Van de penningmeester

Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. Omdat de QR-code van onze ING rekening slechts een beperkte tijd geldig is, willen wij voortaan een code gebruiken die gekoppeld is aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.

Van onze predikant

Met de catechesegroep bezochten we in december de moskee in Woerden. Dat was een erg leuk bezoek. We werden allerhartelijkst ontvangen door drie twintigers, die ons aan de hand van een powerpoint-presentatie een spoedcursus Islam gaven. Als motto van de avond hadden ze een tekst gekozen uit de Koran waarin de verbondenheid tussen christenen en moslims centraal staat. Onze rondleiding startte in de gebedsruimte. Toevallig was de man aanwezig die altijd zingend de oproep voor het gebed verzorgt. Hij was bereid om dat ook voor ons te doen. Daarna zagen we de wasruimte, de studiezalen, de ontmoetingsruimte en de ruimte waar overledenen ritueel worden gewassen. Indrukwekkend: enerzijds zie ik verwantschap tussen een kerk als De Open Poort en de moskee, anderzijds zijn er ook verschillen, die te maken hebben met hoe je het geloof beleeft.
Na afloop spraken we na met thee en cake, want zoals onze inleiders zeiden: ‘We zijn een Marokkaanse moskee, en Marokko staat bekend om zijn thee.’ Een van de catechisanten verwoordde de waardering van allemaal: ‘Op school leer je de theorie, maar hier ervaar je hoe het echt is.’
Er is veel meer te zeggen over dit bezoek, en misschien doe ik dat elders nog wel eens. Mocht je er meer van willen weten, spreek me vooral aan, want ik zit er nog vol van. Wat ik met name waardevol vind, is dat ik ervoer dat de deuren van de moskee wijd open staan en we over en weer bereid zijn van hart tot hart met elkaar te praten. Dat voegt veel toe in onze wereld. Daarnaast raakte het me dat ik in de moskee met oprechte gelovigen sprak, die oprecht geïnteresseerd en ontvankelijk waren voor ons geloof. Dat gaf verdieping aan alles wat we bespraken en opende weer nieuwe blikken op hoe ik zelf geloof.

Geurt Roffel

Vanuit de kerkenraad

Zondag 5 februari: starten met de vernieuwde liturgie
Een speciale werkgroep heeft zich vorig jaar beziggehouden met een nieuwe opzet van de liturgie. De bedoeling hiervan is dat wij, als gemeenteleden, ons meer betrokken voelen bij de diensten. Vorig jaar hebben we al enkele malen geëxperimenteerd met de vernieuwde liturgie. Omdat de kerkenraad geen overwegende bezwaren vernomen heeft, wordt deze nieuwe opzet van de kerkdiensten met ingang van zondag 5 februari ingevoerd. Een belangrijke wijziging is dat we, ter voorbereiding op de dienst, starten met het zingen van enkele liederen. Het zou fijn zijn als u daar rekening mee houdt en voortaan vijf minuten voor tien aanwezig bent in de kerk. Ook een belangrijke verandering is dat we, na de bijbeluitleg, gemeenteleden de gelegenheid geven hierop te reageren. Uiteraard zijn we hierbij afhankelijk van de voorganger. We hopen dat de meesten van hen hieraan mee willen werken. De kerkenraad zal voor de zomer deze vernieuwde liturgie evalueren. Als u hierover uw mening wilt geven, graag, stuur dan een mail naar scriba@deopenpoortharmelen.nl of via een brief in de bus van de kerk, Hendriklaan 1 of op Jaagpad 12. Wij danken de Werkgroep vernieuwing Eredienst voor hun bijdrage hieraan.

Anneke Boskma- de Zoete,
Voorzitter Kerkenraad.

29 januari kind-en-schooldienst

2c17969_w1272_kerkenschool.jpg Zondag 29 januari is de Kind-en-Schooldienst in samenwerking met bassischool De Fontein. We gaan luisteren naar Daniël. Zijn vertrouwen in God was zo sterk dat het hem redde van gevaarlijke leeuwen. Hiervoor zijn we nog op zoek naar (getemde) pluchen leeuwen. Heb je toevallig een knuffelleeuw thuis? Neem ‘m dan 29 januari mee naar de kerk. Het wordt een dienst voor jong en oud met vrolijke liedjes, fijne meezingers en een mooie boodschap van vertrouwen. Tot dan!

Geurt, Ellen en Carina

Ps. Alvast zin om de liedjes te oefenen? Dat kan met deze YouTube link

 

Bloemen van de kerk/ bedankje

76de9af_w1272_img20230115110136.jpg De bloemen van zondag 8 januari zijn naar Hein en Nelleke Geurtsen gebracht.

De bloemen van zondag 15 januari hebben een mooi plekje bij mw Langeveld gekregen.

Als gemeente willen we op deze manier onze gemeenteleden laten weten dat er aan hen gedacht wordt en dat wij met hen meeleven. Uit onderstaand binnengekomen bericht blijkt maar weer hoe belangrijk dat is.

Beste Allemaal,

Wat een mooie bemoedigingen kreeg ik in de vorm van kaarten met mooie teksten, lieve apps, mooie bloemstukjes, mooie planten, een kussen, druiven en beschermengeltjes. Hartverwarmend!
Ton die me even vervangt bij het schoonmaken van de kerk, Anja die me even vervangt bij de boodschappen doen voor Elly! Geweldig; dat is De Open Poort.
Na het verwijderen van de helft van mijn linker long gaat het herstel heel voorspoedig. Vorige week kregen we de uitslag van de kweek en er zijn gelukkig geen uitzaaiingen. Heel dankbaar en blij zijn we daarover. Hartelijk dank lieve mensen, jullie hebben omzien naar de ander waar gemaakt!

Hartelijke groeten – ook namens Ruud – van een ontroerde en blije Jeannette Sneller.

Vanuit de diaconie

3830f47_w1272_gridart2023012010362.jpg Afgelopen woensdag 18 januari hebben we de wereldmaaltijd in combinatie met de bijeenkomst voor de ‘week van het gebed voor eenheid van christenen’ gehad. Het was een mooie en bijzondere avond waarbij we zo’n 45 mensen mochten ontvangen. Henk Vink had weer zijn best gedaan door een heerlijke Pakistaanse maaltijd te koken met vooraf een dahlsoep, drie curry’s als hoofdgerecht en bananenbrood als dessert. De leden van het IKOH hadden zang en gebed voorbereid. Karin begeleidde de zang op het orgel en Geurt eindigde met gebed en zegen.
We zijn dankbaar dat we  460 euro mogen overmaken voor het PKN-project in Pakistan.

 

Voedselbank
Omdat het aantal mensen dat van de Voedselbank gebruik maakt bijna is verdubbeld willen wij graag doorgaan met het inzamelen van producten op iedere eerste zondag van de maand. Voor corona zamelden wij zes keer per jaar in, gekoppeld aan de Maaltijd van de Heer. Omdat er een hoge urgentie is, met veel mensen die in financiële nood verkeren, willen wij doorgaan met maandelijks inzamelen.
Deze maand is er vooral behoefte aan:

  • Aardappelpuree
  • Houdbare melk
  • Koffiepads
  • Kruidenmix voor pasta
  • Limonadesiroop
  • Zwarte Thee
  • Vis in blik
  • Ontbijtcrackers
  • Luiers nr 5 en billendoekjes

Hartelijk dank voor uw hulp!

Vanuit het college van kerkrentmeesters

Energiekosten
De voorschotbedragen die wij voor energie in 2023 moeten gaan betalen zijn definitief vastgesteld op € 1353 per maand.
Zoals verwacht zijn de bedragen 4 keer zo hoog als in 2022.
Wij willen dan ook vragen of iedereen die weleens in de kerk vergadert om indien mogelijk thuis bij elkaar te komen.
Deze kosten dwingen ons ook de temperatuur in de kerkzaal te  verlagen.

Eindejaarsactie
Voor de eindejaarsactie hebben wij 2.765 euro ontvangen. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar de Voedselbank in Woerden. Dankzij uw giften kunnen zij hun werk goed uitvoeren.

Inmiddels is ook de Actie Kerkbalans 2023 gestart. Hierbij wordt gevraagd om met uw bijdrage onze eigen kerk ‘De Open Poort’ in stand te houden. Als gevolg van de hoge energiekosten is de verwachting dat 2023 een financieel zwaar jaar wordt met een fors tekort!. Daarom graag uw steun.

Diversen

ab4c175_w211_davidportret211x300.jpg Nieuw gezicht bij Den Braber Uitvaartzorg
Hans den Braber heeft u in het laatste kerkblad laten weten te stoppen met het verzorgen van uitvaarten. Eind december heeft Hans in mij, David van de Waal, alsnog een opvolger gevonden die zijn onderneming voort zal zetten. Daarom wil ik mij graag aan u voorstellen.
Van nabestaanden hoor ik vaak “Je bent er als het nodig is en verder ben je op de achtergrond aanwezig” en “Toen jij binnen kwam ontstond er rust en kreeg ik weer wat grip op alles wat mij overkwam”. Zo ben ik en zo wil ik er zijn als uitvaartverzorger.
Na jaren de leiding gehad te hebben bij een middelgrote Protestantse Christelijke uitvaartverzorger heb ik bewust de keus gemaakt een kleinschalige uitvaartonderneming te starten, eveneens met aandacht voor uitvaarten binnen de kerken. Terug naar het contact van mens tot mens en direct persoonlijk benaderbaar.
Een uitvaart moet uiteraard tot in de puntjes worden verzorgd. Ieder detail telt, kwaliteit is belangrijk. Daarom ben ik register uitvaartverzorger en bezit ik het keurmerk Uitvaartzorg. Goede herinneringen aan de uitvaart helpen bij het verwerken van het verlies.
Woorden zijn maar woorden en zeggen lang niet alles. Daarom de uitnodiging om elkaar te ontmoeten. Bel gerust voor een vrijblijvende ontmoeting, het bespreken van uw uitvaartwensen of eventuele andere vragen.

Met een vriendelijke groet,
David van de Waal
Den Braber Uitvaartzorg
Dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend 0348 – 44 12 99

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief

Van de penningmeester

Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. Omdat de QR-code van onze ING rekening slechts een beperkte tijd geldig is, willen wij voortaan een code gebruiken die gekoppeld is aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.

Van onze predikant

De goede herinneringen aan Kerstmorgen zingen nog na in mijn hoofd. Iedereen droeg een eigen steentje bij en het resultaat was meer dan we hadden kunnen dromen. Fijn om zo samen te werken, alleen samen kunnen we dit soort activiteit mogelijk maken. Ik zag delen van de registratie terug op youtube om te kijken wat mensen thuis hadden gezien. Tot mijn verrassing zag ik dat door het goede camera-, schakel- en geluidswerk het toneelstuk zo goed was te volgen dat het was alsof je met de kinderen meeliep. Ik zat er weer middenin. 2f87a0d_w1272_gridart2022122508303.jpg 4ec66b1_w1272_gridart2022122518171.jpg Aanstaande zondag vieren we in Harmelen de Maaltijd van de Heer. Mooi om het nieuwe jaar te beginnen met deze verbondenheid. Voor mij is het belangrijk dat iedereen – jong en ouder, op afstand of vol van het geloof – kan meebeleven wat we in de Maaltijd delen. Als het goed
is hoor je dat in de teksten en kun je het ervaren in hoe we het vieren. Wil je er een keer over doorpraten, of heb je er vragen of opmerkingen bij, laat het me dan weten.

Uit de Bijbel lezen we teksten die bij deze eerste zondag na het feest van Driekoningen (6 januari) horen. We lezen van de doop van de Heer (Matteüs 3:13-17) en daarbij Jesaja
42:1-9, een kerntekst als het gaat over wie Jezus is. Omdat beide teksten erg bekend (kunnen) zijn, heb ik ervoor gekozen om er ook iets uit Handelingen bij te lezen. Handelingen is het boek waarin de leerlingen van Jezus zelf moeten gaan staan om vorm te geven aan wat Jezus hen voorleefde. Dat brengt hen bladzijde na bladzijde voor lastige vragen en in onvoorziene omstandigheden. Petrus merkt in het gedeelte dat we lezen (Handelingen 10:34-38) dat de verbindende kracht van Jezus nog veel groter is dan hij had kunnen bedenken. Die beperkt zich niet tot Israël, of mensen die al Joods zijn. Het raakt ook mensen die van buiten komen.

Bloemen van de kerk

56ea6f0_w1200_4457edf3fea143f490bf.jpg 23f4086_w1272_20230102103517.jpg Het witte bloemstuk van 1e Kerstdag is namens ons allen gebracht bij Aart en Corrie Kroes.
Het boeket van zondag 1 januari is met een hartelijke groet gebracht bij Jeanette Sneller.

Van de diaconie

Bij de PLUS kan nog worden gespaard voor de boodschappenpakketten.De actie loopt tot en met 25 februari. Er staat een spaardoos in de winkel!

Over de wereldmaaltijd die op 18 januari gaat plaatsvinden vindt u hieronder alle informatie. U kunt zich aanmelden tot en met 14 januari.

De extra collecte bij de Maaltijd van de Heer is dit jaar voor het Protestants koopvaardijwerk van dominee Leon Rasser. Zeevarenden zijn vaak maanden van huis, het werk is zwaar, het leven aan boord eentonig en men heeft vaak last van heimwee. Dominee Rasser wil deze mensen een hart onder de riem steken door ze met raad en daad bij te staan. Hij bezoekt hen hiervoor aan boord en neemt bv boodschappen of tweedehands kleding mee. Hierin komt pastoraat en diaconaat samen. Deze hulp wordt aan alle zeevarenden geboden maar veel van hen zijn christelijk en willen graag dat dominee Rasser met hen bid, hen zegent of een kerkdienst aan boord houdt. Het mooie is dat als de contacten eenmaal gelegd zijn, zij onderhouden worden via de social media. Preken en gebeden kunnen online verstuurd worden.
Met pasen en met kerst wil dominee Rasser graag extra aandacht aan de zeevarenden geven. Wij hopen dan ook na een jaar collecteren in december een mooi bedrag naar dominee Rasser te kunnen overmaken zodat er een USB-stick met een kerstviering, een kerstpakketje met bijvoorbeeld stroopwafels, een koelkastmagneet en een sim-kaart om familie te bellen naar de zeevarenden kan worden gebracht. Helpt u mee, zodat dominee Rasser zoveel mogelijk mensen kan bereiken, steunen en helpen?

Oproep Huiskring

Iedere eerste maandag van de maand komen we met een groepje bij elkaar om een thema/ bijbel gedeelte te bespreken. We starten om 20.15 uur, met inloop vanaf 20.00 uur. Tot nu toe iedere avond bij iemand anders thuis, en we bereiden de avond ook om de beurt voor. Voorbereiden is geen verplichting, momenteel gebruiken we een cursus met thema’s uit de bijbel waarvoor dit niet nodig is, ‘het omega project’: www.hetomegaproject.nl. Daarna zoeken we weer een andere invulling. Het einde van de avond sluiten we af door samen te bidden.

Tot nu toe hadden we een groep van mensen tussen 30-40 jaar, maar wat ons betreft schrappen we dit jaar de leeftijdscategorie. We zouden het leuk vinden als er meer mensen zijn die aan willen sluiten bij onze gesprekken. De ene avond is leerzaam, een andere keer inspirerend of kwetsbaar. Hoe dan ook zijn het avonden waarop we elkaar beter leren kennen en die we waardevol vinden.

We zoeken op dit moment naar mensen die ook aan willen sluiten! Als de groep te groot wordt zullen we hem opsplitsen.

Wil je meer weten of je aanmelden, dan kun je bellen of mailen met:

Martijn & Lisette de Bruin, Jesca Wijnsma, Annefieke Nagelhout

Wereldmaaltijd/ gebed voor eenheid

2c08ca2_w640_dankdienst.jpg Op woensdag 18 januari 2023 wordt in De Open Poort weer de Wereldmaaltijd gehouden. Medewerking wordt verleend door Henk Vink, leden van de diaconie en enkele leden van de werkgroep IKOH.
De opbrengst van de maaltijd is bestemd voor een project van Kerk in Actie: “Een menswaardig bestaan voor landloze arbeiders en kleine boeren” in Pakistan.
Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze boeren als dagloner. Elke dag moeten ze opnieuw werk zien te vinden. Ze verdienen te weinig om hun familie te onderhouden. Kerk in Actie helpt hen met een training en startkapitaal om een onderneming te starten met bijvoorbeeld de verkoop van groenten of melk, of in het repareren van fietsen of mobiele telefoons. Boeren die wel een stukje land hebben, krijgen begeleiding om hun opbrengst te verbeteren en hun inkomen te verhogen.
Tijdens de maaltijd is er – met gebed, lezing en liederen – ook aandacht voor de week van gebed voor de eenheid van de christenen.
Kosten: 15 euro voor volwassenen, 7,50 euro voor kinderen.
Opgeven kan via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of op de intekenlijst in de kerk. U kunt ook bellen met Jan Brundel: 06-82680882. Aanmelden graag tot en met 14 januari.
Van harte welkom op 18 januari 2023, om 18.30 uur in De Open Poort.

Allerlei

a075f12_w1272_voorkantflyer.png Samen omlopen
Houd je van wandelen en lijkt het je leuk en interessant om dat met (nog onbekende) dorpsgenoten te doen? Wandel dan mee op zondag 15 januari 2023!
We starten bij het Dorpshuis en maken een wandeling van ongeveer 5 km. Terwijl je wandelt, ga je aan de hand van vragen in gesprek met een dorpsgenoot. Zo kom je met
elkaar tot een zinvol en inspirerend gesprek. We sluiten de wandeling, na een tussenstop bij de Kievit, weer af bij het Dorpshuis met een kop soep. Met een warm gevoel en een
betekenisvolle ervaring, nemen we daarna weer afscheid van elkaar.
15 januari 2023 van 14.30 -17.30 met start bij het Dorpshuis.
Deelname is gratis, een eigen bijdrage wordt op prijs gesteld.
Het Samen omlopen is een initiatief van het Dorpshuis, De Kievit en De Open Poort.

Graag aanmelden via e mail: samenomlopenharmelen@gmail.com

8c5297b_w168_koor.png

Houdt u/ houd jij van zingen en lijkt het u/ je
leuk om projectmatig mee te zingen met
anderen in een koor?                         

Christelijk Gemengd Koor Harmelen zoekt zangers en zangeressen om mee te zingen tijdens ons Passie/Paasconcert “Totdat de nacht verdween”
op vrijdag 31 maart 2023 om 20.00 uur in de dorpskerk te Harmelen (Kerkweg 1).

Wie zoeken wij voor dit project: zangers en zangeressen bij voorkeur met enige zangervaring.

Programma: Christelijke liederen van klassiek tot gospel en hele eigentijdse liederen alles m.m.v. solisten, piano en viool.
Wanneer? We oefenen elke donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in Het Trefpunt te Harmelen (Iepenlaan 1).
Kosten: Deelname aan het projectkoor tot aan het concert kost € 25.- Wilt u/ wil jij bij ons blijven zingen en lid worden van het koor dan gaat de contributie pas per 1 mei 2023 in.

Meer informatie? Bel of mail gerust.
Gea van der Linden (secretaris) mail: secretariaatCGKH@hotmail.com
Dick Sloof (voorzitter) mail: dhsloof@live.nl

Wij zien u /je graag op onze eerste repetitieavond op donderdag 5 januari 2023 in Het Trefpunt!

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief

aa9a94f_w476_aaaa.jpg d758911_w200_qr25november.jpg Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. Omdat de QR-code van onze ING rekening slechts een beperkte tijd geldig is, willen wij voortaan een code gebruiken die gekoppeld is aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.

Van onze predikant

e3ad00f_w1272_img20221209104324.jpg Kerst
Aanstekelijk en feestelijk was de voorbereiding voor de Kerstmorgenviering, die al begon toen Nederland nog volop in Sinterklaasstemming was. Ellen en ik reden naar de Standerdmolen, waar Carina van die lekkere oudhollandse pepernoten had neergezet, waarvan je er dan toch net iets teveel eet tijdens de brainstorm. We begonnen bij de poster van het kinderproject ‘Ik kan niet wachten’. Telkens verschijnen daarop nieuwe mensen die uitzien naar Jezus en wat hij teweegbrengt in de wereld. Op Kerstmorgen zijn dat de wijzen, die een ster volgen. We bedachten al snel dat het leuk zou zijn om die wijzen ook in het echt tegen te komen tijdens de dienst – en misschien iets van hun route mee te maken.
Wie dus op Kerstmorgen ‘De Open Poort’ binnenkomt, moet niet vreemd opkijken als hij/ zij de bank in schuift bij drie wijzen – of bij bijvoorbeeld een ontzagwekkende koning. Maak gerust een praatje met ze en vraag ze bijvoorbeeld waar ze zijn en wat ze hebben meegemaakt. Het was leuk om te merken dat, toen Carina en Ellen mensen benaderden om mee te doen, vrijwilligers heel snel gevonden werden – waarvan een enkeling zelf piepjong. Ook daarin blijkt De Open Poort een hechte en hulpvaardige gemeenschap.
Met de kinderen volg ik tijdens de dienst het licht van de ster, dat overal in de kerk opduikt. We ontmoeten mensen die dat licht ook gezien hebben en er meer van weten. Alle mensen die we spreken, houden er rekening mee dat sommige van de speurende kinderen nog heel jong zijn.
Onderwijl zingt V!ER bekende kerstliederen als ‘Mary’s boy child’, ‘Stille nacht’ en ‘Middenin de Winternacht’ (de laatste door de kinderen ondersteund met instrumentjes) en ook enkele nieuwe liederen. Eén daarvan is een persoonlijke favoriet van mij. Dat is het lied van de wijzen (LB 520) op een alternatieve melodie. Die melodie maakte ik als twintiger, toen ik lesgaf op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. V!ER is de eerste die het aandurft deze melodie ook in een dienst te laten klinken, en daar verheug ik me op.

Een gezegende kersttijd gewenst en graag tot ziens op eerste kerstdag,

Geurt Roffel

Afbeelding getekend door Oege Boskma

Dienst Nieuwjaarsdag

We staan stil bij het verhaal van Abraham die geroepen wordt om uit zijn geboorteland te
vertrekken naar het beloofde land. We ontdekken dat er een verrassende wending zit in dat
verhaal. Abraham blijkt een tussenstop te maken. Hoe herkenbaar is het dat goede
voornemens lang niet altijd worden gerealiseerd.
Het is een dienst zonder beamer en instrumentale begeleiding. Fijn dat Jeroen Verkleij als
voorzanger optreedt en de gemeentezang ondersteunt. Graag een liedboek meenemen.

Kees van den Berg

Van de diaconie

6c84ac8_w1272_gridart2022122312153.jpg Voor de diaconie is kerst één van de drukste tijden van het jaar waarbij wij graag extra aandacht willen geven aan bijvoorbeeld de mensen met een minimum inkomen en de ouderen. Volgens goed gebruik hebben we daarom met uw hulp en samen met de andere twee kerken zeventig goedgevulde big-shoppers met cadeaubonnen bij mensen met een minimum inkomen mogen brengen. Hierbij moet ook vermeld worden dat de PLUS dit jaar extra bijgedragen heeft zodat we echt uit konden pakken! Tevens hebben we een aantal donaties van de energie-toeslag gebruikt om cadeaubonnen te kopen samen met de BAVO kerk.

Voor de ouderen hebben we 50 pakketjes met servetten, chocolade en een kerstmannetje gemaakt. Leuk om daar dan ook nog bedankjes voor te krijgen: dan weet je dat het gewaardeerd wordt!

Verder sparen we tot het eind van de maand nog de Douwe Egberts zegels. We hebben al het één en ander mogen ontvangen, waarvoor hartelijk dank!

Ook wordt er weer gespaard voor de boodschappenpakketten van de PLUS. Er staat een doos in de winkel!

Tot slot zijn we bezig met de voorbereidingen voor de uitgestelde wereldmaaltijd die op 18 januari gaat plaatsvinden. Een mooi moment om toch een beetje licht in die donkere januari maand te brengen. Hieronder vindt u meer informatie over de wereldmaaltijd.

Natuurlijk gaan alle voorbereidingen voor de plannen voor volgend jaar ook door. We willen in maart weer een schapenspel organiseren en we gaan kijken of het bijvoorbeeld mogelijk is om rond pasen cupcakes te gaan verkopen voor het goede doel. We houden u op de hoogte!

Wereldmaaltijd/ gebed voor eenheid

2c08ca2_w640_dankdienst.jpg Op woensdag 18 januari 2023 wordt in De Open Poort weer de Wereldmaaltijd gehouden. Medewerking wordt verleend door Henk Vink, leden van de diaconie en enkele leden van de werkgroep IKOH.
De opbrengst van de maaltijd is bestemd voor een project van Kerk in Actie: “Een menswaardig bestaan voor landloze arbeiders en kleine boeren” in Pakistan.
Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze boeren als dagloner. Elke dag moeten ze opnieuw werk zien te vinden. Ze verdienen te weinig om hun familie te onderhouden. Kerk in Actie helpt hen met een training en startkapitaal om een onderneming te starten met bijvoorbeeld de verkoop van groenten of melk, of in het repareren van fietsen of mobiele telefoons. Boeren die wel een stukje land hebben, krijgen begeleiding om hun opbrengst te verbeteren en hun inkomen te verhogen.
Tijdens de maaltijd is er – met gebed, lezing en liederen – ook aandacht voor de week van gebed voor de eenheid van de christenen.
Kosten: 15 euro voor volwassenen, 7,50 euro voor kinderen.
Opgeven kan via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of op de intekenlijst in de kerk.
Van harte welkom op 18 januari 2023, om 18.30 uur in De Open Poort. dfd3a3c_w225_amnesty.png

Groeten aan gewetensgevangenen.

Filep Karma zat elf jaar vast vanwege zijn strijd voor een onafhankelijk Papoea, hij zegt:

“Ik kreeg kaarten van over de hele wereld. Van kinderen tot aan academici. De vele kaarten gaven me moed en zorgden ervoor dat ik me sterk voelde. Ik hoop dat mensen kaarten en brieven blijven sturen naar andere mensen in de wereld die nu nog gevangenzitten.”

Ook dit jaar kunnen we weer aansluiten bij de actie van Amnesty International. We kregen van hen acht namen van gewetensgevangenen:

Maryia Kalesnikava in Belarus
Yiliyasijiang Reheman in China
Leila de Lima in de Filipijnen
Omar Radi in Marokko
Mubarak Bala in Nigeria
Chiou Ho-Shun in Taiwan
Leonard Peltier in de Verenigde Staten
Eren Keskin in Turkije

In de kerstnacht en op kerstmorgen wordt in de kerkdienst licht voor hen ontstoken aan de paaskaars, worden hun namen genoemd in de voorbeden.

En er zijn kaarten om aan hen te sturen, die zijn verzendklaar, voor de portokosten à 1,55 euro, (zonder postzegel gratis). Verkrijgbaar na de kerstdiensten in de hal van de kerk en ook weer bij mij te “bestellen”, dan worden ze bezorgd.

Een kaartje als hart onder de riem en soms leidt het ook tot betere bescherming of behandeling als mensen in de gevangenis zitten. Vorig jaar vonden zo’n 150 kaarten vanuit De Open Poort hun weg. Daar gaan we maar weer voor met elkaar!

Ria Griffioen

Bloemen van de kerk

c686bb7_w1272_gridart2022122310435.jpg Ook de afgelopen weken hebben we weer een aantal gemeenteleden een boeket mogen brengen namens de gemeente. 11 december zijn de bloemen naar mw Coby Vork gebracht. De bloemen van de doopdienst van afgelopen zondag hebben een plekje bij Greet den Braber gekregen.

 

Allerlei

a075f12_w1272_voorkantflyer.png Samen omlopen
Houd je van wandelen en lijkt het je leuk en interessant om dat met (nog onbekende) dorpsgenoten te doen? Wandel dan mee op zondag 15 januari 2023!
We starten bij het Dorpshuis en maken een wandeling van ongeveer 5 km. Terwijl je wandelt, ga je aan de hand van vragen in gesprek met een dorpsgenoot. Zo kom je met
elkaar tot een zinvol en inspirerend gesprek. We sluiten de wandeling, na een tussenstop bij de Kievit, weer af bij het Dorpshuis met een kop soep. Met een warm gevoel en een
betekenisvolle ervaring, nemen we daarna weer afscheid van elkaar.
15 januari 2023 van 14.30 -17.30 met start bij het Dorpshuis.
Deelname is gratis, een eigen bijdrage wordt op prijs gesteld.
Het Samen omlopen is een initiatief van het Dorpshuis, De Kievit en de Open Poort.

Graag aanmelden via e mail: samenomlopenharmelen@gmail.com 4417e3e_w1024_schiermonnikoog.jpg

Ruimte, stilte, licht. Een verslag van een retraite op Schiermonnikoog                           –Jan Hoogendoorn

We waren met een mooi groepje van negen, inclusief de enthousiaste organisator, Ine Pont, en een pastoraal begeleider. Negen totaal verschillende mensen, qua karakter, achtergronden en redenen om mee te gaan: van het loskomen van een drukke baan, (mantel)zorgtaken of juist vanwege eenzaamheid, bijvoorbeeld na het verlies van een partner. Mensen in een geloofscrisis of juist vol geloof en vertrouwen. Zelfs niet allemaal uit Utrecht
Het thema van de retraite was ‘Getijden’. Iets waar je op zo’n waddeneiland niet omheen kunt. Maar ook aanhakend bij de getijdengebeden in kloosters en kerken. Een ritme waar we een beetje van konden proeven door de ochtend- en avondgebeden die onze dagen omlijstten en waar al snel zelfs wat andere bezoekers bij aanschoven. De gebeden werden gehouden in de naastgelegen Sint Egbertkapel, die deze dagen volledig tot onze beschikking stond. Het meest noordelijke kerkje van Nederland.
Het programma stimuleerde ons onszelf en de wereld om ons heen op een andere manier te ervaren. Stilte is daarvoor een eenvoudig, maar krachtig middel. Omdat iedereen stilte op een andere manier beleeft, werden er aan het begin gezamenlijk afspraken gemaakt, hoe die stilte samen vorm te geven. Verder was die stilte makkelijk te vinden in de ruige natuur van Schiermonnikoog.
Er was groot vertrouwen binnen de groep. We deelden persoonlijke en soms zelf emotionele ervaringen met elkaar. Maar ook wie dingen liever voor zichzelf wilde houden, was geen spelbreker en hoefde zich niet ongemakkelijk te voelen. Wie behoefte had aan een meer vertrouwelijk gesprek kon vrijelijk terecht bij de pastoraal begeleider.
Zo vaak als kon hebben we het natuurschoon en zijn verschijnselen bewonderd. De onbewolkte hemel zorgde ’s avonds voor een prachtig zicht op de Melkweg. En in de regenboog ervoeren we de goddelijke boodschap: belofte voor hoop en toekomst.
Ook proberen?
Voor volgend jaar staan al twee nieuwe retraites gepland. In het voorjaar (27 t/m 31 maart) en in het najaar (25 t/m 29 september). De natuur is beide keren heel verschillend, maar ongetwijfeld steeds prachtig en eb en vloed blijven sowieso even mooi. De kosten zijn € 350 per persoon; een all-in-prijs, op de reis/boottocht en evt. fietshuur na.
Voor iedereen die even op een prettige en zinvolle manier tot zichzelf wil komen, los van je dagelijkse beslommeringen, een aanrader! 0131a98_w1272_postertop20001.png

Top 2000 kerkdienst
Het einde van het jaar staat bij de NPO Radio 2 in het teken van de Top2000. In de Top2000 staan veel nummers met inhoud: nummers die emotie oproepen, kippenvel en herinneringen.

Sommige nummers gaan expliciet over geloof of God, zoals ‘What if God was one of us’, van Joan Osborne. Andere blijken bij nadere beschouwing te gaan over belangrijke levenservaringen als liefde, dood en troost. Wat is er nou mooier dan in een kerkdienst samen te luisteren naar de mooiste nummers uit de popgeschiedenis?
Daarom wordt er nu ook in Harmelen een Top2000-kerkdienst georganiseerd!
Tijdens deze dienst worden nummers uit de TOP2000 gezongen en beluisterd. Je kunt zelf ook stemmen op jouw favoriete nummer! Of bekijk de TOP10 van reeds gekozen nummers. Er is een band die de top 10 nummers ten gehore zal brengen. Natuurlijk mag je meezingen, kun je een kaarsje aansteken en hebben we nog meer leuke ideeën. Hier vindt u meer informatie

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief