374df78_w223_apenpoort.png Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. De QR-code is gekoppeld  aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.
Ook de koffiepotjes hebben nu hun eigen QR-code.

Van de voorzitter

Afgelopen zondag, na de mooie kerk en schoolviering, keken wij naar de indrukwekkende
Holocaustherdenking op tv. Diep onder de indruk was ik van de twee jonge kinderen die het verhaal van hun overgrootouders vertelden. En bedacht hoe belangrijk het is dat die verhalen verteld blijven worden. Nu de generatie die dit uit de eerste hand kon navertellen bijna uitgestorven is besef ik hoe belangrijk het is om steeds maar weer deze verhalen te horen. Opdat wij deze, misschien wel grootste misdaad uit de recente geschiedenis, nooit zullen vergeten.
Vorig jaar bezochten wij de prachtige, gerestaureerde ‘nieuwe’ synagoge aan de Oranienburger Strasse in Berlijn (zie foto hieronder). De mooiste en grootste synagoge van Duitsland. In november 1943 werd het hele gebouw getroffen door bommen. Op dat moment was de Berlijnse Joodse gemeenschap al bijna volledig weggevaagd. Tegen de tijd van de bevrijding in 1945 waren meer dan 54.000 Berlijnse Joden vermoord. De tentoonstelling vertelt dit verhaal tijdens een rondleiding door het verwoeste en gedeeltelijk herbouwde gebouw. Op tv-schermen luisterden we naar verhalen van heel oude Berlijners over hun ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Heel indrukwekkend.
Twee weken geleden bezochten we de stad Koblenz en kwamen terecht in een grote anti AFD demonstratie. Zoals u wel weet de radicaal-rechtse Duitse politieke partij. Met verwerpelijke neo-nazistische ideeën over het uitzetten van miljoenen vluchtelingen en migranten.
We hadden nooit gedacht dat in onze westerse democratieën deze ideeën weer opgeld zouden
kunnen maken, maar als we niet die verschrikkelijke verhalen maar blijven vertellen vrees ik dat we opnieuw in een onomkeerbare situatie van groot onrecht voor bevolkingsgroepen terechtkomen.
Laten we ook in Nederland waakzaam blijven! 02e0b58_w1272_berlijnnieuwesynagog.jpg

Van het College van Kerkrentmeesters

Informatiebijeenkomst Vernieuwing Kerkgebouw  –  Zondag 11 februari, na de dienst:

Nogmaals ter herinnering:
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) werkt aan plannen voor vernieuwing van ons kerkgebouw. Naast diverse isolerende maatregelen zijn er ook voorstellen ontwikkeld voor een andere kleurstelling aan de binnenzijde van ons kerkgebouw.
Wilt u weten welke richting we uitgaan met de vernieuwing kom dan op zondag 11 februari naar de Open Poort. Aansluitend op de viering verzorgt het CvK een presentatie van de plannen zoals die door een werkgroep zijn ontwikkeld. Martijn de Bruin, voorzitter van de werkgroep, zal deze plannen toelichten.
Ter afsluiting verzorgt het Pastorale Team een lunch zodat we onder het genot van een kop soep en een broodje kunnen napraten met elkaar. U kunt zich voor deze lunch tot 4 februari opgeven via een lijst op het mededelingenbord. Een bijdrage in de kosten daarvan wordt op prijs gesteld.

Van de bloemencommissie / Meeleven

40c475e_w1272_928437f61e894733a065.jpg De bloemen van zondag 21 januari zijn gebracht naar de heer Piet de Langen.

———————–

Afgelopen week is Alie van Wensen geopereerd, ze heeft een nieuwe heup gekregen.
De operatie is geslaagd en Alie is weer thuis; een kaartje of belletje wordt gewaardeerd.
Wij wensen haar een goed herstel toe.

Van de diaconie

b237a60_w347_voedselbank.jpg

Zondag kunt u weer producten inleveren voor de Voedselbank.
Op hun verlanglijstje:
houdbare melk  –   aardappelpuree  – jam (niet zelfgemaakt) –
ontbijtcrackers – koffiepads – pasta en kruidenmix voor pasta – vis in blik –
luiers nr. 6 en billendoekjes.
Uw bijdrage is zeer welkom.

Diversen

e383e2c_w696_bloem.jpg

OECUMENISCHE AVONDGEBEDEN

IN DE VEERTIGDAGENTIJD EN DE GOEDE WEEK

“Liefde zonder grenzen”

Ook in 2024 zullen er – wekelijks in de veertigdagentijd (de weken vóór Pasen), en dagelijks aan het begin van de goede (of stille) week weer oecumenische avondgebeden zijn in Woerden. Een werkgroep, waarvan mensen uit de Rooms-Katholieke parochie, de Hervormde gemeente, de Gereformeerde kerk en de Evangelisch-Lutherse gemeente deel uitmaken, verzorgt deze avondgebeden. De avondgebeden worden gehouden onder auspiciën van de Raad van Kerken in Woerden.

Nadat de veertigdagentijd is begonnen met de Aswoensdag op 14 februari (met vieringen in de Bonaventurakerk en in de Lutherse kerk!)  worden deze avondgebeden gehouden op woensdag 21 en 28 februari, 6, 13 en 20 maart, en daarna op maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 27 maart. De plaats van samenkomst is ook nu weer: de Lutherse kerk aan de Jan de Bakkerstraat, de aanvangstijd is 19.00 uur. De avondgebeden duren ongeveer een half uur.

De opzet is in grote lijnen als in voorgaande jaren. We zingen enkele liederen, er is een Bijbellezing, stilte – met een tekst of gedachte ter overweging, en muziek. Een eenvoudige, maar stijlvolle opzet. En een invulling die – naar we hopen – voor mensen uit verschillende kerkelijke tradities herkenbaar is.

Het doorgaande thema dat voor dit jaar is gekozen is: ‘Liefde zonder grenzen’.
Achtergrond: in onze tijd lijkt de gedachte ‘ieder mens telt mee’ actueler te zijn dan ooit.
Daarbij kun je zowel denken aan (politieke)  ontwikkelingen in Nederland als aan allerlei internationale spanningen. Liefde lijkt op heel veel grenzen  te stuiten.

In de brief aan de christenen te Efeze klinken de woorden: Hij (Jezus Christus) heeft vrede verkondigd aan hen die nabij zijn én aan hen die veraf zijn. En in het bekende verhaal van de voetwassing in Johannes 13 (het evangelie dat zal klinken op de Witte Donderdag!) horen we dat Jezus de zijnen heeft liefgehad ‘tot het einde’. Waarmee dus alle grenzen worden doorbroken!

Wat betekent dát verhaal, waarbij de mens – ieder mens! –  werkelijk wordt gezien en … aanvaard, voor grenzen die  – wij – mensen trekken, muren die wij bouwen, barrières die wij oprichten?

Nee, de avondgebeden zullen niet even snelle en makkelijk ‘oplossingen’ bieden.
Maar zouden het geen momenten kunnen zijn die voor mensen vanuit verschillende achtergronden en invalshoeken bron van inspiratie kunnen zijn?

Mogen we u begroeten op één of meerdere van deze avondgebeden?

1dea5ca_w496_knipsel.gif

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief

374df78_w223_apenpoort.png Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. De QR-code is gekoppeld  aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.
Ook de koffiepotjes hebben nu hun eigen QR-code.

Van de predikant

Anselm Kiefer en Paul Celan

In december bezochten wij museum Voorlinden in Wassenaar. Er was een expositie van de Duitse kunstenaar Anselm Kiefer. Ik had eens een schilderij van hem gezien in Rijksmuseum Twenthe dat me was bijgebleven. Dat oogde als een onherbergzaam, duister bos dat tegelijk ook iets vertrouwds en hulpeloos uitstraalde. Het deed me denken aan de bossen waar we met Scouting nachtspelen speelden. Enerzijds spannend, uitdagend en veilig, maar daaromheen ook onpeilbaar, groots en afwachtend. Nu ik zag dat Kiefer een grote expositie in Wassenaar had, wilde ik er graag naartoe.

Kiefer maakt allerlei werken, de meest indrukwekkende vind ik die, die onbevattelijk groot zijn. Je staat ervoor en krijgt het gevoel dat je niet alles in je op kunt nemen, zo veel is er te zien. Kiefer gebruikt allerlei materialen, naast verf ook goud, ijzer, steen, zand, stof. Ook verbrandt hij delen van schilderijen, wat zorgt voor roet, rafelranden en verkleuring. Vanwege copyrights ben ik terughoudend om hier een afbeelding van een schilderij op te nemen, maar via de link kunstvensters.com/2023/10/19/de-poezie-van-anselm-kiefer-in-museum-voorlinden/ kun je je een beetje indenken hoe dat uitwerkt.

Eén van de werken, ook in de link te zien, kun je je het beste voorstellen als een levensgrote kijkdoos, waarbij de inkijk ongeveer acht personen groot is. Het heet Winterreise en toont in een diepte van ongeveer twaalf meter een winterlandschap dat, net als het bos dat ik eerder van Kiefer zag, zowel iets duisters en onherbergzaams uitstraalt, als ook iets hulpeloos en afwachtends. Het deed me denken aan een streek waar lange tijd is gevochten, waar oorlog is geweest. Nu is het geweld geweken en kan het land herstellen. Overal zijn nog sporen van het geweld te zien, het land hijgt nog uit en onzeker is of de oorlog echt wegblijft. Maar tegelijk is de toeschouwer uitgenodigd om met vrede te komen, om te helpen om te helen.

Bijzonder was het om al in het eerste schilderij de naam van Paul Celan gekerfd te zien. Zijn werk leerde ik kennen in de tijd dat ik aan mijn promotiestudie werkte. Celans ouders, Duitstalige Joodse mensen, werden door de nazi’s vermoord. Hijzelf overleefde de Tweede Wereldoorlog en probeerde als dichter, in het Duits, woorden te vinden voor de vernietiging die er had plaatsgevonden, voor zijn gevoelens daarbij, en voor het tasten daardoorheen naar verbondenheid en hoop. Dat was een worsteling voor hem.

Of Kiefer met zijn kunstwerken hetzelfde probeert als Celan, kan ik niet overzien. Maar het trof me dat ik in dat manshoge, duistere schilderij niet alleen de naam van Paul Celan gekerfd zag, maar ook woorden uit een van zijn gedichten. Op meer schilderijen zag ik dat. Het voelde voor mij alsof Kiefer met zijn kunst zowel recht wil doen aan de duisternis die mensen in het leven kan overkomen, als aan hen die daarin en daardoorheen, koste wat kost, blijven zoeken naar verbondenheid en uitzicht. Hoopgevend en duister tegelijk, als de wereld zelf.

De expositie is nog te zien tot en met 25 februari. Houd wel rekening met een dure entreeprijs, want museum Voorlinden doet niet mee met de museumjaarkaart en heft voor de Kiefertentoonstelling een extra toeslag.

Geurt Roffel

Dienst Kerk en School “Bid je mee!”

d0955d3_w649_kerkenschool1.jpg Zondag 28 januari is er de jaarlijkse kerk & scholendienst.
Dit jaar is het thema “Bid je mee!”.

Op school gaan de kinderen aan de slag met verhalen uit de Bergrede van Jezus en het gebed van de Farizeeër
(Mattheüs 5 en 6).
Daarbij worden weer mooie knutselwerken gemaakt, welke
zondagmorgen in de kerk te bewonderen zijn.
Tijdens de dienst zelf gaat ds. Geurt Roffel het verhaal van school vervolgen met het bekende gebed: het Onze Vader.
Het combo Vier zal daarbij voor de muzikale begeleiding zorgen van de liedjes die de kinderen op school hebben geleerd. De leerkrachten vertellen met foto’s meer over wat er op school is gedaan.

Alle kinderen zijn uitgenodigd voor deze gezinsdienst en neem jullie vaders, moeders, opa’s en oma’s mee! Na afloop is er een passende verrassing voor de kinderen.

Van het College van Kerkrentmeesters

Informatiebijeenkomst Vernieuwing Kerkgebouw  –  Zondag 11 februari, na de dienst:

Zoals u weet werkt het College van Kerkrentmeesters (CvK) aan plannen voor vernieuwing van ons kerkgebouw. Naast diverse isolerende maatregelen zijn er ook voorstellen ontwikkeld voor een andere kleurstelling aan de binnenzijde van ons kerkgebouw.
Wilt u weten welke richting we uitgaan met de vernieuwing kom dan op zondag 11 februari naar de Open Poort. Aansluitend op de viering verzorgt het CvK een presentatie van de plannen zoals die door een werkgroep zijn ontwikkeld. Martijn de Bruin, voorzitter van de werkgroep, zal deze plannen toelichten.
Ter afsluiting verzorgt het Pastorale Team een lunch zodat we onder het genot van een kop soep en een broodje kunnen napraten met elkaar. U kunt zich voor deze lunch tot 4 februari opgeven via een lijst op het mededelingenbord. Een bijdrage in de kosten daarvan wordt op prijs gesteld.

Van de bloemencommissie

eb99fda_w716_tn7wnsba.png 2ba2b3e_w480_img0169.jpg De bloemen van zondag 7 januari zijn met een groet namens ons allen gebracht bij
Nita en Henk Immel.
Het witte boeket van zondag 14 januari is naar Bert Vos gebracht.

Meeleven

Tussen kerst en oud en nieuw is mevrouw Coby Liefhebber ongelukkig ten val gekomen.
Zij heeft daarbij een scheurtje in het bekken opgelopen. Daarom heeft zij enige tijd in het zorghotel in Woerden doorgebracht. Zij hoopt bij het uitkomen van deze Nieuwsbrief weer naar haar eigen huis te kunnen gaan.
Wij wensen haar van harte beterschap en hopen haar snel weer in De Open Poort te mogen begroeten!

Van de diaconie

47246ec_w201_plus.jpg Zoals in de Nieuwsbrief van 8 december vermeld, zamelen we ook dit jaar weer zegels in voor de boodschappenpakketten van de Plus. We hebben daarvoor gelijk bij de start van de actie, 3 december, een doos geplaatst.

Helaas is deze doos voor de kerst al verdwenen. Daarom staat de doos nu bij de servicebalie. We hopen ondanks deze tegenvaller toch nog een mooi aantal pakketten bij elkaar te sparen voor 24 februari. Dan stopt namelijk de uitgifte van zegels. Helpt u mee?

Diversen

BIJEENKOMST in teken afsluiting WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID CHRISTENEN
(zie ook het artikel van onze voorzitter in de vorige Nieuwsbrief)

Ook in 2024 is er een Week van Gebed voor eenheid van Christenen, namelijk in de week
van 21 t/m 28 januari. Op veel plekken in Nederland zijn er gedurende deze week
gebedsbijeenkomsten.
In Harmelen is er aan het einde van deze week ook zo’n gebedsbijeenkomst. En wel op zondagmiddag 28 januari om 15.30 uur in de Hervormde Kerk op het Kerkplein.
De bijeenkomst wordt namens de 3 kerken in Harmelen georganiseerd door het IKOH (Interkerkelijk Overleg Harmelen).

Landelijk staan de bijeenkomsten in het teken van het grote gebod: Heb God lief… en je naaste als jezelf. Verder ingevuld aan de hand van de gelijkenis uit de Bijbel van de barmhartige Samaritaan. Uit Lukas 10 vers 25-37, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben.
Dat is ook de basis voor de gebedsbijeenkomst in Harmelen.
De bijeenkomst duurt ongeveer een half uur. Na een welkomstwoord is er tijd voor het zingen van enkele bekende liederen, het luisteren naar een korte meditatie en het met elkaar bidden. Na afloop is er tijd om met elkaar wat te drinken en tijd voor ontmoeting en gesprek.
Het IKOH spreekt de hoop uit dat de gebedsweek in Nederland en de bijeenkomst in Harmelen bijdragen aan een vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen. De Week van gebed voor eenheid van Christenen daagt uit om elkaar werkelijk als naaste te zien, en stappen te zetten om een wederzijdse onbekendheid en mogelijke vooroordelen te overbruggen door ontmoeting en gebed. eaee4fd_w1000_59982b46.png

Avond ‘Verder na verlies’

Verlies hoort bij het leven. Mensen die je liefhebt gaan dood. En dingen waaraan je gehecht bent –werk, huwelijk, gezondheid, dromen – kun je op een dag verliezen. De wereld lijkt even stil te staan, maar draait al gauw weer verder. Hoe ga jij verder na een ingrijpend verlies?
David van de Waal van Van David & Den Braber Uitvaartzorg en ritueel- en rouwbegeleider Irene van der Meulen willen graag een avond stilstaan bij deze vraag. Na een inleiding door David zal Irene de aanwezigen meenemen in een boeiend en ongetwijfeld herkenbaar verhaal over rouw en verlies. Er is ruimte voor vragen en gesprek.
De avond vindt plaats op woensdag 24 januari in Het Trefpunt, Iepenlaan 2 in Harmelen. Vanaf 19.15 uur staan de koffie en thee voor u klaar.
Het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur (incl. pauze).
Toegang is gratis; aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom!

Meer informatie:
Irene van der Meulen, irene@irenevandermeulen.nl
David van de Waal, info@uitvaartzorgdenbraber.nl

4652a30_w168_koor.png Vrijdagavond 9 februari geeft het Christelijk Gemengd Koor Harmelen haar 70-jarig jubileumconcert in de Nederlands Hervormde Kerk , Kerkplein 1 in Harmelen.

Naast de prachtige liederen van het koor zal er ook een interactief moment met het publiek plaatsvinden. Ze zullen ervaren hoe het is om in een koor te zingen.
Gedurende de avond kunt u genieten van solostukken van sopraan Anke Smits en tenor Gerard Hueting. Zij zullen ook samen met het koor werken uitvoeren.
Het geheel wordt muzikaal begeleid door vioolspel van Tenny van Cuyck en pianospel van onze dirigent Roel Bontan.
De uit te voeren liederen lopen uiteen van Gospel tot Klassiek tot” eigentijds”, kortom een breed repertoire voor elk wat wils.

Zien we u ook vrijdag 9 februari? Het concert begint om 20:00 uur, vanaf 19.30 uur is de kerk open. De entree bedraagt 10,-. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de deur of bij de leden van het koor. U kunt ook kaarten reserveren via secretariaat@cgkharmelen.nl.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief

374df78_w223_apenpoort.png Van de penningmeester
Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen en QR-code bedragen te geven. De QR-code is gekoppeld  aan onze Rabo rekening. Als uw bankscanner deze code niet herkent, gebruik dan een algemene scanner. Verder kan de code bij een volgende keer scannen aangeven dat de code al een keer gebruikt is. Dat is geen probleem u kunt de code gewoon meerdere keren gebruiken. Wel moet u uw eigen bank misschien nog een keer selecteren.
Ook de koffiepotjes hebben nu hun eigen QR-code.

Na de kerst

405f572_w1272_gridart2024010217294.jpg 2246b37_w1272_gridart2024010217213.jpg De feestdagen zijn weer voorbij. We hebben prachtige diensten gehad. Op kerstavond was er zang van Kars Oomkes met na de dienst glühwein, chocomel en kerststol.
Op eerste kerstdag hadden we een gezinsdienst waarbij het kerstverhaal tot leven kwam met Jozef, Maria, herders en engelen.
Nu het nieuwe jaar begonnen is wensen wij u als redactie een goed en gezond 2024 toe!

Van de voorzitter

Allereerst wil ik alle gemeenteleden een gezegend en hoopvol Nieuwjaar wensen. Dat wij elkaar vaak mogen ontmoeten in goede gezondheid.

En zo liggen alle feestdagen alweer achter ons en moeten we het nog steeds doen met erg regenachtige en donkere dagen. Dan lijkt de winter oneindig lang te duren. Pas eind januari worden de dagen merkbaar langer. Gelukkig lijkt het weer dit weekend op te knappen en mogen we wat vaker de zon zien. Veel mensen die er gevoelig voor zijn worden somber van deze donkere dagen. Ik word er gelukkig niet somber van, maar hoe ouder ik word hoe meer moeite ik wel krijg met de winter. Straks kijk ik als het ware de knoppen uit de bomen. En als dan in februari het zonnetje schijnt, men zegt dat deze maand altijd twee ‘zomerse dagen’ heeft, dan probeer ik altijd even buiten van die eerste zonnestralen te genieten.

Week van Gebed voor Eenheid
De kerkenraad is blij dat door de drie Harmelense kerken gehoor wordt gegeven aan de internationale oproep om mee te doen aan de week van Gebed voor eenheid van Christenen. Deze week vindt dit jaar plaats van 21 tot 28 januari. Het thema is Heb God lief en je naaste als jezelf. Op zondag 28 januari om 15.30 zal er door het IKOH (Interkerkelijk Overleg Harmelen) een korte samenkomst georganiseerd worden in de Hervormde Kerk. Naast het zingen van enkele liederen, een Bijbellezing uit Lucas over de Barmhartige Samaritaan en een heel korte uitleg, gaan we met elkaar in gebed. Het is de bedoeling dat we om de beurt hardop enkele gebedsintenties uitspreken. Weet u niets of vindt u dat moeilijk dan mag u ook amen zeggen en is de volgende aan de beurt. Na afloop, we schatten in dat dit een half uurtje duurt, drinken we samen met onze hervormde en Rooms-Katholieke broeders en zusters een kop koffie of thee. De kerkenraad nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De bedoeling is dat dit voortaan elk jaar plaatsvindt in deze speciale januariweek, afwisselend in een van onze drie kerken. Meer info vindt u op www.weekvangebed.nl

Anneke Boskma- de Zoete

Van de bloemencommissie

61d0e8e_w1272_b7efabb10a904144b8f4.jpg De bloemen van zondag 24 december hebben een plekje bij Els Terpstra gekregen.

Het laatste boeket van dit jaar is op zondag 31 december bij Bep Nagelhout gebracht. 600b5b5_w1272_img20231225112044.jpg

Van de diaconie

ad09723_w900_voedselbank.jpg Landelijk actieweek voor de Voedselbank

De PKN heeft het volgende artikel verspreid:
‘Van 6 tot 14 januari 2024 organiseert de Protestantse Kerk/Kerk in Actie, samen met gemeenten, een actieweek om zoveel mogelijk voedsel voor de Voedselbank in te zamelen.
De Voedselbank helpt zo’n 38.000 huishoudens. Als iedere gemeente van de Protestantse Kerk die week minstens 25 dozen vult, zijn die allemaal één week lang van voedsel voorzien.

Veel kerkelijke gemeenten zamelen het hele jaar spullen voor de voedselbank in. Toch wil de Protestantse Kerk in de tweede week van januari een extra actieweek houden, omdat in de maand januari normaal gesproken minder binnenkomt dan in andere maanden. Terwijl januari juist vaak een dure maand voor veel mensen is.’
Als diaconie weten wij dat wij als ‘Open Poort’ gemeente al heel veel doen voor de
Voedselbank. Wij zullen dan ook onze ‘gewone’ inzameling houden op de eerste zondag van
deze maand. Wel is het goed om te weten dat er de komende week dus landelijk extra
ingezameld wordt voor dit doel. Graag weer uw hulp!
Er is vooral behoefte aan:
– Houdbare melk
– Beschuit
– Bloem
– Chocolade pasta
– Koffiepads
– Mayonaise
– Groente in blik
– Witte Rijst
– Deodorant.

Diversen

52c8748_w234_download3.jpg Vrijdagavond 9 februari a.s. geeft het Christelijk Gemengd Koor Harmelen haar 70-jarig jubileumconcert in de Nederlands Hervormde Kerk , Kerkplein 1 in Harmelen.. Naast de prachtige liederen van het koor zal er ook een interactief moment met het publiek plaatsvinden. Ze zullen ervaren hoe het is om in een koor te zingen.
Gedurende de avond kunt u genieten van solostukken van sopraan Anke Smits en tenor Gerard Hueting. Zij zullen ook samen met het koor werken uitvoeren. Het geheel wordt muzikaal begeleid door vioolspel van Tenny van Cuyck en pianospel van onze dirigent Roel Bontan.
De uit te voeren liederen lopen uiteen van Gospel tot Klassiek tot” eigentijds”, kortom een breed repertoire voor elk wat wils.
Zien we u ook vrijdag 9 februari? Het concert begint om 20:00 uur, vanaf 19.30 uur is de kerk open. De entree bedraagt 10,-. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de deur of bij de leden van het koor. U kunt ook kaarten reserveren via secretariaat@cgkharmelen.nl. eaee4fd_w1000_59982b46.png

Avond ‘Verder na verlies’

Verlies hoort bij het leven. Mensen die je liefhebt gaan dood. En dingen waaraan je gehecht bent –werk, huwelijk, gezondheid, dromen – kun je op een dag verliezen. De wereld lijkt even stil te staan, maar draait al gauw weer verder. Hoe ga jij verder na een ingrijpend verlies?
David van de Waal van Van David & Den Braber Uitvaartzorg en ritueel- en rouwbegeleider Irene van der Meulen willen graag een avond stilstaan bij deze vraag. Na een inleiding door David zal Irene de aanwezigen meenemen in een boeiend en ongetwijfeld herkenbaar verhaal over rouw en verlies. Er is ruimte voor vragen en gesprek.
De avond vindt plaats op woensdag 24 januari in Het Trefpunt, Iepenlaan 2 in Harmelen. Vanaf 19.15 uur staan de koffie en thee voor u klaar.
Het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur (incl. pauze).
Toegang is gratis; aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom!

Meer informatie:
Irene van der Meulen, 06 – 16 76 21 42, irene@irenevandermeulen.nl
David van de Waal, 0348 – 44 12 99, info@uitvaartzorgdenbraber.nl

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief