Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. De QR-code is gekoppeld  aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.
Ook de koffiepotjes hebben nu hun eigen QR-code.

Van onze predikant

Duidelijkheid?
In een uitzending van Buitenhof zag ik Tom-Jan Meeus, hij is politiek journalist voor het NRC.
Al eerder kwam ik hem tegen bij andere praatprogramma’s. In Buitenhof schoof hij aan om te praten over het essay dat hij dit jaar schreef voor de maand van de filosofie. ‘Duidelijkheid’ heet het. Het gaat in op de manier waarop politici als Geert Wilders politiek bedrijven, namelijk door heel duidelijk te zijn over wat ze veroordelen en voorstaan, ook als dit ten koste gaat van mensen en verbondenheid. Ik kocht het essay, omdat het thema me interesseert. Nu de formatiebesprekingen zover gevorderd zijn dat een nieuw kabinet aanstaande lijkt, las ik het.

Meeus ziet de duidelijkheid in de politiek doorbreken met de opkomst van Pim Fortuyn. In de jaren daarvoor was er in de politiek – en in de verslaggeving daarover – al wel een toenemende behoefte om klip en klaar te zeggen wat men vond, maar Pim Fortuyn maakte deze duidelijkheid tot zijn politieke stijl. In de jaren na Fortuyn zet deze ontwikkeling door, met mediatraining voor politici tot gevolg en een steeds scherper oog bij politici hoe ze hun standpunten het beste voor het voetlicht kunnen brengen. Meeus beschrijft hoe hij daarin als dagbladjournalist langzaam maar zeker aan de zijlijn komt te staan, omdat een interview in een dagblad veel minder aandacht trekt dan een televisieoptreden.

Wat door deze duidelijkheid aan het zicht wordt onttrokken, is dat de politiek niet zo helder is, zegt Meeus. Naar buiten toe presenteren politici zich weliswaar zo eenduidig mogelijk, maar insiders weten dat de besluiten die tot stand komen vaak het ondoorzichtige resultaat van geven en nemen zijn. Wie de kern van het politieke handwerk wil zien, moet kijken naar het wetgevingsoverleg. Daar worden vraagstukken in al hun gelaagdheid voor jaren afgewogen en zie je het scherpst welk effect politici hebben op de toekomst van het land.

Meeus’ essay is veel rijker dan ik het nu samenvat, het is beslist boeiend om te lezen. Wat mij erin aanspreekt, is dat Meeus ervoor pleit om je blik op de politiek te richten op de kerntaken, al zijn die onduidelijker dan je wilt en soms ook met onzekerheid omgeven. Schrijvend over de grote thema’s van deze tijd merkt hij op: ‘Voor of tegen iets zijn – het is zo plomp. (…) Mij interesseren mensen die in een open debat durven twijfelen over (…) dingen, zodat je meer te weten komt’. En hij pleit zowel bij politici als bij de media voor het zichtbaar houden van die twijfel.

Dat voel ik met hem mee. Twijfel maakt zichtbaar dat een ander ook gelijk kan hebben. Twijfel nodigt uit tot nadenken en verbindt. In de Bijbel en in de kerkgeschiedenis gaat mijn hart altijd uit naar mensen die strijdende partijen weten te verbinden als het erop aankomt. Van hen wil ik leren.
Een voorbeeld daarvan is voor mij paus Leo de eerste (400-461). Ik leerde hem kennen tijdens het werken aan mijn boek. Toen hij geconfronteerd werd met een kerkstrijd waarvan de tegenstanders zo onverzoenlijk waren dat er doden vielen, ging hij tot het uiterste om te verbinden. Zijn oplossing: na intensief overleg kregen beide partijen deels gelijk. Dat leverde weliswaar een midden op dat door niemand ooit onder woorden gebracht zou kunnen worden. Toch wist Leo dat dàt het hoogst haalbare was. Hier schoten bij nader inzien woorden tekort voor het samen gedeelde geloof.

Meeus sluit af met een pleidooi om politici te zien en te steunen in het wetgevende werk dat ze verrichten. Daarin schuilt de toekomst van onze democratie. Die les probeer ik in mijn oren te knopen.

Geurt Roffel

Terugblik op zondag 26 mei

8ab8fea_w1272_doop26mei.jpg 94e7e55_w1024_geurt26mei.jpg 26d6d55_w1272_202405261340351.jpg Wat een mooie ochtend hebben we met elkaar gehad op zondag 26 mei, waaraan de begeleiding van het combo nog een extra feestelijk tintje gaf!
Allereerst was er de doop van Colin. Na alle zorg was dit een mooi moment om als gemeente met het gezin van Martijn en Lisette te delen. Wij wensen Colin een leven vol zegeningen en liefde toe.

Na de dienst heeft onze predikant Geurt een inspirerende en bezielde voordracht gehouden over de vraag ‘En wie ben ik volgens jullie’, de titel van het boek dat hij schreef naar aanleiding van zijn promotieonderzoek. Hij gaat daarin op zoek naar het antwoord op de vraag of Jezus de Zoon van God is. Fijn dat je ons hebt willen inleiden in wat de hedendaagse theologen hierover zeggen, Geurt!
Meer informatie over deze ochtend vindt u hier op de website van Geurt.

Om hier nog over na te kunnen praten en de ochtend gezellig af te sluiten met elkaar had het Pastoraal Team een lunch georganiseerd. Daar hebben we genoten van heerlijke soep en lekkere broodjes.

Iedereen die meegewerkt heeft aan het organiseren van deze ochtend: hartelijk dank!

Vooruitblik naar 30 juni

f21f571_w1134_img20240604wa0008.jpg Zondag 30 juni: Een reis door de psalmen

Op zondag 30 juni a.s. ben ik voorganger in De Open Poort. Nu de vakantieperiode in zicht begint te komen en velen van ons wellicht op reis gaan, heb ik als thema voor deze dienst gekozen: een reis door de psalmen. In de psalmen vinden namelijk al onze menselijke gevoelens en ervaringen hun weerklank. Daarom zijn de psalmen ons zo dierbaar.

Welke psalm spreekt u het meeste aan? Bij mijn voorbereiding op deze dienst zou ik graag van u horen wat uw lievelingspsalm is, en waarom. Dan kan ik dat in mijn voorbereiding meenemen, zonder daarbij uw naam te noemen. Als u daartoe bereid bent, kunt u mij dat voor 20 juni laten weten via de mail (r.sneller@planet.nl), een briefje in de brievenbus op Jaagpad 12, een telefoontje of via direct persoonlijk contact.  Ruud Sneller

Vanuit het Pastorale team

d4aeee1_w570_koffie.png Inloopochtend

Vrijdagochtend 14 juni staat het pastorale team weer voor u klaar in de Open Poort met een kopje koffie of een kopje thee.Een gezellig praatje is altijd fijn maar we zijn er ook met een luisterend oor.
U bent van harte welkom om langs te komen tussen 10:00 en 12:00 uur.
Mocht u vervoer nodig hebben naar de kerk, dan kunt u contact opnemen met Marja.

Zomertijd

191789a_w191_zon.jpg
Je zou het niet altijd zeggen maar we gaan alweer richting de zomervakantie.
De kerkenraad heeft daarom de volgende mededeling.

De komende zomervakantieperiode loopt in onze regio van 13 juli tot en met 25 augustus.
Om in deze periode onze vrijwilligers zo min mogelijk te belasten, heeft de kerkenraad besloten om dan geen beamer te gebruiken (we zingen uit het liedboek), geen streaming te verzorgen, geen lectoren in te roosteren en geen kindernevendienst te houden.

Ook deze Nieuwsbrief zal dan eens in de drie weken uitkomen in plaats van iedere twee weken.

Meeleven

5fded02_w640_img0484.jpg 8fe9de3_w1272_20240601122146.jpg De bloemen van zondag 2 juni hebben een plekje bij Jan en Andrea van Osnabruggen gekregen. Het mooie bloemstuk van de feestelijke doopdienst is met de doopouders Martijn en Lisette de Bruin mee naar huis gegaan. De betekenis van het stuk is als volgt:
De witte roos symboliseert de dopeling, Colin, en is verbonden met de drie rode rozen die staan voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
De dopeling is ook verbonden met zijn vader en moeder en beide broertjes. Dat wordt weergegeven met de vier witte gerbera’s. Voor de andere mensen om hem heen en de gemeente van De Open Poort staan er de kleine bloemetjes van het gipskruid. De ‘handen’ van ijzerdraad verbeelden God’s dragende handen. Tenslotte staat de hedera (klimop) voor God’s trouw. 7565efb_w1272_90ef0bbddf404a4fb6be.jpg

Wij feliciteren:

09 juni: Mw. J. Jansen
11 juni: Mw Anneke Boskma- de Zoete
16 juni: Mw. P.F. de Jong
17 juni: Mw H.T Renden
20 juni: Mw M. Berghorst

Wij wensen allen een fijne verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe!

Diversen

38d86b6_w551_schermafbeelding2024.png Herinnering!
Rond 21 juni verschijnt Meeleven.
Graag uw kopij uiterlijk inleveren op 11 juni, 19.00 uur (eerder mag ook!)
De redactie.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief

374df78_w223_apenpoort.png Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. De QR-code is gekoppeld  aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.
Ook de koffiepotjes hebben nu hun eigen QR-code.

Van onze voorzitter

Pinksteren, feest van de Geest en de verjaardag van de Kerk!
Op die mooie pinksterdag, ruim 2000 jaar geleden, is onze christelijke kerk ontstaan, eerst in kleine kring, maar later breidde de kring van gelovigen zich steeds verder uit om uiteindelijk de hele aarde te vullen. Tijd voor een verjaardagsfeest dus? Met taart en slingers?
In de afgelopen eeuwen heeft de kerk zich niet altijd van haar beste kant laten zien: machtsmisbruik, kruistochten, vervolgingen, oorlogen,  slavernij, uitbuiting enz.
Dat heeft velen van de kerk vervreemd en we weten allemaal dat het ledenaantal gestaag afneemt. Toch telt onze protestantse kerk nog altijd 1,5 miljoen leden en gebeurt er veel goeds. Waar komen nog iedere week zoveel verschillende mensen samen om te zoeken naar verbinding? Waar horen we nog de boodschap van Gods liefde voor iedereen? Waar vind je nog zoveel vrijwilligers die zich inzetten voor die kerk? Denk aan de bloemendienst, de liturgiecommissie, de diaconie met hulp aan armen, de kerkrentmeesters, de pastorale medewerkers die mensen bezoeken, enz. enz.
Ik weet zeker dat de kerk ook in onze tijd een Woord voor de wereld heeft. Een plek is om je te bezinnen. Om samen met anderen je geloof te leven. Waar je terechtkunt met twijfels, verdriet en blijdschap. Waar we met elkaar elke zondag vieren dat we kinderen van God zijn. Waar we ons geborgen mogen weten in Zijn liefde. Waar ook iedereen welkom is.
Op eerste pinksterdag lazen we in de kerkdienst twee verhalen uit de bijbel: over de torenbouw van Babel met zijn Babylonische spraakverwarring en uit Handelingen het wonderbaarlijke verhaal van de Geest die uitgestort werd waardoor men elkaar juist weer verstond!
Nog nadenkend hierover dacht ik: wat zouden we die Geest goed kunnen gebruiken om elkaar beter te leren verstaan. Niet alleen in de politiek maar ook in onze eigen gemeenschap. Laten we met elkaar bidden dat die Geest ook ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde.

Anneke Boskma- de Zoete

 

2ee64db_w550_geurt.jpg Doopdienst en Open Poort Ochtend zondag 26 mei

Graag nodigen wij u uit om op zondag 26 mei, na de dienst waarin Colin gedoopt gaat worden, te blijven om te luisteren naar een voordracht van onze predikant Geurt Roffel. Het thema is ‘En wie ben ik volgens jullie’?
Geurt heeft in zijn dissertatie systematisch uiteen gezet hoe zes toonaangevende christologen Jezus Christus zien. Voor het vormen van zijn gedachten heeft hij zich laten inspireren door twee filosofen, Derrida en Gadamer. Hun zienswijze en benadering lopen als een rode draad door zijn onderzoek.

Na de voordracht kunnen we nog met elkaar napraten bij de lunch die door het pastorale team georganiseerd wordt.
U kunt zich voor de lunch aanmelden op de lijst in de hal van de kerk.

Hopelijk tot de 26e!

Meeleven

91ba976_w1272_20240518112011.jpg De bloemen van zondag 12 mei zijn met een hartelijke groet namens ons allen gebracht naar de heer Versteegt.

Het prachtige rode Pinksterboeket op de foto van 19 mei was voor de heer Jan Hogendoorn.

Wij feliciteren:

3 juni   mw. Afke Boes
4 juni   mw. M.M. de Bloeme

Een fijne verjaardag en een goed nieuw levensjaar erbij gewenst!

Diversen

Herinnering!
Rond 21 juni verschijnt Meeleven.
Graag uw kopij uiterlijk inleveren op 11 juni, 19.00 uur (eerder mag ook!)
De redactie.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief

374df78_w223_apenpoort.png Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. De QR-code is gekoppeld  aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.
Ook de koffiepotjes hebben nu hun eigen QR-code.

Van onze predikant

Wezenzondag

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, aanstaande zondag, wordt in de kerk ‘wezenzondag’ genoemd. Van het bijzondere karakter van deze zondag was ik me vroeger niet zo bewust, omdat de aandacht deze periode sterk uitgaat naar Hemelvaart en Pinksteren. Pas toen ik een collega erover hoorde preken, veranderde dat.
Wezenzondag ligt tussen Hemelvaart en Pinksteren. Met Hemelvaart viert de kerk de opname van Jezus in de hemel. God, de Eeuwige, ontvangt Jezus bij zich en laat Jezus ten volle toe in diens wijsheid. Verenigd geven zij, ondenkbaar hecht verbonden, gestalte aan het werk en de verbondenheid van de Eeuwige met mensen.
De leerlingen ondertussen hebben hierbij op Hemelvaart het nakijken. Zij blijven verweesd achter. Het enige dat ze hebben is de belofte van Jezus dat hij hen een metgezel zal sturen, een bondgenoot. Iemand die hen zal helpen bij het vinden van de juiste woorden om het geloof in Jezus te vertolken, zoals een advocaat dat doet als je bij de rechter moet verschijnen. Jezus noemt die helper de ‘Geest van de waarheid’. Hoe ze zich die hulp moeten voorstellen, weten de leerlingen niet. Dat wordt pas met Pinksteren duidelijk, wanneer deze Geestkracht van de Eeuwige alle afstand tussen mensen teniet doet en iedereen de leerlingen van hart tot hart kan verstaan. Maar Pinksteren is nog onbereikbaar ver weg op het moment dat Hemelvaart net achter de rug is.
Verloren voelen de leerlingen zich daarom, al die dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Verweesd. Jarenlang zijn ze getuige geweest van iemand die hun hele leven heeft veranderd. Pasen heeft zich in hun hart gegrift. Ze weten dat ze in hun leven alle kaarten voortaan zullen zetten op wat ze van Jezus hebben geleerd. Maar hoe? Dat is de vraag waar ze niet uitkomen.
Mijn collega legde uit op welke momenten zij dat verweesde gevoel van de leerlingen bij zichzelf herkent. Dat is wanneer zij met anderen spreekt over haar geloof, en die haar glazig aankijken, alsof ze de woorden die zij gebruikt niet verstaan. Zij probeert haar geraaktheid onder woorden te brengen, de steun die ze van haar geloof ervaart, de verbondenheid die ze voelt met God, maar het is alsof het niet landt, niet verbindt. Alsof ze geheimtaal spreekt.
Mijn collega trok ook een vergelijking naar kerkdiensten. ‘Wat hier gebeurt, kan – hoe bemoedigend en verbindend het ook is voor hen die hier op adem komen – voor mensen die van buiten komen als geheimtaal overkomen.’ Op de momenten dat je je dat bewust wordt, kun je je alleen voelen met je geloof, zei ze. Het is niet dat het geloof dan weg is, juist niet. Je denkt alleen: hoe kàn ik toch wat in mij leeft, zó handen en voeten geven dat mijn geraaktheid óverkomt? Dat anderen kunnen invoelen wat ik ervaar?
Wezenzondag is de zondag waarop die kant van het geloof aandacht kan krijgen. Dat het zo lastig is dat je dat, wat jouzelf ten diepste drijft, soms zo moeilijk kunt verbinden met hen om wie je geeft.

Geurt Roffel

Terugblik

c228228_w1272_7634c15029c7436d8ff2.jpg Hemelvaartsdag 

Gistermorgen hebben Connie en Carel van Leeuwen traditiegetrouw weer een hemelvaartsontbijt verzorgd in De Open Poort.
Ruud Sneller had een boeiend meditatief moment voorbereid.
Het was waardevol om zo op deze dag, op dit wat vroege tijdstip, bij elkaar te komen.
Hartelijk dank aan allen die het mogelijk gemaakt hebben!

Van het pastorale team

82d5a4e_w570_koffie.png Inloopochtend

Vrijdagochtend 17 mei staat het pastorale team weer voor u klaar in De Open Poort met een kopje koffie of een kopje thee. Een gezellig praatje is altijd fijn maar we zijn er ook met een luisterend oor.
U bent van harte welkom om langs te komen vanaf 10:00  tot 12:00 uur.
Mocht u vervoer nodig hebben naar de kerk, dan kunt u contact opnemen met Marja

2ee64db_w550_geurt.jpg Open Poort Ochtend zondag 26 mei

Graag nodigen wij u uit om op zondag 26 mei, na de dienst waarin Colin gedoopt gaat worden, te blijven om te luisteren naar een voordracht van onze predikant Geurt Roffel. Het thema is ‘En wie ben ik volgens jullie’?
Geurt heeft in zijn dissertatie systematisch uiteen gezet hoe zes toonaangevende christologen Jezus Christus zien. Voor het vormen van zijn gedachten heeft hij zich laten inspireren door twee filosofen, Derrida en Gadamer. Hun zienswijze en benadering lopen als een rode draad door zijn onderzoek.
Na de voordracht kunnen we nog met elkaar napraten bij de lunch die door het pastorale team georganiseerd wordt.
U kunt zich voor de lunch aanmelden op de lijst in de hal van de kerk.

Hopelijk tot de 26e!

Van de diaconie

75328ad_w1272_img20240505110638.jpg Er was afgelopen zondag weer een hele mooie opbrengst voor de Voedselbank.
Iedereen heel erg bedankt voor uw hulp hierbij.

De volgende inzameling zal zondag 2 juni zijn.

3a33b34_w300_download7.jpg Maaltijd van de Heer collecte

Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië.
Van harte aanbevolen!

Van de bloemencommissie

ac34a8a_w1272_img202404281209471.jpg 03d7cc1_w1272_5mei.jpg De bloemen van zondag 28 april zijn bij familie Koning gebracht. Het boeket van zondag 5 mei heeft een plekje bij dhr. Teun van der Kooij gekregen.

fd3b0f8_w1272_90ef0bbddf404a4fb6be.jpg Wij feliciteren:

Deze editie geen 75-plussers jarig.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief