53e87a7_w200_qr.png Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen bedragen te geven voor collectes. Wij bieden nu als proef de mogelijkheid om ook via een QR-code geld te geven. Afhankelijk van het gebruik wordt beslist over continuatie. De QR-code is steeds 30 dagen geldig; bijgaande code is te gebruiken tot en met 14 juli 2022.
Graag bij de omschrijving het doel vavn de collecte invullen!

Vakantie weetjes De Open Poort

cb57d80_w700_knd.jpg In verband met de zomervakantie verschijnt deze Nieuwsbrief in de zomerperiode op 15 juli en 5 augustus.
Vanaf 19 augustus ontvangt u de Nieuwsbrief weer in de gebruikelijke 14-dagen cyclus.

Vergeet niet vanaf 10 juli tot en met 14 augustus uw liedboek mee te nemen; tijdens de vakantie wordt de beamer niet ingezet tijdens de vieringen.

Geen KND, wel crèche
In de zomervakantie van zondag 17 juli tot en met zondag 14 augustus is er geen KND.
Alle kinderen zijn welkom in de crèche ruimte. Op 21 augustus begint de KND weer.
Zoals jullie wellicht gemerkt hebben, is er afgelopen tijd twee keer geen KND geweest.
Dit kwam door gebrek aan leiding. Het is leuk voor de kinderen als er elke week KND is. Daarvoor is meer leiding nodig. Als jullie interesse hebben, of een keer mee willen lopen met de KND, spreek dan de leiding er op aan. Jullie kunnen ook contact opnemen via ellen.verkleij@gmail.com. f1dfde2_w867_aantafel.png

Bloemengroet

fd48fe2_w640_img6078.jpg 048ad84_w819_img20220619wa0008.jpg

De bloemen van 12 juni zijn namens ons allen gebracht naar mevrouw Coby Liefhebber.

De heer Wim van de Weg kreeg de zonnebloemen die op 19 juni in de kerk stonden.

Van de penningmeester

Financiële Jaarafsluiting 2021

Inmiddels is het financiële jaar 2021 afgesloten. Per saldo was er vorig jaar een overschot van  € 5.700,-. Dit overschot werd met name veroorzaakt doordat er tot juli 2021 geen ”eigen” predikant was.
De jaarcijfers zijn conform de voorschriften van de PKN te vinden op onze website.
De jaarcijfers zijn vastgesteld door de kerkenraad in haar vergadering van 5 april 2022.

Heeft u behoefte aan meer gedetailleerde cijfers dan kunt u deze opvragen bij onze penningmeester Evert Stoffelsen.

Vanuit de catechese

Focolare – een christelijke leefgemeenschap in Vleuten
Ik vertelde er al iets over in de dienst van 12 juni.
Op vrijdagavond 11 juni vertrok een groep van zes catechisanten per fiets naar Vleuten voor de afsluiting van het seizoen. In Vleuten werden we ontvangen door een leefgemeenschap van Focolare. Focolare is een wereldwijde oecumenische gemeenschap, die in de Tweede Wereldoorlog is ontstaan in Italië en is verbonden met de rooms-katholieke kerk. De leden streven ernaar om het evangelie in praktijk te brengen. Dat doen ze onder meer door naar de plek te gaan waar ze nodig zijn en daar te wonen, bezit gemeenschappelijk te hebben en heel concreet, elke dag te proberen de naaste lief te hebben. Hun motto is ‘Mogen allen één zijn’ (Johannes 17:21). Heel welkom werden we ontvangen.
In de leefgemeenschap in Vleuten wonen vijf vrouwen. Eén van hen is Braziliaanse. Zij woont nu vier jaar in Nederland en vertelde ons in perfect Nederlands hoe zij hier was gekomen. Zij had gevoeld dat God haar riep om haar leven aan hem te wijden in de Focolare-beweging. Ze lachte: ‘Je kunt geroepen worden tot allerlei vormen om God te dienen, en dit is de mijne.’ Vervolgens was ze gevraagd of ze in Nederland deel van een leefgemeenschap wilde worden. Dat vormde een goede match met haar studie.
Focolare streeft ernaar dat de leden van haar leefgemeenschappen uit verschillende culturen komen. Zo gebruiken ze die verschillen om wereldwijd één te worden. Dat is zowel moeilijk als mooi, legden de leden uit. Moeilijk, omdat het heel erg kan botsen als iemand qua karakter of qua culturele achtergrond zo enorm van je verschilt dat je telkens elkaar niet begrijpt en niet kunt vinden. Mooi, als je daar doorheen ontdekt dat je, ondanks die botsingen en onmacht, tòch van elkaar houdt en elkaar beter leert kennen en waarderen. Doordat leden op allerlei verschillende plekken wonen, verandert de leefgemeenschap in Vleuten steeds van samenstelling. Leden die er nu wonen, woonden eerder onder meer in Spanje, Italië, Zweden en Zuid-Afrika.
Ondertussen waren we aan tafel gegaan. De tafelschikking ontstond door samen een puzzel te maken. De leden van Focolare moeten de hele middag pannenkoeken gebakken hebben, want overal werden stapels neergezet. Er waren ook drie jongeren uit Vleuten aangeschoven, die via hun ouders bij Focolare betrokken zijn geraakt. Zij vertelden deze zomer naar Loppiano in Italië op vakantie te gaan (bij Florence). Dat is een stadje, zo legden ze uit, waarvan iedere bewoner lid is van Focolare, mensen uit talloze verschillende landen wonen en waar jaarlijks duizenden bezoekers komen om zich te oefenen in wereldwijde verbondenheid.
We kregen ijs toe en werden uitgezwaaid toen we op de fiets terug stapten. Voor een aantal van ons was dit de eerste kennismaking met een christelijke leefgemeenschap en het was waardevol om van binnenuit te horen wat daarin het geloof met je doet.

Geurt Roffel

Diaconaal nieuws

7d9d14f_w1272_gridart2022062410490.jpg TERUGBLIK NACHT VAN DE VLUCHTELING

Jesca, Connie en Anja hebben op18 juni 20 kilometer gelopen en 549 euro opgehaald voor dit goede doel.
Onze complimenten! 312514e_w1272_diac.jpg Op 11 juni is er door Carel, Jan en Wim – in het kader van klaarstaan voor de medemens – hard gewerkt!
Ze maakten een prachtige stoep waar de gebruikers hopenlijk heel lang plezier zullen hebben..

Maar de tuin kan nog wel wat vaste (bloeiende) planten gebruiken. Heeft u stekjes?
Graag een berichtje aan de diaconie!

Kinderfeest Harmelen 2022 – Alles andersom

De Hervormde Kerk Harmelen had vorig jaar de primeur en dit jaar mogen we het weer organiseren: het Kinderfeest Harmelen (voorheen VakantieBijbelWeek)!Van vrijdag 16 september tot en met zondag 18 september kleden we het terrein naast de Hervormde Kerk weer aan voor alle kinderen van Harmelen en kunnen ze meedoen aan allerlei activiteiten. Dit weekend gaan we samen luisteren en zingen, knutselen, voetballen in de pannakooi, een springkussen en nog veel meer. Het thema is “Alles andersom”.
Gedurende het weekend zullen we hier aandacht aan besteden door verhalen te vertellen, er samen over te praten en te zingen. Lees meer over het thema op de website www.hervormd-harmelen.nl/kinderfeest-2022

Het voorlopige programma van Alles andersom😉
(we gaan vast even oefenen:)
Op zondag:
Van 13:00 tot 14:30 uur is er een optreden voor alle kinderen/jongeren.
Vanaf 10:00 uur kerkdienst
Op zaterdag:
Van 20:00 tot 23:00 uur voor de tieners
Van 15:30 tot 18:30 uur voor groep 5 t/m 8
Van 13:00 tot 15:00 uur voor groep 1 t/m 4
Van 10:00 tot 12:00 uur vrij spelen op het feestterrein
Op vrijdag:
Van 20:00 tot 23:00 uur voor de tieners
Van 18:00 tot 20:00 uur voor groep 5 t/m 8
Van 16:00 tot 18:00 uur voor groep 1 t/m 4

Mocht u meer willen weten of  willen helpen, stuur dan even een berichtje naar kinderfeest.harmelen@gmail.com.
Hartelijke groet,
Kernteam Kinderfeest Harmelen SLOOP OUDE GEBOUW HORIZON SCHOOL
Vanuit de gemeente Woerden hebben wij bericht ontvangen dat vanaf 11 juli 2022 de sloop van het oude gebouw van de Horizon gaat plaatsvinden. De toegang zal plaatsvinden via de Wilhelminalaan, over het terrein worden rijplaten gelegd ter bescherming van de klinkers. De activiteiten vinden op werkdagen plaats zodat wij er tijdens onze diensten geen hinder van zullen ondervinden. Mochten er op werkdagen activiteiten bij De Open Poort zijn , dan kunnen wij de projectleider hiervan in kennis stellen zodat daar rekening mee gehouden kan worden.  8b2ba9e_w155_fc2e72c4169440309663.png Logés een fijn verblijf geven?
Word vrijwilliger bij het Logeerhuis

Logeerhuis Bredius is 365 dagen per jaar geopend om een korte of langere periode te logeren.
Onze logés zijn mensen die zorg ontvangen van hun mantelzorgers. De mantelzorger heeft even ‘vrij’ en kan nieuwe energie opdoen.
Zorgen voor je naaste is voor de meeste mantelzorgers vanzelfsprekend en zij doen dit met liefde.

Er kan behoefte zijn om deze zorg tijdelijk te delen, dat kan bij ons logeerhuis.

“Mensen die het fijn vinden om het anderen naar de zin te maken. Die ervan houden om activiteiten te ondernemen, een huiselijke sfeer te creëren en bij te dragen aan een gezellige logeerperiode. Mensen die graag van betekenis willen zijn voor een ander!”

– Samen werken met een groep positieve mede-vrijwilligers;
– Ervoor zorgen dat de logé en de mantelzorger een fijne tijd hebben;
– Naast de lichte zorgtaken, voer je ook huishoudelijke taken uit;
– Ervaring in de zorg is niet nodig;
– Wij zorgen voor een training voorafgaand aan de werkzaamheden;
– Er is goede begeleiding door de coördinatoren;

Nieuwsgierig geworden, laat het ons weten!
Wil je eerst een informatiegesprek, dan kan dat natuurlijk ook!
Voor aanmeldingen, vragen en/of de uitgebreidere taakomschrijving:
info@logeerhuisbredius.nl of telefonisch via 0348-591010.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief

b60b033_w200_qr23juni.jpg VAN DE PENNINGMEESTER Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen bedragen te geven voor collectes. Wij bieden nu als proef de mogelijkheid om ook via een QR-code geld te geven. Afhankelijk van het gebruik wordt beslist over continuatie. De QR-code is steeds maar 30 dagen geldig; bijgaande code is te gebruiken t/m 23 juni 2022.
Graag bij de omschrijving het doel van de collecte invullen!

Bij de dienst van zondag 12 juni

Het landelijke rooster dat Bijbellezingen aangeeft om in de zondagse dienst te lezen, komt deze weken met de verrassende suggestie om uit het Bijbelboek Ruth te lezen.
Op vier achtereenvolgende zondagen staat telkens één van de vier hoofdstukken van Ruth op het program. Komende zondag volg ik die suggestie, omdat ik het een mooie kans vind om kennis te maken met Ruth. We lezen Ruth 3:1-11 en combineren dat met het verhaal van Nicodemus dat traditioneel op de zondag na Pinksteren wordt gelezen (Johannes 3:1-16).
Beide verhalen beginnen in het donker en gaan over mensen die verbinding zoeken. Nicodemus is een farizeeër en zoekt verbinding met Jezus. Enerzijds is hij ervan overtuigd dat alles wat hij rond Jezus ziet gebeuren erop wijst dat Jezus een leraar is die van God is gekomen. En tegelijkertijd lukt het hem niet om dat in te passen in de manier waarop hijzelf gelooft. In het donker gaat hij naar Jezus toe, als om, buiten het volle licht, te kijken of het mogelijk is om tot verbinding te komen.
Ook Ruth vinden we als zij in het donker naar iemand toegaat. Zij gaat naar Boaz, een man op wie ze gesteld is en van wie haar schoonmoeder weet dat hij haar mogelijk een nieuw bestaan kan geven. Voor Ruth zou dat geweldig zijn, want zij heeft behalve haar schoonmoeder niemand in Israël. Zij is er een buitenstaander.
In de kerk is het aanstaande zondag ‘zondag Trinitatis’. Het is de zondag waarin wordt gevierd dat God zich op drie manieren van hart tot hart laat kennen: in wie Jezus is, in de verbindende bezieling van de heilige Geest en in Gods dragende nabijheid in alle tijden.
We zingen onder meer lied 304, 672 en 601 uit het liedboek.
Graag tot zondag,

Geurt Roffel

46b792c_w1272_doopdienst.jpg Terugblik op de doopdienst van 15 mei
Op 15 mei is in een bijzonder feestelijke setting door onze eigen predikant, Geurt Roffel, de doop bediend aan Jelle en Lars, de zoons van Lisette en Martijn de Bruin-van Zuijlen en aan Jayden, Mason en Rowan, de zoons van Emily en Ruud de Langen-Ndubi. Wat was het fijn om hier in een goedgevulde kerk getuige van te mogen zijn

Geen streaming en beamer gedurende vakantieperiode in de kerkdiensten
De vakantieperiode in onze kerk begint op zondag 10 juli en eindigt op zondag 21 augustus. Omdat veel vrijwilligers die voor de techniek zorgen dan met vakantie zijn kan er geen gebruik gemaakt worden van de streaming via ons YouTube kanaal en wordt de beamer niet ingezet tijdens de viering. Er wordt in deze periode uitsluitend gezongen uit het liedboek. Als u thuis een liedboek heeft neem het dan mee naar de kerk. Voor degenen die niet over een liedboek beschikken zijn er in de kerk een aantal exemplaren aanwezig. De kerktelefoon blijft in de gehele periode wél beschikbaar. Dus als u niet in staat bent om naar de kerk te komen kunt u toch naar de kerkdienst te luisteren.

Gemeenteavond 7 juni
Afgelopen dinsdagavond heeft de 2e gemeenteavond over de toekomst van De Open Poort plaatsgevonden. Ook deze keer is er weer intensief gesproken over wat er vooral behouden moet blijven en wat er moet veranderen om als gemeente een toekomst te hebben. Dinsdagavond 14 juni gaat dit tijdens de kerkenraadsvergadering besproken worden en in de komende Meeleven zal het teruggekoppeld worden naar u.

Open Poort ochtend 19 juni gaat NIET door.
Het pastorale team had op 19 juni aansluitend aan de dienst een Open Poort ochtend met  lunch willen organiseren. Er zijn echter nog weinig aanmeldingen en er is over het hoofd gezien dat het dan ook vaderdag is. Vandaar dat die activiteit naar een andere dag wordt verschoven. U wordt hier nog over geïnformeerd. 

Bloemengroet

6fdd9c5_w1272_bloemen5juni.jpg 6bf2a11_w1200_dfbc1e809efd425885eb.jpg Het witte bloemstuk van zondag 29 mei heeft een plekje gekregen bij mevrouw Wil Hesse.

De bloemen van de Pinksterdienst (links) zijn gebracht bij mevrouw Joke Croiset.

Nacht van de vluchteling

d405cca_w750_afstandmetennl.jpg Bijna is het zover dat Jesca, Anja en ik de wandeling van 20 kilometer gaan maken.
Op 18 juni 2022 starten we om 19.00 uur bij het spoorwegmuseum in Utrecht. We hebben er ontzettend veel zin in en hopen op mooi droog weer. Rond 24.00 uur zijn we terug en hopen dan de start te zien van de 40 km.
Als ik het zo lees op internet gaat het een hele happening worden. De wandelingen vinden in meer steden van Nederland plaats en zo wordt het een landelijke actie.
Wij willen jullie ook bedanken voor alle gaven.
Hier kunt u nog steeds doneren. Zondag 12 juni ga ik tellen en op zondag 19 juni vertellen wij hoeveel er is opgehaald door ons en wat er landelijk is opgehaald.
Het bijzondere aan deze wandeling is dat het in de avond en nacht is. Vluchtelingen zullen dit ook vaak doen en zo is de beleving voor ons heel mooi denk ik.
Onderweg worden wij wel voorzien van drinken en versnaperingen en muziek. Zondag 19 juni is er ook een kerkdienst die in het teken staat van de vluchteling. Na de koffie wordt nog een filmpje vertoond van de nacht van de vluchteling. 
Een mooi weekend dus!

STICHTING VLUCHTELING:
Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld en onderdrukking is het hoogste aantal ooit; 82,4 miljoen mannen, vrouwen en kinderen. 1 op de 100 mensen wereldwijd is op de vlucht. Stichting Vluchteling biedt als noodhulporganisatie sinds 1976 wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood bieden we levensreddende noodhulp als medische zorg, voedsel en schoon water. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op ons rekenen, bijvoorbeeld met onderwijs.

Vriendelijke groeten ,
Connie, Jesca en Anja

House of Hope

9326aa9_w185_houseofhope.png Begin april heeft House of Hope haar deuren geopend.
Elke dinsdag van 09.30 -12.00 uur en elke donderdagmiddag van 14.00 – 15.30 uur.
In dit bericht iets meer over House of Hope. House of Hope
is een initiatief van de Woerdense Kerken voor iedereen die zijn thuisland is ontvlucht. Even een gesprekje, even een kopje thee of koffie of een glaasje water. Even bijpraten met anderen uit je eigen land of uit welk land dan ook. Vrijwilligers, aangemeld via de kerken in Woerden, Harmelen, Kamerik of Zegveld staan iedere week klaar om gasten te ontvangen in de Opstandingskerk (bij de molen) in Woerden.

Het begon heel rustig: één of twee bezoekers per keer.
Later kwamen er al meer. House of Hope is gestart nadat de oorlog in Oekraïne is begonnen, dus vooral zeker eerst gericht op mensen uit Oekraïne. Toch blijken ook anderen die hun thuisland zijn ontvlucht de weg naar de Opstandingskerk te vinden. Wij zijn blij dit te kunnen organiseren. Met veel vrijwilligers en met steun van de kerken uit gemeente Woerden kunnen we dit doen. De steun van de commissie diaconie van de Raad van Kerken in Woerden en de steun van Hart voor Woerden doen ons goed.

Kent u Oekraïners, of heeft u zelf Oekraïners in huis? Wijs hen of andere vluchtelingen op House of Hope of kom samen met hen naar House of Hope. House of Hope is te bereiken via emailadres houseofhopewoerden@gmail.com of via 06 8266 3134. De “dagelijkse” leiding ligt bij het kernteam Karin Bol, Dianne van Duuren, Sjoerd Plantenga en Klaas de Wit.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief

3586161_w200_qr1.png VAN DE PENNINGMEESTER Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen bedragen te geven voor collectes. Wij bieden nu als proef de mogelijkheid om ook via een QR-code geld te geven. Afhankelijk van het gebruik wordt beslist over continuatie. De QR-code is steeds maar 30 dagen geldig; bijgaande code is te gebruiken t/m 23 juni 2022.
Graag bij de omschrijving het doel van de collecte invullen!

Gemeenteavond over de toekomst van onze kerkgemeenschap (terugblik en vervolg)

Hieronder vindt u het verslag van de gemeentevergadering van 10 mei jl.
Mochten er feitelijke onjuistheden in staan of zijn er belangrijke zaken, volgens u, die wij over het hoofd gezien hebben dan kunt u dat via de mail melden bij Anneke Boskma, onze scriba: scriba@deopenpoortharmelen.nl
Omdat het belangrijk is om op korte termijn meer duidelijkheid te krijgen over de inhoud van de richting waarin we ons als gemeente willen ontwikkelen wordt er op dinsdag 7 juni a.s. een tweede gemeentevergadering gehouden.
Deze gemeentevergadering begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur.

Gerrit Elings 

234de3c_w484_logoopenpoort.jpg

Gemeenteavond in De Open Poort over de toekomst van onze kerkgemeenschap

Datum: 10 mei 2022
opstellers: Ton Eijkenaar en Anneke Boskma

Opkomst: 45 personen plus nog enkele schriftelijke reacties.

Na de opening door onze voorganger Geurt Roffel is er in een 7-tal groepen met elkaar gesproken aan de hand van een notitie van de KR met daarin geschetst een drietal scenario’s: Status Quo, Vernieuwing, Samenwerking. Na de pauze is er vanuit de groepen verslag gedaan. Onderstaand een samenvatting van die verslagen naar thema.

De algemene tendens was dat bijna alle groepen kozen voor vernieuwing. Kiezen voor het eerste scenario werd algemeen als een sterfhuisconstructie gezien, hoewel het wel het meest ‘veilige’ is. De vernieuwing, die op liturgisch gebied al ingezet is, zou zich niet alleen moeten richten op de wijze van de zondagse viering, maar ook en vooral door zich als kerk te richten op maatschappelijke functies, ook doordeweeks en voor (nog) niet gelovigen. We willen een moderne PKN-kerk zijn. Daarbij werd opgemerkt dat onze huidige manier van kerk zijn waardevol is. De ontwikkeling naar een evangelische gemeente werd niet ondersteund. In dit verband werd de conclusie getrokken dat het bestaande gebouw een multifunctioneel gebouw zou moeten worden dat dit streven kan ondersteunen. De algemene opinie was ook dat het gebouw een gedateerde en sombere uitstraling heeft. Daar moet zeker iets aan gebeuren. Diverse suggesties werden daarvoor gedaan. De suggestie in de notitie om voor de uitvoering van scenario 2 een kerkelijk werker aan te trekken werd afgewezen met als argument: slechte ervaring in het verleden.

Vanuit een aantal groepen klonk ook het geluid dat juist in de samenwerking inspiratie opgedaan kan worden voor de zo gewenste vernieuwing. Eventueel op projectmatige wijze, zoals nu gebeurt met de catechese in Kamerik. Kijk naar kerkgemeenschappen die op dit moment veel bezoekers/leden trekken: Hoe doen ze dit? In dit verband werd expliciet Kamerik genoemd. Overigens kan deze inspiratie ook worden opgedaan zonder samen te werken. Samenwerking als middel om te overleven, bijvoorbeeld door de bestuurlijke kracht te bundelen, werd niet wenselijk geacht. Een enkeling pleitte daar overigens wel voor en zag dit als enige oplossing voor de toekomst. Samenwerking kan ons dwingen onze blik op het kerk zijn te verbreden.

Tenslotte werd opgemerkt dat het op dit moment nog volstrekt onduidelijk is in hoeverre een vernieuwing van ons kerk zijn ook zal leiden tot meer leden en daarmee tot levensvatbaarheid in de toekomst. In dit verband werd opgemerkt dat het aantal inwoners in ons dorp Harmelen niet substantieel zal groeien. Een keuze voor vernieuwing vraagt dus een verdere uitwerking en concretisering. Dat leidde tot de noodkreet dat we die tijd eigenlijk niet meer hebben. We dreigen in een situatie te geraken dat we gewoonweg niet genoeg capaciteit hebben om een vernieuwing door te voeren. De vraag die zich dan opdringt is: hebben we zo meteen voldoende omvang om onze aspiraties te kunnen realiseren. Niet veranderen is geen optie.

Samengevat: We moeten vernieuwen door onze blik naar buiten te richten waarbij samenwerking een middel kan zijn. Het bestaande gebouw dient te worden gemoderniseerd. Hoe dat is afhankelijk van de keuzen die we maken in de vernieuwing. Verdere uitwerking is nodig om een en ander handen en voeten te geven waarbij de personele capaciteit voor de uitvoering een knelpunt zal zijn. De kerkenraad streeft ernaar voor het einde van dit jaar concrete stappen te hebben genomen voor de uitwerking van de plannen. Daartoe zal de gemeente zeker nog enkele keren geraadpleegd worden.

De bijeenkomst werd als nuttig en inspirerend ervaren. Voor het eerst na corona spraken we weer intensief met elkaar over ons kerk zijn. We sloten af met een gezamenlijk uitgesproken Onze Vader.

De volgende drie vragen willen we op de eerstvolgende gemeenteavond, op dinsdag 7 juni (urgentie!) voorleggen aan de gemeente: wat willen we behouden, hoe willen we vernieuwen (ook gebouw), hoe en met wie gaan we samenwerken.

Terugblik Hemelvaart

3803733_w1272_20220526081205.jpg Op Hemelvaartsdag wisten 22 mensen de weg naar
onze kerk te vinden.
We gingen van start in de kerkzaal, waar Gerrit na het
welkom de Paaskaars aanstak en uit het Evangelie las.
Na een korte meditatie door Afke gingen we aan tafel voor een vorstelijk ontbijt.

Het was een goed samenzijn, een mooie invulling van deze dag, met GROTE dank aan Carel en Connie van Leeuwen die het ontbijt hebben verzorgd.

18c2767_w1272_20220526093834.jpg 0d9c9c6_w1272_20220526093753.jpg

Bloemengroet

f39383c_w480_img6008.jpg 61a1b50_w663_20220522132110.jpg Het bloemstuk van de doopdienst op
15 mei (linkerfoto) is gegaan naar Wietske en Bert Vos.

De bloemen van 22 mei zijn gebracht  bij Irene Battem.

Catechese: bezoek aan het Inloophuis

Op 13 mei gingen we met de catechesegroep (13-16 jaar) naar het Inloophuis in Woerden. Omdat het aantal deelnemers voor deze catechese in Harmelen klein is, werken we samen met Kamerik en hebben we een gezamenlijke groep gevormd. Die telt op dit moment elf deelnemers, een uit Harmelen. Na een frietje-met-iets-erbij bij Friendly’s gingen we (met enig fietsbellawaai) op zoek waar we moesten zijn. Je moet het weten te vinden, en dat wisten we.
We werden ontvangen door John en Corrie Tamerus, die vertelden hoe het Inloophuis op hun weg was gekomen. John: ‘Ik werk bij de politie en ontmoette een vrouw die om geld vroeg op Hoog Catharijne. Dat gebeurt veel vaker, dat iemand je daar om geld vraagt. Ik gaf haar een beetje geld en ze ging weg. Maar… deze vrouw ging niet meer uit mijn hoofd’. Hij, christen, voelde dat hij iets moest doen met deze roeping: ‘Corrie, we moeten iets doen met opvang van mensen’. Corrie was niet zo blij met die inval, want ze wist niet of ze dat wel wilde of kon.
Op een christelijke conferentie die ze bezocht, raakte ook zij overtuigd: ‘Van alle kanten voelde ik bevestiging dat dit de weg was. Waarom zou ik me dan verzetten?’ Ze vonden een plek in Woerden, waar ze nu al ongeveer twintig jaar de beheerders zijn van het Inloophuis. Dat doen ze vrijwillig en ze wonen er ook, helemaal in het midden van het gebouw. Indrukwekkend.
Ze lieten ons de eetruimte zien, de kledingwinkel, de gastenopvang en hun eigen huis. Ondertussen vertelden ze over hoe iedereen, van arts tot leraar, van jong tot oud, soms op een moment kan komen dat je het alleen niet meer redt. Dan bieden zij hulp, dan vangen zij op.
Dat kwam wel binnen.
Staand in de verschillende ruimten hoorden we de verhalen over wie er onderdak had gevonden en over waarom er bijvoorbeeld een kledingwinkel is (hint: die is er niet alleen om kleding te verkopen 😊). Ondertussen ontmoetten we bezoekers van het Inloophuis en raakten we met hen in gesprek over de waarde van de hulp die zij hadden ontvangen. Tot slot kregen we de koffiebranderij (!) te zien en de bijbehorende coffee-corner die naast Boekhandel ‘De Hoeksteen’ zit. Daar kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen in een veilige omgeving. En de zelf gebrande koffie is er niet alleen heerlijk, de bonen zijn ook te koop om zelf thuis mee aan de slag te gaan.
In een bezoek van een uur hoorden en zagen we hoe het christelijk geloof mensen aanzet en inspireert tot het doen van wondermooie dingen. Mijn ervaring is dat je daarover blijft nadenken en -praten. Ik denk dat dat ook voor de jongeren geldt.
De volgende catechesebijeenkomst is op 10 juni. Dan gaan we op bezoek bij een christelijke woongroep in Vleuten, die valt onder de wereldwijde beweging Focolare. We willen op de fiets, gelukkig krijgen we er te eten (pannenkoeken). Ook dan zal de vraag zijn: ‘Wat doen deze christenen met hun geloof?’
Ken je zelf mensen die bereid zijn met ons in gesprek te gaan over hoe het geloof hen in beweging brengt, of ben je zo iemand? We horen het graag, want we zijn nog op zoek naar programma’s voor komend seizoen.
Geurt Roffel

29e5d03_w508_knd.jpg

Overstapdienst groep 8
Het einde van het schooljaar nadert snel
Voor de kinderen uit groep 8 is het extra speciaal, omdat ze van de basisschool afgaan en naar een middelbare school gaan. In de kerk zijn ze dan ook niet meer bij de kinderneven-dienst aanwezig, maar maken hun volgende stap naar The Portal.
Dit belangrijke moment willen we in de Open Poort niet zomaar voorbij laten gaan. Op zondag
3 juli wordt er speciale aandacht besteed aan deze overstap van groep 8. Het combo Vier! zorgt voor de muzikale begeleiding. Ik wil iedereen van harte uitnodigen om bij deze overstapdienst aanwezig te zijn. En in het bijzonder wil ik de kinderen uit groep 8 uitnodigen om te komen. Willen jullie het aan mij doorgeven via ellen.verkleij@gmail.com als jullie komen?
Jullie mogen ook vrienden en vriendinnen meenemen, die wel in groep 8 zitten, maar niet naar de Open Poort komen.

8ac3f85_w481_diaconie.jpg

LEKKER BUITEN WERKEN!

De diaconie is gevraagd om te helpen bij het opknappen van een voortuin van een gezin in Harmelen noord.
Wij hebben de materialen daarvoor kunnen regelen maar wat extra mankracht zou fijn zijn. Wie is er in de gelegenheid om op zaterdagochtend 11 juni een paar uurtjes te helpen bij het leggen van ongeveer 12 m2 bestrating?
Meer informatie bij de leden van de diaconie.

NACHT VAN DE VLUCHTELING

Stichting Vluchteling organiseert in het weekend van 18 en 19 juni de dertiende editie van de Nacht van de Vluchteling. In zes steden lopen duizenden deelnemers een nachtelijke wandeltocht om samen zoveel mogelijk geld op te halen voor acute noodhulp en op een positieve manier aandacht te vragen voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.

Anja van Kesteren, Jesca Wijnja en Connie van Leeuwen hebben zich al aangemeld.
Ook Martijn van Beusekom loopt die nacht.

Vanwege deze nacht is Marieke Sillevis-Smit op 19 juni onze voorganger en is er weer een Open Poort ochtend met tot slot een lunch. Het Pastorale Team zorgt, tegen een kleine vergoeding, voor soep en broodjes.

In de volgende Nieuwsbrief meer informatie hierover.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief