Impressie van de openluchtdienst van 5 september jl.

Geurt las tijdens de dienst ook nog een bewerking van een gedicht van Paul van Vliet voor:

Ik hoop in het nieuwe seizoen op mensen die bergen verzetten,
die dóór blijven gaan, met hun kop in de wind.
Ik bid om mensen, die risico’s nemen,
die vol blijven houden met het geloof van een kind.
Ik bid om mensen die dingen beginnen
waar niemand van weet, wat de afloop zal zijn.
Ik bid om mensen die met vallen en opstaan
niet willen weten van water in wijn.
Voor Geurt was er een plekje in de schaduw
Er kwam zelfs nog een lifter voorbij die
zijn vertrouwen in de toekomst uitsprak
Ik hoop op mensen die blijven vertrouwen;
die van te voren niet vragen voor hoeveel en waarom.
Ik bid om mensen die dóór blijven douwen:
van doe het maar wèl, en kijk maar niet om.
Ik bid om het beste van vandaag en van morgen,
ik bid voor het mooiste waar ik van hou.
Ik zoek naar het maximum wat er nog in zit
in vandaag en in morgen, in mij en in jou.

Stemming Goede Doelen tijdens de openluchtdienst

Tijdens de openluchtdienst konden de aanwezigen weer stemmen op goede doelen binnen en buiten Nederland. Tevens kon men zelf goede doelen aandragen.
Hieronder vindt u de uitslag van deze stemming met de daaraan gekoppelde bedragen die de diaconie zal overmaken.
ZWO doelen

1-Christian Refugee Relief
2-Kameroen landbouw training
3-Hart voor kinderen
4-Ondersteuning in Moldavië
5-Hulp aan vervolgde Christenen
6-Bijbels voor arbeidsmigranten
15 stemmen
15 stemmen
18 stemmen
1 stem
6 stemmen
3 stemmen
600 euro
600 euro
720 euro
40 euro
240 euro
120 euro

Doelen in Nederland

1-Villa Vrede
2-Stichting gevangenen
3-Voedselbank Woerden
4-SchuldHulpMaatje
5-Ondersteuning Leon Rasser
6-Sleep Inn Utrecht
18 stemmen
2 stemmen
6 stemmen
11 stemmen
17 stemmen
14 stemmen
680 euro
80 euro
240 euro
440 euro
680 euro
560 euro

Vrije doelen

-Devotion jeugdkerk
-Uitzending gemeenteleden bv World Servants
-Kinderwinkel Den Haag
-Vakantiebureau Doorn
-Afghanistan
40 euro
40 euro
40 euro
40 euro
40 euro

Geboren!

Deze wolk is Rowan. Zoon van Emily en Ruud de Langen, broertje van Jayden en Mason. Hij is 3 september geboren.
Er is een witte roos bij de ouders gebracht!

Inzameling voedselbank

Zaterdag 11 september zijn we tussen 10 en 11 uur weer aanwezig bij De Open Poort voor de inzameling van levensmiddelen voor de voedselbank. We hopen u daar weer te mogen begroeten!

Verschijnen Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief verschijnt waarschijnlijk eerder dan u verwacht had. Dit is i.v.m. vakantie van de redactie. De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u weer op 1 oktober. Tot dan!

Kennismaken en inrichten

Geurt Roffel,
Via de pastorale kennismakingsgesprekken leer ik de gemeente kennen en dat levert allerlei inspirerende ontdekkingen op. Naast dat het een bijzonder geschenk is wanneer je door elkaars ogen in elkaars levens mag meekijken (de kennismakingsgesprekken krijgen geregeld het karakter van een groepsgesprek, waarin iedereen op elkaar reageert) hoor ik tot mijn verrassing dat De Open Poort veel oecumenische stellen kent. In mijn vorige gemeente leerde ik de rooms- katholieke kerk van binnenuit kennen. Mijn directe collega, Josephine van Pampus, was een rooms-katholiek pastor. Het voelt alsof die opgedane kennis precies past in De Open Poort, het oecumenisch geloofsgesprek is iets waar veel mensen in delen. Waardevol is ook dat mensen tijdens de gesprekken aangeven hun betrokkenheid te willen intensiveren. Wie weet waar dat toe leidt.
Met onder anderen Dik de Groot keek ik de afgelopen week naar mijn ontvangstruimte in De Open Poort. Als je eens in De Open Poort bent, neem dan een kijkje om de hoek van de deur. Misschien ben ik er wel, en zo niet, dan zie je de ruimte als het goed is langzaam veranderen. Bij Johan Griffioen in de kringloop vond ik onder meer leuke stoelen, een tafeltje, een kleedje en een schemerlamp (pas op: het kleedje wordt binnenkort anti-slip gemaakt, nu kun je er nog over uitglijden). Op de deuren installeerde ik drie posters die iets zeggen over hoe ik in mijn geloof sta.
Vanzelfsprekend laat de eerste deur iets zien van mijn band met de kinderen van De Open Poort.
En verder sprak ik met Anneke Boskma, in het kader van een interview voor de dorpskrant. Het werd een gesprek waarin ik veel van mezelf kon laten zien. Fijn, want waar mogelijk zoek ik graag ook de verbinding met het dorp. Ik sprak er onder meer over het idee om op termijn iets voor zinzoekers op te zetten. Als je daarover wilt meedenken, heel graag. Spreek me aan, of mail of app me (predikant@deopenpoortharmelen.nl).
Wat ik hierboven beschrijf, is maar een greep uit wat er op dit moment allemaal gebeurt. Misschien denk je: ‘Kan dat allemaal in een 40%-aanstelling?’ Goede vraag! Het antwoord erop is voor mij op dit moment ook een leerweg waarop ik elke week meer ervaring opdoe. Ik prijs mezelf gelukkig met de vele mensen die me helpen ontzorgen, zodat ik me op mijn kerntaken kan focussen.

Crèche vanaf 5 september

Vanaf de openluchtdienst op zondag 5 september kunnen de kinderen van 0 t/m 3 jaar weer iedere week naar de crèche komen. Ellen Verkleij kan nog volwassenen als extra leiding gebruiken en middelbare scholieren als hulpleiding. Hebben jullie vragen over de crèche, neem dan met Ellen contact op via ellen.verkleij@gmail.com.

Kindernevendienst vanaf 12 september

Vanaf zondag 12 september kunnen de kinderen van de basisschool weer iedere week naar de kindernevendienst komen. Erna de Groot kan nog extra leiding gebruiken. Hebben jullie vragen over de kindernevendienst, neem dan contact op met Erna (via mail dik.erna.t@gmail.com) of Ellen Verkleij (via ellen.verkleij@gmail.com).

Ringleiding

Een aantal mensen heeft de afgelopen tijd aangegeven dat het geluid in de kerk niet altijd even goed is en dat de predikant zo nu en dan moeilijk te verstaan is. Dit probleem wordt uitgezocht. De ringleiding is oud en er moeten waarschijnlijk reparaties aan gedaan worden. We hopen snel het geluid op orde te hebben!

Vakantie beamisten

In de vorige Nieuwsbrief vroeg ik u nog om de liedboeken mee te nemen nu de beamisten met vakantie zijn. Gelukkig heeft Kees van Kesteren de afgelopen weken de streaming geregeld en als kers op de taart ook nog beamer presentaties gemaakt. De komende weken is hij afwezig, dus neem voor de zekerheid een liedboek mee maar aanstaande zondag zal Jos Terpstra proberen ook een beamerpresentatie te maken. Natuurlijk wordt de streaming in ieder geval geregeld.
Kees, bedankt voor je hulp de afgelopen weken

Voedselbank inzameling

De volgende inzameling zal zaterdag 14 augustus zijn van 10:00 tot 11:00 uur.
Bent u nog niet op vakantie of alweer terug dan bent u van harte welkom bij De Open Poort met uw houdbare levensmiddelen voor de voedselbank.

Bloemen van de kerk

De bloemencommissie is op vakantie 😊

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Liturgie zondag 8 augustus

Voorganger: Ds. J. Berkheij; Ouderling van dienst: Ellen Verkleij; Diaken van Dienst: Connie van Leeuwen; Organist/ pianist: Aartjan van Pelt


• Orgelspel
• Intochtslied psalm 62:1
• Afkondigingen
• Stil gebed
• Votum en groet
• Lied ‘Straks bijeen’ https://np-kroncrv-v2-staging.s3.amazonaws.com/Anneke.mp4
• Lezing 10 geboden
• Zingen psalm 62:5
• Gebed
• Schriftlezing: Mattheus 15:21-28
• Lied: Psalm 23A:1
• Verkondiging
• Muzikaal intermezzo door organist
• Zingen NLB 919:4
• Mededelingen
• Dankgebed en voorbeden
• Slotlied 286 NLB:1,2
• Zegen

Liturgie zondag 15 augustus 2021

Voorganger: Ds. R. Blokland; Ouderling van dienst: Oda van Groen; Diaken van Dienst: Marja Vilijn; Organist/ pianist: Pieter Verheul
Thema: God weet ervan
Deze zondag lezen we Ruth 4: 13-17. De tragiek in het leven van Naomi krijgt een verrassend en troostrijk slot. Je mag daar van voorzienigheid spreken. God zorgt dat er nog buiten het zicht van onze verbitterde en teleurgestelde ogen een toekomst klaarligt. Daar mogen ook wij op vertrouwen.
• Muziek
• Intochtslied (de gemeente gaat staan) Psalm 92: 1 en 7
• Moment van stilte
• Bemoediging en groet
vg.: Onze hulp is in de Naam van de HEER
allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
vg.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen: Die niet laat varen de werken van zijn handen
vg.: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, en van de Heer, Jezus Christus door de Geest die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde.
allen: Amen
• Gebed
• Lezing Ruth 4: 13-17
• Lied Psalm 67: 1 en 3
• Verkondiging
• Muziek
• Lied: 902: 1, 3 en 4
• Mededelingen door ouderling van dienst
• Toelichting op de collecte door diaken van dienst
• Dank- en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
• Inzameling van de gaven
• Slotlied: 413: 1 en 3
• Wegzending en zegen

Leren kennen

Geurt Roffel
Langzaam maar zeker vind ik mijn weg in Harmelen. Noodgedwongen is dat nog per auto, al weten Kars en ik inmiddels dat we eind oktober naar Woerden zullen verhuizen. We komen te wonen aan het Inarimeer, op een kwartier fietsen afstand van zowel Harmelen als Kamerik. Het boek waarin gemeenteleden zich voorstellen, is voor mij heel fijn om te lezen. Ik heb echt het gevoel dat ik de mensen erin leer kennen, omdat iedereen de tijd neemt zich voor te stellen. Ook nu al merk ik dat gefotografeerde gezichten levende gezichten worden. Hoewel ik dan nog niet elke naam of gebeurtenis scherp heb, probeer ik snel te leren en te combineren. Ik hou ervan mensen te leren kennen. Geloof begint voor mij bij het kennen van elkaar. Hoewel het in mijn geloof niet wemelt van bijbelteksten, denk ik daarbij op dit moment aan wat Jezus zegt in Johannes 10:14: ‘Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij’. In die beweging voeg ik me graag in.
De voorrangsregels in Harmelen blijken ondertussen nog een puzzel voor me. Ik schoof inmiddels al twee keer per ongeluk een weg op zonder voorrang te hebben. Dat heb je als nieuwkomer in een plek waar verder iedereen ongeveer wel weet hoe de dingen gaan. Als het me gebeurt, zijn mensen gelukkig vriendelijk en wordt er slechts zachtjes even getoeterd, waarop ik denk: ‘Oeps, weer wat geleerd.’
De werkkamer in De Open Poort fungeert als uitvalsbasis waar ik me tussen afspraken in even kan terugtrekken, aantekeningen kan maken en me kan opfrissen. Via telefoon, app en mail probeer ik zo goed mogelijk bereikbaar te zijn, ook als ik een dag vanuit huis werk. Reageren kost me even tijd, ook omdat nog niet precies weet hoe alles gaat. Ik ben blij te merken dat ook via de app, mail en telefoon mensen me weten te vinden.
Hartelijke groet en alle goeds.

En hierbij het bewijs dat alles al goed op de rit wordt gezet!
De preekdiensten van Geurt voor 2021/2022 worden in goed overleg door Joke Croiset en Afke Boes met leden van de preekvoorziening uit Kamerik gepland.

Kennismakingsgesprekken met onze nieuwe dominee

Woensdag 21 juli is een begin gemaakt met kennismakingsgesprekken tussen dominee Geurt Roffel en de gemeenteleden van De Open Poort. Geurt wil namelijk graag de komende woensdagen, tot zijn vakantie, gemeenteleden beter leren kennen. Dat gebeurt in kleine groepen van maximaal 7 mensen. Op die manier is het goed mogelijk wat meer over jezelf te vertellen, en ook Geurt vertelt dan over zichzelf. Afgelopen woensdag kwamen er twee groepen met elk 7 deelnemers bij elkaar in De Open Poort; de eerste om 13.30 uur en de tweede om 15.30 uur. De bijeenkomsten duurden elk anderhalf uur, en we mogen terugzien op hele mooie open en verdiepende gesprekken.
Voor de komende weken staan de volgende bijeenkomsten gepland:
▪ woensdagavond 28 juli één groep van 19.30 uur tot 21.00 uur
▪ woensdagavond 4 augustus één groep van 19.30 uur tot 21.00 uur
▪ woensdagmiddag 11 augustus van 13.30 uur tot 15.00 uur en
▪ woensdagmiddag 11 augustus van 15.30 uur tot 17.00 uur.
Daarna gaat Geurt genieten van een welverdiende vakantie.
Inmiddels heb ik een aantal gemeenteleden telefonisch benaderd om ze voor een bijeenkomst uit te nodigen. Daar ga ik mee door, want deze rechtstreekse manier van uitnodigen bevalt goed. Maar uiteraard kunt u zich ook zelf bij mij opgeven om aan één van de komende bijeenkomsten deel te nemen. Hartelijke groeten en wellicht tot ziens op de gespreksbijeenkomsten,

Jeannette Sneller.

Vakantie beamisten

Zoals u gewend bent, zal er in de vakantieperiode geen gebruik worden gemaakt van de beamer. Er is aan de voorgangers gevraagd om vooral een keuze te maken uit de liederen van het liedboek. Denkt u eraan om uw liedboek mee te nemen naar de kerk? Mocht u het vergeten dan hebben wij er natuurlijk altijd nog wel een paar liggen. Gelukkig gaan de online-uitzendingen wel door, dus u kunt ook vanaf uw vakantieadres onze kerkdiensten blijven volgen.

Aanmelden diensten

Er is gevraagd om nog eens aan te geven hoe je je kunt aanmelden om de kerkdiensten bij te wonen. Dat kan door een mail te sturen naar diaconie@deopenpoortharmelen.nl of door een telefoontje naar Jan Brundel.

Koffiedrinken

Wat heerlijk dat we met het mooie weer afgelopen zondag na de dienst buiten koffie hebben kunnen drinken. Fijn dat we elkaar zo weer wat meer kunnen ontmoeten en elkaar op ontspannen wijze kunnen spreken. Nu maar hopen dat het zonnetje voorlopig iedere zondag rond elf uur gaat schijnen!

Voedselbank inzameling

Iedereen weer hartelijk bedankt voor de bijdragen voor de voedselbank! Men is altijd erg blij en dankbaar voor alle gaven. U kunt ervan verzekerd zijn dat het terecht komt bij de mensen die dit het hardste nodig hebben!
De volgende inzameling zal zaterdag 14 augustus zijn.

Bloemen van de kerk

De bloemen van zondag 11 juli zijn naar Alie van Wensen gebracht.
Natuurlijk was er zondag 18 juli ook voor een mooi boeket gezorgd door de bloemencommissie. Die zijn aan mw. Onvlee overhandigd.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek
op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Liturgie zondag 25 juli
Voorganger: Mw.ds. Trees van Montfoort; Ouderling van dienst: Oda van Groen; Diaken van Dienst: Marja Vilijn; Organist/ pianist: Aartjan van Pelt
• Piano- of orgelspel
• Intochtslied: Psalm 70 Haast u om mij te redden
• Moment van stilte
• Bemoediging en groet
vg. Onze hulp is in de Naam van de HEER
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen Die niet laat varen de werken van zijn handen
vg. Genade zij u en vrede, van God onze Vader, en van de Heer, Jezus Christus door de Geest die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde.
allen Amen
• Gebed om ontferming
De intenties worden afgesloten met lied 301c:


• Glorialied: 305,1 Alle eer en alle glorie
• Gebed bij de opening van de Schrift
• Lezing: Marcus 6:45-52
• Lied: 917 Ga in het schip, zegt Gij (de organist speelt het een keer voor)
• Verkondiging
• Meditatief piano- of orgelspel
• Zingen: 352, 1,2,7
• Mededelingen
• Dank- en voorbeden, met gezongen responsie: lied 367h


• Stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
• Slotlied: 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat
• Wegzending en zegen, gezongen amen

Liturgie zondag 1 augustus

Voorganger: Ds. Geurt Roffel; Ouderling van dienst: Marcel den Hartog; Diaken van Dienst: Jan Brundel; Organist/ pianist: Cor Verbree
Het uitzicht laten inwerken
Als ik een dienst voorbereid, begint dat met een blik op het oecumenisch leesrooster.
Doorgaans maak ik een keuze uit de lezingen die het rooster voorgeeft. Daarmee zorg ik ervoor dat de tekstkeuze ook mij verrast. Uit de suggesties koos ik voor 1 augustus Handelingen 27:33-44 en Johannes 6:16-21. Beide teksten zijn als het ware vanuit een schip geschreven. Hoewel ik mijn best deed om alle liederen voor de dienst uit het nieuwe liedboek te kiezen (er is geen beamer), moest ik daarom een uitzondering maken. Ik kon voor mijn gevoel niet heen om ‘O Eeuw’ge Vader, sterk in macht’, een favoriet van me die, zo werd me verzekerd, ook in Harmelen heel bekend is. Het is overigens best een waagstuk om liederen te kiezen uit een boek waarin er ruim 1100 staan, voor een gemeente wiens liederenschat je nog moet leren kennen. Ik hoop dat we er samen uitkomen als er onbekendere liederen blijken te passeren.
Het thema dat uit beide lezingen naar voren komt, is voor mij ‘Het uitzicht laten inwerken’.
Daarmee ga ik aan de slag voor 1 augustus. Ik hoop op je verbondenheid, in De Open Poort, online of op andere manieren.
Overzicht van liederen en lezingen op 1 augustus
• Intochtslied: lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
• Kyriegebed, beëindigd met lied 301a: ‘Kyrie eleison’
• Glorialied: lied 308a ‘Gloria in excelsis’
• Eerste lezing: Handelingen 27:33-44
• Lied ‘O eeuwige Vader, sterk in macht’: 1, 2, 3
• Evangelielezing: Johannes 6:16-21
• Lied 917 ‘Ga in het schip’
• Overweging, aansluitend meditatief orgelspel
• Slotlied: lied 837: 1, 3, 4 ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’
Tekst Zeemanslied Gezang 467
1. O eeuw’ge Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grond’looz’ oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze bee
voor hen die zijn in nood op zee!

2. O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder ’t stormen rustig sliep
en wandeld’ over ’t schuimend diep,
o wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!

3. O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij ’t geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!