Zondag 29 maart zal het morgengebed om 10.00 uur te beluisteren zijn via de kerkomroep. www.kerkomroep.nl
Voorganger: ds. Rianne van der Nagel uit Linschoten.
Ouderling van dienst: Gerrit Elings.
Diaken: Erwin van der Lee.
Pianist/organist: Aartjan van Pelt.
Collecte: Kerk in actie en Kerk. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van Kerk in Actie
Vanaf 9.30 uur klinkt er pianomuziek.

Door de overbelasting van de servers bij kerkomroep lukt het vaak pas om op een later tijdstip de viering te beluisteren.

Zondag 5 april is de voorganger bij het morgengebed ds. Kees Burger, emeritus predikant, woonachtig in Kamerik.
Ouderling van dienst: Marcel den Hartog.
Diaken: Marja Vilijn.
Pianist/organist: Aartjan van Pelt

Wij zijn blij dat ds. Kees Burger bereid is om pastorale ondersteuning te gaan verlenen nu wij sinds kort een vacante gemeente zijn. Helaas is het in deze zorgelijke tijd nu niet mogelijk om bezoeken af te leggen. Meer hierover in komend Meeleven, waarin ds. Burger zichzelf aan u/jullie voorstelt.

In de naderende Stille Week zullen er diensten plaatsvinden op Goede Vrijdag en Paasmorgen. Meer hierover in Meeleven.

Voorbeden in de vieringen
Een van de mooie initiatieven in onze gemeente, waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt, is het verzoek voor voorbeden voor een of meerdere personen of een bijzondere gebeurtenis. In de Open Poort ligt het boek waarin het verzoek geschreven wordt er momenteel ongebruikt bij. De kerkenraad vind het jammer dat deze vorm van betrokkenheid nu, vanwege het Coronavirus, is weggevallen. Daarom hebben we besloten
om u toch in de gelegenheid te stellen voorbeden te vragen middels het volgende emailadres: nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com
Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar dit e-mailadres. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Vergadering Kerkenraad
Er staat een vergadering van de kerkenraad gepland voor 31 maart a.s. Gezien het feit dat we nu vacant zijn zullen we als kerkenraad gaan vergaderen via een zogenaamde videoconferentie zodat we de nodige besluiten kunnen nemen. In Meeleven die volgende week verschijnt meer hierover.

Beste gemeenteleden,

Juist in deze tijd van grote zorg is het van groot belang dat wij elkaar niet uit het oog verliezen en er alles aan doen om verbondenheid te kunnen blijven ervaren.

Om dit te kunnen realiseren vragen wij u allereerst uw mailadres te willen doorgeven aan nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com

Via een digitale nieuwsbrief kunnen we u in deze tijd dan snel op de hoogte houden van ontwikkelingen en consequenties voor onze kerk. Ook lief en leed binnen onze gemeente kunnen we dan communiceren. Vanzelfsprekend zullen we zeer zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Deze nieuwsbrief is uitdrukkelijk bedoeld als aanvulling op Meeleven.

Heeft u geen mailadres en wilt u wel van actuele informatie worden voorzien dan kunt u het mailadres van een mantelzorger opgeven. Geeft u geen mailadres op dan blijft u geïnformeerd via Meeleven die normaal in gedrukte vorm blijft verschijnen.

De komende twee zondagen zal er om 10.00 uur vanuit onze Open Poort een korte dienst worden uitgezonden.
Zondag 22 maart is de voorganger Martin Brederoo.
Zondag 29 maart is de voorganger ds. Rianne van der Nagel uit Linschoten.

Wij adviseren u tijdig de kerkomroep aan te zetten; dit kan al om 9.30 uur. Voor de weken daarna is het nog uiterst onzeker of we elkaar op zondag in de kerk kunnen ontmoeten. We denken al na over invulling van de Stille Week en de dienst op Paasmorgen. Toch is alles afhankelijk van adviezen en regels van de Overheid omtrent het coronavirus.

Als geloofsgemeenschap willen we blijven zoeken naar mogelijkheden om naar elkaar om te zien. “Om oog en oor te zijn voor elkaar, zo roept Christus ons” (lied 973).

Het wordt ontraden om zomaar even bij elkaar langs te gaan. De onderlinge pastorale contacten zullen in eerste instantie per telefoon gaan. In crisissituaties ligt het anders.

Ook vertrouwen wij erop dat we allemaal onze verantwoordelijkheid voor elkaar nemen en pastoraal en praktisch onze verbondenheid tot uitdrukking brengen. Zo zijn we samen kerk.

Wij wensen u en jullie allen Gods onmisbare zegen in deze moeilijke tijden.

De kerkenraad
20 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Gisteren bereikte ons het advies van de PKN om ons te willen conformeren aan het voorstel om de komende tijd geen kerkdiensten te houden, afgezien van het aantal kerkgangers dat doorgaans de diensten bijwoont.

De kerkenraad heeft besloten dit advies op te volgen en de komende weken zal De Open Poort haar naam geen eer kunnen aandoen en zal onze kerk vanaf aanstaande zondag 15 maart tot en met 29 maart gesloten zijn voor Erediensten.

Het corona virus komt steeds dichterbij en tenminste 1 persoon uit onze gemeente heeft al contact gehad met een besmet persoon en vanzelfsprekend willen wij rekening houden met onze kwetsbare ouderen.

Er kwam inmiddels contact tot stand met Hetty en m.i.v. aanstaande zondag is zij bereid om vanuit onze kerk m.m.v. ambtsdragers een meditatieve invulling te willen verzorgen, die ook in een link met haar nieuwe gemeente te volgen zal zijn via www.Kerkomroep.nl

Heel mooi dat we ons zo toch op de komende zondagen met elkaar verbonden kunnen voelen en heel fijn dat Hetty hieraan haar bijdrage wil leveren!

Ook wijzen wij u op de tv uitzending van a.s. zondag om 9.30 uur op NPO 2 waarin de scriba van de PKN, ds. De Reuver zal spreken.

Mochten er redenen zijn deze periode te verkorten of te verlengen dan zullen we dit uiteraard laten weten en ook vertrouwen wij erop dat deze en nadere berichtgeving zoveel mogelijk wordt gedeeld.

Tenslotte maken wij u in dit schrijven attent op het gegeven dat ds. C. Verburg, emerituspredikant die woonachtig is in Kamerik, bereid is gevonden pastorale werkzaamheden in onze gemeente te willen gaan verrichten.

Om feeling te krijgen met onze gemeente zal hij – om te beginnen – 5 april onze voorganger zijn.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad

13 maart 2020