Lampenkapjes

Kort na mijn intrede vonden lampenkapjes van de kringloopwinkel een weg naar de lampjes in mijn ontvangstruimte. Omdat die lampjes energiezuinig zijn, worden ze niet warm. Lampenkapjes maakten ze iets sfeervoller. Via de leiding van de kinderdiensten vroeg ik de kinderen of het mogelijk was dat zij de kapjes zouden kunnen ‘stylen’, door er tekeningen op te maken die sfeer zouden kunnen brengen. Inmiddels heeft dat een pakkend resultaat opgeleverd. Wie wil kijken hoe het is geworden, is uiteraard van harte welkom voor een blik om de hoek van de deur.
Geurt Roffel

Nieuwe coronamaatregelen

Eind september heeft de kerkenraad, naar aanleiding van de berichten vanuit de rijksoverheid en de adviezen van de PKN, de coronamaatregelen versoepeld. Nu, midden november, ziet de wereld er heel anders uit. We zijn daarom helaas genoodzaakt de regels aan te scherpen.
Vanaf zondag 14 november gelden de volgende maatregelen:
• Bij binnenkomst draagt iedereen een mondkapje. Dit mondkapje kan afgenomen worden als men op de toegewezen plaats zit.
• Placering (toewijzen van een plaats) blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.
• De anderhalve meter maatregel wordt strenger gehandhaafd.
• Iedereen die een rol speelt in de viering en zich moet verplaatsen (bijvoorbeeld de lectoren) gaat zo zitten dat er bij het opstaan niemand gepasseerd hoeft te worden. Denk hierbij aan de hoek van een bank of aan een stoel aan de zijkant.
• Er wordt geen koffie meer geschonken tot nader order.

De basisregels blijven onverminderd van belang:
• Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
• thuisblijven en testen bij klachten;
• zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
Noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie. Vanwege de dalende temperatuur zal er steeds een middenweg gekozen worden tussen een goede ventilatie en oplopende stookkosten. Zorgt u dus voor gepaste kleding. Houdt u uw jas aan en in ieder geval bij u.
Wat we (nog) niet doen:
• Het reserveren van een plaats is niet nodig. Tot nu toe was er voldoende ruimte om, met inachtneming van de anderhalve meter maatregel, iedereen een plek toe te wijzen.
• Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid heeft ingevoerd voor bepaalde evenementen en locaties, is niet van toepassing op kerkdiensten. Wij zullen er dus niet om vragen.
Namens de kerkenraad,
Gerrit Elings

Eeuwigheidszondag 21 november

Naast het gedenken van de gestorven gemeenteleden worden we deze zondag in de gelegenheid gesteld een
persoonlijk lichtje te ontsteken voor wie wij in het Licht willen zetten.
Graag maken wij u erop attent dat we het advies van de PKN volgen om tijdens de dienst zo min mogelijk (in letterlijke zin) in beweging te komen. Daarom kan er na binnenkomst vanaf ca. 9:40 uur al een lichtje worden ontstoken en kunt u daarna plaats nemen in de kerkzaal.
Dick van Vliet (dwarsfluit) en Marcel Kooijman (piano) zullende passende muziek verzorgen tijdens dit onmisbare onderdeel van de gedachtenisdienst. Op deze wijze kunnen we tóch een waardige invulling geven aan het mooie ritueel van persoonlijk herdenken.
Als u de dienst vanaf thuis volgt en de gedrukte liturgie wilt ontvangen dan kunt u hiervoor contact opnemen met Afke Boes.

Omzien naar elkaar

De Open Poort is een gemeente met een behoorlijk aantal commissies en werkgroepen. De meeste gemeenteleden maken hiervan deel uit. Dat is iets om blij van te worden. De betrokkenheid is groot. Als er iets speelt bestaat de mogelijkheid dat we denken: daarvoor is toch een commissie / werkgroep? In de meeste gevallen is dat ook zo maar daarin schuilt ook het gevaar dat we het er maar bij laten, want dat zal de commissie / werkgroep wel oplossen.

Er zijn dingen die spelen waarbij ieder gemeentelid een zekere verantwoordelijkheid heeft. Dan heb ik het over het omzien naar elkaar. Dat is zoiets belangrijks dat dit niet bij een commissie alleen kan worden weggezet.

In onze gemeente hebben we twee organen die zich hier in het bijzonder mee bezighouden namelijk de diaconie en het pastorale team. De diaconie maakt deel uit van de kerkenraad. Het pastorale team is dat niet maar is via de pastorale ouderlingen met de kerkenraad verbonden. De afgelopen tijd hadden we geen pastorale ouderling maar sinds de bevestiging van Afke Boes en Chris van der Veer is deze lijn (gelukkig) weer hersteld.

In het pastoraal team wordt al langer het gesprek gevoerd over wat precies haar taken zijn en waar de grenzen liggen. Hoe willen we in verbinding zijn met elkaar? Niet alleen als pastoraal team maar ook als gemeenteleden onderling. Dit gesprek is al ingezet toen Kees Burger als ondersteunende predikant aan onze gemeente verbonden was maar wordt op dit moment door onze nieuwe predikant, Geurt Roffel, opgepakt. Vanuit de kerkenraad heb ik de lijn met het pastorale team, zo goed en zo kwaad als dat kon, onderhouden en ben betrokken geraakt bij het gesprek over opdracht en grenzen.

We zijn nog lang niet aan het einde van onze verkenning maar vanuit de kerkenraad is wel een structuur meegegeven die verder ingericht kan worden en deze is als volgt opgebouwd:

  1. Ieder lid van de gemeente van de Open Poort heeft een pastorale verantwoordelijkheid. We zien naar elkaar om, vragen hoe het met elkaar gaat en leven mee. Dat kan op allerlei manieren van een praatje in het dorp, het sturen van een kaartje of iemand een keer bellen als er iets speelt. Dit zijn maar enkele voorbeelden die met andere aangevuld kunnen worden. Het gaat hierbij om basispastoraat. Dat is de eerste lijn.
  2. Het pastorale team is er, in het algemeen gesproken, voor zaken die meer tijd vragen, een enkele keer wat ingewikkelder liggen, kortom om een wat meer georganiseerde vorm van naar elkaar omzien. Het is belangrijk dat gemeenteleden met hen delen wat zij denken dat waardevol voor hen is om te weten. Dan kunnen zij zo nodig en zo mogelijk verbinding leggen. Dit is de tweede lijn.
  3. Tenslotte hebben we onze predikant als ondersteuner van het pastorale team en voor het crisispastoraat. Ik denk hierbij aan betrokkenheid bij ernstige ziekte, stervensbegeleiding of geestelijke nood. De weg naar dit crisispastoraat loopt via het pastorale team. Zij zijn zo het filter voor onze predikant. Dit is de derde lijn.

Met deze structuur, die zoals gezegd verder uitgewerkt wordt, gaan we de komende tijd aan de slag.

Om duidelijk te maken wie er in het pastorale team (tweede lijn) zitten is er een foto gemaakt waarop, van links naar rechts, de volgende mensen staan: Chris van der Veer, Afke Boes, Jeanette Sneller, Julia van den Hoeven, Albert Overbeek en Ria Griffioen. Oege Boskma ontbreekt op de foto maar maakt ook deel uit van het pastorale team. Tenslotte, iets naast het team, onze voorganger Geurt Roffel (derde lijn).
Gerrit Elings

Plaatsen van mededelingen op het publicatiebord in De Open Poort

In De Open Poort is een publicatiebord aanwezig dat wordt gebruikt voor het ophangen van mededelingen van het kerkbestuur, de diaconie en bijvoorbeeld schema’s voor de schoonmaak van de kerk. Hiernaast is er meestal ruimte voor andere mededelingen van derde partijen zoals: mededelingen van huwelijk, overlijden en bijvoorbeeld verzoeken om hulp van hulporganisaties die werken vanuit christelijke beginselen. Om het publicatiebord actueel te houden willen we externe publicaties na 1 maand verwijderen. Als leden van de kerk een publicatie willen aanbrengen die niet gebaseerd is op christelijke beginselen willen we deze graag beoordelen voordat ze worden aangebracht op het publicatiebord. Hiervoor kunt u contact opnemen met de kerkenraad via de scriba (scriba@deopenpoortharmelen.nl).

Namens de diaconie, Wereldmaaltijd 3 november

Wat was het weer een feestje om onder leiding van Henk Vink de wereldmaaltijd voor 75 mensen te mogen bereiden. Henk had alle recepten bij elkaar gezocht om een heerlijke Indonesische maaltijd te koken en zo geld in te zamelen voor het goede doel: de boeren in Zuid-Sumatra. Op maandag zijn de boodschappen gedaan en de eerste groenten gesneden. Op dinsdag is het meeste snijwerk gedaan en een start met het koken gemaakt en woensdag 3 november zijn de puntjes op de i gezet en kon alles in de bakjes geschept worden. Het is altijd weer spannend of er wel genoeg
eten is en het geeft rust als alles netjes geordend in de tasjes klaar staat om opgehaald te worden.

Het avondgebed van deze Dankdag voor Gewas en Arbeid werd verzorgd door Martin Brederoo en de cantorij o.l.v. Karin van der Helm. Na afloop van deze dienst heeft de cantorij nog gezamenlijk de door hen bestelde maaltijden gegeten. Een mooie gelegenheid om de nieuwe leden wat beter te leren kennen. Bij de opbrengst voor het goede doel mochten we ook de gage van de predikant optellen en heeft een gemeentelid een gulle donatie gedaan zodat we na aftrek van de kosten op 1000 euro uitkwamen. De diaconie zal dit bedrag overmaken naar de betreffende rekening van Kerk in Actie.
Iedereen die heeft bijgedragen bedanken wij voor hun hulp!

Actie SchoenDoen

Ook deze herfst hebben we met de 3 kerken van Harmelen weer de Actie Schoendoen gehad. Hierbij kunnen gezinnen die van een minimum inkomen rond moeten komen en kinderen tussen de 4 en 16 jaar hebben een bijdrage van 40 euro krijgen na aankoop van een paar schoenen. We hebben dit jaar 16 kinderen kunnen helpen. Het is mooi om dit met de BAVO en de Hervormde kerk samen te kunnen doen.

Cadeaukaart Postcodeloterij

We hebben al een aantal kaarten van de postcodeloterij mogen ontvangen. Mocht u nog een kaart thuis hebben liggen die u toch niet gebruikt, dan kunt u die tot 21 november inleveren bij de diaconie of in de daarvoor bestemde groene pot die in de kerk staat. Dit jaar schijnt de code moeilijk leesbaar te zijn op de kaart, dus graag de mail die u gekregen heeft naar diaconie@deopenpoortharmelen.nl sturen of geprint bijvoegen. Alvast heel erg bedankt voor uw hulp.

Bloemen
De bloemen zijn op 31 oktober bij Afke Boes gebracht.
De amaryllis uit het stuk van 7 november is naar Oege Boskma gegaan.

Collectanten gezocht: een dankbare taak

In de week van 22-27 november 2021 is er een landelijke huis-aan-huis collecte voor: vluchtelingenkinderen in Griekenland. Het wordt georganiseerd door Kerk in Actie. Greet den Braber en ik hebben vorig jaar met de collectebus gelopen voor hetzelfde doel en het is een collecte waaraan vrijwel iedereen graag geeft. Heel dankbaar werk en geen lastige vragen. Ook bereid om een paar uur met de collectebus voor dit goede doel langs te gaan?
Meld je dan aan bij mij, Kees van den Berg

Zondag 7 november vieren we de Maaltijd van de Heer. We doen dat met een gezongen Tafelgebed waarmee ik kennis heb gemaakt in mijn vorige gemeente, de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt. Het is gebaseerd op de bekende melodie ‘Ubi Caritas’ van Taizé. De cantorij zal de koorgedeelten van het Tafelgebed zingen, wij allen samen zingen het refrein en het alternatieve Onze Vader en ikzelf zal als voorganger ook enkele gedeelten zingen.
Ik ben benieuwd, na afloop, naar de beleving die het Tafelgebed oproept. Mijn ervaringen zijn positief. De wisselzang door verschillende partijen geeft me een ervaring van verbondenheid. Bovendien krijgen de teksten door de melodie waarop ze klinken een andere zeggingskracht en komen de rituelen op nieuwe manieren binnen. Omdat ik me ook andere ervaringen kan voorstellen, ben ik benieuwd naar jullie ervaringen.
Goed om te weten is dat we iets langer dan anders in de kring zullen staan. We staan in de kring vanaf het begin van de viering van de Maaltijd, dus kort nadat brood, wijn, druivensap en gaven zijn binnengebracht. Wie bezorgd is niet zo lang te kunnen staan, is welkom op de stoelen in de kring. Mochten de coronapreventie-kaders de kring onmogelijk maken, dan delen we brood, wijn en druivensap zittend in de kerk.
Het thema van de dienst is ‘Niet ver zijn van het koninkrijk van God’. We lezen Leviticus 19:1, 2, 9-18 en Marcus 12:28-34. Samen met de cantorij en hun dirigente Karin van der Helm kozen we er liederen bij als ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’ en ‘Jesus Christ, bread of life’.

Geurt Roffel


Bevestiging Ouderlingen

In de diensten van zondag 3 oktober en zondag 24 oktober zijn Anneke Boskma, Chris van der Veer en Afke Boes door respectievelijk ds. Geurt Roffel en ds. Kees Burger bevestigd als ouderling. Anneke neemt als scriba de taken van Marcel den Hartog over en Chris en Afke zullen zich gaan inzetten als pastoraal ouderling. Wij kijken terug op 2 bijzondere en mooie diensten.

Wereldmaaltijd/ Dankdag voor gewas en arbeid

Komende woensdag, 3 november, gaat de diaconie onder leiding van Henk Vink aan de slag om een lekkere maaltijd te bereiden voor de 70 mensen die de rijsttafel besteld hebben. Wat een geweldige opkomst weer! We laten u het tijdstip van afhalen nog via de mail weten.
Van ca. 19:00-19:30 uur kunt u online meekijken naar het avondgebed waarin Martin Brederoo zal voorgaan. De cantorij zal haar medewerking verlenen. U kunt de dienst volgen of terugkijken via ons YouTube kanaal dat u kunt vinden op onze website.
We hopen zo een mooi bedrag op te halen voor de boeren in Zuid Sumatra!

Cadeaukaart Postcodeloterij

Begin november valt er bij de mensen die lid zijn van de postcodeloterij weer de vega cadeaukaart in de bus. Mocht u deze niet zelf gebruiken dan kunt u ze inleveren bij één van de diakenen. Wij kunnen dan per kaart voor 12,50 euro boodschappen doen bij Albert Heijn en de boodschappen bij de Voedselbank inleveren. Vorig jaar bracht dit met de 3 kerken van Harmelen zo’n 2300 euro op. Helpt u dit jaar ook mee?

Bloemen van de kerk

De linker bos bloemen is zondag 17 oktober bij dhr en mw Wesseloo gebracht. Het bloemstuk van de bevestigingsdienst van afgelopen zondag is als groet van onze gemeente bij Geurt Roffel en Kars Oomkes gebracht. Het heeft een mooi plekje in hun nieuwe woning gekregen.
Bij dit bloemstuk hoort de volgende uitleg:
De handen staan symbool voor het gedragen worden door God. De rozen staan symbool voor liefde en ontvankelijkheid. De curcuma is de bloem in tulpvorm, symbool voor geroepen zijn. De witte bloemetjes symboliseren de gemeente die om de ambtsdrager heen staat. De klimop symboliseert de trouw van God en met elkaar.

De komende week is onze ‘dozen-pak-week’. In Amersfoort vullen we de dozen, net voor het weekend van 23 oktober komen de verhuiswagens voorrijden en in het weekend van de 23ste hopen we de dozen in onze nieuwe woning uit te pakken. Daarmee komt er, hopelijk, een einde aan wat soms best een lastige tijd voor me was. Dan weer stonden boeken die ik toch echt in Amersfoort nodig had in Woerden en omgekeerd, en het plannen van de reistijd bleek soms best een breinbreker. Ik verwacht dat het rust en ruimte geeft als we straks weer helemaal in één huis op
orde zijn, al ligt er dan ook een tijd achter ons die spannend was en vol uitdagingen.

Zondag zien we elkaar weer in Harmelen. Het leesrooster legt Jesaja 29:18-24 en Marcus 10:32-45 in het midden. De Jesaja-tekst is een visioen. De woorden maken voelbaar hoe God een angstige, machteloze werkelijkheid kan herscheppen tot een bloeiende omgeving vol levendigheid en recht. In de Marcuslezing leven Jezus en de leerlingen toe naar dat visioen. De leerlingen zien daarbij iets glorieus voor zich, waarin Jezus de leiding heeft en zij hem assisteren. Jezus doorkruist dat beeld en zegt dat het visioen begint én eindigt met dienen. Zo kwam ik tot het thema van de dienst: ‘De weg van het dienen als bevrijdende weg’. We zingen onder meer lied 1000 en 827 uit het liedboek en lied 683 uit Hemelhoog.

Het werken in twee gemeenten is ondertussen afwisselend en uitdagend. Het vraagt een goede planning om de werkverdeling tussen Harmelen en Kamerik in het evenwicht te houden dat daarvoor is bepaald, maar met behulp van beide kerkenraden gaat dat op dit moment goed. Mijn voornemen was om niet op vaste dagen in Harmelen en Kamerik te werken, maar het werk te nemen zoals het komt en op basis van urenregistratie het goede evenwicht te bewaren. Het enige nadeel dat ik daarbij merk, is dat ik soms niet zo snel kan reageren op een verzoek als ik zou willen.

Geurt Roffel

Bevestiging tot ouderling van Afke Boes

Drie oktober zijn tijdens een feestelijke dienst Chris van der Veer en Anneke Boskma bevestigd als respectievelijk pastoraal ouderling en scriba. Afke Boes kon hierbij niet aanwezig zijn. Haar bevestiging als pastoraal ouderling zal tijdens de dienst op 24 oktober plaatsvinden door ds. Kees Burger. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Aanmelding: Afhaal Wereldmaaltijd 3 november

Vanwege de nog steeds heersende pandemie hebben we besloten de wereldmaaltijd nogmaals als afhaalmaaltijd te organiseren. Martin Brederoo zal in het avondgebed voorgaan, de cantorij verleent haar medewerking en deze dienst zal uitgezonden worden via het YouTube kanaal en te beluisteren zijn via de kerkomroep.
Er zijn 2 opties:

  • De bestelde maaltijd kan worden afgehaald bij De Open Poort tussen 17.30 – 19.00 uur (de indeling wordt door de diaconie gemaakt om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk komen) Let op: de maaltijden worden koud aangeleverd in bakjes en men moet ze zelf opwarmen
  • De bestelde maaltijd wordt bezorgd tussen 18:00-19:00 uur. Zorgt u dat u
    thuis bent?

Doel: Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land
verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren – in groepen – .met duurzame landbouw die meer oplevert, met spaar- en kredietgroepen en met trainingen die leren hoe ze voor hun rechten moeten opkomen. Voor hen organiseren wij deze maaltijd.
Menu: Indonesische rijsttafel met vier verschillende gerechten.
De deelname is voor volwassenen € 14,00 en voor kinderen € 7,00 pp.
Alleen bij voldoende aanmeldingen wordt de wereldmaaltijd gehouden. Daarom verzoeken wij u zo snel mogelijk aan te melden maar uiterlijk 27 oktober via email diaconie@deopenpoortharmelen.nl of telefonisch bij Jan Brundel.
Geeft u ook uw dieetwensen door?
De betaling voor de wereldmaaltijd graag overschrijven naar bankrekening NL16 INGB 0000696095 van de diaconie onder vermelding van wereldmaaltijd.

Collectanten gezocht: een dankbare taak
In de week van 22-27 november 2021 is er een landelijke huis-aan-huis collecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Het wordt georganiseerd door Kerk in Actie. Greet den Braber en ik hebben vorig jaar met de collectebus gelopen voor het zelfde doel en het is een collecte waaraan vrijwel iedereen graag geeft. Heel dankbaar werk
en geen lastige vragen. Ook bereid om een paar uur met de collecte bus voor dit goede doel langs te gaan?
Meld je dan aan bij mij.
Kees van den Berg

Kerken van Harmelen openen ‘voorraadkast’ in Dorpshuis

Vorige week is de voorraadkast die we als drie kerken in Harmelen aangelegd hebben in het Dorpshuis geopend. Hieraan is in het Algemeen Dagblad, bij RTV Utrecht en in de Woerdense courant aandacht besteed. Bijgaand vindt u het persbericht:

Vanaf vandaag kunnen mensen in Harmelen die geen geld hebben voor eten in het Dorpshuis van Harmelen terecht. Daar is een ‘voorraadkast’ ingericht met etenswaren voor een eenvoudige maaltijd. Deze kunnen zonder te
vragen meegenomen worden door mensen die het nodig hebben.

In Harmelen wonen ontzettend veel mensen die iets aardigs willen doen voor hun dorpsgenoten. De diaconieën van de Hervormde Kerk, De Open Poort en de Bavokerk waren al een tijdje op zoek naar een manier om blijvend te laten zien dat mensen in Harmelen naar elkaar omzien.
Geïnspireerd door initiatieven elders in Nederland en in samenwerking met het Dorpshuis is nu een voorraadkast ingericht. Harmelenaren die om wat voor reden dan ook geen geld hebben voor eten kunnen uit de voorraad iets kiezen zodat zij alsnog een maaltijd op tafel kunnen zetten. Toos van Soest van de Bavokerk: “We houden in Harmelen regelmatig acties voor dorpsgenoten die het niet makkelijk hebben, die zijn zonder uitzondering een groot succes als het gaat om het inzamelen van wat dan ook. Mensen in Harmelen zijn gewoon hartstikke aardig voor elkaar. Klein nadeel van al deze acties is wel dat we ze alleen doen als ze ons goed uitkomen en we niet echt rekening houden met de momenten waarop sommige mensen hulp nodig hebben”. Met de voorraadkast willen de kerken laten zien dat er hulp is zonder erom te hoeven vragen en zonder er dank je wel voor te hoeven zeggen, want Harmelenaren kunnen
helemaal anoniem etenswaren meenemen.
Tot groot genoegen van de diaconale werkgroepen hebben de eerste mensen zich al gemeld die ook aan de actie willen bijdragen en zelf etenswaren in de voorraadkast willen zetten. “Dit is vooralsnog niet bedoeling, want we zijn bang dat het Dorpshuis anders binnen de kortste keren overspoeld wordt met etenswaren” aldus een lachende Toos, die aangeeft dat deze ‘stap 2’ van de actie zeker in beeld komt als er zeer regelmatig eten wordt meegenomen uit de voorraadkast. “Die ‘loop’ moet er eerst even in gaan zitten en de kerken van Harmelen hopen van harte dat dat gaat gebeuren. Zo laten we in Harmelen zien dat we er voor elkaar zijn, ook als je het moeilijk vind om hulp te vragen” De voorraadkast is te bezoeken tijdens openingstijden van het Dorpshuis/Bibliotheek in Harmelen, maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Bloemen van de kerk

De bloemen van de dienst van 3 oktober zijn bij dhr Jan Veenkamp gebracht. Dit mooie stuk was opgemaakt in de kleur rood van de bevestigingsdienst van de nieuwe ambtsdragers.


Het herfstboeket van 10 oktober is bij mw. Pé de With gebracht.

Lief en leed

Elly van Dam heeft al lange tijd te kampen met rugklachten.
Donderdag 21 oktober zal zij in het Antonius Leidsche Rijn een operatie ondergaan aan de ruggenwervels. Een spannende operatie die hopelijk de pijnklachten zal gaan verlichten. Wij wensen Elly veel sterkte en doorzettingsvermogen en hopen op een voorspoedig herstel. Een kaartje kan daar altijd bij helpen!

Nieuw redactielid Nieuwsbrief

De redactie kan met veel plezier melden dat er versterking is gekomen voor het maken van deze Nieuwsbrief. Ik ben niet langer “eenzaam en alleen” maar Mia van der Sluijs komt de gelederen versterken. Mia, fijn dat je je wilt inzetten voor de Nieuwsbrief. Ik ben overtuigd van een goede samenwerking en hoop dat we u nog lang op de hoogte mogen houden van het wel en wee van De Open Poort!