Vanuit de diaconie De diaconie is op pad gegaan met de Pinkstergroet voor onze 75-plussers. Niet alleen om fijne Pinksterdagen toe te wensen, maar ook om gelijk te informeren of alles goed gaat en of we nog wat kunnen betekenen. Collectes De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.Wij roepen u op uw gift nu rechtstreeks over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming. Voorbeden in de vieringen Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com.Lees verder

Vanuit de diaconie De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.Wij roepen u op uw gift nu rechtstreeks over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming. Voorbeden in de vieringen Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek naar nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed. Kerkomroep en Youtube Velen van u volgen de diensten in De Open Poort via deLees verder

“Ik heb m’n dag niet”, zei iemand tegen mij. Er was niets bijzonders aan de hand, maar het kán: je hebt gewoon je dag niet. En je mag dat zeggen. Dat is zeer legitiem. We moeten ons in deze dagen niet groter houden dan we zijn. Zeker, wat ik meemaak, is slechts klein leed. Dat weet ik maar al te goed. Natuurlijk heb ik net als ieder ander te maken met de corona-beperkingen, maar ik kom buiten, fiets, spreek mensen op gepaste afstand, ga voor in kerkdiensten. Ik heb niet te klagen. En toch mag je, ja móet je soms zeggen: wat een nare tijdLees verder