d758911_w200_qr25november.jpgVan de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. Omdat de QR-code van onze ING rekening slechts een beperkte tijd geldig is, willen wij voortaan een code gebruiken die gekoppeld is aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.

Van onze predikant

Levend brood

In de gezinsdienst van zondag staat het verhaal centraal waarin Jezus vijfduizend mensen te eten geeft, terwijl er maar één van hen is die daarvoor vijf broden en twee vissen aanbiedt (Johannes 6:1-15, 35, 48, 51). Twaalf manden brood blijven over als iedereen genoeg heeft.
Dat verhaal lees ik als een uitnodiging om steeds verder de weg te gaan die Jezus gaat: een weg van vertrouwen op God en delen wat je hebt, waarin Jezus uiteindelijk ook zichzelf deelt.
Deze weken denk ik na hoe ik dit verhaal zo goed mogelijk met kinderen kan delen die voornamelijk in de onderbouw van de basisschool zitten (groep één tot en met vier). Ik wil aan de ene kant uitleggen dat het verhaal over delen gaat, en mensen die tot delen aangezet worden. Aan de andere kant wil ik hen iets laten ervaren van dat Jezus méér deelt dan brood alleen. Hij deelt ook zichzelf en zijn eigen leven, als ‘levend brood’.
In de dienst van zondag klinkt het verhaal door de ogen van mensen die ‘erbij’ waren. Gelukkig beschikken we in De Open Poort over vrijwilligers die bereid zijn met toneelspel een verhaal tot leven te brengen. We zagen dat al eerder. Zondag ontmoeten we, verspreid door de kerk, vier mensen die vertellen wat er volgens hen gebeurde toen Jezus begon te delen van de broden en de vissen. Ieder heeft iets anders gezien. Door hun verhalen te laten horen, hoop ik de kinderen mee te nemen in de verschillende kanten van dit verhaal. Natuurlijk zijn er ook snoepjes en zingen we een aantal liederen die voor de kinderen bekend zijn, mèt een gelegenheidscombo. Noëlle, Jolynn en Yael helpen in de dienst door de collecte aan te kondigen en een gebed te bidden. Fijn om dit met zoveel mensen mogelijk te maken!

Geurt Roffel

Diaconie

f7765c1_w1272_boodschappenpakkette.jpg Boodschappenpakketten Plus
Met de drie kerken en een hoop Harmelenaren hebben we zegels voor de boodschappenpakketten van de Plus gespaard. De opbrengst: 130 pakketten waar we de komende weken weer heel veel mensen blij mee kunnen gaan maken. Iedereen heel erg bedankt voor uw hulp!

Herinnering: Spelletjesmiddag 18 maart
Zaterdag 18 maart is er, tussen 14.00 en 17.00 uur, de spelletjesmiddag voor jong en oud georganiseerd. Komt u ook?

Herinnering: Paascupcakes
In de kerk liggen lijsten waarop u uw cupcakes kunt bestellen, zie ook het bericht in de vorige Nieuwsbrief. Opbrengst gaat naar de ‘Nacht van de vluchteling’.

Maaltijden voor Syrië
Ook vanuit De Open Poort hebben we meegeholpen met geld inzamelen voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië. Met dit geld willen Syriërs die in Woerden wonen tenten, slaapzakken en dergelijke kopen voor hun landgenoten. Wij hebben 15 maaltijden afgehaald waarvan heerlijk gegeten is. De totale opbrengst van deze actie was 6250 euro!

Bloemengroet

45ab32a_w1272_gridart2023031522262.jpg Thea Visser heeft 12 maart, op haar verjaardag de rechter bos bloemen gekregen.

De bloemen van zondag 5 maart (linker bos) zijn bij Harm van Groen gebracht. Van Oda en Harm kregen we ook nog het volgende bericht:

Beste Gemeenteleden van De Open Poort,

We zijn overweldigd door alle blijken van medeleven bij de ziekte van Harm. De kaarten, bloemen, appjes en bezoekjes doen ons goed. Het voelt heel  warm voor ons en geeft ons steun in deze moeilijke tijd.

Hartelijke groet van Harm en Oda van Groen

Kom tot rust

283fb66_w1024_img20230316wa0063.jpg De Open Poort was afgelopen woensdag open voor iedereen die even tot rust wilden komen met liederen uit Taizé.

Correctie

In de vorige Nieuwsbrief stond een verkeerd mailadres vermeld in dit bericht.
Bij deze nogmaals de informatie maar nu met het correcte mailadres.

Beste gemeenteleden,

Vanaf het begin van de coronatijd worden de nieuwsbrieven van De Open Poort per mail verstuurd. Dit uit nood geboren communicatiemiddel werkt goed.

De kerkenraad wil deze mailadressen toevoegen aan de ledenadministratie.
Hiervoor is uw toestemming nodig.
Van de gemeenteleden die via de mail de nieuwsbrief ontvangen horen we graag als wij hun mailadressen NIET in het ledenbestand mogen zetten.
Zonder bericht na 2 weken gaan we uit van uw stilzwijgende toestemming.

Als uw mailadres nog niet bij De Open Poort bekend is, dan ontvangen wij dit graag
via kerkelijkbureau@deopenpoortharmelen.nl

Vriendelijke groeten,

Hans den Braber
Kerkelijk Bureau De Open Poort

Paasbijeenkomst

Op woensdag 29 maart hopen we weer een Passie, Pasen bijeenkomst te houden samen met  De Open Poort gemeente en de Hervormde Gemeente Harmelen. Dominee Geurt Roffel houdt een meditatie, de zang zal worden begeleid door Dick Sloof,
Alie van Wensen en Ina van der Beek lezen een gedicht voor. Na de pauze wordt er een natuurfilm vertoond “Voorjaar in aantocht”. Mees de Visser verrast ons met pianospel.
De middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd. Wilt u komen, gaarne voor 27 maart doorgeven aan Nelleke van Eijk tel. 443882 of Adri de Groot tel. 441297. Bij de uitgang is er een collecte. Als u gereden wilt worden, laat het ons weten.

Nelleke van Eijk

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief

d758911_w200_qr25november.jpg Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. Omdat de QR-code van onze ING rekening slechts een beperkte tijd geldig is, willen wij voortaan een code gebruiken die gekoppeld is aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.

Van het College van Kerkrentmeesters

De aktie kerkbalans is dit jaar goed verlopen. Vrijwel alle formulieren zijn ingeleverd en er is zelfs € 1.500,- meer toegezegd dan in het vorig jaar. Dank hiervoor!. Dit geeft wat ruimte om de hogere energiekosten op te vangen.

Kom naar de kerk en vind rust

Wie kent het niet, dat gevoel van opgejaagd zijn, dat je werk nooit af is, dat je je zorgen maakt over een naaste, dat je je ongerust maakt over wat er in de wereld gebeurt. Juist dan is de kerk een plaats van bezinning en rust. Je bezoekt vast ook wel eens een kerk als je elders bent. Nu kan dat ook in Harmelen.

Op woensdag 15 maart aanstaande zetten de drie kerken in Harmelen hun deuren open tussen 19.30 en 21.00 uur. Een datum die bewust gekozen is, midden in de veertigdagentijd en op de dag van de verkiezingen. Voor alle dorpsgenoten een uitgelezen kans om even tot rust te komen, een kaarsje aan te steken, een moment van bezinning te hebben. Niets is verplicht, je wordt niet aan je jasje getrokken, kom gerust binnen en laat je meevoeren op de tonen van de muziek. Als je wilt, kan je een gesprek hebben. In alle drie de kerken gebeurt dat op een manier passend bij het gebouw en de gewoonten. Maak gebruik van deze mogelijkheid en wijs dorpsgenoten hierop. Een mooie kans om de kerk voor iedereen in Harmelen van belang te laten zijn. Dit is een initiatief vanuit de Open Poort.

Er zijn binnenkort posters beschikbaar voor achter de ramen. We hopen dat vele Open Poorters zo’n poster willen ophangen.

Gezinsdienst 19 maart 2023

32f0d7f_w792_19maart.jpg Beste kinderen, hebben jullie de broden en de vissen in het plaatje al geteld? Weten jullie bij welk verhaal uit de Bijbel dit hoort? En wat heeft Jezus daar mee te maken?
In de gezinsdienst op 19 maart gaan jullie samen met ds. Geurt Roffel aan de slag met de broden en de vissen. Jullie gaan op zoek naar ooggetuigen van deze bijzondere gebeurtenis. En misschien vinden jullie de broden en de
vissen wel terug in de kerk.
Nemen jullie ook je ouders en de opa’s en oma’s mee naar de kerk?

Bloemengroet / Lief en Leed

8981cf6_w640_img7907.jpg de8f6a5_w1200_242f0309c27947838903.jpg De bloemen van zondag 19 februari zijn namens ons allen gebracht naar Jos Terpstra.
Het paarse boeket van zondag 26 februari is bezorgd bij dhr. Fokker.

Harm van Groen is verhuisd naar Weddesteijn.
Zijn adres is nu:
Weddesteijn, kamer 4372
Utrechtsestraatweg 50
3445 AS Woerden

Post uit Grimma

In februari schreef ds Torsten Merkel uit onze Duitse partnergemeente onderstaande brief.
Hij is op zondag 26 februari tijdens de dienst voorgelezen.

Beste mensen,
Misschien bent u wel verbaasd, post uit Grimma te krijgen.
Het is nu bijna 10 jaar geleden dat Grimma weer eens onder water stond. Ik was nog niet zo lang in Grimma toen het water kwam. Op een zondag, na de kerkdienst moesten wij de binnenstad verlaten. Het water was steeds verder gestegen.
Op een zaterdagmorgen stond ik bij de bakker in de rij. Natuurlijk was het water hét gesprek van de dag. Tot er iemand in de rij kwam staan die een ander vroeg: “En, heb jij ook meegeholpen”? “Nee, waarom zou ik? was het antwoord. Mij heeft toch ook niemand geholpen?”  Deze zin ben ik nooit meer vergeten.

Jullie hebben anders gehandeld. Wat mensen 10 jaar geleden meemaakten, ging jullie zeer aan het hart. Jullie hebben geholpen, concerten georganiseerd, geld ingezameld, brieven geschreven, mensen persoonlijk gesteund, gebeden. Dat was ontzettend waardevol en belangrijk voor ons. Inmiddels hebben we al weer nieuwe rampen, niet alleen in Duitsland.
Er lijkt geen einde aan te komen.

Hoe staat het er nu voor in Grimma?
Wij konden in de herfst van 2013 in de winkels in de binnenstad van Grimma actie voeren. Het thema was ‘opladen’. Vanaf Sint Maarten tot Sint Nicolaas waren wij met muziek en een verhaal in de door het hoge water getroffen winkels om onze betrokkenheid te laten zien, om te luisteren, een engel te brengen, om licht te delen. Dat was voor velen een kleine troost, en tegelijk een bemoediging om door te gaan.
Dat is een traditie geworden. Ieder jaar, op Sint Maarten, brengen wij met een kaars een beetje licht in het alledaagse leven van de winkeliers. Onze gebouwen konden dankzij uw steun worden gesaneerd en aan alle voorwaarden is voldaan om ons gemeentewerk door te laten gaan. Sinds 1 januari 2021 werken wij samen in een Kirchspiel, een samenwerkingsverband tussen kerken in Saksen. In een brochure presenteren wij enkele van onze kostbaarheden.

Misschien wilt u eens naar Grimma komen? Laat dan uw adres achter zodat wij ook u ons bedankje kunnen toesturen.

Met vriendelijke groet,
ds Torsten Merkel

Vanuit de diaconie

0e98f81_w347_voedselbank.jpg Komende zondag, 5 maart, is er weer inzameling voor de Voedselbank Woerden.

Tips boodschappenlijst:

– Fruit in blik                                – Houdbare chocolademelk
– Ontbijtgranen                            – Potten pindakaas
– Potten oploskoffie                     – Tarwebloem
– Limonadesiroop                        – Witte rijst (pakken van 400 gram)
– Allesreiniger                              – Toiletpapier

Nog een paar tips:
– Geen alcohol houdende producten (dranken, bonbons, e.d.).
– Geen producten die (bijna) over datum zijn.
– Geen aangebroken verpakkingen. a66c74c_w1080_screenshot2023022414.jpg De opbrengst van de 10e Douwe Egberts actie, georganiseerd door Lionsclub Woerden, is zeer geslaagd.

Er werden maar liefst 1.075.000 punten ingezameld, goed voor 1768 pakken koffie voor de Voedselbank.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!
En, bewaar alvast uw punten voor de volgende inzameling in december!

003564c_w549_poster18maart.jpg Spelletjesmiddag

Zaterdag 18 maart wordt  er weer een spelletjesmiddag voor jong en oud georganiseerd. Houd die datum dus vrij! Wat we allemaal precies gaan doen blijft nog even een verrassing maar het zou zo maar kunnen dat je moet gaan speuren….
We kunnen nog wel wat hulp gebruiken, dus mocht u tijd en zin hebben: Laat het even aan iemand van de diaconie weten.

De dag erna, zondag 19 maart zal onze eigen predikant Geurt Roffel voorgaan in een gezinsdienst. We hopen dan iedereen weer te zien!

5bb0f0a_w600_nachtvandevluchtelin.jpg Het duurt nog even maar 17 en 18 juni wordt weer gelopen in de nacht van de vluchteling. Net als vorig jaar loopt er weer een team ‘Open Poort mee’. Vooralsnog bestaat het team uit Connie van Leeuwen, Jesca Wijnsma en Anja van Kesteren , maar u wordt van harte uitgenodigd om de wandelschoenen aan te trekken en met hen mee te lopen. De route gaat van Amersfoort naar Utrecht en is 20 km lang. Klik hier om u aan te melden, je kunt dan aangeven dat je aan wilt sluiten bij team ‘Open Poort’. Ook kunt u via deze link doneren. Waarschijnlijk zal het team nog een actie starten om zich per stap te laten sponsoren. We komen hier op een later moment nog terug.

 

32aa3e8_w190_pasen.jpg Zoals u hierboven kunt lezen loopt er ook dit jaar weer een team van De Open Poort mee in de ‘nacht van de vluchteling’. Om hen te steunen en te sponsoren is er een cupcake actie georganiseerd. Voor Pasen worden cupcakes gebakken. Deze worden met marsepein of fondant gedecoreerd in paassfeer. U kunt deze bestellen tot en met 2 april via lijsten in De Open Poort. Zaterdag 8 april kunnen ze opgehaald worden bij De Open Poort. Als u echt niet kunt komen kunnen ze ook bezorgd worden. De kosten zijn 4 stuks voor 5 euro en de opbrengst komt geheel ten goede aan ‘de nacht van de vluchteling’. U kunt uw bestelling ook mailen naar diaconie@deopenpoortharmelen.nl.

 

160392c_w484_tulp.jpg CRR Tulpenactie (Christian refugee relief)

Waarom deze actie?
Met de lente in aantocht wordt het hoog tijd om weer bloemen in huis te halen. Op veel plekken in deze wereld kan dat echter niet, wegens oorlogen, natuurrampen of een leven op de vlucht.

Door nu tulpen te kopen en aan deze actie mee te doen draag je direct bij aan de missie van stichting Christian Refugee Relief om te voorzien in primaire levensbehoeften op plaatsen waar het aan alles ontbreekt. Bestel dus snel op https://www.christianrefugeerelief.com/product-page tulpen voor jezelf, óf om een ander te verrassen! Voor 2 bossen betaalt u 7 euro.

Passie en Paasconcert Harmelen

Het Christelijk Gemengd Koor Harmelen geeft op vrijdagavond 31 maart 2023 het Passie en Paasconcert “Totdat de nacht verdween “ in de Hervormde Kerk, Kerkplein 1 te Harmelen.
De avond begint om 20.00 uur. Er worden mooie, bekende en eigentijdse Passie,- en Paasliederen gezongen. Naast koorzang zingt sopraan Anke Smits een aantal solostukken. Ook zingt zij enkele liederen samen met een solist uit het koor en met het gehele koor.
De muzikale leiding is in handen van de dirigent Roel Bontan. Hij bespeelt de piano.
Tenny van Cuijck begeleidt verschillende stukken op de viool.
De kerk is open vanaf  19.30 uur. De toegang bedraagt €  10.00. U bent van harte welkom.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang van de kerk. Voorverkoop via de koorleden of via
secretariaatcgkh@hotmail.com.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief

d758911_w200_qr25november.jpg Van de penningmeester

Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. Omdat de QR-code van onze ING rekening slechts een beperkte tijd geldig is, willen wij voortaan een code gebruiken die gekoppeld is aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.

Van onze predikant

Het lied dat zondag als eerste klinkt, ‘De vreugde voert ons naar dit huis’, zong ik afgelopen zondagmiddag in de Lutherse kerk in Woerden. Daar deed de nieuwe predikant intrede, Hester Radstake. In een inmiddels steeds iets verder verleden woonde zij in dezelfde straat als Kars, in Soest. Terwijl Kars en ik naar haar overweging luisterden, dacht ik terug aan mijn intredes in Kamerik en Harmelen, twee op dezelfde dag. Bijzondere momenten, vastgelegd in twee fotoboekjes die sindsdien in mijn ontvangstruimtes staan.
Zondag verleent de cantorij medewerking aan de dienst. Bij de voorbereidingen moesten we een beetje wennen aan de nieuwe liturgie, die op sommige traditionele plaatsen weinig ruimte biedt voor liederen en op andere plaatsen deste meer. We denken dat we er goed zijn uitgekomen en merkten dat de nieuwe opzet verrassende keuzes in de hand werkt.
De Evangelielezing die we zondag samen lezen (Matteüs 5:33-38) heeft als kernzin ‘laat uw ja ja zijn, en uw nee nee’. Het is een onderdeel van de Bergrede, een redevoering waarin Jezus enerzijds vergezichten schetst en anderzijds zijn toehoorders op het hart drukt ernstig werk te maken van hun toewijding aan die vergezichten. De tweede lezing komt uit een brief van Paulus (1 Korintiërs 2:12-16). De kern daarvan staat aan het slot: ‘Onze gedachten zijn die van Christus’.
Beide teksten prikkelen, als zout op je tong. Ze gaan over hoe je je het geloof eigen maakt. Ik ben benieuwd naar jullie eigen visies en invallen, tijdens het moment na de overweging. Het lied dat we direct voor dat moment zingen ‘Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft’ (LB 537:3, 4) is te zien als een lied dat de thematiek van beide Bijbelteksten samenvat.
Graag tot zondag!

Geurt Roffel

Ontbijtsessies in De Open Poort

Anneke Boskma, Gerrit Elings en Kees van den Berg hebben op zaterdag 21 en 28 januari 2023 twee ontbijt gesprekken gehad met delegaties van de kerkenraden van respectievelijk de Protestantse Gemeente Kamerik en de Gereformeerde Kerk Woerden/Zegveld.
We willen als Open Poort bij de tijd blijven en actief en bruisend kerk zijn in Harmelen. Om dat mogelijk te maken in de toekomst zoeken we naar vormen van bestuurlijke samenwerking met andere gemeenten in de omgeving. In zo’n opzet zou De Open Poort deel gaan uitmaken van een groter geheel en kunnen de deelnemende gemeenten met elkaar samenwerken en synergie bereiken. Al is het alleen maar om de bestuurlijke taken in de toekomst te kunnen invullen maar ook om elkaar te inspireren. Het zijn eerste oriëntaties en stappen, er is nog niet concreets. We doen het ook in afstemming met de classis predikant. Komende tijd gaan we nog verder met de ontbijtsessies en in de lente weten we of voor ons initiatief steun bestaat in de regio voor verder onderzoek. In ieder geval wordt het initiatief door de beide kerken zeer op prijs gesteld. Het is erop gericht om ook in de toekomst ‘Open Poort’ te kunnen zijn op een inspirerende en appellerende manier

Vanuit de diaconie

Extra collecte 19 februari,
Gezien de hoge nood in het rampgebied in Turkije en Syrië na de aardbeving van zes februari jl. zal de diaconie op zondag 19 februari een extra collecte houden. De PKN heeft deze collecte samen met giro 555 georganiseerd. Van harte bij u aanbevolen!

Hartellijk dank voor uw hulp!

Paasgroet gevangenen
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.”

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie, U kunt na de dienst op 19 februari een kaart of meerdere meenemen.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Hartelijk dank!

003564c_w549_poster18maart.jpg

Spelletjesmiddag

Zaterdag 18 maart wordt  er weer een spelletjesmiddag voor jong en oud georganiseerd. Houd die datum dus vrij! Wat we allemaal precies gaan doen blijft nog even een verrassing maar het zou zo maar kunnen dat je moet gaan speuren….
We kunnen nog wel wat hulp gebruiken, dus mocht u tijd en zin hebben: Laat het even aan iemand van de diaconie weten.

De dag erna, zondag 19 maart zal onze eigen predikant Geurt Roffel voorgaan in een gezinsdienst. We hopen dan iedereen weer te zien!

5bb0f0a_w600_nachtvandevluchtelin.jpg Het duurt nog even maar 17 en 18 juni wordt weer gelopen in de nacht van de vluchteling. Net als vorig jaar loopt er weer een team ‘Open Poort mee’. Vooralsnog bestaat het team uit Connie van Leeuwen, Jesca Wijnsma en Anja van Kesteren , maar u wordt van harte uitgenodigd om de wandelschoenen aan te trekken en met hen mee te lopen. De route gaat van Amersfoort naar Utrecht en is 20 km lang. Klik hier om u aan te melden, je kunt dan aangeven dat je aan wilt sluiten bij team ‘Open Poort’. Ook kunt u via deze link doneren. Waarschijnlijk zal het team nog een actie starten om zich per stap te laten sponsoren. We komen hier op een later moment nog terug.

Paasproject kindernevendienst

1210811_w842_kindernevendienst.jpg Wie is Jezus?

Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. Jezus was een timmerman, maar Hij vertelde ook over God en deed wonderen. Hij wordt een profeet genoemd, maar Hij laat ook toe dat een vrouw die een slecht leven leidt zijn voeten wast. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch? In het veertigdagenproject van Bijbel Basics gaan we op zoek naar antwoorden op die vraag. We doen dit aan de hand van Bijbelteksten die ook al iets laten zien van de weg die Jezus aflegt naar het lijden en sterven aan het kruis én zijn opstanding. Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus?

Op de eerste vier zondagen, vanaf 26 februari, lezen we Bijbelverhalen waarin verschillende mensen zich afvragen wie Jezus is en wat het betekent wat Hij zegt en doet. Op de vijfde zondag stelt Jezus zelf deze vraag aan zijn leerlingen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Op Palmzondag lezen we over Jezus die als een koning Jeruzalem binnenrijdt. Het paasfeest vieren we met het verhaal van de Emmaüsgangers, die Jezus ontmoeten en Hem uiteindelijk herkennen als de opgestane Heer. Elke zondag wordt een deel van een kerkraam geopend.

Ga je, samen met de kinderen, mee op zoek naar wie Jezus is?

Bloemen van de kerk/ Lief en leed

b5e7477_w1272_gridart2023021222543.jpg De bloemen van zondag 5 februari hebben een mooi plekje bij mw Catsburg gekregen. 12 februari hebben we een groet namens de gemeente naar dhr. Teun van der Kooij gebracht.

Mw R. Kamphuis verblijft nog in het zorghotel in Woerden. Haar adres is daar:
Zorgpension Woerden, kamer 16
Polanerbaan 2
3447 GN in Woerden.

Harm van Groen wordt verzorgd bij Careijn revalidatie. Ook hij en Oda kunnen een hart onder de riem goed gebruiken. Zijn adres is Careijn revalidatie, kamer 12, Polanerbaan 2, 3447 GN in Woerden

Toestemming gebruik email-adres

Beste gemeenteleden,

Vanaf het begin van de coronatijd worden de nieuwsbrieven van De Open Poort per mail verstuurd. Dit uit nood geboren communicatiemiddel werkt goed.

De kerkenraad wil deze mailadressen toevoegen aan de ledenadministratie.
Hiervoor is uw toestemming nodig.
Van de gemeenteleden die via de mail de nieuwsbrief ontvangen horen we graag als wij hun mailadressen NIET in het ledenbestand mogen zetten.
Zonder bericht na 2 weken gaan we uit van uw stilzwijgende toestemming.

Als uw mailadres nog niet bij De Open Poort bekend is, dan ontvangen wij dit graag
via kerkelijkbureau@deopenpoort.nl

Vriendelijke groeten,
Hans den Braber
Kerkelijk Bureau ‘De Open Poort’

Oecomenische avondgebeden in Woerden

fe9a889_w930_debarmhartigesamarit.jpg Oecomenische avondgebeden in de veertigdagentijd en de goede week worden wekelijks gehouden in de veertigdagentijd (de weken vóór Pasen), en dagelijks in het begin van de goede (of stille) week. Een werkgroep, waarin de Rooms-Katholieke parochie, de Hervormde gemeente, de Gereformeerde kerk en de Evangelisch-Lutherse
gemeente vertegenwoordigd zijn, zorgt voor de voorbereiding en uitvoering. Dit alles onder auspiciën van de Raad van Kerken in Woerden.

Plaats van samenkomst: de Lutherse kerk aan de Jan de Bakkerstraat in Woerden. Nadat de veertigdagentijd is begonnen met de Aswoensdag op 22 februari (met vieringen in de Bonaventurakerk en in de Lutherse kerk!) worden ze gehouden op woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 maart, en daarna op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 april. De vaste aanvangstijd is steeds 19.00 uur, en rond 19.30 zal het einde ervan zijn.

Wat kunt u verwachten? Momenten van inkeer en stilte. Enkele liederen, Bijbellezing, gebeden, een tekst of gedachte ter overweging, muziek, en…. stilte. Alles met een eenvoudig en stijlvol liturgisch ‘raamwerk’. En met een invulling die voor mensen uit verschillende kerkelijke tradities herkenbaar kan zijn.

Doorgaand thema is :‘Wat Jezus vóór ons heeft gedaan, dat heeft Hij ons ook vóórgedaan!’ Dit legt een verbinding tussen de veertigdagentijd (de weg van Jezus in uiterste kwetsbaarheid!) én de wegen waarop wij mensen worden geroepen in deze tijd, in deze wereld. En bij de vele ‘crisissituaties’ van deze tijd zullen vooral ménsen in beeld komen, ménsen die op allerlei manieren kwetsbaar zijn, in de knel komen, en de hoop dreigen te verliezen….

We hopen dat velen de weg naar deze avondgebeden zullen vinden, en worden geraakt door momenten van bezinning én verstilling. En dat er zo ook verbindingen ontstaan tussen mensen uit de verschillende kerken die elkaar vinden in dat ene bijzondere verhaal, dat in alle veelkleurigheid telkens weer klinken wil. Júist in een tijd, een wereld die zo vol is met ingrijpende vragen en onzekerheden.

Ds. J. Compagner, Woerden

Diversen

7192b36_w535_schermafbeelding2023.jpg 07ed703_w960_hoh.jpg

Hoe House of Hope stil staat bij de ramp in Turkije en Syrië

Niemand zal het ontgaan zijn welke ramp er heeft plaatsgevonden in Turkije en Syrië. Bij House of Hope komen de laatste maanden steeds meer bezoekers uit Syrië, sommige al langer in Woerden wonend en andere nog maar net. Regelmatig proberen we via verschillende kanalen te delen wat we met elkaar doen. Dat is heel divers van creatief, spelletjes, culturele thema’s tot een goed gesprek. Alles is in ieder geval gericht op ontmoeting en ontspanning.

We konden niet anders dan besluiten om dinsdag 7 februari radicaal anders te doen dan anders, wetend dat veel bezoekers zelf uit de getroffen regio komen en er vaak nog familie woont. De bezoekers hebben we vooraf een mail gestuurd dat deze dag bij House of Hope in het teken zal staan van alle emoties die er zijn. Dinsdagochtend druppelden één voor één de bezoekers duidelijk aangeslagen binnen. Zij vertelden over hun situatie en hadden veel medeleven naar elkaar. Velen bleken inderdaad familie te hebben waarmee na vele onzekere uren telefonisch gesproken kon worden, de meeste nu op straat, dag en nacht in de kou……. Er is veel stuk en wat nog over is, is te gevaarlijk om in te gaan. De één volgt het nieuws op de minuut, de ander probeert het niet te doen omdat het allemaal teveel is.
Na een bak koffie met wat lekkers hebben we een moment van stilte genomen. We hebben de kaarsen op tafel gezet en de bezoekers voorgesteld om met elkaar te bidden, ieder op zijn/haar eigen manier in eigen taal met eigen gebruiken en aansluitend een kaarsje aan te steken. En als je niets wilt of kunt of juist alleen een kaarsje wilt aansteken dan mag dat ook. De behoefte bleek groot, één voor één kwamen bezoekers bij de tafel staan……allen op hun eigen manier…..en het was heel stil, maar wat voelde dit goed zo samen verbonden te zijn met diep respect naar elkaar. Daar werden we met elkaar heel stil van…..
Graag wilden we dit met u/jullie delen om te vragen of er ook vanuit de kerken in Woerden, Harmelen,Kamerik, Zegveld voor onze bezoekers, hun familie en landgenoten gebeden kan worden en daarnaast dat we als House of Hope een veilige plek mogen zijn waar iedereen, die is gevlucht, terecht kan om anderen te ontmoeten, zorgen te delen en te ontspannen.
House of Hope – Woerden, Opstandingskerk, dinsdags van 9.30-12.00 uur / donderdags van 14.00-16.30 uur. 93dd0a6_w492_mantelmeeuw.jpg

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief