53a2ee7_w200_qrcode13mei.png VAN DE PENNINGMEESTER Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen bedragen te geven voor collectes. Wij bieden nu als proef de mogelijkheid om ook via een QR-code geld te geven. Afhankelijk van het gebruik wordt beslist over continuatie. De QR-code is steeds maar 30 dagen geldig; bijgaande code is te gebruiken t/m 4 juni 2022.
Graag bij de omschrijving het doel van de collecte invullen!

Gemeenteavond over de toekomst van onze kerkgemeenschap.

344fed6_w292_10mei.jpg Dinsdagavond 10 mei jl. was er na ruim tweeëneenhalf jaar weer een gemeenteavond waarin we met elkaar gesproken hebben over de toekomst van onze gemeente. De voorgaande gemeenteavond stond in het teken van de financiële situatie waarin we ons toen bevonden.
Hoe anders het thema van afgelopen dinsdagavond. Na het welkom door de voorzitter van de kerkenraad en de opening door onze eigen voorganger ds Geurt Roffel werd het doel van de avond verteld en gingen de aanwezigen uiteen om in zeven groepjes over drie mogelijke scenario’s te praten. Kortweg komen deze er op neer dat het gaat om alles bij het oude te houden, de weg naar vernieuwing te bewandelen of de samenwerking met andere gemeenten te zoeken. De uitkomst was niet zo eenduidig en wellicht heeft dat te maken met het woord ‘vernieuwing’ wat allerlei beelden op kan roepen over radicale verandering. Duidelijk werd gesteld dat we het goede van onze gemeente dienen te behouden maar dat we wel naar vernieuwing, modernisering op zoek moeten gaan. Dat zou ook kunnen door middel van samenwerking met een of meerdere andere kerkelijke gemeenten. Die ruimte werd in ieder geval gegeven. Er is op hoofdlijnen een richting duidelijk geworden maar deze moet zeker nog nader worden uitgewerkt. Daarvoor is ten minste nog een nieuwe gemeenteavond nodig.

Van de gemeenteavond zal een verslag worden gemaakt dat via één van onze communicatiekanalen zijn weg zal vinden naar de gemeenteleden. U kunt dan op de inhoud reageren waarna een definitieve tekst zal worden opgesteld die als uitgangspunt zal dienen voor de volgende gemeentevergadering. Deze zal op 7 juni plaatsvinden. Over deze avond zullen wij u nog nader informeren.

Gerrit Elings

Bij de doopdienst van zondag 15 mei

Het is een feest om zondag naar De Open Poort te komen en te weten dat er een doopdienst is. V!ER verzorgt de muzikale begeleiding. Voor het eerst is het mogelijk om de liederen uit de dienst al vooraf via Youtube te beluisteren en te oefenen. Je vindt ze door hier te klikken.
In de dienst volgen we de nieuwe liturgie-opzet. Die heeft onder meer tot doel om de betrokkenheid van bezoekers bij de dienst te vergroten en de interactie met elkaar te versterken. Als onderdeel daarvan is er na de overweging een moment opgenomen waarin ik de aanwezigen zal vragen om een eigen reactie op de thema’s die aan de orde komen.
De lezingen die we lezen, zijn Deuteronomium 6:1-9 en Johannes 13:31-35. In de dienst licht ik de teksten toe. Als thema dat zowel de teksten als de doop verbindt, zie ik: ‘liefde als levensweg’.
In de dienst zal ik de doop bedienen aan Jelle en Lars, de zoons van Lisette en Martijn de Bruin-van Zuijlen en Jayden, Mason en Rowan, de zoons van Emily en Ruud de Langen-Ndubi. Ik zal ook enkele woorden in het Swalihi (proberen te) zeggen. Dat is vanwege de verbondenheid via het scherm met een groot deel van de familie van Rowan, Mason en Jayden, die in Kenia hun doop meevieren.

Geurt Roffel

Lief en Leed/ Bloemen

4586198_w640_bloemen1mei.jpg 533c00a_w1272_bloemen8mei.jpg De bloemen van 1 mei zijn naar Henk en Nita Immel gebracht.
De kleuren rood, wit, blauw en oranje zijn er in verwerkt ter gelegenheid van koningsdag en 5 mei.

De bloemen van 8 mei zijn naar
dhr. Versteegt in de Vijverhof gebracht. 33cdca0_w1272_paaskaars2.jpg

Paaskaars 2021

Eerste Paasdag is de nieuwe paaskaars aangestoken. Voor de oude paaskaars wordt altijd een goede bestemming gezocht, iemand die wat extra steun kan gebruiken. Deze keer is de kaars bij Piet en Alie van Bemmel gebracht.
Zij waren hier erg door ontroerd en willen graag hun dank uitspreken:

Wij willen u bedanken voor de mooie paaskaars. Wij waren totaal verrast en emotioneel stil. De kaars heeft een mooi plekje gekregen en zijn licht bij ons laten schijnen.
Het heeft ons goed gedaan.

Piet en Alie van Bemmel
9ebcf0c_w345_afbeeldingellen.pngBericht van de KND leiding
Op zondag 29 mei, de zondag na Hemelvaart, is er géén kindernevendienst. Alle kinderen kunnen voor de dienst naar de crècheruimte gebracht worden. Er is namelijk voor die zondag geen KND leiding beschikbaar.

8e152f5_w243_afbeeldingellen.jpg

Eindexamens
De eindexamens zijn weer begonnen. Alle leerlingen die dit jaar eindexamen doen, veel succes gewenst. Namens De Open Poort wil ik, Ellen Verkleij, als jeugdouderling straks de geslaagden gaan feliciteren. Weet u leerlingen die eindexamen doen, wilt u dat dan doorgeven via ellen.verkleij@gmail.com? 4ece846_w1272_houseofhope.jpg

House of hope

In de Opstandingskerk in Woerden wordt op dinsdagochtend en donderdagmiddag een inloop voor vluchtelingen georganiseerd. Daar zijn niet alleen Oekraiense gasten welkom maar ook vluchtelingen uit andere landen. In de meivakantie waren er extra activiteiten. Ruim 20 Oekraïners wisten de weg naar de house of hope te vinden! Ze genoten van het zien en spreken van landgenoten, de spelletjes, de lunch, het kunnen stellen van vragen en de kinderen vermaakten zich bij het tekenen en de spelletjes buiten. Dit werd erg gewaardeerd. Kent u mensen die hiervoor in aanmerking komen dan kunt u hen verwijzen naar de Opstandingskerk of contact opnemen via diaconie@deopenpoortharmelen.nl. Ook vervoer kan geregeld worden.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief

Muziek en verhalen van 650 jaar geleden herleven in de Petruskerk

Woerden viert 650 jaar stadsrechten onder het motto ‘Woerden wijs’. Dat roept de vraag op welke ‘wijs’ (melodie, muziek) er klonk rond 1372. Dat zal te horen zijn op zaterdag 18 juni om 17:15 uur in de Petruskerk te Woerden. Dan speelt het ensemble Aventure 15e-eeuwse muziek rond de verhalen over Reynaert de vos.

Aventure stelde een muziekprogramma samen rond Reynaerts historie, dat ook in 15e-eeuws Holland is overgeleverd. Vroeg-15e-eeuwse liederen laten net als het Reynaert-verhaal hebzucht, een perverse wereld en de altijd loerende leugen klinken. Een instrumentaal klankschap van muziek uit het Vlaamse en Nederlandse gebied omstreeks 1400 omlijst de liederen en het verhaal.

Aventure vertelt de satirische geschiedenis van Reynaert, de sluwe vos die met slimme leugens het hof van koning Nobel telkens om de tuin leidt om uiteindelijk zelfs opgenomen te worden in de geheime raad van de koning, het hart van de macht. Het dierenverhaal spiegelt de maatschappij; de muziek vertelt het menselijke en persoonlijke verhaal.

Daarbij klinken liederen uit o.a. het Gruuthusehandschrift (ca. 1400); Hugo von Montfort (1357-1423); Oswald von Wolkenstein (1376-1445); Pieter Potter Manuscript (Den Haag, vroege 15e eeuw); instrumentale arrangementen uit o.a. het Helmonds Archief; Handschrift Van Hulthem; een Utrechts muziekhandschriftfragment; instrumentale fantasia’s als de Fochs schwantcz en de Katczen pfhote.

Aventure bestaat uit: Christopher Kale – zang/verteller; Marco Magalhães, Fumitaka Saito, Ita Hijmans – blokfluit.

  • In het voorprogramma spelen cursisten van Kunstencentrum Het Klooster muziek van Benedetto Marcello en Antonio Vivaldi.
  • Dit concert wordt georganiseerd door Commissie Open Petruskerk, Kunstencentrum Het Klooster, Raad van Kerken Woerden en Stichts-Hollandse Historische Vereniging, in het kader van Woerden 650 jaar stad.

Wie Aventure

Wat Reynaert die zal Reynaert blijven (vertelling en muziek)

Waar Petruskerk, Kerkplein 5, 3441 BG Woerden

Wanneer zaterdag 18 juni 2022, 17:15 uur

Kaarten € 17,50 (inclusief drankje) via de website van Kunstencentrum Het Klooster: kloosterwoerden.nl/theater-lvp/

Bloemengroet

92562ea_w1200_1bc846d655d5412087fd.jpg De bloemen van 17 april zijn namens ons allen gebracht naar Monique Bowman.

5a4ca1f_w1272_20220423105524.jpg De bloemen van 24 april zijn met een hartelijke groet gebracht naar mevr. de Jong aan de Statenhof.

8856a76_w200_qr15april.png

VAN DE PENNINGMEESTER

Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen bedragen te geven voor collectes. Wij bieden nu als proef de mogelijkheid om ook via een QR-code geld te geven. Afhankelijk van het gebruik wordt beslist over continuatie. De QR-code is steeds maar 30 dagen geldig; bijgaande code is te gebruiken t/m 13 mei 2022. Graag bij de omschrijving het doel van de collecte invullen!

2bdc296_w1272_cmykjpgfakkel1.jpg

VRIJHEID IN VERBONDENHEID
Op 4 mei is er ter gelegenheid van dodenherdenking om 19.00 uur een dienst in de St. Bavokerk. Aansluitend is er een stille tocht en een bijeenkomst bij het monument voor de Hervormde kerk.

Ds. N. de Boo, het Bravissimokoor o.l.v. Ben Rodermans en leden van het Interkerkelijk Overleg Harmelen verlenen hun medewerking.

Gemeenteavond dinsdag 10 mei

344fed6_w292_10mei.jpg De kerkenraad nodigt u van harte uit om op 10 mei de gemeenteavond bij te wonen. Het is een belangrijke bijeenkomst omdat we het met u over de toekomst van De Open Poort willen hebben. In de uitnodiging die u gekregen hebt bij de laatste Meeleven worden drie mogelijke scenario’s geschetst. We horen graag van u welk scenario bij u de voorkeur heeft. Maar misschien heeft u nog andere ideeën over onze toekomst? We horen het graag! We zullen in groepen met elkaar hierover in discussie gaan!

De kerkenraad verheugt zich over uw komst, na twee moeilijke coronajaren is het fijn dat we elkaar weer zonder restricties kunnen ontmoeten. U hoeft zich dan ook, in tegenstelling tot wat in de brief staat, niet van tevoren aan te melden bij de scriba. Omdat we blij zijn dat u er weer bent bieden we u na afloop van de bijeenkomst een hapje en drankje aan!

Tot ziens dinsdagavond 10 mei om 20.00 uur in De Open Poort!

Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag

Er is gekozen om elkaar deze dag te ontmoeten aan de ontbijttafel in de kerk.
Graag nodigen wij jullie uit om aan te schuiven voor deze HAPpening, die verzorgd zal worden door Connie en Carel van Leeuwen.
Vanzelfsprekend staan we ook stil bij de betekenis van deze dag.

In de hal zal een intekenlijst liggen en er kan ook aangemeld worden bij Connie en Carel:
email: veelleeuwen@casema.nl
We willen om 9.00 uur aan tafel gaan.
Voor de (on) kosten vragen we een bijdrage van 5 euro ; kinderen gratis.

Wees welkom!

Terugblik op Pasen

Kort voor Pasen werd ik gemaild door een studente van de hogeschool voor Journalistiek. Ze vertelde me te werken aan een artikel voor de site ‘Rondom Woerden’. Deze site is onderdeel van www.svjmedia.nl, de website waarop studenten van de School voor Journalistiek Utrecht de producties publiceren die ze als journalist maken voor hun opleiding. De studente, Annemara de Vos, wilde in het kader van het vak Levensbeschouwing een reportage schrijven over de plannen rondom Pasen. Ze benaderde mij als predikant in Harmelen en een collega uit Woerden.
Het leek me een leuk idee om mee te werken en ik belde dezelfde dag terug. We spraken een klein half uur over de telefoon. Annemara vroeg me naar bezoekersaantallen, invloeden daarop van de coronatijd, de waarde van de diensten rond Pasen en de deelname van jongeren. Ik vond het leuk om de interesse van Annemara te merken, vond het tegelijk spannend om onze gemeente bij haar op beeld te zien verschijnen en vond het leuk om op deze manier bij te dragen aan haar berichtgeving over de kerken in deze streek.
Eind vorige week ontving ik de link. Wilt u het artikel zelf lezen, ga naar:
svjmedia.nl/woerdenrondom/2160/kerk-drukte-rondom-pasen.

Geurt Roffel

eda597c_w1272_img20220417111911.jpg

Paasproject Kindernevendienst “Beloofd land in zicht”

In de Bijbel lees je dat de Israëlieten op reis gingen.
Voor hen was dat iets heel bijzonders, want daarvóór waren ze slaven geweest in Egypte. Ze moesten heel hard werken voor de farao en mochten van hem niet uit zijn land weg. Totdat God hen op een dag uit Egypte bevrijdde. Die dag noemden ze voortaan het ‘paasfeest’. Ieder jaar tijdens het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug. Nadat ze uit Egypte waren vertrokken, gingen de Israëlieten op reis naar het land dat God hun beloofd had. Het was een lange, zware tocht door de woestijn, maar met een heel mooi eindpunt.
Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest van bevrijding: We vieren dat we bevrijd zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld. Over de reis van de Israëlieten en over onze reis naar het beloofde land hebben we samen met de kinderen meer geleerd tijdens dit paasproject: Beloofd land in zicht.
Het was een interessante reis met mooie verhalen uit de boeken Exodus en het evangelie van Lucas.

Foto’s die gemaakt zijn tijdens de diensten rondom Pasen

3633bb8_w231_petruskerk.jpg

De geboorte van Nederland
Tentoonstelling in Petruskerk Woerden

450 jaar geleden, in 1572, werd in Dordrecht de Eerste Vrije Statenvergadering gehouden. Prins Willem van Oranje riep deze vergadering van de Staten van Holland bijeen zonder instemming van koning Filips II. Deze daad van politiek verzet wordt wel beschouwd als De geboorte van Nederland.
Veel Nederlandse steden herdenken deze gebeurtenis. Woerden doet dat met een tentoonstelling in de Petruskerk. De tentoonstelling bestaat uit vier elementen in de vorm van de cijfers 1-5-7-2. Elk element verbeeldt een waarde: vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid. Het Samenwerkingsverband van 1572-gemeenten wil dit jubileum aangrijpen om het gesprek te voeren over hoe we in onze huidige samenleving omgaan met deze belangrijke waarden.
De tentoonstelling duurt tot begin juli en is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van de Petruskerk: op woensdagen van 10:00 tot 12:00 uur en op zaterdagen van 11:00 tot 16:00 uur.
Meer informatie over De geboorte van Nederland is te vinden op de website geboortevannederland.nl.

Wat                             Tentoonstelling De geboorte van Nederland
Waar                           Petruskerk, Kerkplein 5, 3441 BG Woerden
Wanneer                     elke woensdag 10:00-12:00 uur, elke zaterdag 11:00-16:00 uur

cfa3bff_w206_kerk.png

UITNODIGING

Christen én Woerdenaar?
Op donderdag 19 mei a.s. organiseert de Raad van Kerken Woerden de interkerkelijke bijeenkomst over het thema: ‘Ben jij Christen én Woerdenaar?’

Ontmoeting
Ben jij Christen én Woerdenaar? Dan is deze bijeenkomst echt iets voor jou! We gaan met elkaar nadenken wat dit betekent en dat niet alleen. We gaan elkaar op deze avond ook beter leren kennen.

Programma
In zijn bijdrage geeft Hans Luttik van City Movements Nederland zijn visie op:

  • Hoe zorgen we ervoor dat kerk en stad met elkaar verweven zijn in ons leven?
  • Hoe zetten we ons als christenen in om zorg te dragen voor onze stad en onze stadsgenoten?
  • Hoe worden we echt concreet één met onze medechristenen en zetten we die eenheid in om samen onze stad (nog meer) tot bloei te laten komen?
  • Wat zouden we kunnen bereiken als we echt samen sterk staan voor één verlangen en één missie – Gods missie, juist ook met onze beide benen op de Woerdense grond?

Na de pauze hopen we met elkaar in gesprek te gaan wat het betekent om Christen én inwoner van Woerden te zijn. Hoe geven we inhoud aan de oecumene in onze stad?

Praktische informatie
Donderdag 19 mei 2022, aanvang 20:00 uur, ontvangst vanaf 19:30 uur
Het Baken, Beneluxlaan 3, 3446 BK Woerden
Iedereen is welkom. Toegang is vrij
Website: kerkeninwoerden.nl
Inlichtingen via email aan: rvkwoerden@gmail.com.

38a3277_w650_nbg.jpg

Leesplan voor Pinksteren over de Geest
Wie tussen Pasen en Pinksteren wil stilstaan bij het werk van de Heilige Geest, kan het boekje ‘Groeien in de vrucht die Gods Geest geeft’ aanvragen. Het bevat een Bijbelleesplan en is vanaf 20 april te bestellen bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Gods Geest brengt mensen in beweging’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘Met dit leesplan leef je toe naar Pinksteren. Wil jij je laten vormen door de Geest en ontdekken hoe je vrucht kunt dragen? Je krijgt eerlijke vragen en praktische tips om te groeien in geloof en liefde. Laat je inspireren!’

Bestellen: Het Bijbelleesplan verschijnt half mei bij het NBG. Het is gratis aan te vragen vanaf 20 april via bijbelgenootschap.nl/vruchtvandegeest en wordt na verschijning toegezonden, zolang de voorraad strekt.

NBG stelt Bijbels beschikbaar voor Oekraïners 

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) heeft de Oekraïense Bijbel digitaal beschikbaar gemaakt via debijbel.nl. Ook voorziet het NBG samen met andere organisaties in de behoefte aan Bijbels onder Oekraïense vluchtelingen in Nederland en België. Via de UBS – het samenwerkingsverband van de Bijbelgenootschappen – steunt het NBG Bijbelverspreiding onder vluchtelingen in Polen, Roemenië, Moldavië en Hongarije.

Het NBG stelt het Nieuwe Testament, het Johannesevangelie, leesplannen en kinderbijbelverhalen in het Oekraïens en Russisch beschikbaar. Voor kinderen worden ook enkele programma’s uit de kindernevendienstmethode Bijbel Basics in het Oekraïens vertaald. Zo hebben kerken iets in handen als vluchtelingen kerkdiensten bezoeken. De eerste twee vertaalde Bijbel Basics-programma’s zijn te downloaden via debijbel.nl/bijbelbasics.

Op Bijbelplatform debijbel.nl en in de app Mijn Bijbel is de Bijbel in het Oekraïens beschikbaar zodat Bijbelteksten gemakkelijk te gebruiken zijn, tijdens kerkdiensten of in persoonlijk contact met Oekraïners.De verspreiding van de Bijbels en kinderbijbelverhalen gebeurt deels in samenwerking met stichting Gave en stichting Geloofsinburgering, deels via lokale kerken. Dit materiaal is gratis te bestellen in de NBG-webshop; verzendkosten worden wel berekend.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief