Pastorie Afgelopen week is het contract getekend voor de verkoop van onze pastorie aan de Uitweg onder het gebruikelijke voorbehoud van bouwkundige gebreken en financiering. Het is de bedoeling dat er 14 september wordt geleverd. Hiermee is een belangrijk obstakel voor het uitbrengen van een eventueel beroep uit de weg geruimd. Vakantietijd De komende weken zijn de beamisten afwezig tijdens de diensten. Als u naar de kerk komt, neemt u dan uw liedboek mee? Er zijn natuurlijk ook altijd liedboeken aanwezig in de kerk. Wij wensen iedereen een fijne zomer toe! Vanuit de diaconie Meldt u zich aan voor de diensten via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of viaLees verder

Vanuit de diaconie U bent van harte welkom om weer bij de diensten in de kerk aanwezig te zijn. Meldt u zich even aan via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of via 06-82680882 voor vrijdagavond 21:00 uur. We krijgen nog wel eens vragen waarom het allemaal zo moet, waarom er niet gezongen mag worden en of het niet weer “gewoon” kan. De Open Poort heeft zich als organisatie aan de richtlijnen van het PKN (RIVM) te houden zodat we geen risico’s nemen met de gezondheid van onze gemeenteleden. Het doet soms pijn als je moetneuriën terwijl je uit volle borst mee wilt zingen maar het is helaas even nietLees verder

Vanuit de diaconie 12 juli as.zou eigenlijk de Maaltijd van de Heer gevierd worden. Onder de huidige omstandigheden kan dit helaas nog geen doorgang vinden. Wij willen echter wel de inzameling voor de voedselbank weer opstarten. Wij nodigen u bij deze van harte uit om weer producten mee te nemen voor de voedselbank.De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven. Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming. Voorbeden in de vieringen Als u een voorbede wilt vragen stuurt u danLees verder