374df78_w223_apenpoort.png Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. De QR-code is gekoppeld  aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.
Ook de koffiepotjes hebben nu hun eigen QR-code.

Van onze predikant

Wezenzondag

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, aanstaande zondag, wordt in de kerk ‘wezenzondag’ genoemd. Van het bijzondere karakter van deze zondag was ik me vroeger niet zo bewust, omdat de aandacht deze periode sterk uitgaat naar Hemelvaart en Pinksteren. Pas toen ik een collega erover hoorde preken, veranderde dat.
Wezenzondag ligt tussen Hemelvaart en Pinksteren. Met Hemelvaart viert de kerk de opname van Jezus in de hemel. God, de Eeuwige, ontvangt Jezus bij zich en laat Jezus ten volle toe in diens wijsheid. Verenigd geven zij, ondenkbaar hecht verbonden, gestalte aan het werk en de verbondenheid van de Eeuwige met mensen.
De leerlingen ondertussen hebben hierbij op Hemelvaart het nakijken. Zij blijven verweesd achter. Het enige dat ze hebben is de belofte van Jezus dat hij hen een metgezel zal sturen, een bondgenoot. Iemand die hen zal helpen bij het vinden van de juiste woorden om het geloof in Jezus te vertolken, zoals een advocaat dat doet als je bij de rechter moet verschijnen. Jezus noemt die helper de ‘Geest van de waarheid’. Hoe ze zich die hulp moeten voorstellen, weten de leerlingen niet. Dat wordt pas met Pinksteren duidelijk, wanneer deze Geestkracht van de Eeuwige alle afstand tussen mensen teniet doet en iedereen de leerlingen van hart tot hart kan verstaan. Maar Pinksteren is nog onbereikbaar ver weg op het moment dat Hemelvaart net achter de rug is.
Verloren voelen de leerlingen zich daarom, al die dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Verweesd. Jarenlang zijn ze getuige geweest van iemand die hun hele leven heeft veranderd. Pasen heeft zich in hun hart gegrift. Ze weten dat ze in hun leven alle kaarten voortaan zullen zetten op wat ze van Jezus hebben geleerd. Maar hoe? Dat is de vraag waar ze niet uitkomen.
Mijn collega legde uit op welke momenten zij dat verweesde gevoel van de leerlingen bij zichzelf herkent. Dat is wanneer zij met anderen spreekt over haar geloof, en die haar glazig aankijken, alsof ze de woorden die zij gebruikt niet verstaan. Zij probeert haar geraaktheid onder woorden te brengen, de steun die ze van haar geloof ervaart, de verbondenheid die ze voelt met God, maar het is alsof het niet landt, niet verbindt. Alsof ze geheimtaal spreekt.
Mijn collega trok ook een vergelijking naar kerkdiensten. ‘Wat hier gebeurt, kan – hoe bemoedigend en verbindend het ook is voor hen die hier op adem komen – voor mensen die van buiten komen als geheimtaal overkomen.’ Op de momenten dat je je dat bewust wordt, kun je je alleen voelen met je geloof, zei ze. Het is niet dat het geloof dan weg is, juist niet. Je denkt alleen: hoe kàn ik toch wat in mij leeft, zó handen en voeten geven dat mijn geraaktheid óverkomt? Dat anderen kunnen invoelen wat ik ervaar?
Wezenzondag is de zondag waarop die kant van het geloof aandacht kan krijgen. Dat het zo lastig is dat je dat, wat jouzelf ten diepste drijft, soms zo moeilijk kunt verbinden met hen om wie je geeft.

Geurt Roffel

Terugblik

c228228_w1272_7634c15029c7436d8ff2.jpg Hemelvaartsdag 

Gistermorgen hebben Connie en Carel van Leeuwen traditiegetrouw weer een hemelvaartsontbijt verzorgd in De Open Poort.
Ruud Sneller had een boeiend meditatief moment voorbereid.
Het was waardevol om zo op deze dag, op dit wat vroege tijdstip, bij elkaar te komen.
Hartelijk dank aan allen die het mogelijk gemaakt hebben!

Van het pastorale team

82d5a4e_w570_koffie.png Inloopochtend

Vrijdagochtend 17 mei staat het pastorale team weer voor u klaar in De Open Poort met een kopje koffie of een kopje thee. Een gezellig praatje is altijd fijn maar we zijn er ook met een luisterend oor.
U bent van harte welkom om langs te komen vanaf 10:00  tot 12:00 uur.
Mocht u vervoer nodig hebben naar de kerk, dan kunt u contact opnemen met Marja

2ee64db_w550_geurt.jpg Open Poort Ochtend zondag 26 mei

Graag nodigen wij u uit om op zondag 26 mei, na de dienst waarin Colin gedoopt gaat worden, te blijven om te luisteren naar een voordracht van onze predikant Geurt Roffel. Het thema is ‘En wie ben ik volgens jullie’?
Geurt heeft in zijn dissertatie systematisch uiteen gezet hoe zes toonaangevende christologen Jezus Christus zien. Voor het vormen van zijn gedachten heeft hij zich laten inspireren door twee filosofen, Derrida en Gadamer. Hun zienswijze en benadering lopen als een rode draad door zijn onderzoek.
Na de voordracht kunnen we nog met elkaar napraten bij de lunch die door het pastorale team georganiseerd wordt.
U kunt zich voor de lunch aanmelden op de lijst in de hal van de kerk.

Hopelijk tot de 26e!

Van de diaconie

75328ad_w1272_img20240505110638.jpg Er was afgelopen zondag weer een hele mooie opbrengst voor de Voedselbank.
Iedereen heel erg bedankt voor uw hulp hierbij.

De volgende inzameling zal zondag 2 juni zijn.

3a33b34_w300_download7.jpg Maaltijd van de Heer collecte

Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië.
Van harte aanbevolen!

Van de bloemencommissie

ac34a8a_w1272_img202404281209471.jpg 03d7cc1_w1272_5mei.jpg De bloemen van zondag 28 april zijn bij familie Koning gebracht. Het boeket van zondag 5 mei heeft een plekje bij dhr. Teun van der Kooij gekregen.

fd3b0f8_w1272_90ef0bbddf404a4fb6be.jpg Wij feliciteren:

Deze editie geen 75-plussers jarig.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief

374df78_w223_apenpoort.png Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. De QR-code is gekoppeld  aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.
Ook de koffiepotjes hebben nu hun eigen QR-code.

Van onze voorzitter

De kerkenraad

Net zoals elke gemeente, vereniging of organisatie heeft ook een kerkelijke gemeente een bestuur nodig. Zij zetten het beleid uit en zorgen ervoor dat daar dan ook geld voor beschikbaar is. Dat is dus ook de taak van onze kerkenraad. Het is verheugend dat Gerard
Croiset zondag bevestigd wordt als diaken en dat Connie van Leeuwen te kennen heeft gegeven in oktober, voorlopig voor een jaar, de andere helft van die taak weer op zich wil nemen.
Zie het bericht van de Diaconie.
Heel veel dank zijn wij Marja Vilijn verschuldigd. Na ruim vier jaar neemt zij afscheid als diaken. We zullen nooit vergeten hoe zij, naast al haar andere diakonale taken, ons als gemeente door de corona crisis heeft geleid. Gelukkig blijft zij lid van het pastorale team, daarvoor wordt zij zondag bevestigd.
Blijft niettemin dat we om onze taak goed uit te voeren nog een aantal kerkenraadsleden kunnen gebruiken: een ouderling- kerkrentmeester, volgens de kerkorde moeten dat er twee zijn, nu nog Anja van Kesteren en Ton Eijkenaar. Ton treedt in oktober af, na meer dan vier jaar deze taak op zich genomen te hebben. Dus zijn we op zoek naar de tweede
kerkrentmeester.
Ook bij de Diaconie, die in onze gemeente belangrijk werk doet, kunnen ze nog een nieuwe diaken gebruiken. Dan zijn we nog op zoek naar een jeugdouderling, de schakel tussen onze jonge gemeenteleden en de kerkenraad. Drie belangrijke bestuurders die maken dat onze kerkenraad de komende tijd haar taken goed uit kan voeren. Weet u iemand die u geschikt acht voor een van deze ambten, geeft u dan de namen door aan onze scriba: scriba@deopenpoortharmelen.nl of doe een briefje in de bus op Jaagpad 12.
Natuurlijk mag u ook zichzelf aanmelden!

Ik denk weleens terug aan de tijd dat ik jong was. Toen hadden we nog ambtsdragers verkiezingen! We kunnen ons dat nu bijna niet meer voorstellen, maar er was dan een hele lijst van namen waar we uit konden kiezen. En het werd als best eervol ervaren als je voor een ambt gekozen werd. Wat is er wat dat betreft een hoop veranderd in de afgelopen jaren. En waardoor komt het dat het zo moeilijk geworden is om voldoende mensen te vinden die deze belangrijke taak op zich willen nemen?

Iets heel anders. Op de laatste kerkenraadsvergadering kwam ter sprake dat er soms een gemeentelid overlijdt en de nabestaanden dan niet weten dat de overledene lid was van De Open Poort. Zeker ook als de kinderen al lang buiten Harmelen wonen en niet weten hoe ons te bereiken. Daarom willen we u er op wijzen om bij een gesprek met uw kinderen of andere familie hun te vertellen dat u lid bent van onze kerkelijke gemeente en bijvoorbeeld het telefoonnummer van onze predikant of het mailadres van onze scriba te geven. U kunt natuurlijk ook zelf een en ander op schrift vastleggen, voor het geval dat. Zo voorkomen we
dat een gemeentelid overlijdt en we zelf op zoek moeten naar familie.

Anneke Boskma- de Zoete

Hemelvaartsdag

16bb085_w318_images.jpg Ontbijt op Hemelvaartsdag

Donderdag 9 mei a.s. is het Hemelvaartsdag.
Er is die dag geen kerkdienst, maar u en jullie worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het inmiddels traditionele ontbijt op deze morgen, dat om 8.30 uur begint. Eveneens traditiegetrouw zijn ook dit jaar Connie en Carel van Leeuwen bereid gevonden om de voorbereidingen voor dit samenzijn te treffen. Dank daarvoor! Op de dag zelf zullen er helpende handen nodig zijn om het geheel in goede banen te leiden, maar dat zal ongetwijfeld wel lukken. Ondergetekende zal zorg dragen voor een kort meditatief moment. Op het prikbord in de hal van de kerk hangt een intekenlijst, waarop ieder van ons haar of zijn deelname kenbaar kan maken.
Geef Hemelvaartsdag 2024 een mooie start, om 8.30 uur samen in De Open Poort.

Ruud Sneller

Van College van Kerkrentmeesters

Dank aan de Kringloopcommissie.

Bij de kringloopcommissie denken wij direct aan Johan Griffioen en Jan Hoogendoorn maar er zijn meer helpers. Wij willen hen allemaal bedanken. Via de verkoop van ingeleverde spullen hebben zij twee doelen bereikt. Er is minder weggegooid en de opbrengst geeft mogelijkheden om de kerk financieel te steunen. Eerder dit jaar betaalden zij de nieuwe cv ketel en nu hebben zij de helft van het dubbele glas betaald. 10.000 euro!
Goed idee dus om gebruikte spullen bij hen te brengen en ook om ze daar te kopen!.

e9a4a98_w1272_20240424175540.jpg Wat is het hier kaal!

Afgelopen week is er door een aantal gemeenteleden hard gewerkt om de struiken te snoeien en/of weg te halen. Dit is gedaan om ruimte te creëren. Dit is nodig voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie; de werkzaamheden hiertoe starten op 6 mei.
Meer ruimte is ook handig bij de werkzaamheden aan het kerkdak die waarschijnlijk begin zomervakantie plaats zullen vinden.

En heeft u al een kijkje genomen in de Jeugdruimte? Ook hier is hard gewerkt en alles ziet er weer fris en opgeruimd uit.

Van de diaconie

Vanuit de diaconie kunnen we goed nieuws melden.
We wisten al dat Gerard Croiset bereid was om de ene helft van een diaconale duobaan op zich te nemen, namelijk de financiën.
Connie van Leeuwen wil de andere helft van deze taak op zich nemen, namelijk het als diaken meedraaien bij de diensten en het helpen bij activiteiten. Omdat zij pas recent te kennen heeft gegeven dit te willen doen, zal zij pas in oktober bevestigd worden. Zij zal wel al mee gaan helpen met de activiteiten bij de diaconie, maar nog geen diensten draaien.
Wij hopen dat Gerard en Connie hun ambt binnen onze gemeente met liefde en toewijding mogen vervullen en dat zij zich gesteund mogen weten door Gods zegen.

Gerard zal in de dienst van 28 april bevestigd worden als diaken.
Marja zal in diezelfde dienst afscheid nemen als diaken en bevestigd worden als pastoraal bezoeker.

a4a77bf_w347_voedselbank.jpg

Boodschappenlijst voor Voedselbank Woerden
Mei 2024

  • Houdbare melk
  • Aardappelpuree
  • Mayonaise
  • Potten oploskoffie (klein en groot)
  • Jam (niet zelf gemaakt)
  • Pasta
  • Witte rijst
  • Limonadesiroop
  • Deodorant
  • Douche gel

Nog een paar tips:
Geen alcohol houdende producten (dranken, bonbons, e.d.).
Geen producten die (bijna) over datum zijn.
Geen aangebroken verpakkingen.

Diversen

50bafa6_w457_examen.jpg Eindexamen leerlingen gezocht

De eindexamens komen er weer aan.
Ik wens alle eindexamen leerlingen veel succes hiermee.
In juni komt de uitslag en weten de leerlingen of ze zijn geslaagd.
Namens De Open Poort wil ik de geslaagden gaan feliciteren. Kent u jongeren, die dit jaar eindexamen doen, wilt u die dan doorgeven aan mij via ellen.verkleij@gmail.com?

Ellen Verkleij

7acd021_w640_4mei.png Dodenherdenking 4 mei

De Oranjevereniging en het Interkerkelijk Overleg Harmelen organiseren ook dit jaar de 4 mei herdenking. Om 19.00 uur is er een dienst in de Bavo kerk met als thema “Grenzenloos gedenken”. Medewerking wordt verleend door het Bravissimokoor, de scouting, Kees van den Berg en leden van het Interkerkelijk Overleg. Deze dienst kan ook gestreamd worden via Kerkdienstgemist.nl.
Na afloop volgt de stille tocht naar het Monument op het Kerkplein. Hier wordt gesproken door een vertegenwoordiger van de Oranjevereniging, van de gemeente Woerden en er worden gedichten voorgedragen. Na de twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus is iedereen in de gelegenheid bloemen te leggen bij het monument. Wij hopen op uw/jouw aanwezigheid.

bdcb2dc_w354_raadvankerken.jpgOranjevereniging & IKOH Stadswandeling Ongelooflijk Woerden

Wegens succes verlengd en uitgebreid met 2 nieuwe wandelingen!

Ga mee op de ontdekkingstocht langs plekken van macht en onmacht, ketters en kardinalen, respect en uitsluiting, geloof en ongeloof en beleef samen de historie van Woerden!

Waren de inwoners van Woerden altijd vrij om te geloven wat zij wilden? Inspiratie of verbanning, brandstapel of Bätz-orgel. Laat je verrassen door oude verhalen in een nieuw perspectief. Na de wandeling heb je Woerden, gelovigen en ongelovigen, en jezelf beter leren kennen. Tijdens een 1,5 uur durende stadswandeling bezoeken we historische plekken en monumenten die het verhaal vertellen van Woerden. Na afloop drinken we samen iets in koffiebranderij OVErHOOP.

De wandelingen worden gehouden in mei, juni en juli op woensdag en zaterdag om 10 uur, vertrek vanaf de Petruskerk (Kerkplein, 3441 BG, Woerden). Er zijn vier wandelingen om uit te kiezen, elk met een ander thema.

Voorafgaand aan de wandeling kun je nog de Petruskerk bezoeken waar bijvoorbeeld de tentoonstelling over Bonifatius te zien is.

In: mei, juni en juli op woensdag en zaterdag

Tijd: start 10.00 uur voor de Petruskerk (Kerkplein, 3441 BG Woerden), duur 2 uur

Prijs: € 7,50 inclusief koffie/thee en toegang stadsmuseum

Aanmelden: via de website: kerkeninwoerden.nl

Wandeling 1: Waar vind jij God?

Waarom zijn kerken zo verschillend? Waardoor word jij aangesproken? Waar ontmoet je mogelijk een glimp van God of word je in je binnenste geraakt? Komt dat door een gebouw of door iets anders? We bezoeken de 4 kerken in de binnenstad, horen iets over hun binnen en buitenkant en delen met elkaar wat ons raakt.

zaterdag 4 mei woensdag 5 juni woensdag 3 juli

Wandeling 2: Godsdienst (on) vrijheid, verhalen

Loop mee en luister naar verhalen in de Petruskerk, Lutherse kerk, Anna kapel, Bonifatius, het zwaard van Woerden. Over een dappere katholieke priester, paarden en soldaten in de Lutherse kerk, de eerste kerk van Woerden, het geloof van de Romeinen en waar kwamen die protestanten nu vandaan?

zaterdag 18 mei woensdag 15 juni zaterdag 13 juli

Wandeling 3: Het joodse leven in Woerden

De eerste joodse inwoners, het kasteel, de joodse begraaf plaats, onderduikverhalen, stolpersteinen, het Joods monument, de boekrollen, en waar was de synagoge?

woensdag 22 mei woensdag 19 juni woensdag 10 juli

Wandeling 4: Godsdienst (on) vrijheid, verhalen

Loop mee en luister naar de verhalen op de hoge wal, de begraafplaatsen, het kasteel, de Bonaventurakerk, het klooster, het gereformeerd weeshuis. Verhalen van Jan de Bakker, Willem van Oranje, de martelaren van Gorkum, de Franciscaner monniken, Everardus Bogardus. En waarom is de Bonaventurakerk zo groot en rijk versierd?

zaterdag 1 juni zaterdag 29 juni zaterdag 27 jul

Deze wandelingen worden ondersteund door de Raad van Kerken Woerden en zijn gesubsidieerd door de PKN en plaatselijke kerken.

Voor meer informatie en online aanmelden: kerkeninwoerden.nl

Voor meer informatie over de rondleiding: bel met gids Marja Hanko (06-41603641)

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief

374df78_w223_apenpoort.png Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. De QR-code is gekoppeld  aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.
Ook de koffiepotjes hebben nu hun eigen QR-code.

Van onze predikant

Tussen waken, tussen dromen – een paaslied

De Paasnachtdienst is voor mij een van de mooiste diensten van het jaar. De kerk is donker en stil als we samenkomen. Er klinkt nog de stilte van de Goede Vrijdag. Dan komt de nieuwe Paaskaars de ruimte binnen en ontsteekt iedereen een eigen kaarsje aan het licht. Vervolgens licht in liederen, verhalen en mensen, het licht op van de opstanding. Nog voor op Paasmorgen alles in het teken van dat licht staat, vieren we het klein. Alsof we deel zijn van wat de vrouwen bij het graf overkwam, op de vroege eerste Paasmorgen. Op verschillende manieren klinkt de hele dienst door hoe geloven het verschil kan maken tussen verdriet en hoop, tussen angst en vrij zijn, tussen onmacht en uitzicht.
Toen we met een groepje de Paasnachtdienst voorbereidden, ontdekte ik een lied dat me tot dan toe onbekend was en dat precies deze sfeer raakt. Je vindt het in het Liedboek 2013, nummer 631.

Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van ’t graf genomen,
horen vrouwen het bericht
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

Mooi vind ik hoe de schrijfster, Hanna Lam – zij is bekend geworden van de kinderliedbundels Alles Wordt Nieuw – zowel gevoelig is voor de sfeer van het moment, als voor de vrouwelijkheid van de vrouwen. In het tweede couplet is het of ze de opwekking van Jezus uit de dood met zwangerschap en geboorte vergelijkt. Ze schrijft:

Zij die zich als eersten buigen
over leven in haar schoot
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.

In het derde couplet wordt het telkens een beetje lichter, tot in het vierde couplet het licht van de opstanding met het licht van de lente vergeleken wordt. De hele wereld bloeit op.
We zongen het lied in de Paasnachtdienst. Kars zong het eerste couplet, de volgende verzen zongen we samen. Hier kun je het terugkijken: Sinds de Paasnacht gaat het deze weken met me mee.

Geurt Roffel

Vanuit de Kerkenraad

Opstelling stoelen

Als kerkenraad zijn wij op zoek naar een opstelling die zowel voor een voorganger prettig is,
het is immers niet fijn om kleine groepjes mensen verspreid door een hele kerk aan te moeten spreken, als voor de gemeente.
In de stille week staan de stoelen vanwege het geringere aantal mensen dat komt in een kring in het midden van de kerk. De kerkgangers gaven toen terug hoe fijn het zingt als je zo bij elkaar zit, hoeveel meer je het samenzijn ervaart als je elkaar aan kunt kijken en dichter bij elkaar bent..
Er kwamen zoveel positieve reacties dat we besloten hebben om de stoelen voorlopig zo te laten staan.
We willen vooral de mensen uit de zijvakken vragen om in het midden plaats te nemen. Misschien voelt het eerst wat onwennig om op een andere plek te zitten dan u gewend bent, maar wie weet ziet u de beamer wel veel beter vanaf die plek of ervaart u andere voordelen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Namens de Kerkenraad, Anneke Boskma en Marja Vilijn

Terugblik Pasen

03abb23_w1200_img20240331wa0007.jpg bdeacaa_w1200_img20240331wa0005.jpg a498663_w1272_img20240407091256.jpg Diensten rond Pasen

We kunnen terugkijken op ontroerend mooie diensten in de Stille Week. Op Witte Donderdag hebben we de Maaltijd van de Heer gevierd. Op Goede Vrijdag hebben we het Passieverhaal verder gevolgd en klonk het sterven van Jezus aan het kruis door in de prachtige pianomuziek van Roel Bontan. Gelukkig hoorden we in het laatste lied alweer het naderende licht doorklinken. Op Stille zaterdag werd de stilte doorbroken door het Licht van Christus: De nieuwe Paaskaars werd binnengedragen en wij mochten in de kring het licht doorgeven. Eerste Paasdag mochten we met elkaar gedenken dat de Heer waarlijk is opgestaan!

Teruglik Gezinsdienst ‘Ongelovige Thomas’

Wat hebben we weer een mooie gezinsdienst gehad afgelopen zondag 7 april, waarin we met de kinderen het Passieverhaal mochten volgen. De leerlingen van Jezus met natuurlijk Petrus, Judas, Maria Magdalena en de soldaten waren aanwezig om te vertellen wat zij meegemaakt hadden. Ook kwam Thomas vertellen over zijn ervaringen en waarom hij uiteindelijk toch geloofde wat er gebeurd was. Het geheel werd muzikaal begeleid door Ariël, Wim Kuijt en een aantal leden van de Cantorij. Fijn om te zien dat er ook veel ‘iets minder jonge’ aanwezigen genoten hebben van deze dienst! Er gaat veel werk in de voorbereidingen van zo’n dienst zitten, dus iedereen die eraan meegwerkt heeft: Hartelijk bedankt! 2208175_w1272_gridart2024040913555.jpg

In memoriam

ab65d8d_w638_schermafbeelding2024.png Op 4 april jl. is ons gemeentelid Coby Gerritsen overleden in de leeftijd van 84 jaar. Coby heeft gewoond aan de Mauritshof waar in 2018 haar man overleed. In 2021 verhuisde zij naar een aanleunwoning in Huize Gaza. De laatste maanden van haar leven had zij meer zorg nodig en woonde zij in het huis zelf. Haar gezondheid nam af, haar geheugen liet haar in de steek.
Wij herinneren Coby als onze hulpkoster, zij heeft dat vele jaren trouw gedaan. Ook heeft zij zich ingezet voor de kringloopcommissie.
Wij zullen zondag ter nagedachtenis aan Coby ‘Wat de toekomst brengen moge’ zingen.

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

fd3b0f8_w1272_90ef0bbddf404a4fb6be.jpg Wij feliciteren:

13 april- Mw. A.van ‘t Wout- Verweij
21 april- Mw. Elly van Dam
22 april- Mw Geiske van Leeuwen

Allen een fijne verjaardag en een goed nieuw levensjaar gewenst vanuit “De Open Poort”.

Vanuit het Pastorale Team

c4b3c36_w570_koffie.png Inloopochtend

Nu het weer wat warmer wordt en het voorjaarszonnetje ons naar buiten lokt starten wij ook weer met onze gezellige inloopochtenden.
Vrijdagochtend, 19 april, bent u van harte welkom tussen 10:00-12:00 uur voor een kop koffie, kop thee  en een gezellig praatje of een goed gesprek. Zien wij u ook?

Namens het PT, Marja Vilijn

Van de diaconie

Alle levensmiddelen voor de voedselbank zijn weer in dozen klaargezet om naar de voedselbank gebracht te worden. Iedereen weer erg bedankt voor uw hulp!
Bij de Voedselbank zijn het aantal afhankelijke huishoudens gedaald van 184 naar 136 huishoudens. Dat komt omdat het kindgebondenbudget structureel flink gestegen is dit jaar. Helaas betekent dit niet dat er minder hulp nodig is, want de instroom is ook hoger dan vorig jaar. Uw hulp is nog steeds hard nodig en wordt erg gewaardeerd!

dadc5e9_w1272_whatsappimage2024030.jpg Een tipje van de sluier.

Ik heb 4 weken in Israël mogen doorbrengen. Ik ben bij boeren aan het werk gegaan, maar behalve dat heb ik heel veel mensen ontmoet, verhalen gehoord en mooie plekken bezocht. Ik deed dit als vrijwilliger bij Lema’ancha. Zij werken onder het motto ‘zegen van de Vader, door jullie, voor hen’. Echter, de betekenis Lema’ancha is ‘voor jou’. Waar ik voor kwam om te doen, staat dan ook nauwelijks in verhouding met wat deze reis voor mijzelf heeft gedaan. Het zal onmogelijk zijn alles met de mensen om mij heen te delen, maar ik wil graag wat laten zien van mijn belevenissen. Na de dienst van zondag 21 april wil ik een korte presentatie/powerpoint met jullie delen. Iedereen is welkom om te komen kijken en luisteren!

Jesca Wijnsma

Diversen

ab65cea_w612_istockphoto135930042.jpg Beste mensen,

Onze dochter Andrea, schoonzoon Matti, kleindochter Elayna en haar toekomstige zusje/broertje zijn op zoek naar een gemeubileerde woonruimte in de omgeving van Utrecht voor de periode van tweede helft augustus tot eind maart 2025.
Matti volgt dan een semester van zijn master theologie aan de Universiteit van Utrecht.
Bij voorkeur een woning met 2 slaapkamers, woonkamer, huurprijs tot circa € 1000. Wilt u met hen meedenken ?

Greet en Hans den Braber

7acd021_w640_4mei.png

Dodenherdenking 4 mei

De Oranjevereniging en het Interkerkelijk Overleg Harmelen organiseren ook dit jaar de 4 mei herdenking. Om 19.00 uur is er een dienst in de Bavo kerk met als thema “Grenzenloos gedenken”. Medewerking wordt verleend door het Bravissimokoor, de scouting, Kees van den Berg en leden van het Interkerkelijk Overleg. Deze dienst kan ook gestreamd worden via Kerkdienstgemist.nl.
Na afloop volgt de stille tocht naar het Monument op het Kerkplein. Hier wordt gesproken door een vertegenwoordiger van de Oranjevereniging, van de gemeente Woerden en er worden gedichten voorgedragen. Na de twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus is iedereen in de gelegenheid bloemen te leggen bij het monument. Wij hopen op uw/jouw aanwezigheid.

Oranjevereniging & IKOH

Voorjaarswandeling

Op zondagmiddag 21 april 2024 is er de derde omloop wandeling in Harmelen georganiseerd door De Open Poort en het Dorpshuis. Het concept is: een mooie wandeling om en door ons dorp en in gesprek komen met een (on)bekende dorpsgenoot. Dit keer is er een tussenstop bij de Kievit en een voorjaarssoepje bij terugkomst in het Dorpshuis rond 16.30 uur. Meld je aan via omlopenharmelen@gmail.com. Deelname is gratis met vrije gift.

Hartelijke groeten en we zien uit naar je deelname.

Corinna, Iris, Hilde en Kees dbb934b_w530_schermafbeelding2024.png

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief