te komen, kan het lied thuis geoefend worden via deze link.

De leiding van de KND heeft er veel zin in om er een mooi Adventsproject van te maken. De dominees, die deze zondagen voorgaan, hebben er ook zin in. Het zou leuk zijn als er veel kinderen komen om samen met de leiding en de dominees een feest van verwachten te maken.

In Memoriam

9b1d712_w1272_gridart2022111021213.jpg

Van de diaconie

f7898fa_w1272_img20221109111121.jpg Voedselbank

Afgelopen zondag 6 november is er ter gelegenheid van Dankdag ingezameld voor de voedselbank. We mochten weer veel volle manden naar de voedselbank brengen. Daar hoorden we dat sinds de zomer, mede door de energieprijzen en de enorme inflatie, het aantal huishoudens dat afhankelijk is van de hulp van de voedselbank is gestegen van 100 naar 166 huishoudens. Dit zijn zo’n kleine 600 personen waaronder 270 kinderen. Mede hierdoor is het mooi om te kunnen vertellen dat wij met De Open Poort alleen al 26 postcodeloterij cadeaukaarten hebben opgehaald. Dit vertegenwoordigt een bedrag van 325,00 euro. Hier kunnen weer een hoop producten mee gekocht worden. Als we kijken naar de drie kerken van Harmelen dan wordt het bedrag natuurlijk alleen maar groter: In totaal zijn dat nu 135 kaarten ter waarde van 1687,50 euro. Dan doen we toch niet slecht met zijn allen! Dat maakt echt een verschil voor de Voedselbank.

Mocht u nog meer voor de Voedselbank willen doen dan kunt u ook straatcoördinator worden. De Lionsclub is een stratenactie gestart waarbij de coördinator een bak in de voortuin krijgt. Maandelijks krijgt hij/ zij te horen aan welke producten het meest behoefte is. Dat kan dan aan de buren doorgegeven worden. Eens in de maand worden de ingezamelde producten opgehaald door vrijwilligers van de Voedselbank Woerden. Misschien ook een uitvoerbaar idee in uw straat. Mocht u meer willen weten, neem dan contact op met diaconie@deopenpoortharmelen.nl.

0c19f84_w1272_gridart2022110922212.jpg Feestelijk Jubileumdiner

Op zaterdag 5 november jl. is voor de tiende keer het diner gehouden met de cliënten van de Burgemeester Burgerhof. Vrijwilligers uit de Hervormde Gemeente en De Open Poort hebben dit diner ook nu weer georganiseerd.

Onze twee koks Stien Rademaker en Gijs van Rooijen zijn 10 jaar geleden de uitdaging aangegaan om voor ons te koken. Zij zijn als vanouds op zaterdagmiddag al vroeg bezig om dit diner voor 42 personen voor te bereiden.

Als je de koks vraagt wat er op het menu staat, dan wordt dat nog even niet verteld, maar de geuren zorgen ervoor dat het water je in de mond loopt. Slager Jaap van Rhenen komt het vlees brengen, en wij gaan de slingers aan de zijkant van de woonkamer ophangen, de tafels klaarzetten en dekken. Wanneer we klaar zijn ziet het er allemaal heel feestelijk uit. De cliënten hebben er ook veel zin in. Ze kunnen haast niet wachten tot om 17.15 uur de aperitieven worden geserveerd. Na vijven arriveert ook de band, die bestaat uit Theo van den Heuvel – de oorspronkelijke bedenker van dit samenzijn – Sien de Vos en Nicol Sanders. Zij zingen Nederlands- en Engelstalige liedjes.

Na het heerlijke diner bedankt Lauri Timp de koks met een bloemetje, een fles wijn en bonbons. Aangevuld met een fotoboekje met foto’s van door de jaren heen. Stien en Gijs laten weten dat dit hun laatste diner is geweest. Tien keer is ook heel mooi! Van de Burgemeester Burgerhof ontvangen de vrijwilligers een fraai kookboek van Reinaerde. We mogen terugzien op een hele geslaagde avond met een voortreffelijk diner en veel gezelligheid!

Jeannette Sneller

Bloemen van de kerk

d1c2701_w640_img7192.jpg
Het boeket van zondag 30 oktober is gebracht bij mevr. G. van Leeuwen.

De bloemen op de foto zijn van zondag 6 november / dankdag zijn met een hartelijke groet gebracht naar de familie De Bloeme.

Allerlei

Lichtjesavond 12 november bij begraafplaats ’t Spijck
De lichtjesavond wordt georganiseerd om iedereen de gelegenheid te bieden stil te staan bij dierbare overledenen.
Zatermiddag 12 november om 17:00 uur is er een gezamenlijk moment waarbij een gedicht wordt voorgelezen en wat liederen gezongen worden door een koor. Daarna is er gelegenheid om op een met kaarsen verlicht kerkhof naar de herinneringsplek van uw geliefden te gaan.
Meer informatie vindt u in de Dorpskrant.

Kerstconcerten ReJoiSing
Zaterdag 17 december 2022 is het weer zover! De kerstconcerten RejoiSing Christmas in de Torenpleinkerk te Vleuten komen eraan. Het thema van dit jaar is “Inspirerend anders”. Uit ervaring weten wij dat het bijwonen van het concert je in de kerstsfeer brengt, dus kom vooral en bestel je ticket online via www.gospelkoorrejoice.nl

Kerstviering senioren PG De Open Poort en de Hervormde Gemeente Harmelen
Woensdag 14 december is er weer een kerstviering in het Trefpunt, aanvang 14.30 uur.
We gaan veel zingen; luisteren naar een stemmenspel, een vrij verhaal en pianospel. Medewerking aan deze middag verlenen Ina van der Beek, Nelleke van Eijk, Adrie de Groot, Wil Hesse, Dick Sloof. Mees de Visser en Alie van Wensen.
De middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd.
Aan het eind wordt er een collecte voor de onkosten van de middag gehouden.
Graag opgeven bij Nelleke van Eijk, tel. 443882 of Adrie de Groot, tel. 441297. Hier kunt u ook doorgeven als u opgehaald wilt worden.

Bijeenkomst Rouw en Verlies in de gemeente

“Het gaat bij rouw niet om je dierbare te leren loslaten, maar om elkaar anders te leren vasthouden!”                            Manu Keirse

Op zaterdag 5 november organiseerde de Ring Woerden (onderdeel van de classis Utrecht) een geslaagde themadag rond rouw en verlies in de gemeente. In de Grote Kerk van Oudewater luisterden zo’n 120 bezoekers (ambtsdragers, bezoekers, medewerkers van hospices en uitvaartleiders) naar de Vlaamse klinisch psycholoog en rouwtherapeut Manu Keirse. Deze autoriteit op het gebied van rouw- en verliesbegeleiding gaf de aanwezigen praktische handreikingen in een lezing, die doorspekt was van toepasselijke voorbeelden. Na de pauze ging hij uitgebreid in op de vragen uit de zaal. Dat zijn lezing goed aansloeg, was ook te merken bij de boekentafel, waar zijn boeken en anderen op dit thema grif werden mee-genomen.
Na de lunch werd het programma voortgezet met een vijftal workshops van meer praktische aard. In gesprek en met handvatten voor gebruik in de gemeente werd er stil gestaan bij contact voor een overlijden, een levenstestament, rouw en verlies rond echtscheiding, rouwbegeleiding in de gemeente en hoe rouw en verdriet speelde in de Coronaperiode. De workshops werden door 60 deelnemers bezocht. Naast de goede inhoud was het vooral een goed voorbeeld van bovenplaatselijk kerk-zijn. Er was veel onderlinge ontmoeting en uitwisseling. Een dag die ook smaakt naar meer. Wilt u zich ook inzetten voor de RING Woerden, neem dan contact op met Wilma van Butselaar via  wilma@vanbutselaar.nl . Zij kan meer informatie over de Ring Woerden geven.

Ds. Bert van den Bosch, Wilma van Butselaar en ds. Joost Schelling

CHRISTELIJK GEMENGD KOOR HARMELENg4QWtswhDLblRY9vBp48tqs0hKcddJD4QsF5jiK4wf2YNv_LQsAsZFRqPpoOQC7OZJPeVJiesGffZHxK5QkctJTHX0Kw2l6Fj6N43e6xfJdG2i2xrKgLov6aUOiopc4OYb9XnxiJEinrQk2-Rd8vUdV4rhanVUEeU9IryFHRnwW2xIRWLq8_8NWb2SnLgpO5kfEqvXcCXg

 

Meezingen met een Projectkoor?

Houdt u/houd jij van zingen en lijkt het u/je leuk om projectmatig mee te zingen met anderen in een koor?

Christelijk Gemengd Koor Harmelen zoekt zangers en zangeressen om mee te zingen tijdens ons Passie/Paasconcert “Totdat de nacht verdween” op vrijdag 31 maart 2023 om 20.00 uur in de dorpskerk te Harmelen

Wie zoeken wij voor dit project: zangers en zangeressen bij voorkeur met enige zangervaring.
Programma: Christelijke liederen van klassiek tot gospel en hele eigentijdse liederen alles m.m.v. solisten, piano en viool.
Wanneer? We oefenen elke donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in Het Trefpunt te Harmelen (Iepenlaan 1).
Kosten: Deelname aan het projectkoor tot aan het concert kost € 25.- Wilt u/ wil jij bij ons blijven zingen en lid worden van het koor dan gaat de contributie pas per 1 mei 2023 in.

Meer informatie? Bel of mail gerust.

Gea van der Linden (secretaris) mail: secretariaatCGKH@hotmail.com

Dick Sloof (voorzitter) mail: dhsloof@live.nl

Wij zien u /je graag op onze eerste repetitieavond op donderdag 5 januari 2023 in Het Trefpunt!

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief

b082c5f_w178_schermafbeelding2022.jpg VAN DE PENNINGMEESTER
Binnen onze kerk is er mogelijkheid via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. De QR-code is steeds beperkt geldig, bijgaande code is te gebruiken t/m 20 november 2022.
Graag bij de omschrijving het doel van de collecte invullen!

Van onze predikant

Catechesegroep brengt bezoek
In oktober gingen we met de catechesegroep (13-16 jaar) op bezoek bij Kees en Marrie
Burger. Beiden werkten hun hele leven met geloof en kerk, Kees Burger als
gemeentepredikant (ook als bijstand in Harmelen), zijn vrouw Marrie als geestelijk verzorger.
Een klein uur lang spraken we met hen. Kees en Marrie vertelden waarom ze theologie gingen
studeren, wat ze tijdens de studie ontdekten en waarom ze het werk kozen dat zij deden. Voor
Kees is een belangrijke reden dat de uitleg hem interesseert over wie Jezus is, en hoe we
bijvoorbeeld over de hemel kunnen denken. Marrie inspireert het contact met mensen rond
levensvragen en vragen over zingeving. Daarin speelt ook de vraag naar God een rol.
Gevraagd naar een voorwerp dat voor hen laat zien wat het geloof betekent, las Marrie het
gedicht ‘Daglicht’ van Judith Herzberg, een gedicht over hoop. Kees liet ons een buste zien
van de componist Schubert, wiens muziek talloze mensen raakt, hoewel hij bij leven
nauwelijks bekend was. De bijeenkomst sloten we af zoals we dat ook doen als we op de
zolder blijven, ieder van ons stak een kaarsje aan.

Zinzoekers gestart
De nieuwe kring ‘Zinzoekers’, voor mensen van 17-30 jaar, kwam in oktober voor het eerst
bijeen. Net als bij de catechesegroep komen de deelnemers zowel uit Kamerik als Harmelen.
Iedereen in deze leeftijdsgroep heeft een persoonlijke uitnodiging gehad. Het gesprek komt
zoals het komt, we sturen het zelf de kant op die we interessant vinden. Na kennis gemaakt te
hebben, spraken we over de actualiteit en kwam het gesprek over de geraaktheid door het
geloof. Soms zijn er ervaringen die je overkomen en waarvoor je geen woorden hebt. Door
vanuit het geloof naar die ervaringen te kijken, probeerden we er woorden bij te zoeken. Ook
spraken we over mensen die op een waardevolle manier over hun geloof vertellen, zodat je er
meer van wilt weten. Van daaruit spraken we ook over onze eigen kijk op het geloof. Half
november spreken we verder. Voor nieuwe deelnemers is het nog mogelijk aan te sluiten.

Geurt Roffel

Corona

Handreiking voor kerken mbt corona
Het CIO heeft een ‘handreiking voor kerken over maatregelen ter bestrijding van het coronavirus’ gepubliceerd. Deze handreiking is verdeeld in vier fases die zijn gebaseerd op de vier dreigingsniveaus die de overheid m.b.t. corona hanteert. Wij bevinden ons nu in fase 2 waarin er gesproken wordt over preventiemaatregelen. Binnen De Open Poort hebben wij altijd de adviezen van de overheid gevolgd en daarom willen wij ook nu weer even uw aandacht voor dit onderwerp vragen. Mocht u klachten van verkoudheid, keelpijn en/ of hoofdpijn hebben dan vragen wij u om thuis te blijven tot u weer beter bent. Ook kunt u eventueel een zelftest doen. Gezien de kwetsbare mensen die onze diensten bijwonen is het van belang dat wij op deze manier zorg dragen voor elkaar. Mocht u er behoefte aan hebben om afstand te houden tijdens de dienst dan nodigen wij u uit dat vooral te doen, die ruimte is er. Bij de ingang is er ook weer desinfecterende handgel te vinden voor wie daar gebruik van wil maken. Op deze manier hopen wij de komende herfst / winter door te komen zonder weer tot ingrijpender maatregelen over te moeten gaan.

Afscheids- en bevestigingsdienst 16 oktober

e91076e_w1272_gridart2022102622394.jpg Afscheid van de oude en bevestiging van de nieuwe ambtsdragers.
Zondag 16 oktober was een feestelijke dienst. Niet alleen mochten we Oda van Groen, Afke Boes,Connie van Leeuwen en Gerrit Elings bedanken voor hun jarenlange tomeloze inzet voor onze kerk maar we mochten ook drie gemeenteleden feliciteren met hun nieuwe taak. Anja van Kesteren werd bevestigd als ouderling -kerkrentmeester, Ruud Sneller werd bevestigd als ouderling -scriba en Jesca Wijnsma mocht de zegen ontvangen over haar werk als diaken. Wij wensen hen allen God’s zegen toe bij hun werk voor onze gemeente.

Grimma bezoek 14-17 oktober

629af4f_w1272_gridart2022102622313.jpg Vrijdagmiddag worden de twaalf gasten ontvangen in De Open Poort. Zaterdag rijden we naar Den Bosch waar we eerst een rondleiding door de stad krijgen en daarna lunchen bij restaurant Picasso. Vervolgens hebben we een rondvaart over de Binnendieze gemaakt. De dag sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd in De Open Poort. 831cb71_w1272_gridart2022102622344.jpg Bij de kerkdienst op zondagmorgen is de cantorij uitgebreid met een aantal van onze gasten. Eén van de schriftlezingen is in het Duits. Ook is er een groet van de Frauenkirche uitgesproken. Zij hebben voor alle gemeenteleden ansichtkaarten en een boek met foto’s uit Grimma meegenomen. De voorbeden zijn in het Duits en in het Nederlands.Na afloop van deze bijzondere dienst hebben we met elkaar in de kerk geluncht. Maandagmorgen vertrekken onze gasten weer. We maken de traditionele groepsfoto.

In september 2023 willen we met een groep gemeenteleden naar Grimma gaan. U bent van harte uitgenodigd om mee te gaan.

Grimma contactgroep:
Bep Nagelhout, Ellen Verkleij, John Welling, Miep van Bemmel en Ria Griffioen.

Bloemen van de kerk

5f857f9_w1272_bloemen16oktober.jpg De bloemen links stonden 16 oktober in de kerk en zijn daarna naar Jos Terpstra gebracht.
De bloemen rechts hebben na de dienst van 23 oktober een plekje bij Marja Vilijn gekregen.

fe26134_w640_wereldmaaltijd.jpg Wereldmaaltijd
Komende woensdag 2 november is het dankdag. Normaal gesproken zouden we dan onze wereldmaaltijd gehouden hebben. Vanwege gezondheidsredenen van onze chef-kok heeft de diaconie besloten deze activiteit naar januari 2023 te verplaatsen. We houden u op de hoogte! 08cfb69_w300_sela.jpg

 

Bij de dienst op 30 oktober is er muzikale begeleiding door het combo V!ER. Veel bekendere liederen, maar 1 prachtig nieuw lied van Sela. Voor wie wil oefenen:
‘Alles wordt nieuw’ a9619bb_w1272_20221023094017edit15.jpg

HEEFT U AL IETS GEMIST????
De spullen op de foto zijn vermoedelijk van iemand die iets lekkers gemaakt heeft, voor de lunch op 4 september (openluchtdienst) of tijdens het Grimma weekend……
Wie o wie haalt het op?????

Collectanten gezocht

In de week van 21 tot en met 26 november.worden er nog collectanten  gezocht voor de collecte Kerk in actie van de PKN. Er wordt gecollecteerd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Graag melden bij Henk van Eijk

Kerstconcerten ReJoiSing
Zaterdag 17 december 2022 is het weer zover! De kerstconcerten RejoiSing Christmas in de Torenpleinkerk te Vleuten komen eraan. Het thema van dit jaar is “Inspirerend anders”. Uit ervaring weten wij dat het bijwonen van het concert je in de kerstsfeer brengt, dus kom vooral en bestel je ticket online via www.gospelkoorrejoice.nl

Cadeaukaart
Denkt u nog aan de cadeaukaart van de Postcodeloterij? U kunt hem geactiveerd in de doos in de kerk doen. Ook kunt hem door de bus doen bij de diaconie: Bisschopshof 5. Inleveren kan tot 12 november. Alvast bedankt voor uw hulp!

Lichtjesavond 12 november bij begraafplaats ’t Spijck
De lichtjesavond wordt georganiseerd om iedereen de gelegenheid te bieden stil te staan bij dierbare overledenen.
Zatermiddag 12 november om 17:00 uur is er een gezamenlijk moment waarbij een gedicht wordt voorgelezen en wat liederen gezongen worden door een koor. Daarna is er gelegenheid om op een met kaarsen verlicht kerkhof naar de herinneringsplek van uw geliefden te gaan.
Meer informatie vindt u in de Dorpskrant.

House of Hope

42629b5_w341_houseofhope.png House of Hope geeft u graag weer een update over onze contacten met mensen die hun thuisland zijn ontvlucht. U denkt misschien direct aan Oekraïners, maar de laatste weken mogen we vooral ook veel statushouders uit Syrië in House of Hope verwelkomen.
Oekrainers
Vorige maand zijn veel vluchtelingen uit Oekraïne (die eerst bij particulieren woonden) verhuisd naar de nieuw ingerichte locatie aan de Bleek in Woerden. Huisvesting bij particulieren was in veel situaties niet geschikt voor langere termijn, toch was verhuizen soms een emotionele beslissing voor alle betrokkenen. Ook in de nieuwe situatie blijven we graag ‘ontmoeting en ontspanning’ bieden, op dinsdagochtend en op donderdag-middag in de Opstandingskerk.
Syriërs
De laatste weken hebben we regelmatig meerdere Syrische vrouwen op bezoek. Ze stimuleren elkaar om naar House of Hope te komen, onze flyer in het Arabisch helpt hen. Voor Eritreërs hebben we een flyer in het Tigrinya (foto) beschikbaar. Kent u Arabisch of Tigrinya sprekende statushouders, vraag ons gerust om een flyer om hen uit te nodigen. Wij zijn dankbaar dat we voor nieuwe of tijdelijke Woerdenaren een House of Hope kunnen zijn.

Namens kernteam van House of Hope, Klaas de Wit
houseofhopewoerden@gmail.com

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief