Vanuit de diaconie 12 juli as.zou eigenlijk de Maaltijd van de Heer gevierd worden. Onder de huidige omstandigheden kan dit helaas nog geen doorgang vinden. Wij willen echter wel de inzameling voor de voedselbank weer opstarten. Wij nodigen u bij deze van harte uit om weer producten mee te nemen voor de voedselbank.De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven. Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming. Voorbeden in de vieringen Als u een voorbede wilt vragen stuurt u danLees verder

Als u een kerkdienst wilt bijwonen, meldt u zich dan eerst even aan. Dit kunt u doen door te mailen naar diaconie@deopenpoortharmelen.nl of te bellen tussen 19:00-21:00 uur naar Jan Brundel (06-82680882), beiden voor vrijdagavond 21:00 uur. Wij zullen u dan laten weten òf en op welke tijd u het beste kunt komen. Wij hopen u snel weer te mogen begroeten!Lees verder

Vanuit de diaconie De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming. Voorbeden in de vieringen Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed. Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij isLees verder